• Šaliansky Maťko na 1.stupni ZŠ

     •  

      V utorok 19.12.sa na našej škole konal 29.ročník súťaže Šaliansky  Maťko, v prednese povestí. Zúčastnilo sa ho spolu 16 žiakov z 2., 3. a 4. ročníkov. Žiaci nás  prekvapili svojou zodpovednou prípravou a krásnym precíteným prednesom, za čo im patrí veľká pochvala. 

      V 1. kategórii sa  umiestnili:
      1.miesto Samuel Nemeš  2.A
      2.miesto Maxim Gilányi 3. A
      3.miesto  Diana Ballayová 3.B

      V 2. kategórii:
      1.miesto Terézia Vanková,  4.A
      2.miesto Karin Galliková  4.A
      3.miesto Zuzana Haydenová 4.B

      Všetkým zúčastneným patrí veľký obdiv a poďakovanie za príjemné strávené popoludnie.
      Pani učiteľky 1.stupňa ❤️

     • Adventné trhy v Nitre a návšteva kina. 🌲🍿


     • 1.A, 1.B a niektorí žiaci z 5.A a 5.B si 18.12. 2023 spestrili predvianočnú náladu návštevou kina v Nitre. Rozprávka "Prianie" žiakov zahriala na duši a priniesla aj ponaučenie, že keď budeme veľmi chcieť, naše priania sa nám môžu splniť. No nestane sa tak, ak sa o to nepričiníme aj vlastným snažením. Po rozprávke sme potešili aj naše oči a prezreli sme si vianočnú výzdobu pred divadlom v trhovom mestečku. Ešte pár dní a prídu najkrajšie sviatky, Vianoce. Prváci sa ich už nevedia dočkať. ❤️
      Triedne učiteľky Machatová a Sabopálová

     • Olympionici na hrade 🏰

     •  

      Dnes sme sme si s dejepisnými olympionikmi vychutnali rozprávkovú atmosféru do hmly ponoreného Nitrianskeho hradu a naše ďalšie kroky viedli do vianočného mestečka, kde si naši úspešní riešitelia štrngli tradičným vianočným punčom 😉. Vianoce už môžu prísť!!!🎄✨️
      Dejepisní olympionici a Mgr. Miroslava Müllnerová

     • 💙ŠALIANSKY MAŤKO💙 SÚŤAŽ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ

     • K tradičným neodmysliteľným predvianočným podujatím v našej škole patrí súťaž v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. 
      Súťaž sa konala 18.12.2023.
      Zúčastnilo sa jej 8 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.
      Odborná porota, v ktorej sme mohli privítať našu pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú a pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Nadeždu Gallovú a PaedDr. Luciu Repkovú, mala, naozaj, neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch. 

      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA
      1. miesto
      Sára Jaššová, 5.B (pripravovala pani uč. Repková)
      2. miesto
      Simona Mokráňová, 5.B (pripravovala pani uč. Repková)
      3. miesto 
      Marko Novák, 5.A (pripravovala pani uč. Cagáňová

      III. KATEGÓRIA
      1. miesto 
      Olívia Gylániyová, 6.B (pripravovala pani uč. Gallová)
      2. miesto 
      Nina Uhríková, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
      3. miesto 
      Kristína Galliková, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)

      Čestné uznanie za účasť získali 
      Laura Macková a Mária Piková zo 6. A a Tatiana Vanková zo 7.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prvým dievčatám prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, všetkým prednášajúcim patrí náš obdiv a vďaka za výkon a snahu, porote i hosťom ďakujeme za účasť…

      PaedDr. Lucia Repková (organizácia, foto)

     • ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     •  

      V piatok 15.12.2023 absolvovali zážitkový workshop finančnej gramotnosti žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. 
      Zrealizovala ho organizácia, ktorá sa už viac ako 9 rokov venuje problematike finančnej gramotnosti na Slovensku a v Čechách. Pomocou prvkov únikovej hry (Escape aktivity), ktorá je zameraná na rozvoj kritického myslenia žiakov a tímovú prácu sa snažili zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti žiakov a tým ich lepšie pripraviť na výzvy 21. storočia. 
      Zároveň využívali inovatívne vzdelávacie metódy (brainstorming, gamifikácia, lift pitch, rolové hry...)
      Súčasťou workshopov boli aj pútavé videá, pracovné listy, repliky bankoviek a interaktívne hry.

     • Pytagoriáda


     • 45. ročník obľúbenej matematickej súťaže sa v rámci školského kola konal v dňoch 12. a 13. decembra 2023. V kategóriách P3 – P8 súťažilo spolu 224 žiakov našej školy. Vysoký počet úspešných riešiteľov, až 33, svedčí o výborných matematických vedomostiach našich žiakov. Všetkým riešiteľom ďakujeme a tým úspešným gratulujeme a tešíme sa na ich účasť a reprezentáciu v ďalších kolách súťaže. 
      Vyučujúci matematiky ΑΩ

     • 🎄🎄🎄ADVENTNÁ VIEDEŇ 🎄🎄🎄

     •  

      Dnešný deň (14.12.2023) sa pre mnohých z nás, žiakov i učiteľov, niesol v znamení pravej predvianočnej nálady. Zúčastnili sme sa opäť na exkurzii v čokoládovni v Kittsee a navštívili sme aj adventnú Viedeň. V obľúbenej súkromnej čokoládovni Hauswirth sme si čokoládu vychutnali dosýtosti a nakúpili sme si to, čo nám najviac chutilo. Neskôr, po krátkom filme o histórii čokoládovne sme sa presunuli do samotnej fabriky, kde nám zamestnanec popísal celý proces výroby čokolády, od surovín až po expedíciu a distribúciu do predajní. Potom naša cesta smerovala do Viedne. Atmosféra bola, ako vždy, úžasná. Sviatočne vyzdobené ulice, vôňa dobrôt a punču, vianočné trhy takmer na každom námestí, pulzujúci život, to všetko dotvára obraz jednej z najkrajších metropol Európy počas predvianočných dní.

      Pravú rozprávkovú atmosféru sme zažili na vianočných trhoch na Radničnom námestí a na Námestí Márie Terézie. Navštívili sme aj prírodovedecké viedenské múzeum, kde sme obdivovali vystavené exponáty.

      Viedeň podvečer ešte viac ožila, svetielka žiarili, zo stánkov voňal ovocný punč. Chuťové poháriky dráždili dobroty od výmyslu sveta. Nechýbali vianočné ozdoby a umelecké predmety, ktoré dopĺňali čaro sviatočných dní.

      Unavení po celom dni, s množstvom zážitkov i darčekov pre našich najbližších sa vraciame domov. 

      Výlet zorganizovali pani zástupkyňa Mgr. Martina Karasová, pani učiteľky PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Eliška  Žáčiková.

      (Príspevok: PaedDr. Lucia Repková)

     • 🎄🎄Vianočná Nitra


     • Druháci si tentokrát užili vianočnú atmosféru na trhoch v Nitre. Vydarený výlet sme zakončili obedom v McDonalde a plní zážitkov sa vrátili domov ❤️🎄🎄

      Mgr. Sandra Králiková a Mgr. Veronika Garayová

     • 🎄🎄🎄Najkrajší vianočný príbeh 🎄🎄🎄

     •  

      Žiaci deviateho ročníka na hodinách anglického jazyka čítali príbeh z pera slávneho anglického spisovateľa Charlesa Dickensa, jeho najznámejšie vianočné dielo „Vianočná koleda“ – príbeh o chladnom, mrzutom Ebenezerovi Scroogeovi, ktorý nenávidel Vianoce. Ako to býva v každej rozprávke, aj v tomto príbehu dobro zvíťazilo nad zlom, a zo starého, mrzutého a lakomého človeka sa stal muž, ktorý si nakoniec obľúbil Vianoce a začal si vážiť iné hodnoty ako sú peniaze. Pochopil, že na svete nie sú dôležité len práca a peniaze, ale i rodina, láska a porozumenie. 
      Príbeh žiakov natoľko zaujal, že sme si pozreli aj jeho filmovú verziu, a následne si žiačky z čitateľsko-filmového krúžku Sofi Repková, Nataška Hralová, Jadranka Václavová a Emky Bullová a Hlavatá pripravili aktivity pre svojich spolužiakov, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením. Úlohy boli veľmi náročné, pozostávali z troch častí: prvá časť obsahovala všeobecný kvíz o príbehu a autorovi, druhá časť sa zamerala na ich pozornosť a slovnú zásobu, kde museli na základe indícií vyriešiť kľúčové slovo a v tretej časti si ich spolužiačky posvietili na ich uši – pustili im skladbu od známeho operného speváka A. Bocelliho „God bless us everyone“ (pieseň zaznela v príbehu), kde na základe vypočutého museli dopĺňať chýbajúce slová v texte skladby.  Žiaci si vytvorili svoje malé skupinky, pričom jednotlivé úlohy museli vyriešiť v časovom limite. Všetci žiaci usilovne pracovali, ale víťazkami „Najkrajšieho vianočného príbehu“ sa nakoniec stali žiačky 9.A triedy L. Bartová, N. Petrášová a E. Mulinková. 
      Cieľom tejto vianočnej aktivity bolo priviesť žiakov k čítaniu a rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť nielen v slovenskom jazyku. 

      Vaše p. učiteľky anglického jazyka 🇬🇧

     • Školské kolo dejepisnej olympiády 🏰🏛🏤

     •  

      V piatok, 8.12. sa v dejepisnom múzeu opäť konalo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 16 odvážnych žiakov 2. stupňa. Tohtoročná monotéma - slovenské hrady a zámky - je síce zaujímavá, ale rovnako náročná. Jedna vec je tieto krásne pamiatky navštíviť a druhá je sa "našprtať" ich históriu a architektúru :) S hrdosťou môžem opäť konštatovať, že naši olympionici si s ňou  poradili statočne a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi 👍. Výsledky školského kola určili nasledovné poradie : 
      Kategória F 
      1. miesto - Tomáš Kriško 6.B
      2. miesto - Jakub Garbier 6.B 
      Kategória E
      1. miesto - Natália Dragúňová 7.A
      2. miesto - Vivien Maštalírová 7.B 
      3. miesto - Juliana Labošová 7.A
      Kategória D
      1. miesto - Matej Martiš 8.A
      2. miesto - Alena Patassyová 8.B
      3. miesto - Dávid Vilimek 8.A
      Kategória C
      1. miesto - Ema Bulková 9.A
      2. miesto - Ema Hlavatá 9.A
      3. miesto - Simona Bakošová 9.B 
      Srdečne blahoželáme aj ostatným olympionikom, ktorí sa stali  úspešnými riešiteľmi: Nele Francelovej, Petrovi Jaššovi zo 7.B , Dávidovi Horváthovi, Marekovi Villemovi z 8.A a Kristína Trubinská z 8. B. Osobitné uznanie si zaslúži Tomáš Kriško zo 6. B, ktorý ako najmladší účastník olympiády hneď na prvý pokus dosiahol neuveriteľných 95 bodov (z možných 100). 👏
      Prví dvaja olympionici z každej kategórie postupujú do okresného kola. 
      Milí moji ďakujem Vám za Vašu snahu a drinu, postupujúcim budeme silno držať palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 7. februára v Nových Zámkoch ✊️👍. 
      Mgr. Miroslava Müllnerová

     • POĎAKOVANIE

     • ĎAKUJEME ❤️
      Srdečné poďakovanie patrí pani Monike Trnkusovej - MOKA MODA SK, ktorá nám sponzorsky poskytla pelerínu, brošňu a zimnú čiapku na našu školskú PANI ZIMU. ❄️❄️❄️

     • Z ŠKD v kine

     • Dnes sme boli z ŠKD v kine. 
      Tretie a štvrté oddelenie si s pani vychovávateľkami Mrázovou a Morvaiovou užili rozprávku Čarovná lienka a čierny kocúr.
       

     • Ďakovná slávnostná svätá omša

     • Dňa 7. decembra 2023 sa v Kostole svätej Alžbety v Komjaticiach konala ďakovná slávnostná svätá omša pre žiakov a pedagógov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.
      Spoločne sme si pripomenuli výročie narodenia komjatického kňaza a národného buditeľa Ondreja Cabana a zároveň 50. výročie otvorenia novej budovy ZŠ.  
      Svätá omša bola obetovaná za všetkých zomrelých i žijúcich pedagogických i nepedagogických pracovníkov a žiakov.
      Svätú omšu celebroval vdp. Štefan Vojtek. 

