• 🏆🥇🥈🥈🥉ÚSPECH NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI🏆

     • Dňa 26.4.2024 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení XV. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a oceňovaní jej víťazov, ktoré sa konalo v krásnych priestoroch Domu kultúry na Zobore v Nitre. Súťaž je organizovaná pod záštitou Matice slovenskej a je registrovaná na Ministerstve školstva. 

      Našu školu reprezentovalo viacero prác v literárnej i vo výtvarnej časti. Získali sme viacero ocenení. 

      🍀Ocenené boli:
      📝LITERÁRNA ČASŤ/poézia

      1. miesto III. kat. Tamara Vanková
      2. miesto II. kat. Kristína Galliková
      3. miesto III. kat. Ema Gocníková

      🎨VÝTVARNÁ ČASŤ
      2. miesto II. kat. Vanessa Majerčíková

      Do súťaže sa zapojili autori z celého Slovenska a dokonca i z Čiech.

      Oceňovania sa zúčastnili aj významní hostia, spomenieme zástupcov z Matice slovenskej, zakladateľa súťaže a terajšieho riaditeľa NIVAM a predsedu komisie PhDr. PeadDr. M. Bodiša, PhD., zástupcov z Ministerstva školstva, zástupcov z Odboru školstva, mládeže a športu v Nitre…
      ZŠ Kráľa Svätopluka v NR ďakujeme za organizáciu súťaže a prípravu i priebeh vyhodnotenia súťaže na veľmi vysokej úrovni. 👏

      Prežili sme slávnostný a zároveň zaujímavý deň. 👏Víťazkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalšej tvorbe. Pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej ďakujeme za milú spoločnosť a sprevádzanie.❤️

      Našich žiakov sa snažíme v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry viesť k láske k materinskému jazyku, k slovu, ku kreativite. Sme rady, že to prináša svoje ovocie a naši žiaci sú literárne činní, zúčastňujú sa v súťažiach a dosahujú vynikajúce umiestnenia v literárnych, recitačných i v jazykových súťažiach v okresných, krajských i celoslovenských “kruhoch”. V rámci výtvarnej výchovy motivujeme žiakov k výtvarnej tvorbe, podporujeme ich v umeleckom výtvarnom prejave, a tiež sa s výtvarníkmi zúčastňujeme mnohých súťaží.

      Za snahu, vytrvalosť a kreatívnu prácu ďakujeme všetkým žiakom, kolegynkám - pani učiteľkám. Rodičom ďakujeme za povzbudenia a milé slová. Nášmu vedeniu patrí veľká vďaka za možnosti a za podporu…❤️

      📝PaedDr. Lucia Repková/organizácia súťaže  za časť: slovenský jazyk a literatúra
      🎨Mgr. Nadežda Gallová/organizácia súťaže za časť: výtvarná výchova

     • 🍀KRAJSKÉ KOLO - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🍀

     • 🏅Naša ôsmačka Melissa Molovová reprezentovala dnes našu školu i celý okres Nové Zámky v krajskom kole postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

      Za jej perfektný výkon, v naozaj obrovskej konkurencii, v prednese poézie získala čestné uznanie (akoby 4. m). 👏 

      Melisska, ďakujeme Ti za reprezentáciu školy i okresu, ďakujeme Ti za tvoje odhodlanie a pozitívny prístup, za hodiny príprav a do budúceho “súťažného roka” Ti želáme veľa úspechov…už teraz Ťa vidíme na “režisérskej stoličke”. 😉🌸🌼

      PaedDr. Lucia Repková

     • 🇬🇧Englishstar🇬🇧

     • Dnes si naši malí aj veľkí angličtinári otestovali svoje vedomosti v medzinárodnej súťaži 🇬🇧Englishstar🇬🇧. Žiaci boli rozdelení do kategórií “ Star 3-9” podľa ročníkov. Úloh bolo veľa,ale žiaci si s nimi ľahko poradili. Všetkým súťažiacim držíme palce,aby ich výsledky boli čo najlepšie. 
      Informovala Ing. Šilhavíková

     • Bláznivý deň 🤡

     • Bláznivý deň 🤡

      Rozlúčme sa spoločne s bláznivým aprílom tak, ako sa patrí 😃🥸🤡. V utorok 30. apríla zapojme  fantáziu pri výbere outfitu a účesu  🙃 

      Tešíme sa na vás! 

      Váš Školský parlament 👋

       

     • Telesná výchova s trénerom z O2 Športovej  akadémie Mateja Tótha🤾🏻‍♀️🤸🏻‍♀️🤾🏼‍♂️🤼‍♀️🏆🏀🥅

     • "Chceme, aby každé dieťa, ktoré má záujem, malo vytvorené podmienky pre rozvoj svojho talentu."

      Telesná výchova s trénerom z O2 Športovej  akadémie Mateja Tótha🤾🏻‍♀️🤸🏻‍♀️🤾🏼‍♂️🤼‍♀️🏆🏀🥅

      Tréning v ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach prebehol dnes formou hier, cvičení a súťaží.  Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Zameraný bol na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie, silových a vôľových vlastností. Čaká nás ešte 5 stretnutí. 
      Pohyb a športovanie robí deti šťastnejšími a zdravšími…

      Odkaz na stránku:
      https://www.akademiamatejatotha.sk/

     • Deň Zeme 22.4. 2.A

     • Každoročne si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Tento sviatok nám ma pripomenúť to, aby sme si našu planétu vážili a chránili. 
      Zem nám poskytuje zdroje, od ktorých sme závislí, takže cieľom dnešného vyučovania bolo, pripomenúť si ich. Že ju je potrebné chrániť a starať sa o ňu. Žiaci si pripomenuli čo našu Zem ničí a čím jej vieme naopak pomôcť. 

      Sandra Králiková

     • DEŇ ZEME v 3.A

     • Dnes sme si so žiakmi pripomenuli sviatok, ktorý oslavuje naša planéta. 22. apríl je SVETOVÝ DEŇ ZEME. Cieľom bolo uvedomiť si, že si máme vážiť jej drahocenné dary a starať sa o ňu. Žiaci 3.A triedy si  najskôr pozreli zaujímavú prezentáciu. Na vyučovacích hodinách robili rôzne aktivity a pracovné listy s danou tematikou, riešili tajničky, zaoberali sa recyklovaním odpadu. Hravou formou a zážitkovým učením získali vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách  negatívneho dopadu na našu Zem. V rámci matematiky počítali príklady, ktoré sa týkali šetrenia energie. Najväčším zážitkom bola projektová práca a sľub, ktorý dali žiaci našej planéte. Sľubujeme a budeme sa snažiť žiť tak, aby sme tu boli slušnými a dobrými návštevníkmi, ktorí raz svojim nasledovateľom odovzdajú planétu Zem zveľadenú, nie zdevastovanú.
      Mgr. Jana Letková

     • Malí ochranári 🍀🌷🌊🌞🌏🌱🌍    

     • 22.apríl si  už tradične pripomíname Deň Zeme. Na hodinách prírodovedy sa so žiakmi pravidelne rozprávame o význame ochrany prírody pre celú našu planétu. Deti si vytvárajú  ekologické cítenie k prírode.Rozhodli sa, že budú pravidelne prispievať k ochrane našej prírody  upratovaním a ekologickým správaním.Dnes žiaci 4.B vyzbierali odpadky v celom areáli školy, začo im patrí veľká vďaka a pochvala, pretože to robili s radosťou. Dúfam, že inšpirujú aj iných  a pôjdeme si navzájom príkladom .
      Triedna učiteľka Mgr.Lenka Villemová

     • Pozvánka na online podujatie

     • Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím | Sekcia sociálnych vecí a rodiny
       
      si Vás dovoľuje pozvať na podujatie „Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.
      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4dYCA5Au2
      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386
       
      Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

     • KK CHO


     • Dňa 18. 4. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v Nitre.
      Vo veľkej konkurencii našu školu úspešne reprezentoval Matej Martiš z VIII. A triedy.
      Matejovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • 🏆 ZAŽIARILI SME NA KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY🥇

     • Dnes sa na Spojenej katolíckej škole v Leviciach uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády, v ktorom naše žiačky Alenka Patassyová a Natálka Dragúňová opäť fantasticky reprezentovali našu školu aj celý okres. Alenka sa stala úspešnou riešiteľkou a pri vražednej konkurencii najlepších olympionikov z celého nitrianskeho kraja získala v ôsmackej  kategórii skvelé 8. miesto ✨️! Natálka s veľkým bodovým náskokom ZVÍŤAZILA v siedmackej kategórii!! 🤩💪🥇🏆. 

      Na dievčatá sme náležite pyšní a neskutočne sa tešíme z ich úspechu 🤩

      Mgr. Miroslava Müllnerová, hrdá dejepisárka

     • Deň narcisov🌼

     • 18. apríl 2024 bol venovaný tradičnej zbierke “Deň narcisov” a naša škola sa opäť pridala a pomohla tak nadácii Liga proti rakovine vyzbierať finančné prostriedky na pomoc ľudom, ktorí trpia touto zákernou chorobou. Našich dobrovoľníkov - žiakov (Jakub Garbier, Natálka Dragúňová, Lea Lapšanská, Mirka Lehoťáková, Dominik Ulej, Nela Francelová, Kristína Galliková, Petra Halásová, Lucia Karasová, Táňa Vanková, Viki Verešová, Karin Nemešová, Jožko Bálint, Paulínka Borbélyová, Dianka Buranská, Sonička Soboňová, a Andrej Szabadka) a pána údržbára (Miloš Kuťka) ste mohli stretnúť nielen v škole, ale po celých Komjaticiach. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli dobrovoľnou sumou a pripli si drobný, ale výrazný narcis, symbol boja proti rakovine. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu: 1358,45€. ĎAKUJEME v mene všetkých malých aj veľkých bojovníkov ❤️ 

