Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nóra Adamcová
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karina Lábská
Učebňa I.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Letková
Učebňa II. A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia Martinásková
Učebňa II. B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Cagáňová
Učebňa III. A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Villemová
Učebňa III. B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Machatová
Učebňa IV. A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sabopálová
Učebňa IV. B
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Filip Vaško
Učebňa V.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Vanko
Učebňa V. B
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Andočová
Učebňa VI. A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Müllnerová
Učebňa VI. B
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Šilhavíková
Učebňa VII. A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kéryová
Učebňa VII. B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Hanesová
Učebňa VIII. A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Buranská
Učebňa VIII. B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Repková
Učebňa IX. A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Želmíra Andiová
Učebňa IX. B

© aScAgenda 2023.0.1402 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria