• Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej...

  Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej...

  V pondelok 18. novembra sme si so žiakmi 9. ročníka interaktívnym programom v múzeu pripomenuli 30. výročie pádu komunistického režimu v Československu. Vrátili sme sa o 30 a viac rokov späť a porovnali sme život v minulom režime s tým, ktorý žijeme v súčasnosti. Žiaci svojou aktivitou sami prispeli k tvorbe programu, okrem recitovania pionierskych básní, žiak Marcel Hozlár prekvapil unikátnym dobovým historickým prameňom - chronologicky zoradenými novinovými ústrižkami z novembra 1989, z ktorých citoval ostatným spolužiakom. Našou cestou do minulosti sme sa tak snažili pochopiť hodnotu a význam slobody a demokracie v súčasnosti. Lebo hoci ani systém, v ktorom dnes žijeme nie je úplne ideálny, zdá sa mi trefné zakončiť naše úvahy slovami Winstona Churchilla: "Demokracia je najhorší spôsob vlády - okrem všetkých ostatných, ktoré sme vyskúšali. " 

  Príspevok: Mgr. Mirka Mullnerová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyjadrujeme úprimnú sústrasť...

 • Šaliansky Maťko

 • Dôležité termíny pre deviatakov a ich rodičov

  Dôležité termíny pre deviatakov a ich rodičov

  november 2019: zber záujmu o stredné školy (možnosť nahlásiť zmenu strednej školy a odboru)

  - február 2020 : zber záujmu (možnosť nahlásiť zmenu strednej školy a odboru)

  - do 1.2.2020 zverejnenie kritérií prijatia na talentové odbory SŠ

  - do 20.2.2020 odovzdanie prihlášok na SŠ - talentové odbory

  - talentové skúšky 15.3.-30.4.2020 (presný termín určí riaditeľ SŠ)

  - do 31.3. 2020 zverejnenie kritérií prijatia na ostatné odbory

  - do 10.4. 2020 odovzdanie prihlášok -ostatné odbory SŠ aj osemročné gymnáziá

  - marec 2020 vydávanie zápisných lístkov na SŠ ( každý žiak dostane len jeden   zápisný lístok)

  TESTOVANIE 9-2020 sa uskutoční 1. apríl 2020 (náhradný termín 15.4. 2020)

  - 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií):

  1. termín: 11.5.2020

  2. termín: 14.5.2020

  - 2. kolo prijímacích skúšok: 16.6.2020 (ak žiak nebol úspešný v 1. kole)

  Zákonný zástupca podáva 2 prihlášky na SŠ - talentové odbory( ak má záujem)  a 2 prihlášky na SŠ - ostatné odbory.

  Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží prefotenú a overenú kópiu dokladu o účasti alebo umiestnení (diplom) odovzdá výchovnej poradkyni.

   

  Katalóg stredných škôl na Slovensku 

  www.stredneskoly.sk,

   http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/ako_na_ss.pdf

  Katalóg je určený pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Je rozdelený podľa typov stredných škôl. Základné kategórie sú: gymnáziá, stredné odborné školy,  konzervatóriá

  Informácie o všetkých stredných školách na Slovensku, kritériách prijatia, počtoch hlásiacich sa a prijímaných žiakov, otváraných odboroch, kontaktné údaje a iné môžete nájsť na www stránke:http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

  Ďalšie dôležité a zaujímavé informácie súvisiace s voľbou povolania môžete získať na stránkach:

  www.strednaskola.sk

  www.povolania.sk

  www.istp.sk

  www.svetprace.sk

  www.statpedu.sk

  www.komposyt.sk

  www.profsme.sk

  www.potrebyovp.sk

  www.dualnysystem.sk

  www.sustavapovolani.sk

  www.corobim.sk

  www.riasec.sk

  K prihláškam treba dodať prefotené overené diplomy zo súťaží a olympiád.

   

  Mgr. Martina Karasová

  Výchovná poradkyňa

 • Testovanie 5 INFO

  Testovanie 5 INFO

  Milí piataci, vážení rodičia piatakov,na uvedenom linku nájdete všetky informácie týkajúce sa Testovanie 5, ktoré sa uskutoční 20. novembra 2019.

  https://www.nucem.sk/…/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.…

 • „Význam drevín v mestách a na dedinách“ 

  „Význam drevín v mestách a na dedinách“ 

  Dňa 8. 11. 2019 sa uskutočnila prednáška „Význam drevín v mestách a na dedinách“. Prednášku zabezpečili pracovníci UK Bratislava, ktorí realizujú projekt BioReg v spolupráci s CEDRON - NITRAVA. Prednášky sa zúčastnili žiaci 7. ročníka a VIII. B.Na prednáške sa žiaci dozvedeli o pozitívnych službách drevín: produkujú kyslík, odbúravajú škodlivé plynné odpady, znižujú počet mikroorganizmov vo vzduchu, zachytávajú pevné častice, znižujúnadmerné prúdenie vzduchu, slúžia ako protihluková bariéra, majú chladivý efekt, zvyšujú vlhkosť a znižujú teplotné výkyvy.• Estetická zložka: dreviny dotvárajú architektonický charakter, zmäkčujú tvrdé betónové prvky, farebnosť sa mení v priebehu ročných období.• Sociálny kontakt: dreviny zabezpečujú pocit istoty, optimizmu, znižujú negatívny vplyv pracovného stresu, potláčajú agresivitu.• Oddych: prechádzky v parku, beh, aktivity na čerstvom vzduchu.• Zdravie ľudí a psychika: zeleň vplýva na rýchlejšie zotavenie po operácii, zmiernenie bolesti, zmierňuje duševnú únavu a predlžuje život.Pani lektorka pochválila Komjatice, že majú ešte dostatok zelene. Preto by sme si toto naše dedičstvo mali chrániť, zvelaďovať a obnovovať vysádzaním drevín.

  Príspevok: PaedDr. Katarína Hanesová/ Foto: Mgr. Martina Karasová

 • POZVÁNKA

 • POZVÁNKA

 • 🍀🍀🍀Rozprávka nielen pre deti🍀🍀🍀

  🍀🍀🍀Rozprávka nielen pre deti🍀🍀🍀

  ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE LITERATÚRY🌞Ako zázrakom, po mnohých upršaných dňoch, vykuklo dnes slniečko a žiaci 6.A sa pod vedením pani učiteliek Mgr. Lucii Repkovej a Ing. Martiny Šilhavíkovej vybrali do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cieľom bolo jedinečné bábkové divadelné predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký, v ktorom ide o prepojenie obdivuhodných výkonov hercov ovládajúcich krásne, nezvyčajné bábky, nádhernú farebnú scénu a vynikajúcu hudbu a zvuk. Naším cieľom bolo naštudovanú teóriu o rozprávkach, divadle, bábkohercoch, kulisách, scéne, hudobnom doprovode prepojiť s praxou, a veru sme si vybrali nádherné predstavenie, ktoré zaujalo nielen deti, ale aj nás, dospelých.Príbeh je o troch nerozlučných priateľoch, ktorí vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam pomôžu princovi na ceste za krásnou pannou. To sú Dlhý, Široký a Bystrozraký, ktorých už dávno poznajú všetky deti. Ich putovanie mení na zábavnú cestu čarovným svetom, kde nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad. Hlavnú rolu hrá súdržnosť a priateľstvo. Táto hra, inšpirovaná klasickým príbehom Karla Erbena, ďalej prináša dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. ODPORÚČAME. 😊

  Príspevok: Mgr. Lucia Repková

 • POZVÁNKA

 • Didaktické hry 3.B

  Didaktické hry 3.B
 • Jesenný festival

  Jesenný festival

  V posledný predprázdninový deň vládla v našej škole už od rána skvelá nálada... Niečo sa chystalo. Deti i učitelia nedočkavo pobehovali a pripravovali... Dnes sa totiž u nás konala Súťaž vo vyrezávaní a zdobení tekvíc a zároveň akcia Trieda hostí triedu. Plán na dnes pripravili pani učiteľky Mgr. Martina Šilhavíková, Mgr. Naďka Behulová a Mgr. Lucia Repková. Svojím nadšením "nakazili" aj ostatné kolegynky, kolegov i žiakov. Viac naozaj nebolo treba. Všetci sa do toho s chuťou pustili. Pani učiteľky ešte minulý týždeň "nainštruovali" svojich žiakov, aby vedeli kto má akú úlohu a kto čo prinesie. Päťčlenné družstvá vyrezávali a zdobili tekvice, pokiaľ ostatní z triedy chystali pohostenie pre kamarátov. Pani učiteľky pomáhali kde mohli, spolu so žiakmi pripravili stoly a občerstvenie a dohliadali na hladký priebeh dnešného dňa. Snáď každý žiak prispel nejakou dobrotou, ktorá bola súčasťou veľkej hostiny. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky, ktoré povypekali koláče a dobroty od výmyslu sveta, či páni učitelia, ktorým vďačíme za ovocie. Deti vyrezali a vyzdobili naozaj nádherné tekvicové skvosty, zobrazujúce napríklad včeľu, piráta, stonožku či snehuliaka. A pohostenie? Úžasne pripravené, naaranžované. Chutné. Deti posúdili pri ochutnávke, Vy snáď posúdite podľa fotiek. Odborná porota vyhodnotila obe súťaže a v závere dnešnej akcie pani zástupkyňa vyhlásila Súťaž vo vyrezávaní a zdobení tekvíc a súťaž Trieda hostí triedu. Výsledky: Súťaž vo vyrezávaní a zdobení tekvíc: 1. miesto 6.B 2. miesto 5.B 3. miesto 9.A Trieda hostí triedu 1. miesto 6.A 2. miesto 6.B 3. miesto 8.A Všetkým našim kolegom, pedagógom ďakujeme za spoluprácu a zapojenie svojej triedy do súťaží. Žiakom za super výkon, odhodlanie, super atmosféru, ktorú vytvorili a sme radi, že sme všetci prežili jeden perfektný pozitívnou energiou nabitý deň...

