• 📩📦 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY🇸🇰📬 (14. ročník česko-slovenského projektu)

     •  

      Práve dnes (27.10.2023) sme poslali srdečné pozdravy vo forme záložiek a malých darčekových predmetov zo Základnej školy Ondreja Cabana z Komjatíc do Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove.

      Zapojili sme sa do 14. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
      Medzi našou školou a školou z Prešova vznikne pomyselný most, ktorý nás spojí aspoň myšlienkami a ilustráciami zobrazenými na záložkách. 
      Táto aktivita mala za cieľ podporiť čítanie u našich žiakov, podporiť rozvoj kreativity a rozvoj výtvarného zobrazenia literárneho diela a vytvoriť DARČEK v podobe záložky pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy.

      Aktivitu sme realizovali na hodinách SJL a VYV s pani učiteľkou Mgr. Nadeždou Gallovou na 2. st. ZŠ. Vytvorili a poslali sme 80 záložiek.

      Podľa slov pani učiteľky Mgr. Gallovej: “Do projektu sa žiaci druhého stupňa zapojili s veľkou chuťou, a to na hodinách výtvarnej výchovy. Naši šiestaci a piataci z béčky i na hodinách literatúry. Využívali sme pri tom rozličné techniky, a to maľbu, kolorovanú perokresbu, koláž, otláčanie... Čo tam mám nakresliť? Akú knižku si vyberiem? Zneli otázky žiakov pri hľadaní inšpirácie. Nakoniec si každý z nich našiel tú svoju naj knihu, ktorú ilustroval na malú plochu záložky. Niektorí nezabudli pripísať i milé citáty o knihách. Práca sa nám vydarila. Všetky záložky sú naozaj krásne! Pevne veríme,že potešia deti v  Prešove.”

      Verím, že sme týmto spôsobom podporili literárne zručnosti našich žiakov a rozvinuli ich záujem o knihy, kreativitu a ilustrátorské schopnosti.

      Veľmi sa tešíme na záložky, ktoré vytvorili žiaci v prešovskej škole pre tých našich… 😊

      PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Nadežda Gallová

     • 🌾Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch 🌾  🪐Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 🪐    EXKURZIA 4.ROČNÍK


     • Dnešný deň štvrtáckeho  zážitkového učenia by sme mohli nazvať putovaním späť v čase  i k letu ku hviezdam...
       Múzeum Jána Thaina pokrylo v našom dni plnom poznávania vlastivednú  časť  o histórii nášho regiónu.  Bohaté expozície zahŕňali  rekonštruované šperky, odevy, zbrane,  predmety dennej potreby a makety obydlí  od praveku až po 20. storočie, osobitne pútavý bol výklad o období tureckých nájazdov, ale i národopisná časť  Anton Bernolák, Zo života našich predkov a Z klenotnice ľudového umenia, kde deti mohli obdivovať úctyhodnú etnografickú zbierku, ale i skvele zmapované remeslá, stavby či poľnohospodárstvo našich predkov najmä z obdobia od 2. pol. 19. storočia do 1. pol. 20. stor. Neboli by to však deti, aby sa im najviac nerátalo desiatovanie pri pravekej dedinke. 😊
      Návšteva tohto málo známeho múzea vysoko predčila naše očakávania a naozaj odporúčame všetkým jeho návštevu.  
      Druhou exkurziou na našej ceste  za poznaním  bola návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, na ktorú sa deti osobitne tešili. Prehliadku sme začali v muzeálnej časti hvezdárne.  Krátku úvodnú prednášku vystriedali  náučné filmy o storočnej histórii hurbanovskej hvezdárne a o pozícii planéty Zem voči Slnku, princípe klimatických pásem na zemeguli a  striedania ročných období.                                                                                                                                                   Čerešničkou na torte bolo však  jednoznačne planetárium, kde sa  deti  za bieleho dňa zrazu ocitli  pod nočnou oblohou. Tu sa naučili s istotou nájsť na nočnej oblohe Polárku podľa polohy Veľkého voza a tým bezpečne určovať svetovú stranu sever podľa hviezd.  S úžasom a výkrikmi nadšenia sledovali  nad hlavami  3D film o astronómii s fantastickými počítačovými vizuálmi,  ktorý pocitovo doslova  diváka vťahoval  do vesmíru.  Planetárium bolo naozaj to, čo splnilo očakávania všetkých žiakov bez rozdielu. Nakoniec žiakov vedecký pracovník hvezdárne vyzval na diskusiu, kde sa deti dozvedeli všetko, čo ich o vesmíre zaujímalo, ale to najpodstatnejšie zaznelo v závere. Na otázku, ako sa môže stať človek astronómom, či kozmonautom deti dostali odpoveď: 
      „ Môžete byť čímkoľvek na svete, ak to budete veľmi chcieť.“ 
      Tr.učiteľky : Mgr. A. Cagáňová (IV.A) , Mgr. L.Villemová  (IV.B) 
      Asistentky:  A. Kecskésová (IV.A),  A. Ferencziová (IV.B)

     • 🌽🥦🫑Hovorme o jedle🍇🥗🥖🧀🥚🥐🥯

     •  

      Naša škola sa už tradične zapojila do súťaže Hovorme o jedle. Zdravé stravovacie návyky, pitný režim a pohyb sú dôležitou prevenciou civilizačných ochorení ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak a srdcovocievne ochorenia.

      Žiaci našej školy sa zapojili rôznymi aktivitami: príprava zdravej desiatej, ovocie a zelenina, zdravé stravovanie, chutné maľovanie a pohybové aktivity.

      Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a tiež pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, ktorí im pomohli pri realizácii všetkých aktivít.

      Poďakovanie patrí aj rodičom za spoluprácu a pomoc deťom s prípravou zdravej stravy.

      Tešíme sa na ďalší ročník!

      Mgr. Jana Letková, Mgr. Martina Maďarová, Mgr. Antónia Martinasková, Mgr. Martin Vanko
      a triedy 3.A, 3. B, 4.A, 4.B, 6.A a 8.A

     • Aladin a šiestaci

     •  

      Niekoľko hodín anglického jazyka venovali naši šiestaci knihe a filmovému spracovaniu klasiky, Aladin. Prečítali si príbeh, pozreli jeho filmovú verziu a začali hľadať podobnosti. Svoje zistenia zaznamenali do diagramu. Aby ich práce boli dokonalé, kreslili na svoje výkresy postavičky a výjavy z Aladina. 
      Šiestaci sa s veľkou chuťou pustili do pátrania, za čo im patrí veľká pochvala a zaslúžená jednotka. 
      Mgr. E. Žáčiková

     • ĎAKUJEME!!! ❤️🍁

     •  

      V mene našich starkých zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do školskej zbierky krabičiek plných milých prekvapení pri príležitosti mesiaca  október. Vami vytvorené a krásne ozdobené krabičky sme dnes spolu s pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou, pani zástupkyňou Mgr. Martinou Karasovou a členkami vedenia žiackeho parlamentu Miou Pizúrovou a Natašou Hralovou odniesli do domova dôchodcov Zlatý vek v Komjaticiach.  Veríme, že našim starkým vyčaria úsmev na tvári a spríjemnia tieto sychravé jesenné dni.
      Srdečná vďaka! 

      Váš žiacky parlament 💓

     • Veselá veda

     • 🧪🌡️Počas krúžku Veselá veda sme s deťmi filtrovali, deti si to užívali.
      Mali sme viac pokusov
      1. Pokus- Zmes voda a piesok - filtrovali sme cez silonku
      2. Pokus - Zarobili sme viac zmesí-  filtrovali cez filtračný papier
      >Coca cola+ aktívne uhlie
      >Ružová vinea +aktívne uhlie
      >Coca cola samotná
      3. Pokus Coca cola + mlieko
      Deťom sa filtrácia podarila, chcelo to trpezlivosť. 
      Tešíme sa na ďalšie pokusy.

      Vedúca krúžku pani Ribyová

     • 🇸🇰ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 🇸🇰 ⚜️EXKURZIA V MARTINE⚜️

     •  

      V stredu 25.10.2023 sa žiaci 2. stupňa ZŠ s MŠ Ondreja Cabana vydali pod vedením pani učiteliek PaedDr. Repkovej, Mgr. Müllnerovej po stopách slovenského jazyka a literatúry a za históriou do Martina, kde sídli Matica slovenská a ďalšie významné pamiatky.

      Ako prvú sme navštívili samotnú Maticu slovenskú. Názov "matica" pochádza zo srbského jazyka a znamená "zdroj" alebo "včelia kráľovná". Je to najstaršia vedecká a kultúrna ustanovizeň na Slovensku. Jej sídlom sa stal Turčiansky Svätý Martin. Vznikla v roku 1863. Práve tento rok slávime jej 160. výročie.

      Po návšteve Matice slovenskej, smerovali naše kroky do Domu Jozefa Cígera Hronského. Vypočuli sme si pútavú a zaujímavú prednášku o tejto osobnosti našich dejín. J. C. Hronský bol slovenským spisovateľom, učiteľom, maliarom, redaktorom, publicistom, autorom literatúry pre deti a mládež, správcom Matice slovenskej a predsedom Matice slovenskej. Pod jeho vedením sa Matica slovenská stala prosperujúcou národnou inštitúciou. Obdivovať sme mohli aj predmety, ktoré boli súčasťou jeho života.
      Po literárnej prednáške sme sa presunuli na Národný cintorín v Martine. Pietne miesto, ktoré dýcha históriou. Miesto posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Symbolicky, zapálením sviečky a tichou modlitbou sme poďakovali všetkým osobnostiam odpočívajúcim na tomto mieste za ich obetavú prácu v prospech nás... V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. 

      Dnešný výlet bol skutočne zaujímavý, obohatili sme si svoje vedomosti nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu. 
      A hoci by sa zdalo, že dážd nás neminie, opak bol pravdou. Bolo krásne. Sem-tam vykuklo aj slniečko a my sme prežili príjemný jesenný deň naplnený novými informáciami, zážitkami, rozhovormi, úsmevmi... Dokonca sme mali v skupine aj žiaka z Anglicka, ktorý s nami s nadšením absolvoval exkurziu. Matthew spoznával kultúru a históriu svojich predkov.

      Pani sprievodkyňa veľmi pochválila našich žiakov za ich správanie a záujem a my s pani učiteľkou to môžeme len potvrdiť. Boli naozaj disciplinovaní. 😊

      PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Miroslava Müllnerová a žiaci 7.A, 7.B, 8.A a 8.B.

     • Regionálne  centrum  podpory  učiteľov   /RCPU/

     •  

           Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska. Na základe zavádzajúcich sa zmien v tomto školskom roku vzniklo aj Regionálne centrum podpory učiteľov Nové Zámky / Šaľa. „Učíme (sa) samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. " Toto je hlavná myšlienka kurikulárnej reformy platnej pre všetky školy od roku 2026.

           Vďaka spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov sme v našej základnej škole privítali novú spolupracovníčku  na našej ceste. Je ňou mentorka RCPU PaedDr. Dominika Tuššová.
           Mentor pomáha učiteľom pochopiť význam zmien a ich opodstatnenosť, aby sa s nimi vedeli stotožniť, prijali ich a začali ich aplikovať pri práci so svojimi žiakmi. PaedDr. Dominika Tuššová  predstavila činnosť RCPU a ponúkla našim učiteľom možnosť individuálneho mentoringu pre pedagógov. 

      Čo je mentoring?

      Profesionálny vzťah mentora a mentorovaného, ktorý:
      - je dobrovoľný, vyžiadaný mentorovaným,
      - je založený na vzájomnej dôvere a spolupráci,
      - zameriava sa na ciele vytýčené mentorovaným,
      - pozostáva z návštev hodín, ich reflexie a konzultácií,
      - nie je kontrolou ani komentovaním, ale spoločným napredovaním a rozvojom.
      Mentoring môže byť obrátený, tandem a klasický. 

           Viacerí naši učitelia využili možnosť mentoringu. Jednou pani učiteľkou, ktorá aktívne využila rôzne formy mentoringu, a tak sa rozhodla napredovať  a ďalej  profesijne rozvíjať, je naša pani učiteľka Mgr. Jana  Letková. Mentoring u nej prebiehal od septembra do polovice októbra priebežne na hodinách slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka a hudobnej výchovy.  V rámci vyučovacích hodín využila rôzne formy zážitkového učenia       a formatívneho hodnotenia / rytmické cvičenia a hry, IKT aktivity, piesne/. Po následných konzultáciách jej dal mentoring inšpiráciu pri zlepšovaní osobných zručností a schopností. Mentoring bol pre ňu veľmi inšpiratívny  a vrelo ho odporúča ďalším učiteľom.

     • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM


     • Starí rodičia patria medzi tých najbližších, ktorí nám často podajú pomocnú ruku v najťažších okamihoch. Možno vráska, či šedivý vlas prezradí, koľko starostí, ale aj radostných chvíľ zažili už vo svojom živote. Žiaci 3.A triedy  vyjadrili starým rodičom vďaku za všetko prostredníctvom      krásnych pozdravov. Poďakovali im za každú chvíľu strávenú v náručí, za múdru radu a pohladenie. Vyjadrili slová plné vďaky a nekonečnej lásky, ktoré cítia vo svojich detských srdiečkach.
      Zapísala : Mgr. Jana Letková

     • S ÚCTOU K MILANOVI 🤍💙❤️ 

     • Dnes sme sa so žiakmi siedmeho ročníka a dejepisnými olympionikmi vybrali po stopách jedného z najväčších velikánov našich dejín - generála Milana Rastislava Štefánika. Navštívili sme miesta, ktoré sám nosil v srdci: v rodnom dome na fare v Košariskách, sme si pripomenuli najdôležitejšie momenty jeho života, následne sme navštívili evanjelický kostol, v ktorom slúžil bohoslužby jeho otec Pavol a  cintorín, na ktorom sú pochovaní jeho rodičia.  Milan Košariská naposledy navštívil presne pred 110 rokmi, v roku 1913, keď mu zomrel otec. To bolo posledný krát, čo bol na Slovensku. O šesť rokov neskôr, keď sa konečne vracal do vlasti, mu už nebolo dopriate, aby vstúpil na rodnú zem, za ktorú tak tvrdo bojoval, keďže tragicky zahynul pri páde lietadla. Jeho pamiatku sme si spoločne uctili na majestátnej Mohyle, mieste jeho posledného odpočinku, z ktorej je nádherný výhľad na okolitý kraj, ktorý Štefánik tak miloval. Vďaka tomuto odhodlanému mužovi vzniklo Československo, ktoré bolo kľúčové pri získaní našej národnej slobody a neskôr aj vlastnej štátnosti. Je dôležité tieto prelomové udalosti a osobnosti našich dejín pripomínať najmä mladým, ktorí sú naša budúcnosť, pretože národ, ktorý nemá vzťah k vlastnej minulosti, nemusí mať svetlú budúcnosť. Láska k vlasti sprevádzala Milana do poslednej chvíle a motivovala jeho životné úspechy:
       " Som Slovák telom i dušou, neznám lásky polovičnej."

      S láskou a úctou k Milanovi, 

      žiaci ZŠ Komjatice, Mgr. Miroslava Müllnerová, Mgr. Veronika Andočová

     • Milión detí sa modlí ruženec

     •  

      Dňa 18. 10.2023 sa na celom svete deti modlia ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN-Pomoc trpiacej Cirkvi.

      Do tejto celosvetovej akcie sa zapojili aj žiaci našej školy.

      Mgr. Ž. Andiová

     • 🇸🇰PO STOPÁCH NAŠICH NÁRODOVCOV🇸🇰


     • ⚜️LITERÁRNA EXKURZIA - MODRA⚜️

      “Vyučovanie má srdce ušľachtiť, myseľ osvietiť, člověka do života a světa pripraviť.” (citát Ľ. Štúra)

      Dňa 18. októbra 2023 sa žiaci 5. a 6. ročníka vybrali s pani učiteľkami PaedDr. Luciou Repkovou a Mgr. Eliškou Žáčikovou po stopách nášho národného buditeľa, jazykovedca, politika, spisovateľa, historika… ĽUDOVÍTA ŠTÚRA.

      Žiaci dnes absolvovali zážitkové učenie. Boli rozdelení do dvoch skupín. Kým jedna skupina s pani učiteľkou Eliškou zažila netradičnú vyučovaciu hodinu v provizórnej triede z 19. storočia a zoznámila sa s tým, čo je jazyk, národný jazyk, spisovný jazyk a hravou formou si precvičia fonetický pravopis, ktorý navrhoval Ľudovít Štúr a prezrela si artefakty dotýkajúce sa jeho života, druhá skupina s pani učiteľkou Luckou vyrazila na komentovanú prehliadku pamätníkov a pamätných budov v Modre spätých s osobnosťou Ľudovíta Štúra. Žiaci sa prešli chodníkom Ľ. Štúra a zavítali aj na modranský cintorín, ktorý je miestom jeho posledného odpočinku. K jeho hrobu položili žiaci veniec, zapálili sme sviečku a úctili sme si jeho pamiatku minútou ticha. Počas prechádzky Modrou sa žiaci dozvedeli od pani učiteľky množstvo faktov o tejto významnej osobnosti našich dejín. 

      Okolo obeda sme si pochutili na výbornej “modranskej” pizzi a naša cesta potom smerovala do Malých Karpát na krásny hrad Červený Kameň. 

      Prežili sme nádherný jesenný slnečný deň na miestach, ktoré dýchajú históriou. Žiaci nadobudli poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky a cez vlastné prežívanie. Nové vedomosti využijú na hodinách slovenského jazyka a literatúry a prispejú aj k ich všeobecnému rozhľadu. 
      Veríme, že rodičom porozprávajú o dnešnom dni plnom zážitkov.  
      Našim ôsmačkám ďakujeme za pomoc. 
      Všetkých účastníkov exkurzie musíme pochváliť, boli disciplinovaní a poslušní. 😊
      Dnešná exkurzia nám ostane v spomienkach… 🥰

      Pani učiteľky PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Eliška Žáčiková

     • Protidrogová prevencia 

     •  

      Na hodinách etickej výchovy sme  so žiakmi z 9.A diskutovali na tému Drogy, závislosti a prevencia.Bola som prekvapená, že títo teenageri  mali obrovské vedomosti na danú tému.Veľmi ma teší, že všetci  sú  uvedomelí natoľko , že  vedia, že každá  droga je istá smrť a vedomé poškodenie zdravia.A to máme len jedno,preto si pre vás títo inteligentní mladí ľudia  prichystali krátky odkaz vo forme projektov. 
      Mgr.Lenka Villemová

     • Máme radi nemčinu, časť tretia

     •  

      Náš nemecký týždeň, pri príležitosti osláv znovuzjednotenia Nemecka, sme zakončili v VIII.A triede. Tu sa na svojich spolužiakov nachystali Adela M. s Lianou R., Mia P. a duo Marek V. a Matej M. Myslím, že najviac vedomostne potrápili práve poslední menovaní, nielen s prepracovanosťou témy, ale i s otázkami z učiva ako i všeobecným prehľadom. 
      Všetkým zúčastneným ďakujem za ich aktivitu, prístup a snahu. Som rada, že vás nemčina ako predmet aj jazyk zaujíma. A dúfam, že vám toto nadšenie zostane. 

      p.uč. Žáčiková

     • Vietor a stroje

     • 🌬💨Na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy sme sa so žiakmi  IV.A vzdelávali a tvorili na tému Vietor a stroje 🌬💨Mgr.A.Cagáňová

     • Čarovná jeseň


     • Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobie. Opadáva lístie, zbierame plody z našich záhrad a príroda sa pomaly chystá na zaslúžený odpočinok. Pani jeseň aj tento rok zaklopala na brány našej školy. Žiaci 3.A triedy sa venovali v rámci vyučovacích predmetov téme - Plody z našich záhrad. Triedili ich na ovocie a zeleninu, usporiadali podľa abecedy a v matematike im slúžili ako vhodná motivácia pri násobení a delení čísel. Počas krúžku Funny English sa zamerali na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných štruktúr a fráz v anglickom jazyku. Hodiny boli spestrené prácou vo dvojiciach a skupinovou prácou. Nechýbal kvíz a rôzne aktivity. Plody jesene žiaci maľovali na hodinách výtvarnej výchovy, kde sa prejavilo ich výtvarné nadanie. Žiaci si v triede urobili výstavu jesenných plodov. Už čoskoro ich čaká obrovská vitamínová nádielka.
      Zapísala : Mgr. Jana Letková

     • 🥁🪇BUBNOVÁ SHOW U NÁS POKRAČUJE🪇🪘


     • Opäť sme dnes medzi nami privítali charizmatického bubeníka  Lukáša. V tomto workshope si už so žiakmi ukázali trochu zložitejšie kombinácie a obmeny rytmov. Taktiež zaradili už aj trochu iné počítanie, na aké boli bežne zvyknutí a ešte to okorenili "univerzálnymi a gitarovými rytmami". Omnoho viac sa tu však zameriavali na kooperáciu a kordináciu rúk a pohybov, zdokonalenie práce mozgových hemisfér, mnemotechniku a prácu s jednotlivými typmi pamäte pre lepšie poznanie samých seba. Radosť z hry a tvorenia však určite nechýbala.

      Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.