Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marta Gocníková GocM Riaditeľka
 
 
Mgr. Martina Karasová KarM Rozvrh
Zástupkyňa pre 2. stupeň
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
 
 
Mgr. Martina Maďarová MaďM Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň a ŠKD
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Želmíra Andiová AndŽ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Andočová AndV Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mária Ballayová BalM-ŠKD Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Buranská BurZ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Mgr. Anita Cagáňová CagA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
PaedDr. Darina Červená ČerD Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
Mgr. Nadežda Gallová GalN Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Garayová GarV-AU Pedagogický asistent
 
 
PaedDr. Katarína Hanesová HanK Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Mária Hlinková HliM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Ing. Veronika Hurtoňová HurV-MŠ Učiteľka pre MŠ
 
 
Ing. Silvia Kajanovičová KajS-AU Pedagogický asistent
 
 
Alexandra Kecskésová KecA-AU Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Sandra Králiková KrálS Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Jana Letková LetJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Mária Machatová MachM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Antónia Martinásková MarA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Jana Melišková MelJ-ŠKD Vychovávateľka
 
 
Mgr. Malvína Morvaiová MorM- ŠKD Vychovávateľka
 
 
Jana Mrázová MráJ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miroslava Müllnerová MülM Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Katarína Papierniková PapK Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Lucia Repková RepL Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Lucia Sabopálová SabL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Ing. Martina Šilhavíková ŠilM Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Bc. Soňa Šulíková ŠulS Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin Vanko VanM Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
 
 
Mgr. Filip Vaško VašF Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
 
 
Mgr. Lenka Villemová VilL Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Bc. Michaela Vojteková VojM-MŠ Učiteľka pre MŠ
 
 
Mgr. Eliška Žáčiková ŽáčE Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2023

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria