• Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Vážení rodičia našich budúcich prvákov,

  v dňoch 06.- 08. 07 2020 v čase od 08.00 do 14.00 (pondelok až streda) si môžete na vrátnici školy prevziať osobne Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy a súčasne vyplatiť 25€ za školské pomôcky a pracovné zošity.

 • Pracovné ponuky

  ZŠ s MŠ Ondreja Cabana- úsek Materská škola ponúka pracovné miesto pre pani učiteľku/pána učiteľa na plný úväzok. Žiadosti a životopis zasielajte poštou na adresu školy. Výberové konanie sa uskutoční po 20.7.2020.  

   

  ZŠ s MŠ Ondreja Cabana- úsek Základná škola ponúka pracovné miesto pre pani učiteľku/pána učiteľa na plný úväzok s aprobáciou Matematika/Informatika. Žiadosti a životopis zasielajte poštou na adresu školy. Výberové konanie sa uskutoční po 20.7.2020.  

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rozlúčková slávnosť deviatakov

  Počas uplynulého týždňa sa s nami rozlúčili naši najstarší, deviatci. Počas nádhernej slávnosti im ich triedni učitelia, Mgr. Martina Karasová a Mgr. Martin Vanko, pripli zelené stužky nádeje. Žiaci zaspievali svojim pedagógom krásnu pieseň Hymna učiteľom a nechýbal ani učiteľský tanec. 

  Milí deviataci, do budúcnosti Vám prajeme všetko len to najlepšie, veľa síl, odhodlania, chcenia a množstvo úspechov... Vaši učitelia.

  Foto: Lucia Repková

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/20 - oceňovanie olympionikov

  30. júna 2020 sme slávnostne ukončili netradičný školský rok poznačený pandémiou. Hoci sme museli všetci,  vynaložiť veľké úsilie a prispôsobiť sa situácii, školský rok sme zavŕšili tak, ako sa patrí. Svedčí o tom aj množstvo žiakov, ktorí boli ocenení za výborný prospech a vzorné správanie, za vynikajúce umiestnenia v olympiádach a súťažiach a za ich činnosť v škole. Poďakovanie patrí žiakom i všetkým pedagógom, ktorí ich na olympiády a súťaže pripravovali a vštepovali im lásku k poznaniu.
  Pani riaditeľka, pán starosta a pani zástupkyne deťom odovzdali ocenenia. A bolo ich neúrekom, veď posúďte sami...
  Oceneným žiakom srdečne gratulujeme. 

  Milé deti, prežite krásne prázdniny, plné neopakovateľných zážitkov, oddýchnite si, načeprajte sily a v septembri Vás radi privítame opäť vo Vašej škole.

  Text: Lucia Repková/Foto: Michal Repka

 • Ponuka z jazykovej školy

 • IT FITNESS test

  Milí žiaci, vážení učitelia,Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania spustila v máji tohto roku 9. ročník IT FITNESS testu – najväčšieho online testovania digitálnych zručností učiteľov a žiakov. Do dnešného dňa sa už otestovalo približne 20 000 respondentov. Týmto Vám chceme pripomenúť, že žiaci majú do konca tohto školského roka stále príležitosť sa zapojiť do IT Fitness testovania a získať certifikát s vyhodnotením úrovne svojich IT zručností.

  Viac informácií ako aj prístup do testovania nájdete v priloženom liste.

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

 • Organizačné zabezpečenie vyučovacieho procesu od 22.06.2020 - informácie pre žiakov 6. a 7. ročníka.

  Vyučovanie začína o 08.00 hod.

  Príchod žiakov 6. a 7. ročníka na vyučovanie je v čase od 07.30 do 07.55 hod - vchod od parkoviska.Čipové karty sa používať nebudú! Prezuvky nie sú povinné.

  Tlačivo vyhlásenia je na web stránke školy a 19.06.2020 (piatok), v čase od 08.00 do 12.00 hod k dispozícii v budove školy - na vrátnici.Povinnosti rodiča Prosíme rodičov, aby deťom na každý deň zabezpečili ochranné rúško a papierové servítky pre osobnú potrebu. Dezinfekcia v triedach a WC je zabezpečená školou. 

  Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

  Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Priloha_c2_vyhlasenie.docx

   

 • Voľné pracovné miesto

  Ponuka sa Vám zobrazí po kliknutí na: 

  Pracovná ponuka


 • Dotazník k príprave prihlášky na SŠ/8.ročník

  Vážení rodičia žiakov 8. ročníka,

  v súvislosti s ustanovením § 63  zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov ôsmych ročníkov základných škôl o štúdium na SŠ (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2020/21).

  V dotazníku stačí keď vyplníte len jednu školu, o ktorú má Vaše dieťa záujem a doručíte ho do 19. júna 2020 na vrátnicu školy príp. do schránky na škole. Ak nemáte možnosť vytlačiť si dotazník od pondelka 15. júna 2020 budú k dispozícii na vrátnici školy.

  Mgr. Martina Karasová
  ZRŠ

  Dotazník si stiahnete tu:

  Dotaznik_SS_zaujem_ziakov_8.roc._WORD.docx

 • GEOQÍZ 2020 - celonárodný test z Geografie

  GQIG je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách. 

  Z našej školy sa v súťaži zúčastnili Lukáš Kuťka a Hanka Hanesová.

  Lukáš sa umiestnil v celoslovenskom kole na krásnom 9. mieste. Srdečne mu gratulujeme a obom, Lukášovi aj Hanke, ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   

  Geografický kvíz sa uskutoční v troch kolách.

  Prvé (školské ) kolo: V prvom kole žiaci riešili zaujímavú „výskumnú“ úlohu. 

  Druhé (krajské) kolo: Tí, ktorých vyberala päťčlenná odborná komisia do druhého kola, robili zaujímavý test: GQIQ cesta okolo sveta: 30 otázok, čas trvania 35 min. Otázky boli originálne a mali zábavný charakter.

  Celoslovenské kolo: Postupujúci do celoslovenského kola boli vybratí na základe výsledkov ich šikovnosti pri virtuálnom cestovaní svetom. 

  GEOQÍZ 2020 je celonárodný test z Geografie. Je poloľahký, a preto ho vyrieši každý. Na riešenie testu máte 45 minút. Každý si ho môže vyhodnotiť sám.

  Test je prístupný na: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR5ii4Oqc4clyeedOr4TzvG9i-E041UFdhZ05C4wIhVjpDDA/viewform

  Riešenie nájdete na: http://regionalnageografia.sk/upload/GO/GEOQIZ-2020-riesenia.pdf

 • Úspechy

  🏆🥇Máme veľkú radosť z našich žiakov, ktorí sa umiestnili na krásnych miestach v rôznych olympiádach. Tešíme sa, ako im diplomy odovzdáme aj s malým darčekom a veľkým poďakovaním na konci šk. roka. 👏

 • INFO: Otvárame ročníky 6. a 7.

  Vážení rodičia, milí naši žiaci,

  prichádza k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení v rámci uzatvorenia škôl a nás poteší Vaša prítomnosť na vyučovaní.

  V priebehu budúceho týždňa Vás oslovia triedni učitelia, aby zistili záujem žiakov o prezenčné vyučovanie a stravovanie v škole, nakoľko je nástup do školy stále dobrovoľný.

  Od 22.6.2020 k ročníkom 1.- 5. ešte otvárame ročníky 6. a 7., nakoľko z personálnych dôvodov nevieme zabezpečiť vyučovací proces pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Niektorí učitelia patria do tzv. rizikovej skupiny a na pracovisko nenastúpia a naďalej poskytujú vyučovanie z domu pre všetkých žiakov školy, ktorí ostávajú aj naďalej doma.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • ***VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO***

  Základná škola rada prijme medzi seba učiteľa pre 2. stupeň. (Mat, Inf, Anj, Nej)

  Ponúkame priateľský kolektív, podporu inovatívneho prístupu a dlhodobú perspektívu pracovného pomeru. Žiadosť a životopis zasielajte na adresu školy. 

  Radi sa s Vami osobne stretneme pri pohovore.

 • Žiadosť o prijatie do ŠKD

  Vážení rodičia, 

  prosíme Vás o vyplnenie tlačiva: Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v šk. roku 2020/2021 od 1.9.2020.

  Vyplnené tlačivo pošlite po deťoch, (ktoré chodia do školy) alebo vhoďte do schránky (na budove ZŠ) do 10. júna 2020.

  Ďakujeme.

  Tlačivo si stiahnete tu: ziadost_o_prijatie_do_skd(1).pdf

 • Krajské kolo chemickej olympiády

  Dňa 28. 5. 2020 sa uskutočnilo KK CHO D dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovala Hanka Hanesová (VIII. A). Získala 77,5b z 80b (bolo by to 4. miesto, ale poradie sa v tomto roku neudeľovalo,  písalo sa len úspešný riešiteľ). Blahoželáme.

  PaedDr. Katarína Hanesová

 • Všetko najlepšie k MDD.

  Milé naše deti,

  k vášmu sviatku vám želáme všetko najlepšie. Veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, detskej radosti, veselosti, mnoho úsmevov a množstvo školských úspechov...

  Prežite krásny MDD.

 • Zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom

  Vážení rodičia žiakov 4.ročníka . V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/21).  

   

  V prípade záujmu Vášho dieťaťa o štúdium na 8-ročnom gymnáziu,  si žiaci môžu prevziať dotazník u triednej učiteľky príp. rodičia žiakov, ktorí neprídu do školy na vyučovanie si môžu dotazník stiahnuť z web stránky školy.

  Vyplnený dotazník doručte do školy najneskôr 5.júna 2020.

  Dotazník si môžete stiahnuť tu: Zber_zaujmu_4.docx

  Mgr. Martina Karasová

  ZRŠ

 • Organizačné a personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu od 1.6.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  pozorne si prečítajte pokyny a usmernenia platné od 1.6.2020 pre žiakov a rodičov našej základnej školy. Ich dodržiavaním spoločne zabezpečíme hladký priebeh organizácie vyučovania ako aj hygienické a bezpečné prostredie pre nás všetkých.

  1. Do školy nastúpia  na prezenčné vyučovanie len prihlásení žiaci 1. až 5. ročníka.

  2. Ostatní žiaci 1. až 5. ročníka budú aj naďalej vzdelávaní doma - online (dištančnou formou), tak ako doteraz.

  3. Žiaci 6. až 9. ročníka pokračujú v nastavenom systéme vzdelávania.

  4. Stravovanie je zabezpečené len pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa vyučovania zúčastnia v škole. Odber stravy nie je možný do vlastných nádob. Obed žiak skonzumuje v školskej jedálni.

  5. Ranná ŠKD od 6.30 do 7.30 hod v priestoroch školskej jedálne. Prihlásených je 10 detí. Dieťa prichádza do rannej ŠKD cez vchod od parkoviska, kde prejde tzv. ranným filtrom.  Po rannom filtri ( meranie teploty, dotazník) a dezinfekcii sa budú deti pod dozorom vychovávateľky v dostatočných vzdialenostiach venovať oddychovým a relaxačným činnostiam- kreslenie, čítanie, .....

  6. Vyučovanie začína o 8:00 hod podľa rozvrhu, ktorý vám pani učiteľky pošlú v piatok aj so zoznamom kníh, zošitov a pomôcok, ktoré si prinesiete na vyučovanie.

  7. Príchod žiakov na vyučovanie je v čase od 7.30 do 7.55 hod a to nasledovne:

  vchod od parkoviska: 1. a 2. ročník

  vchod pri vrátnici: 3., 4., 5. ročník

  8. Čipové karty sa používať nebudú!  Prezuvky nie sú povinné.

  9. Do budovy školy vstupuje dieťa bez rodiča, bude mu odmeraná teplota, dezinfikované ruky a oblečenie (obuv) a odovzdá vyhlásenie o zdravotnom stave. (vyhlásenie sa odovzdáva raz na začiatku nástupu žiaka do školy a potom po prerušení dochádzky na viac ako 3 dni). Dieťa do budovy školy vstupuje s rúškom, zloží si ho až v triede.

  10. Tlačivo vyhlásenia je na web stránke školy a v dňoch 28. a 29.5. 2020 ( štvrtok, piatok), v čase od 8 do 12. hod  v budove školy hneď pri vchode od parkoviska.

  11. Vyučovací proces prebehne v kompetencii jednotlivých vyučujúcich v tomto časovom rámci: 1. a 2. ročník – 8:00 - 11:35 hod (4 vyučovacie hodiny)

             3. až 5.ročník – 8.00 – 12.30 hod ( 5 vyučovacích hodín )       


  12. Odchod žiakov zo školy:

  1. a 2. ročník   neobedári, nedružinári – 11:35 hod pred budovou školy pri vrátnici

                           obedári, nedružinári  -  12:15 hod budovou školy pri vrátnici

                           obedári, družinári – o 13., 14., 15., 16. hod

  3. až 5.ročník  neobedári, nedružinári – 12:30 hod pred budovou školy pri vrátnici

                           obedári, nedružinári  -  12:45 hod budovou školy pri vrátnici

                           obedári, družinári – o 13., 14., 15., 16. hod


  13. Personálne zabezpečenie vyučovania:

  1.A  Mgr. Mária Machatová

  1.B  Mgr. Lucia Sabopálová

  2.A spojená s 2.B  Mgr. Lenka Villemová

  2.C PaedDr. Vlasta Horičková

  3.A Mgr. Jana Letková

  3.B Mgr. Antónia Martinásková

  4.A Mgr. Anita Cagáňová

  4.B Mgr. Martina Gulášová

  5.A PaedDr. Katarína Hanesová

  5.B Mgr. Zuzana Buranská

  14. Organizácia popoludnia:

  ŠKD 1.roč   10 detí Mgr. Melišková

  ŠKD 2. roč  12 detí Mária Ballayová

  ŠKD 3.roč   6 detí Mgr. Malvína Morvaiová


  15. Odchod dieťaťa z ŠKD vo vybranom čase o 13., 14., 15., 16. hod nám oznámte písomne v prvý školský deň na vyhlásení o zdravotnom stave rukou dopísanou klauzulou: Moje dieťa bude odchádzať z ŠKD o ......... hod  samé/ s doprovodom koho? Priloha_c2_vyhlasenie.pdf


  16. Povinnosti rodiča

  Prosíme rodičov, aby deťom na každý deň zabezpečili 2 ks ochranných rúšok a papierové servítky pre osobnú potrebu. Dezinfekcia a papierové servítky v triedach a WC sú zabezpečené školou.

  Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť a tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: (klik na link)

  Priloha_c2_vyhlasenie.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria