• Milí študenti, vážení rodičia,
    na tejto stránke nájdete rozvrhy hodín, aktuálne suplovanie, ďalšie užitočné informácie a zároveň nahliadnete do života našej školy.
 Dúfame, že naša webová stránka bude pre Vás užitočná.
     • Educate Slovakia

      20. 2. 2024

      Projekt „ Educate Slovakia“
      Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich sociálnych a mäkkých zručnosti prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. V rámci medzinárodného výmenného programu Global Volunteer prichádzajú na Slovensko mladí, zanietení dobrovoľníci z rôznych častí sveta a vedú prednášky a interaktívne workshopy v anglickom jazyku. Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC na projekte Educate Slovakia sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentkami. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka a získali nové informácie o jednotlivých krajinách, odkiaľ zahraniční študenti pochádzali
      Ďakujeme našej pani riaditeľke, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.

     • 📚📖Nové knihy do tried 📖📚        

      19. 2. 2024

      V snahe rozvíjať čitateľskú gramotnosť i pozitívny vzťah ku čítaniu kníh sa naša škola zapojila do rozvojového projektu Čítame pre radosť . Cieľom projektu je budovanie malých triednych knižníc, kedy majú najmä deti 1.stupňa knihy poruke pre čítanie kedykoľvek, čím sa budujú tiež rôzne druhy čitateľských gramotností, posilňuje sa čitateľské sebavedomie a zručnosti, prináša sa čitateľom zážitok a nový druh relaxu pri pobyte v škole. Výber kníh má byť preto rôznorodý, a tak sme z ponuky Literamy vyberali naozaj starostlivo. Rozhodli sme sa do knižníc zakúpiť i audioknihy, deťom tak môžu najrozličnejšie rozprávkové či dobrodružné príbehy znieť nielen počas vyučovania, ale i počas prestávok, či popoludní. Veríme, že nápad s triednymi knižnicami bude mať kladnú odozvu u tých, ktorí sú v škole najdôležitejší- u detí.
      Príspevok: Mgr. A.Cagáňová

     • 🟡VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE YPSILON - SLOVINA JE HRA🟡

      19. 2. 2024

      V decembri sa zamýšľalo nad mnohými zaujímavo (formou testu) spracovanými úlohami zo slovenského jazyka a literatúry 30 žiakov z tried na 2. stupni ZŠ. Zapojili sa do súťaže zo SJL: YPSILON - SLOVINA JE HRA.
      Z nich 16 žiakov získalo zlatú medailu (skóre viac ako 85%)
      Sára Jaššová 5.B 97%
      Matej Martiš 8.A 91%
      Nina Hozlárová 8.A 89%
      Mia Pizúrová 8.A 89%
      Lea Buranská 6.A 89%
      Olívia Oboráková 6.A 89%
      Diana Repková 6.A 89%
      Jakub Meňuš 5.B 88%
      Jakub Uhrík 7.B 88%
      Laura Macková 6.A 88%
      Simona Mokráňová 5.B 88%
      Ema Gocníková 8.A 86%
      Jakub Garbier 6.B 85%
      Michal Bálint 7.B 85%
      Bibiana Nováková 8.A 85%
      Mária Piková 6.A 85%
      Ostatní žiaci si počínali tiež vynikajúco.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 21. 2. 2024
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Streda21. 02.
   • Polievka krupicová s vajcom (180/200/220/250)
    Bravčový guláš segedínsky (136/172/188/214)
    Knedľa kysnutá (80/90/120/150)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 662969