      Pred svätou omšou sa konal krátky program na námestí pri buste Ondreja Cabana, kde sa nám pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková prihovorila a so žiakmi ZŠ položili veniec k buste.

      Poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Želke Andiovej za prípravu priebehu sv. omše a pani Andrejke Molnárovej za spev a hru na organe. Vďaka aj žiakom a všetkým, ktorí sa zaslúžili o priebeh pekného slávnostného predpoludnia.

      Príspevok LR

     • 🟡CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ YPSILON - SLOVINA JE HRA🟡

     • (Štvrtok 7.12.2023)
      Práve v týchto chvíľach sa zamýšľa nad mnohými hravo spracovanými úlohami zo slovenského jazyka a literatúry 32 žiakov z tried 5.B, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A a 8.B. Zapojili sa do súťaže zo SJL SLOVINA JE HRA.

      Záleží nám na rozvoji žiakov a ich motivácii pri účení sa predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý je jedným z najdôležitejších vyučovacích predmetov. Snažíme sa aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 😉
      V tejto hre súťaží naša škola a naši žiaci už tradične. Držte nám palce!

      Žiakom ďakujem za účasť, odvahu a prajem im vynikajúce výsledky. 👍😊

      PaedDr. Lucia Repková

     • Mikulášska latka

     • Mikulášska latka
      V deň sv. Mikuláša sa konala naša tradičná Mikulášska latka - súťaž v skoku do výšky. Súťažili žiaci 4.- 9. ročníka. 
      Podujatie zorganizoval pán učiteľ Mgr. Martin Vanko. Vďaka patrí jemu aj všetkým, ktorí pomáhali.
      Gratulujeme víťazom!
      Prinášame Vám krátku fotoreportáž.

     • SVÄTÝ MIKULÁŠ V ZLATOM VEKU

     •  

      6. decembra 2023 navštívil svätý Mikuláš aj babičky a deduškov v domove dôchodcov - Zariadenie sociálnej starostlivosti Zlatý vek v Komjaticiach. Krojované dievčatá sa milo starkým prihovorili, zavinšovali, potešili ich srdiečka a rozdali im sladkosti, za čo sa im babičky a duduškovia odmenili úsmevom a pekným slovom.
      Sme radi, že príchod sv. Mikuláša vyvolal radosť a príjemný pocit v dušiach starkých a spríjemnil im adventné obdobie. 

      Do Zlatého veku zavítala so sv. Mikulášom pani uč. Mgr. Veronika Andočová.

     • 🤍SVÄTÝ MIKULÁŠ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE🤍

     •  

      V stredu 6. decembra 2023 navštívil svätý Mikuláš s anjelmi, sobom a s čertiskom aj komjatickú základnú školu. Putoval z triedy do triedy za šikovnými a poslušnými žiakmi, ktorých obdaroval sladkosťou... Školáci mu krásne zaspievali alebo zarecitovali...

      Ďakujeme sv. Mikulášovi a jeho pomocníkom i všetkým, ktorí spríjemnili školákom mikulášsky deň. 

      Podujatie každoročne organizuje pani učiteľka Mgr. Mirka Müllnerová.

     • Predvianočný čas

     • 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
      Predvianočný čas je časom očakávania a príprav na najkrajšie sviatky roka. Ľudia si zdobia svoje príbytky, vytvárajú si príjemnú atmosféru naplnenú vôňou ihličia, láskou, dobrotou a pohodou. 
      Aj nám všetkým v našej škole robí radosť vyzdobený vianočný stromček, ktorého vôňa sa šíri do všetkých kútov školy. Deťom pri pohľade naň žiaria očká. Obdivujú betlehem, pani Zimu, vianočný vestibul školy.
      Z hornej školskej chodby vznikla zasa útulná, vianočne vyzdobená školská obývačka. Cítime sa v nej super... ❤️

      Želáme Vám zdravím, Božím požehnaním, láskou a pokojom naplnené predvianočné chvíle. ❤️🎄

      Vedenie ZŠ a kolektív učiteľov.