Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Letková
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia Martinásková
Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karina Lábská
Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Cagáňová
Učebňa II. A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Villemová
Učebňa II. B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Machatová
Učebňa III. A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sabopálová
Učebňa III. B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Barátová
Učebňa IV. A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Barátová
Učebňa IV. B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nóra Adamcová
Učebňa IV.C
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Andočová
Učebňa V.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Müllnerová
Učebňa V. B
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Šilhavíková
Učebňa VI. A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kéryová
Učebňa VI. B
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Hanesová
Učebňa VII. A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Buranská
Učebňa VII. B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Repková
Učebňa VIII. A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Želmíra Andiová
Učebňa VIII. B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Filip Vaško
Učebňa IX. A

© aScAgenda 2022.0.1361 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria