• 🩸POĎAKOVANIE🩸

     •  

      Dňa 30. 1. 2024 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 22 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujeme. Vážime si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. 
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Veľké Ďakujem patrí pani Elene Púčikovej a dievčatám z krúžku Mladý záchranár: Tamarke, Nelke, Karinke a Bibke. 
      Tešíme sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v máji 2024. Pozývame aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. 
      Všetci ste srdečne vítaní.

      Katarína Hanesová 
      MS SČK Komjatice

     • 📖OCEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY A UDEĽOVANIE PAMÄTNÝCH PLAKIET📖

     • Pri príležitosti 50. výročia školy vedenie školy ocenilo a udelilo pamätné plakety pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Nadviazali sme tak na tradíciu, ktorú sme započali pri príležitosti 40. výročia školy.
      Oceneným zamestnancom vyjadrujeme poďakovanie za ich oddanú prácu a zanietenie a srdečne im gratulujeme!

      Pri príležitosti 40. výročia školy v šk. roku 2013/14 boli ocenení: Mgr.František Sopko, Mgr. Jozef Huček, Mgr. Elena Sopková, Mgr. Viera Cifrová, Mgr. Marta Barátová, Mgr. Cecília Letková, PaedDr. Bohuslava Francelová, Mgr. Magdaléna Nováková, Mgr. Emília Vrábelová, Oľga Kelešiová, Mária Machatová, Ľudmila Dragúňová, Helena Nosianová, Mária Révayová,  Helena Selická. (Niekoľkých ocenených nájdete na fotografiách v priloženom albume z roku 2013/14).

      Pri príležitosti 50. výročia školy v šk. roku 2023/24 boli ocenení: Mgr. Katarína Papierniková, Mgr. Hučeková Mária, Mgr. Viera Švecová, Mgr. Mária Kéryová, Mgr. Zuzana Machatová Zuzana, Mgr. Eliška Fridrichová, Mgr. Darina Barátová, Mgr. Viera Jaššová, Jozefína Verešová , Marie Bridišová, Jana Mičeková, Ružena Bilková, Katarína Velcická. (Ocenených pri príležitosti 50. výročia školy nájdete v priloženom albume).

     • OZNAM - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY od 30.1.2024 do 2.2.2024

      Vážení rodičia, ak potrebujete potvrdenie o prerušení vyučovania,  môžete si ho vyzdvihnúť zajtra od 8.00 do 12.00 hod.  na Obecnom úrade v Komjaticiach u pani Porubskej.

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia školy

     • V piatok 26. januára 2024 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia uvedenia budovy základnej školy do užívania.

      Zišlo sa výnimočné spoločenstvo súčasných i bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana.

      Hostia prichádzali do nádherne vyzdobenej sály kultúrneho domu. V úvode i počas programu zneli tóny orchestra Základnej ľudovej školy Jozefa Dömeho. Po ňom nasledoval príhovor pani riaditeľky školy Mgr. Marty Gocníkovej. V programe vystúpili naši talentovaní žiaci. Reprezentovali našu školu v recitácii i moderovaní, hre na klavíri, husliach, v speve i v tanci.

      Pri príležitosti 50. výročia školy vedenie školy ocenilo a udelilo pamätnú plaketu bývalým i dvom súčasným zamestnancom školy.

      Pán starosta Peter Hlavatý udelil pri tejto príležitosti pamätnú plaketu a vyslovil veľké poďakovanie za rozvoj, riadenie a dosiahnutie vysokej úrovne školy a jej dobrého mena v širokom okolí pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej. Slávnostný prípitok predniesol pán starosta obce.

      Po úvodnom programe nasledovala slávnostná večera, krájanie torty, priateľské rozhovory, spomienky na pôsobenie v škole, fotografovanie vo fotobote či tanečná zábava pri skvelej hudbe. Hostia mohli tiež zanechať odkaz alebo prianie v pamätnej knihe...

      Vedenie školy ďakuje všetkým Vám, milí hostia, za účasť. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k organizácii a k slávnostnému priebehu oslavy 50. výročia našej školy.

      Text: Lucia Repková

      Foto: Michal Repka

     • "Jubilejný" školský časopis AKTOVKA

     • Vážení Komjatičania, milí rodičia a žiaci, priaznivci našej školy,

      prinášame Vám školský časopis vydaný pri príležitosti 50. výročia našej školy. Nájdete v ňom slávnostný príhovhor pani riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej i vzácne spomienky našich bývalých učiteľov a žiakov.

      Prajeme Vám príjemné čítanie. Vaša REDAKČNÁ RADA.

      KLIK NA LINK: Aktovka_202401_small.pdf

     • RED CARPET DAY

     • Obleč sa do gala a osláv s nami 50. výročie školy na červenom koberci 🎉🌟💃

      V stredu 31. januára sa nahodíme do gala, aby sme tak vo veľkom štýle oslávili nielen 50. výročie našej školy, ale aj úspešné ukončenie 1. polroka 🙂 😎👌. Tak chytro nakuknite do šatníka a vyberte si vhodný outfit - baby vyvetrajte šaty a podpätky, chalani zháňajte košele, kravaty, motýliky, saká;)) Veríme, že sa pridajú aj naši učitelia 😊. Na všetkých čaká červený koberec 🤩

      Váš Školský parlament 👋

     • 🤍HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🤍 SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - l. stupeň

     •  

      K tradičným, každoročným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 
      Súťaž sa konala 23.01.2024. 
      Zúčastnili sa v nej  žiaci z prvého stupňa.
      Odborná porota pracovala v zložení:   Mgr. Anita Cagáňová, Mgr. Mária Machatová, Mgr. Jana Letková, Mgr. Lucia Sabopálová, Mgr. Antónia Martinásková, Mgr. Martina Maďarová. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie.
      Prednesy zúčastnených žiakov boli veľmi vyrovnané.

      Vyhodnotenie:
      KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Terézia Vanková lV.A
      2. miesto - neudelené
      3. miesto - neudelené

      KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto 
      Dominika Krajčová lll.B
      2. miesto 
      Lucia Vrábelová lll.B
      3. miesto
      Ema Pavlíková ll.A
      Jana Šimonová lll.A

      Víťazom srdečne blahoželáme.  Pani učiteľkám i rodičom patrí veľká vďaka za prípravu nádejných talentov. 
      Kolektív l.stupňa zš

     • 🤍HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🤍 SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - 2. stupeň

     • K tradičným neodmysliteľným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 
      Súťaž sa konala dnes, 22.01.2024. 
      Zúčastnilo sa v nej 8 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.
      Odborná porota pracovala v zložení: PaedDr. Lucia Repková, Mgr. Zuzana Buranská a Mgr. Anita Cagáňová. Pani učiteľky boli príjemne prekvapené výkonom našich detí. 
      Prednesy zúčastnených žiakov boli na vysokej úrovni. 

      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Simona Mokráňová, 5.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      2. miesto - neudelené
      3. miesto - neudelené

      II. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto 
      Olívia Gilányiová, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
      2. miesto 
      Daniel Klobučník, 6.B  (žiak pani uč. Gallovej)

      III. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Petra Fridrichová, 8.B (žiačka pani uč. Repkovej
      2. miesto 
      Mia Pizúrová, 8.A (žiačka pani uč. Repkovej)
      3. miesto
      Kristína Galliková, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)

      III. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto
      Melissa Molovová, 8.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      2. miesto 
      Nataša Hralová, 9. A (žiačka pani uč. Buranskej)
      3. miesto 
      Tatiana Vanková, 7. B (žiačka pani uč. Repkovej)

      Víťazom srdečne blahoželáme a vyjadrujeme im obdiv, dievčatám na “prvých priečkach” prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, porote i súťažiacim ďakujem za účasť, pani učiteľkám i rodičom patrí veľká vďaka za prípravu…

      PaedDr. Lucia Repková

     • Ponuka zbierok

     • Dobrý deň, vážení rodičia,

      sprostredkovávame vám informáciu o ponuke zbierok. Objednávanie je dobrovoľné. V prípade záujmu si ho zabezpečujete individuálne.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 
      z prevádzkových dôvodov dňa 26.januára 2024 (piatok) ukončíme vyučovanie základnej školy o 12 hodine.
      Žiaci základnej školy nebudú mať stravu v školskej jedálni, sú automaticky odhlásení z obeda.

      Prevádzka materskej školy bude do 15 hodiny, deti budú mať stravu.
      Prevádzka školského klubu detí bude tiež len do 15 hodiny.

      Nakoľko žiaci v školskom klube budú bez obeda, prosíme rodičov, aby im pribalili viac jedla v tento deň.
      Ďakujeme rodičom za pochopenie a veríme, že si v tomto ojedinelom prípade počas školského roka budete vedieť zabezpečiť prevzatie detí z materskej školy a školského klubu do 15: 00 hodiny. 
      S úctou, vedenie školy

     • 📖📖Čitateľská gramotnosť a užitočné trávenie voľného času 📖📖


     • Ján Uličiansky : Analfabeta Negramotná
       V rámci budovania  pozitívneho vzťahu ku knihám  a užitočného využívania voľného času,  čítali deti zo IV.A doma  knihu od slovenského autora Jána Uličianskeho s veľavravným  názvom – Analfabeta Negramotná.
      O knihe: 
      Betka Bábiková, prezývaná aj Analfabeta Negramotná pre jej nezáujem o čítanie akéhokoľvek druhu, je v Knihovanoch nad Váhom omylom  zavretá do knižnice. To sa začnú diať veci! V tichom šere knižnice vystupujú z kníh svetoznáme knižné postavy jedna za druhou... Janko Hraško, Pinocchio, Pipi Dlhá pančucha, Anna zo Zeleného domu, Harry Potter, Traja pátrači  a ďalší s rovnakým cieľom – pomôcť Analfabete vyriešiť rôzne životné záhady, okrem iného aj tú,  prečo od nej každý chce, aby čítala... 
      *****************************
      Kniha je považovaná za jednu najlepších detských kníh za posledné desaťročie na našom trhu. Beta zažíva stretnutia s rôznymi postavami, ktoré sú súčasné, ale i staršie a ktoré sú z dielne slovenských, ale i zahraničných autorov.  Autor nenásilným a prirodzeným spôsobom poskytuje rôzne ponaučenia, čiže kniha má nenútený didaktický charakter. Deti sa počas čítania jednej knihy dozvedajú o hrdinoch ďalších kníh, ktorí sa im postupne predstavujú a hovoria o svoje literárne príbehy.  Deti spoznávajú rôzne ľudské charaktery, rozširujú si slovnú zásobu i poznatky z literatúry. Autor prispôsobil jazyk, ale i charakter hlavnej hrdinky súčasným deťom. 
      *****************************
      Deti zo  IV. A jednotlivé kapitoly spracovali do čitateľských denníkov a krásnych projektov a knihu odporúčajú všetkým vrstovníkom vo veku 9-11 rokov.                                                   
      A. Cagáňová

     • Lyžiarsky výcvik Tále 2024


     • Deň 5. a 6. 
      Vo štvrtok sme opäť strávili celý deň na lyžiach, slniečko nás zohrievalo a tak sa nám dobre lyžovalo 😊☀️⛷️ Niektorí prekonali svoje limity a posunuli svoje lyžiarske umenie o level vyššie - až na veľký rýchly vlek. Prežili sme skvelý deň, ktorý vyvrcholil veľkolepým večerným programom. Program sa začal vyhodnotením ankety “Padanček 2024 🏆”. Každý lyžiar získal ocenenie v osobitnej kategórii, nechýbali diplomy a sladké odmeny. Čerešničkou večera bola karnevalová diskotéka, na ktorej sa všetci skvelo zabávali. 
      V piatok sme sa rýchlo pobalili, naraňajkovali, aby sme si mohli užiť čo najviac času na svahu. Naši statoční  lyžiari (začiatočníci) boli takí odvážni, že si trúfli aj na tú najnáročnejšiu čiernu zjazdovku, ktorú bravúrne zvládli. Zo svahom sa nám veľmi ťažko lúčilo, domov sa nám veľmi nechcelo, ale všetko dobré sa raz skončí. Všetci sme ubolení, ale zdraví a celí. Týmto sa chceme poďakovať našej pani zdravotníčke za jej starostlivosť o naše boľačky, nášmu pánovi šoférovi za bezpečnú prepravu a pani riaditeľke za zorganizovanie tohto úžasného kurzu. Čas nám rýchlo letel a už nás aj čakajte doma. ❤️ Vaši účastníci LVK

     • Over si svoje vedomosti, ale po anglicky 🇬🇧

     •  

      Vo štvrtok si žiaci 6. a 9. ročníka prevetrali svoje vedomosti z geografie, histórie, literatúry či umenia, avšak v anglickom jazyku. Niektorých potrápili neznáme slovíčka, ktorých význam si overovali za pomoci slovníkov; iní zas zostali prekvapení z náročných vedomostných otázok. 
      Víťazom môže byť však len jeden, a preto veľká gratulácia putuje skupinke žiakov zo 6.triedy od p.uč. Žáčikovej a deviatakom zo skupiny p.uč. Buranskej. 
      Zároveň ďakujeme nášmu žiakovi Matejovi Martišovi z VIII.A triedy za prípravu otázok a moderovanie celej akcie. 

      Vaše p. učiteľky anglického jazyka

     • Lyžiarsky výcvik Tále 2024


     • Deň 3. a 4.
      Opäť sme sa zobudili do krásneho slnečného rána, síce mrazivého, ale nám to už nevadí. Po raňajkách nás čakal celodenný pohyb na lyžiach. Aj keď nás už bolia celé telá, túžba nemusieť konečne šľapať, nás ženie vpred. Poobede nás konečne potešila skvelá správa: “A ide sa na vlek. HURÁ!!!” Lyžovanie začalo všetkých baviť a užívame si to (viď foto) na poloprázdnom svahu. Ani sa nám nechcelo z neho odísť. Večer nás naši inštruktori veľmi pochválili za našu odvahu a statočnosť. Počas večerného programu sme sa dozvedeli dôležité informácie o histórii a vzniku lyžovania. Naše vedomosti sme si overili v lyžiarskom kvíze a z našich zážitkov sme napísali slohové prace, ku ktorým sme pridali ilustrácie a vtipne ich odprezentovali pred odbornou porotou. Stredajšie dopoludnie patrilo povinnému oddychu, a tak sme sa vybrali navštíviť Bystrianska jaskyňu a doplnili sme naše míňajúci sa zásoby v miestnom obchodíku. Po teplom obede sme vyrazili opäť na svah a na našu veľkú radosť nás čakal prázdny svah. A tak sme si lyžovanie užili do sýtosti. Večer sme sa zabavili medzitriednou súťažou “Milujeme lyžovanie”, pri ktorej sme sa poriadne nasmiali, zapotili, ale aj potrápili naše hlavičky a telá. Tímy boli veľmi vyrovnané, tak musela rozhodnúť finálna otázka: “Spoznaj náš autobus”. Víťazným tímom sa stala 8.A, ale s výhrou sa podelili so všetkými žiakmi. Nie je predsa dôležité zvíťaziť, ale zabaviť sa 😊 Po večierke sme zaľahli do postieľok, aby sme ráno boli svieži na ďalší skvelý deň na lyžiach. Vaši nadšenci lyžovania 🎿⛷️❄️

     • Preventívny program Kozmo

     • Milí rodičia, 
      aktivity začnú od 15.1.2024 v ročníkoch 1.- 4. ročník pod vedením sociálnej pedagogičky Mgr. Emílie Rešetárovej.

     • Oznam o dobrovoľnom odbere krvi

     • Dňa 30. 1. 2024 (utorok) od 8:00 do 11:00 hod. sa uskutoční dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach.
      Bez krvi nie je možný život, preto prosíme aj mladých ľudí, aby neváhali a prišli darovať drahocennú tekutinu, a tým pomohli ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú.
      Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo jeho blízky krv potrebovať.
      Všetci ste srdečne vítaní.      

      Vopred Vám všetkým ďakujeme.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Lyžiarsky výcvik Tále 2024

     •  

      1. a 2. deň: Žiaci 8. ročníkov sa v nedeľu vydali na dobrodružnú výpravu za snehom, ktorý našli v lyžiarskom stredisku Tále. Napriek tomu, že nám celú cestu pršalo, si aj prvý deň užili sneh na lyžiarskom svahu. Deti sa naučili ako si správne obuť lyžiarky a lyže, rozhýbali si stuhnuté telá povinnou lyžiarskou rozcvičkou, ktorú zakončili naháňačkou do kopca. Ich odmenou bola radosť zo sánkovačky po zadkoch. Po večeri sa žiaci naučili ako sa správať na zjazdovke, čiže spoznali “Biely kódex”. Druhý deň nás napriek mrazivému počasiu vítalo slniečko, žiaci už šľapali naplno, oboznámili a vyskúšali si základy lyžovania - pluhovanie a oblúčiky, tí šikovnejší jazdili už aj na vleku. Večerný program bol venovaný vzdelávaciemu filmu o správnej technike lyžovania. Dnes sme všetkým účastníkom udelili pochvalu za zodpovedný prístup k lyžovaniu a správanie sa na svahu. 

      Inštruktori a účastníci LVK