      p.u. Katarína Hanesová a Veronika Andočová

     • Po stopách slovenskej politiky a histórie 🇸🇰🏰

     • Dnes sme sa s našimi ôsmakmi vybrali do Bratislavy za politikou a národnou históriou, ktoré symbolizujú dve dominanty našej metropoly: Národná rada Slovenskej republiky a Bratislavský hrad. Návšteva nášho parlamentu bola pre nás  neobvyklým zážitkom najmä preto, že sme si priestory, ktoré poznáme iba z obrazoviek, mohli dôkladne prezrieť naživo.  Budovou parlamentu nás opäť sprevádzala pani Kittlerová, ktorej týmto ďakujeme za tradične skvelý výklad a cenné informácie o Národnej rade. Prehliadku nám spestrila priama účasť na rokovaní NRSR a následnom schvaľovaní predloženého zákona. Nasledovala beseda vo filmovej sále s poslancom Mariánom Kérym, ktorému týmto ďakujeme za čas a ochotu sa nám venovať.  Rozprávali sme sa predovšetkým o práci poslanca a fungovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Naši ôsmaci sa do besedy aktívne zapájali množstvom zvedavých otázok.

      Naše kroky následne smerovali do múzea na bratislavskom hrade, ktoré ukrýva zbierku najcennejších pokladov našej národnej histórie: útlu, no fascinujúcu moraviansku venušu vyrezanú z mamutieho kla, ktorá má pre svoj vek (23 000 rokov) nevyčíslitelnú hodnotu, starobylé keltské mince, veľkomoravské šperky, zbrane, nástroje, erbovú listinu Bratislavy z pera Žiga Luxemburského a mnohé iné. Krásne priestory hradného areálu, ako aj socha Svätopluka vypínajúca sa pred ním, našu cestu za slovenskou históriou iba obohatili tou správnou atmosférou. Dnes sme si opäť raz pripomenuli, že iba národ, ktorý si váži svoju históriu - jej pamiatky a významné osobnosti, má perspektívu prežiť a rozvíjať sa. Naši velikáni Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, či prvý predseda Národnej rady Jozef Miloslav Hurban, ktorí formovali politickú identitu Slovákov by s nami isto súhlasili. 🙂 🤍💙❤

      Ďakujeme našim žiakom za super deň. 

      Mgr. Mirka Müllnerová, Ing. Martina Šilhavíková

     • Deň Zeme - ŠKD

     • 🌏Deň Zeme🌍
      Do upratovania okolia školy sa zapojili aj žiaci z ŠKD so svojou pani vychovávateľkou Malvínkou.

     • OK - Biologická olympiáda

     • Dňa 11. 4. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo náročnej biologickej olympiády v Nových Zámkoch. Našu školu úspešne reprezentovali v odbore zoológia:
      Rebeka Matejková z IX. B triedy - 7. miesto
      Alena Patassyová z VIII. B triedy – 10. miesto

      V odbore botanika:
      Mária Piková zo VI. A triedy – 4. miesto
      Viktória Vargová z VIII. A triedy – 5. miesto

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Učitelia biológie PaedDr. Katarína Hanesová a Mgr. Filip Vaško.

     • Deň Zeme

     • 🌍❤️🌳🌿🌲🌎☀️🌼🌺🌷🍀🦋🪲
      Deň Zeme je síce až 22. 04., ale my sme sa rozhodli skrášliť si, už tradične, areál našej základnej školy v predstihu. Využili sme krásne slnečné počasie a pracovali sme ako včielky.🐝🐝🐝

      🌸Vaše vedenie školy a pedagogický zbor🌸

     • Pytagoriáda

     • V dňoch 9. a 10. apríla 2024 sa konali Okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali žiaci 3. ročníka: Ela Grófová, Jana Šimonová a Matias Petík; žiaci 4. ročníka: Tamara Haydenová a Adam Pavelka; žiaci 7. ročníka: Tatiana Vanková a Peter Jaššo; žiaci 8. ročníka: Mia Pizúrová a Matúš Uher. 
      Všetkým našim šikovným počtárom ďakujeme za účasť a Adamovi Pavelkovi gratulujeme k titulu „úspešný riešiteľ“.
      p. u. matematiky: A. Cagáňová, J. Letková, L. Villémová a V. Andočová