• VIANOČNÁ PRECHÁDZKA

     •  

      Žiaci 7.A si dnes uctili pamiatku Ondreja Cabana pri jeho hrobe a zapálili aj sviečku za obete pražskej tragédie. Mgr. Veronika Andočová

     • 🎄Vianočný punč🎄    

     •     
      Posledný deň pred vianočnými prázdninami nám naši žiaci z 8. A triedy Emka B., Emka G.,Hanka Č., Naty B. , Dorotka K., Mia P., Bibka N., Viki V.,Jakub K. ,Matúš U. a Karinka N.  spolu s pani učiteľkou uvarili “ vianočný punč” a napiekli voňavé medovníčky a popraskané perníčky. Pohostili našich malých aj veľkých žiakov v našej “ Vianočnej cukrárni”.  Nezabudli sme ani na našu pani riaditeľku, pani zástupkyne, pani upratovačky a aj naše pani kuchárky.  Všetkým veľmi chutilo a aj nás pochválili za našu snahu. 
      Žiaci 8. A triedy Vám prajú šťastné a veselé Vianoce 🎄

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Vedomostný súboj tried 

     •  

      5.A a 5.B trieda sa proti sebe postavili v anglickom súťažnom kvíze, ktorý zahŕňal všetky predmety, ktoré žiaci majú.  Svoje vedomosti si potrápili nielen otázkami z anglického jazyka, ale i histórie, geografie, biológie, slovenského jazyka, umenia  či hudby. Na mnohé otázky žiaci využili nielen svoje vedomosti, ale aj rýchle prsty pri vyhľadávaní v slovníkoch.  Víťazmi tohto duelu sa stali  žiaci z 5.B triedy – Danko N., Oliver Š., Martin H. Nikolas M. a Adam D. , ktorým srdečne gratulujeme! Aj ostatní žiaci si zaslúžia veľkú pochvalu za ich snahu a vedomosti. 
      Zároveň by sme chceli  za prípravu a moderovanie akcie  poďakovať žiakom z 8.A triedy, Matejovi Martišovi a Marekovi Villemovi. 
      Vaše p.učiteľky anglického jazyka

     • 🏆🥇🥈🥉Slávnostné vyhodnotenie predmetových súťaží a olympiád🏆

     • Sme radi, že v našej škole máme veľmi veľa šikovných a talentovaných žiakov, ktorí sa zapájajú do predmetových olympiád a do súťaží, reprezentujú našu školu, zviditeľňujú ju v okrese, v kraji i v rámci Slovenska. Dosahujú vynikajúce umiestnenia a zároveň obohacujú seba o nové poznatky a vedomosti a svojim pedagógom robia radosť.

      Vedenie našej školy, pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, pani zástupkyne, Mgr. Martina Karasová a Mgr. Martina Maďarová zablahoželali žiakom a vyjadrili im vďaku za dosiahnuté výsledky, ocenili ich diplomami a odovzdali im sladkosť. 

      Ocenení žiaci sa pod vedením svojich učiteľov, ktorí ich pripravovali, zapojili do olympiád z dejepisu, slovenského jazyka, anglického jazyka, do pytagoriády, do súťaže i-bobor, do literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a do súťaže z výtvarnej výchovy. 

      Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme im za ich záujem a za snahu. Vo vyšších kolách olympiád a súťaží im želáme veľa úspechov. 👏👍
      Zároveň získala naša škola Strieborný diplom za aktívne zapojenie sa do projektu Hovorme o jedle. 

      Pedagógom patrí poďakovanie za prípravu žiakov a za ich oduševnenie pre túto ušľachtilú prácu… ❤️

     • 🏆🥇🥈🥉Slávnostné vyhodnotenie predmetových súťaží a olympiád🏆

     •  

      Sme radi, že v našej škole máme veľmi veľa šikovných a talentovaných žiakov, ktorí sa zapájajú do predmetových olympiád a do súťaží, reprezentujú našu školu, zviditeľňujú ju v okrese, v kraji i v rámci Slovenska. Dosahujú vynikajúce umiestnenia a zároveň obohacujú seba o nové poznatky a vedomosti a svojim pedagógom robia radosť.

      Vedenie našej školy, pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, pani zástupkyne, Mgr. Martina Karasová a Mgr. Martina Maďarová zablahoželali žiakom a vyjadrili im vďaku za dosiahnuté výsledky, ocenili ich diplomami a odovzdali im sladkosť. 

      Ocenení žiaci sa pod vedením svojich učiteľov, ktorí ich pripravovali, zapojili do olympiád z dejepisu, slovenského jazyka, anglického jazyka, do pytagoriády, do súťaže i-bobor, do literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a do súťaže z výtvarnej výchovy. 

      Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme im za ich záujem a za snahu. Vo vyšších kolách olympiád a súťaží im želáme veľa úspechov. 👏👍
      Zároveň získala naša škola Strieborný diplom za aktívne zapojenie sa do projektu Hovorme o jedle. 

      Pedagógom patrí poďakovanie za prípravu žiakov a za ich oduševnenie pre túto ušľachtilú prácu… ❤️

     • Bratia

     • Rok 863 je významným medzníkom v dejinách Slovanov.. Práve v tomto roku byzantský cisár Michal tretí vyslal na Veľkú Moravu misiu vedenú solúnskymi bratmi Konštantínom a Metodom. Konštantín ešte pred odchodom na Veľkú Moravu zostavil prvé slovanské písmo hlaholiku a do slovanského bohoslužobného jazyka preložil náboženské knihy a modlitby. Tieto základné informácie "o dvoch bratoch" zo Solúna sme si pripomenuli s našimi žiakmi na hodinách výtvarnej výchovy. Spolu s prezentáciami a náučnými knihami od profesora Matúša Kučeru sa stali dokonalou inšpiráciou pre našich výtvarníkov. 
      Odborná porota mala neľahkú úlohu.Ocenenie si zaslúžia všetci, nakoniec  najväčším počtom hlasov zvíťazila práca Laury Mackovej. Srdečne blahoželáme!
      Mgr. Nadežda Gallová

     • 🎄🎄🎄Najkrajšia vianočná pohľadnica🎄🎄🎄


     • Najkrajšie sviatky v roku sa spájajú s názvom výtvarnej súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica.
      Vedeli ste, že už v 15.storočí majstri drevorytci vyrábali nápisy a obrazy, ktoré mali rovnaký zámer ako moderné vianočné pohľadnice? Zvyk posielať vianočné pohľadnice začal vo Veľkej Británii v roku 1843 sir Henry Cole.
      V tom istom roku boli vyrobené dve série,spolu 2050 pohľadníc.
      Jedna verzia bola čiernobiela a druhá ručne farbená. Výrobcovia pohľadníc rokmi priniesli mnoho inovácií do dizajnu, animácií, trojrozmerných, vizuálnych či zvukových efektov.
      Ktorú z krásnych farebných pohľadníc, ktoré vytvorili žiaci 2. stupňa by ste si vybrali vy?
      Odborná porota dala najväčší počet hlasov vianočnej pohľadnici, ktorej autorkou je žiačka Vaneska Majerčíková zo 6.B triedy.
      Srdečne blahoželáme!
      Mgr. Nadežda Gallová

     • Vianočný turnaj vo florbale

     • Dnes sa na našej škole konal Vianočný turnaj vo florbale. Turnaj bol rozdelený do 2 kategórií - starší a mladší. V kategórii mladších sa na 3. mieste umiestnila 6.B, strieborní boli žiaci z 5.B a víťazom podujatia sa o skóre stali žiaci zo 6.A. Individuálne ocenenia si odniesli Jakub Schusnix - najlepší brankár, Martin Hubinský - najlepší hráč, Lukáš Jedlička - najlepší strelec a keďže do tejto kategórie bolo zaradené aj družstvo dievčat (ktoré sa prezentovalo sympatickým výkonom) bola vyhlásená aj najlepšia hráčka turnaja - Ashley Palová. V staršej kategórii sa na 3. mieste umiestnili žiaci 7.A, strieborný bol výber Deviatakov a pohár za víťazstvo si odniesli po heroickom výkone žiaci Osmeho ročníka. Individuálne ocenenia získali Matej Bórik ako najlepší brankár, Adam Jedlička ako najlepší hráč a v rozstrele najlepších strelcov si víťazstvo pripísal Denis Markovič. Viacero hráčov, hráčiek a aj brankárov sa prezentovali výbornými výkonmi. Je super, že sa deti vyhli zraneniam a užili si zápasy.
      Mgr. Filip Vaško

     • ZBIERKA

     •  

      V predvianočnom obdobím sme spojili naše dobré srdiečka a obdarovali sme tých, ktorí to skutočne potrebujú. Nadácia ‘Pod krídlami Dominiky’ pomáha onkologicky chorým deťom, aby mohli čo najviac času stráviť doma so svojimi rodinami. Naše dary urobia detičkám radosť a pomôžu aj ich rodičom v starostlivosti o ne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a želám im krásne Vianoce.🎄🎁 Váš školský parlament

     • Šaliansky Maťko na 1.stupni ZŠ

     •  

      V utorok 19.12.sa na našej škole konal 29.ročník súťaže Šaliansky  Maťko, v prednese povestí. Zúčastnilo sa ho spolu 16 žiakov z 2., 3. a 4. ročníkov. Žiaci nás  prekvapili svojou zodpovednou prípravou a krásnym precíteným prednesom, za čo im patrí veľká pochvala. 

      V 1. kategórii sa  umiestnili:
      1.miesto Samuel Nemeš  2.A
      2.miesto Maxim Gilányi 3. A
      3.miesto  Diana Ballayová 3.B

      V 2. kategórii:
      1.miesto Terézia Vanková,  4.A
      2.miesto Karin Galliková  4.A
      3.miesto Zuzana Haydenová 4.B

      Všetkým zúčastneným patrí veľký obdiv a poďakovanie za príjemné strávené popoludnie.
      Pani učiteľky 1.stupňa ❤️

     • Adventné trhy v Nitre a návšteva kina. 🌲🍿


     • 1.A, 1.B a niektorí žiaci z 5.A a 5.B si 18.12. 2023 spestrili predvianočnú náladu návštevou kina v Nitre. Rozprávka "Prianie" žiakov zahriala na duši a priniesla aj ponaučenie, že keď budeme veľmi chcieť, naše priania sa nám môžu splniť. No nestane sa tak, ak sa o to nepričiníme aj vlastným snažením. Po rozprávke sme potešili aj naše oči a prezreli sme si vianočnú výzdobu pred divadlom v trhovom mestečku. Ešte pár dní a prídu najkrajšie sviatky, Vianoce. Prváci sa ich už nevedia dočkať. ❤️
      Triedne učiteľky Machatová a Sabopálová

     • Olympionici na hrade 🏰

     •  

      Dnes sme sme si s dejepisnými olympionikmi vychutnali rozprávkovú atmosféru do hmly ponoreného Nitrianskeho hradu a naše ďalšie kroky viedli do vianočného mestečka, kde si naši úspešní riešitelia štrngli tradičným vianočným punčom 😉. Vianoce už môžu prísť!!!🎄✨️
      Dejepisní olympionici a Mgr. Miroslava Müllnerová

     • 💙ŠALIANSKY MAŤKO💙 SÚŤAŽ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ

     • K tradičným neodmysliteľným predvianočným podujatím v našej škole patrí súťaž v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. 
      Súťaž sa konala 18.12.2023.
      Zúčastnilo sa jej 8 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.
      Odborná porota, v ktorej sme mohli privítať našu pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú a pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Nadeždu Gallovú a PaedDr. Luciu Repkovú, mala, naozaj, neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch. 

      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA
      1. miesto
      Sára Jaššová, 5.B (pripravovala pani uč. Repková)
      2. miesto
      Simona Mokráňová, 5.B (pripravovala pani uč. Repková)
      3. miesto 
      Marko Novák, 5.A (pripravovala pani uč. Cagáňová

      III. KATEGÓRIA
      1. miesto 
      Olívia Gylániyová, 6.B (pripravovala pani uč. Gallová)
      2. miesto 
      Nina Uhríková, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
      3. miesto 
      Kristína Galliková, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)

      Čestné uznanie za účasť získali 
      Laura Macková a Mária Piková zo 6. A a Tatiana Vanková zo 7.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prvým dievčatám prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, všetkým prednášajúcim patrí náš obdiv a vďaka za výkon a snahu, porote i hosťom ďakujeme za účasť…

      PaedDr. Lucia Repková (organizácia, foto)

     • ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     •  

      V piatok 15.12.2023 absolvovali zážitkový workshop finančnej gramotnosti žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. 
      Zrealizovala ho organizácia, ktorá sa už viac ako 9 rokov venuje problematike finančnej gramotnosti na Slovensku a v Čechách. Pomocou prvkov únikovej hry (Escape aktivity), ktorá je zameraná na rozvoj kritického myslenia žiakov a tímovú prácu sa snažili zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti žiakov a tým ich lepšie pripraviť na výzvy 21. storočia. 
      Zároveň využívali inovatívne vzdelávacie metódy (brainstorming, gamifikácia, lift pitch, rolové hry...)
      Súčasťou workshopov boli aj pútavé videá, pracovné listy, repliky bankoviek a interaktívne hry.

     • Pytagoriáda


     • 45. ročník obľúbenej matematickej súťaže sa v rámci školského kola konal v dňoch 12. a 13. decembra 2023. V kategóriách P3 – P8 súťažilo spolu 224 žiakov našej školy. Vysoký počet úspešných riešiteľov, až 33, svedčí o výborných matematických vedomostiach našich žiakov. Všetkým riešiteľom ďakujeme a tým úspešným gratulujeme a tešíme sa na ich účasť a reprezentáciu v ďalších kolách súťaže. 
      Vyučujúci matematiky ΑΩ