• Educate Slovakia

     • Projekt „ Educate Slovakia“
      Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich sociálnych a mäkkých zručnosti prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. V rámci medzinárodného výmenného programu Global Volunteer prichádzajú na Slovensko mladí, zanietení dobrovoľníci z rôznych častí sveta a vedú prednášky a interaktívne workshopy v anglickom jazyku. Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC na projekte Educate Slovakia sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentkami. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka a získali nové informácie o jednotlivých krajinách, odkiaľ zahraniční študenti pochádzali
      Ďakujeme našej pani riaditeľke, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.

      Ing. Martina Šilhavíková

      Podrobné informácie o priebehu nášho týždňa Vám priblíži naša redakčná rada časopisu Aktovka.

      Prvý deň sme sa zoznámili s mladými lektorkami z Indonézie (Erin) a Taiwanu (Josephine). Hneď v úvode nám predstavili krajiny z ktorých pochádzajú i kultúru, tradičné hry, jedlá či nápoje. Po skončení vyučovania žiačky z redakčnej rady previedli lektorky po našej obci a ukázali im tradičné slovenské sladkosti. Druhý deň sme mali možnosť zapojiť sa do rôznych hier a porozprávať lektorkám o krásach Slovenska. Tretí deň sme sa rozprávali o rovnocennosti ľud a viedli sme konverzácie s lektorkami v anglickom jazyku. Pre zmenu, sme ich aj my, žiaci, niečo naučili. Dali sme im do povedomia tradičné slovenské slová. V posledný deň nám pustili tradičný film z Indonézie. Po celý týždeň sme hrali tradičné hry, napríklad:
      BEKEL - cieľom hry bolo pozbierať kovové mince zo zeme, pokiaľ bola gumová loptička vo vzduchu.
      DOMIKADO - táto hra spočívala v tom, že hráči si museli čo najrýchlejšie počas riekanky navzájom tlesknúť po pravej ruke, ten hráč, ktorý po skončení riekanky nestihol uhnúť pravú ruku, vypadol. Po zábave už nastal čas na rozlúčenie. Priebeh celého týždňa sme ukončili spoločnou fotografiou.
      Text: redakčná rada Aktovky: Petra Fridrichová, Mia Pizúrová, Bibiana Nováková, Laura Čatlošová

     • 📚📖Nové knihy do tried 📖📚        

     • V snahe rozvíjať čitateľskú gramotnosť i pozitívny vzťah ku čítaniu kníh sa naša škola zapojila do rozvojového projektu  Čítame pre radosť . Cieľom projektu je budovanie malých triednych knižníc, kedy majú najmä deti 1.stupňa knihy poruke pre čítanie kedykoľvek, čím sa budujú tiež rôzne druhy čitateľských gramotností, posilňuje sa čitateľské sebavedomie  a zručnosti, prináša sa  čitateľom zážitok a nový  druh relaxu pri pobyte v škole. Výber kníh má byť preto rôznorodý, a tak  sme z ponuky Literamy vyberali naozaj starostlivo. Rozhodli sme sa do knižníc zakúpiť i audioknihy, deťom tak môžu najrozličnejšie rozprávkové či dobrodružné príbehy znieť nielen počas vyučovania, ale i počas prestávok, či popoludní. Veríme, že nápad s triednymi knižnicami bude mať kladnú odozvu u tých, ktorí sú v škole najdôležitejší- u detí. 
      Príspevok: Mgr. A.Cagáňová

     • 🟡VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE YPSILON - SLOVINA JE HRA🟡

     • V decembri sa zamýšľalo nad mnohými zaujímavo (formou testu) spracovanými úlohami zo slovenského jazyka a literatúry 30 žiakov z tried na 2. stupni ZŠ. Zapojili sa do súťaže zo SJL: YPSILON - SLOVINA JE HRA.
      Z nich 16 žiakov získalo zlatú medailu  (skóre viac ako 85%) 
      Sára Jaššová 5.B 97%
      Matej Martiš 8.A 91%
      Nina Hozlárová  8.A 89%
      Mia Pizúrová 8.A 89%
      Lea Buranská 6.A 89%
      Olívia Oboráková 6.A 89%
      Diana Repková 6.A 89%
      Jakub Meňuš 5.B 88%
      Jakub Uhrík 7.B 88%
      Laura Macková 6.A 88%
      Simona Mokráňová 5.B 88%
      Ema Gocníková 8.A 86%
      Jakub Garbier 6.B 85%
      Michal Bálint 7.B 85%
      Bibiana Nováková 8.A 85%
      Mária Piková 6.A 85%
      Ostatní žiaci si počínali tiež vynikajúco.

      Všetkým súťažiacim bude onedlho odovzdaný diplom a malá vecná odmena.

      Záleží nám na rozvoji žiakov a ich motivácii pri účení sa predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý je jedným z najdôležitejších vyučovacích predmetov. Snažíme sa aj všeobecnou testovou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok, a tým ich pripraviť aj na “nástrahy” T9, a tiež ich naučiť pracovať so stresom. 📖📚

      Žiakom ďakujem za účasť, odvahu a blahoželám im k vynikajúcim výsledkom. 👏👍😊
      Pani učiteľkám SJL patrí poďakovanie za prípravu a odborné usmernenie žiakov.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Nové knihy na mimoškolské čítanie

     • 📚📙📕Naša školská knižnica je opäť obohatená o nové knihy, ktoré budú súčasťou zbierky pre mimoškolské čítanie na 2. stupni ZŠ.📙📚📕

      Knihy boli zakúpené z rozpočtu našej školy, zo vzdelávacích poukazov. 
      Ďakujeme vedeniu školy za podporu aktivít spojených s čítaním krásnej literatúry a rozvojom čitateľskej gramotnosti.

      S radosťou konštatujeme, že školská knižnica v spolupráci s kabinetom SJL už v súčasnosti disponujú knihami rôznych žánrov pre všetkých žiakov z jednotlivých tried na 2. stupni. Knihy sú vhodné pre mimoškolské čítanie a spracovanie čitateľských záznamov (v počtoch cca 25 ks z jedného titulu).
      Ďakujeme a tešíme sa na prácu s novou literatúrou!

      Pani učiteľky SJL 👏

      Príspevok: PaedDr. Lucia Repková

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 15. februára 2024 sa v ZŠ Bernolákova v Šuranoch konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, v ktorých nás reprezentovali naši šikovní žiaci:
      1. kategória - Samuel Nemeš, 2.A (pripravovala p.uč. S. Králiková)
      2. kategória - Sára Jaššová, 5.B ( pripravovala p.uč. L. Repková )
      3. kategória - Olívia Gilányiová, 6.B (pripravovala p.uč. N.Gallová)

      Všetci sa dôsledne pripravovali a podali skvelý výkon. Treba uznať, že konkurencia bola naozaj veľká. Aj keď sa neumiestnili na prvých priečkach, odnášajú si so sebou cenné skúsenosti a motiváciu zapojiť sa v ďalšom roku. 

      Deťom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a pani učiteľkám a rodičom za prípravu !

     • Valentínska pošta

     • Valentínsku poštu sme dnes  doručili jej adresátom 💗💓💞
      Vaši valentínski poštári zo žiackeho parlamentu 👋

     • Karneval 1.stupeň🦁🦸🏾‍♀👷🏾‍♂


     • Dňa 9.2.2024 bol pre žiakov 1. až 4. ročníka dňom zábavy. Tak ako sa na správny fašiangovo-karnevalový deň patrí. 🙂
      Žiaci prišli do školy oblečení v krásnych maskách, niektorých sme mali problém aj spoznať. Deti sa predstavovali v akých maskách prišli, zahrali sa súťaže, spoločenské hry a užili si deň plný tanca smiechu a zábavy. 🎭🎊🎉💕
      Triedne učiteľky a pedagogické asistentky 1.stupňa

     • Úspech našich olympionikov v okresnom kole dejepisnej olympiády 🥇🥈🥉

     • V pondelok, 5. februára sa v Nových Zámkoch  uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, v ktorom si zmeralo sily z histórie takmer 120 žiakov z celého okresu. S hrdosťou oznamujeme, že všetci naši ôsmi olympionici sa stali úspešnými riešiteľmi a odniesli si aj vynikajúce umiestenia:

      Kat.E : Natália Dragúňová 1.m. - postup do krajského kola
                  Vivien Maštalírová - 3. m. 
      Kat.D: Alena Patassyová - 2. m - postup do krajského kola
              Matej Martiš - 5.m. 
      Kat. F: Tomáš Kriško - 5.m.
                  Jakub Garbier - 14. m.
      Kat C: Ema Hlavatá - 7.m.
                  Ema Bulková - 9.m.
      Všetkým srdečne blahoželáme a sme na nich náležite pyšní, Natálke a Alenke budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Leviciach. 

      ❤️ 

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • Chemická olympiáda - školské kolo

     • 🏅Dňa 8. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády.                                   

      1.     miesto: Matej Martiš       VIII. A                       
      2.     miesto: Jozef Bálint IX. A a Simona Bakošová IX. B
       
      Žiakom ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy a prajem im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.
      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Gala/Karnevalový deň na červenom koberci

     • Takto parádne sme si užili dnešný jubilejný karnevalový deň na červenom koberci !!🤩

      Foto: Alenka Patassyová a Kika Trubinská 8.B 

      Ďakujeme všetkým!! 

      Vaš školský parlament👋

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 6. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády – online.  
      Zoológia:
      1. miesto: Rebeka Matejková IX. B postupuje
      2. miesto: Alena Patassyová VIII. B   postupuje
      3. miesto: Petra Halásová VII. B 
      4. miesto: Viktória Verešová VII. B 

      Botanika:
      1. miesto: Mária Piková VI. A postupuje
      2. miesto: Viktória Vargová VIII. A postupuje
      3. miesto: Paulína Borbélyová IX. A 
      Dievčatám blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      Rebeke, Alenke, Majke a Viktórii prajeme veľa úspechov v OK BIO.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Veselá veda

     • Veselá veda
      Dúha
      Najprv sme pomocou CD a zrkadla premietali dúhu na stenu, dúhu sme urobili aj zo skittles cukríkov a lentiliek.
       Deťom sa pokusy páčili. 
      Vedúca krúžku: Silvia Ribyová

     • Red carpet day

     • Obleč sa do gala a osláv s nami 50. výročie školy na červenom koberci 🎉🌟💃
      Už v piatok !  

      Milí spolužiaci, vážení učitelia - nakoľko nám chrípkové prázdniny urobili škrt cez rozpočet, náš gala deň na červenom koberci sa presúva na tento piatok 9. februára. Nahoďte sa preto do gala, aby sme tak vo veľkom štýle oslávili nielen 50. výročie našej školy, ale aj úspešné ukončenie 1. polroka :) 😎👌. Tak chytro nakuknite do šatníka a vyberte si vhodný outfit - baby vyvetrajte šaty a podpätky, chalani zháňajte košele, kravaty, motýliky, saká;)) Nakoľko sa vrcholí aj karnevalová sezóna, pokojne vyvetrajte aj kostýmy či masky - fantázii sa medze nekladú :) 🦹‍♀️Veríme, že sa pridajú aj naši učitelia 😊. Na všetkých čaká červený koberec 🤩

      Váš Školský parlament 👋

     • 🩸POĎAKOVANIE🩸

     •  

      Dňa 30. 1. 2024 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 22 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujeme. Vážime si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. 
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Veľké Ďakujem patrí pani Elene Púčikovej a dievčatám z krúžku Mladý záchranár: Tamarke, Nelke, Karinke a Bibke. 
      Tešíme sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v máji 2024. Pozývame aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. 
      Všetci ste srdečne vítaní.

      Katarína Hanesová 
      MS SČK Komjatice

     • 📖OCEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY A UDEĽOVANIE PAMÄTNÝCH PLAKIET📖

     • Pri príležitosti 50. výročia školy vedenie školy ocenilo a udelilo pamätné plakety pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Nadviazali sme tak na tradíciu, ktorú sme započali pri príležitosti 40. výročia školy.
      Oceneným zamestnancom vyjadrujeme poďakovanie za ich oddanú prácu a zanietenie a srdečne im gratulujeme!

      Pri príležitosti 40. výročia školy v šk. roku 2013/14 boli ocenení: Mgr.František Sopko, Mgr. Jozef Huček, Mgr. Elena Sopková, Mgr. Viera Cifrová, Mgr. Marta Barátová, Mgr. Cecília Letková, PaedDr. Bohuslava Francelová, Mgr. Magdaléna Nováková, Mgr. Emília Vrábelová, Oľga Kelešiová, Mária Machatová, Ľudmila Dragúňová, Helena Nosianová, Mária Révayová,  Helena Selická. (Niekoľkých ocenených nájdete na fotografiách v priloženom albume z roku 2013/14).

      Pri príležitosti 50. výročia školy v šk. roku 2023/24 boli ocenení: Mgr. Katarína Papierniková, Mgr. Hučeková Mária, Mgr. Viera Švecová, Mgr. Mária Kéryová, Mgr. Zuzana Machatová Zuzana, Mgr. Eliška Fridrichová, Mgr. Darina Barátová, Mgr. Viera Jaššová, Jozefína Verešová , Marie Bridišová, Jana Mičeková, Ružena Bilková, Katarína Velcická. (Ocenených pri príležitosti 50. výročia školy nájdete v priloženom albume).