• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky si splníte zákonnú povinnosť prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Všetky požadované údaje sú potrebné pre spracovanie úradnej školskej dokumentácie v zmysle §11 ods.7, §20 ods.4, §60 a §157 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sú dôverné a chránené proti zneužitiu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Vážení rodičia, prihlášku  si nemusíte tlačiť. Škola Vám ju pripraví na podpis v deň zápisu.