  Rodičom, starým rodičom, pedagógom ďakujeme za to, že prispeli rôznymi dobrotami, ktoré boli súčasťou dnešného pohostenia.

  ĎAKUJEME

  Text/Foto: Mgr. Lucia Repková

 • Didaktické hry, 1. stupeň

  Didaktické hry, 1. stupeň
 • Didaktické hry, 1. stupeň

  Didaktické hry, 1. stupeň
 • Navštívili nás vojaci

  Navštívili nás vojaci

  Dňa 29.10.2019 sme mali v našej škole milú návštevu z Oddelenia krízového manažmentu výcviku a kynológie, Vlkanová - Hronsek. Prišli štyria vojaci v plnej zbroji aj s podporou svojich psích pomocníkov. Vojaci nám ukázali a porozprávali o zbraniach, ktoré doniesli so sebou, ako napríklad Glock, samopal, obušok, detektor kovov, ochranný odev atď. Žiaci mali možnosť dotknúť sa týchto zbraní a dostali odpovede na všetky zvedavé otázky. Ďalšou časťou programu boli ukážky vojenských kynológov a ich verných psov Mimoňa a Hektora. Psovodi so psami nám predviedli cviky poslušnosti a obrany, ktorými boli naši žiaci fascinovaní. Za odmenu sme vojakov pozvali na občerstvenie, ktoré pripravili žiaci v rámci akcie "Trieda hostí triedu". Vojaci boli veľmi milo prekvapení, akých šikovných "kuchárov" tu máme. Vojakom z Banskej Bystrice veľmi pekne ďakujeme za krásny program a tešíme sa na stretnutie aj niekedy v budúcnosti.

  Príspevok: Mgr. Veronika Andočová

 • Tekvica - 10 účinkov na zdravie plus 1 len tak - pre radosť

  Tekvica - 10 účinkov na zdravie plus 1 len tak - pre radosť

  Niektorí z vás možno netušia, že pred niekoľkými storočiami v našich zemepisných šírkach tekvicu ešte nepoznali. Pochádza zo Strednej Ameriky a odtiaľ sa cez Severnú Ameriku dostala do Európy. Dnes ju u nás pestujú mnohí záhradkári, sezónnou zberu je jeseň.

  Dužina a šťava veľkých a ťažkých tekvíc nám paradoxne pomáha zbaviť sa prebytočných kilogramov a tukových vankúšov. Tekvicové jadierka zasa spomaľujú proces starnutia ľudských buniek. Biológovia dokázali, že v tekvici sa skrýva viac dôležitých účinných látok, ako by sme očakávali.

  1.Tekvica podporuje trávenie

  2.Tekvica udržiava mladosť

  3.Tekvica posilňuje imunitu

  4.Tekvica pre zdravé oči

  5.Tekvica na chudnutie                                              

  6.Tekvica pre zdravé srdce

  7.Tekvica pre zdravé tehotenstvo

  8.Tekvicou na regeneráciu buniek

  9.Tekvica zlepšuje plodnosť

  10.Tekvica pre zdravú pokožku

  Plus 1: Len tak - pre radosť:

  Žiaci 2.B si dňa: 28.10.2019  počas didaktických hier rozprávali o zdravých plodoch jesene a to najmä o tekvici. Počas triednych aktivít si vyzdobili triedu tekvičkami. Svojou výstavkou skrášlili triedu a jej okolie. Len tak pre radosť.   

  Ďakujeme rodičom za tekvičky.

  Mgr. Villemová a jej šikovní žiaci  z 2.B.

 • Didaktické hry – 3.A trieda

  Didaktické hry – 3.A trieda

  Počas prvého dňa didaktických hier vytvárali žiaci 3.A triedy pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Jany Letkovej plagáty z prírodného materiálu. Témou bolo stvárnenie našej krajiny očami detí. Výsledkom boli úžasné skupinové práce žiakov.

  Druhý deň sa niesol v duchu Halloweenu. Žiaci vytvárali tekvice kombinovanou technikou. V ďalšej časti vyrábali krásne postavičky z gaštanov. Program didaktických hier nám spestrili vojaci. Predviedli nám svojich vycvičených psov. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne názorné ukážky.

     Didaktické  hry sme ukončili Halloweenskou party. Žiaci sa s nadšením a plní nezabudnuteľných zážitkov tešili na JESENNÉ PRÁZDNINY.

  Mgr. Janka Letková

 • Jesenné dielka 2.A triedy

  Jesenné dielka 2.A triedy
 • Výtvory našej 4.B triedy

  Výtvory našej 4.B triedy
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria