• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Odkaz politikom

  Vážení politici! 

  Toto vám k 30.9. odkazujú naši ôsmaci. 

  Mgr. Mirka Müllnerová

 • CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ YPSILON - SLOVINA JE HRA

  Žiaci 2. st. našej ZŠ si môžu zasúťažiť a preveriť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry zábavnou formou.
  Registrovať sa môžete u svojej pani učiteľky slovenčiny, ktorá Vám poskytne bližšie informácie. 

  Tešíme sa na Teba! 

  Pani učiteľky slovenčiny :-)

 • Informácia o voľných pracovných miestach

  Informácie nájdete aj v záložke VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA na našej webovej stránke. 

 • Literárna exkurzia pre 7. a 8. roč. - Martin

 • Literárna exkurzia pre piatakov

 • Záujmové útvary 2023/24

 • SZUŠ J. DÖMEHO - Rodičovské združenie


  Rodičovské združenie pre rodičov prihlásených žiakov ako aj nových záujemcov bude vo štvrtok  07.09.2023 o 17.45 hod. v Tančiarni. 

  Rodičia sa stretnú s vyučujúcimi, budú odovzdané rozhodnutia a rozvrh. 

  SZUŠ Jozefa Dömeho sa teší na stretnutie s Vami.

 • Kenpo karate

  Rozvrh hodín karate:
  utorok a štvrtok od 15:30 do 16:30? 
  Pár obrázkov zo súťaže.
  Bridget

 • Študuj dopravu

  Podujatie pre žiakov s názvom:

  Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU
  sa bude konať 
  7. septembra 2023 na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach od 9.00 h do 13.00 h s voľným vstupom.
   
  Cieľom organizátorov (Ministerstvo dopravy SR, SOŠD Martin-Priekopa, mesto Vrútky, zamestnávatelia, rezortné SOŠ, VŠ a regionálni partneri) je predstaviť žiakom možnosti štúdia na stredných odborných školách a vysokých školách so zameraním na dopravu a zároveň ukázať povolania v doprave, na ktoré štúdium žiakov pripravuje.
   
  Sprievodný program podujatia zahŕňa najmä:
   
  návštevu priestorov rušňa, kamióna, autobusu,
  simulátor nárazu vozidla,
  „opilecké“ okuliare a okuliare navodzujúce únavu,
  diagnostiku vozidiel,
  vlakový trenažér,
  informácie o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy,
  nácvik poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách,
  modelovú železnicu,
  fotografovanie s dopravnou tematikou,
  dopravné kvízy a súťaže.

 • Dobrovoľný odber krvi

  Dňa 26. 9. 2023 (utorok) od 8:00 do 11:00 hod. sa uskutoční dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach.

  Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.    

  Vopred Vám všetkým ďakujeme. 

  NTS Nové Zámky

  PaedDr. Katarína Hanesová

 • Slávnostné privítanie našich prvákov 👧🧒🏻📚🧮

 • Do škôlky sa teším - online kurz pre rodičov

  DO ŠKÔLKY SA TEŠÍM - online kurz pre rodičov
  https://www.hravosmackom.sk/challenge-page/75f7d654-4938-4bf9-a6e3-ada0e294f4b4

 • Dodatočné prijímacie pohovory

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

  Vážení rodičia, milí žiaci! 


  Posledné augustové dni sa nesú v našej škole (aj vo vašich rodinách ) v atmosfére príprav na nový školský rok 2023/2024. 
  Verím, že si užijeme ešte trocha slniečka a oddýchnutí 4.9. ( pondelok) šťastlivo vykročíme v ústrety ďalšiemu roku. 
  Žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi stretnú priamo v triedach o 8 hod, absolvujú triednickú hodinu- predpokadaný čas ukončenia cca 9:30. 
  Našich milých prvákov a ich rodičov privítame na spoločnom stretnutí o 8 hod na školskom dvore a potom spoločne s rodičmi zažijú svoju prvú naozajstnú školskú vyučovaciu hodinu. Predpokladaný čas ukončenia 9:30 hod. 
  V tento slávnostný deň nie je v prevádzke pre žiakov ZŠ jedáleň ani školský klub. 

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste

  Pozícia - Pedagogický asistent

  Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Komjatice

  Informácie o pracovnom mieste

  Miesto výkonu práce

  Námestie A. Cabana 36, Komjatice

  Termín nástupu

  1.9.2023

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

  25.8.2023

  Rozsah úväzku

  100%

  Počet študentov školy

  403

  Platové podmienky

  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

  Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

  nie

  Požiadavky na uchádzača

  Znalosť práce s PC

  užívateľská úroveň

  Vzdelanie

  Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

  Ďalšie požiadavky

  Projekt POP 3pracovný pomer do 31.8.2024požadujeme: žiadosť, doklady o dosiahnutom vzdelaní, CV, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zaslať elektronicky zskomjatice@azet.sk alebo osobne do podateľne školy do 25.8.2023 do 12 hod . Na osobný pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači.

  Kontaktné informácie

  Adresa školy alebo zariadenia

  Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A. Cabana 3694106 Komjaticehttps://zskomjatice.edupage.org/0356591219,0908095404

  Kontaktná osoba

  Mgr.Marta Gocníková +421908095404

 • Krížom krážom

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj si pre Vás počas leta a jesene pripravila súťaž Krížom krážom s Nitrianskym pasom. V spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Nitre Vás touto cestou oslovujeme, aby ste sa zapojili a hrali o hodnotné ceny. 

  Pozývame Vás zažiť leto plné objavov s naším virtuálnym cestovným pasom. 

  Od júla do októbra si naplánujte spoločné výlety po TOP 30 výletných miestach Nitrianskeho kraja. 

  Cestujte po kraji, objavujte jeho prírodné a historické zaujímavosti, skenujte QR kódy, zbierajte body do svojho virtuálneho Nitrianskeho pasu a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny. 

  Okrem množstva skvelých cien môžete vyhrať aj hlavnú cenu iPhone 14 128 GB. 

  Všetky potrebné informácie nájdete na krizomkrajom.sk/sutaz.

   

  S pozdravom

  Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Prinášame Vám fotoreportáž zo slávnostného ukončenia školského roka 2022/23 a z oceňovania úspešných žiakov a reprezentantov tried, ktoré sa konali 30. júna 2023 v tančiarni ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach.

  Pán starosta Peter Hlavatý, pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a pani zástupkyne Mgr. Martina Karasová a Mgr. Martina Maďarová ocenili najšikovnejších žiakov za výborný prospech, reprezentáciu školy a za účasť na rôznych olympiádach a súťažiach.

  Zároveň sme sa dnes rozlúčili s našimi pani učiteľkami Mgr. Marikou Kéryovou, Mgr. Darinkou Mešťanovou, Mgr. Nórou Adamcovou a s pani asistentkou PhDr. Mirkou Podsklanovou, ktorým patrí veľké poďakovanie za doterajšiu prácu v našej škole a želáme im do budúcnosti veľa energie, optimizmu a síl.
  Pred oficiálnou časťou odovzdali pani učiteľky svojim žiakom vysvedčenia v jednotlivých triedach. 

  Milé deti, užívajte si ten krásny čas voľna, slnenčných lúčov, kúpania sa, dovolenkovania s rodinou, prázdninovania u starých rodičov, hrania sa s kamarátmi, príjemného ničnerobenia a plnenia si prázdninových plánov až pokiaľ opäť nezazvoní školský zvonček...
  Prajeme Vám príjemne strávený čas!

 • Beh Olympijského dňa

  Tradičný Beh Olympijského dňa sa v našej základnej škole uskutočnil vo štvrtok 29. júna 2023. 
  Podujatie zabezpečovala pani učiteľka Mgr. Katarína Papierniková. 
  V peknom a slnečnom počasí zvádzalo medzi sebou súboje o najrýchlejšieho bežca viac ako 150 chlapcov a dievčat, rozdelených do kategórií podľa ročníkov. Na pretekárskej dráhe si tak mohli zároveň overiť športovú zdatnosť nadobudnutú počas školského roka, vzájomne sa spoznať a prejaviť svoju súťaživosť. 
  Bežcov v cieli čakalo osvieženie v podobe chutnej vody.
  Túžba byť tým najlepším a skončiť v cieli ako prvý poháňala  každého z pretekárov, k čomu im výdatne pomáhalo hlasné povzbudzovanie spolužiakov či kamarátov. 
  Výkony troch najlepších v každej z kategórií odmenili pani učiteľka Mgr. Katarína Papierníková, pán učiteľ Mgr. Martin Vanko, pani riaditeľka a pani asistentka víťaznými pohármi, diplomami a vecnými cenami.

  Oceňujeme snahu všetkých zúčastnených školákov, ktorí podali výborné výkony a sme radi, že sa na pretekoch zúčastnili a víťazom srdečne gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria