Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky si splníte zákonnú povinnosť prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Všetky požadované údaje sú potrebné pre spracovanie úradnej školskej dokumentácie v zmysle §11 ods.7, §20 ods.4, §60 a §157 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sú dôverné a chránené proti zneužitiu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vážení rodičia, prihlášku  si nemusíte tlačiť. Škola Vám ju pripraví na podpis v deň zápisu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria