• Zvierací deň

     • Milí spolužiaci! 

      Aj v novom školskom roku sme si pre Vás pripravili  tematické dni a začíname už tento UTOROK. Oslávme spolu medzinárodný deň zvierat! 
      Fantázii a zvieracím motívom sa medze nekladú:) Tešíme sa na vaše kreácie;) 🐕🦧🦊🦓🐘🐭

      Vaša Žiačka školská rada 🖐

     • Deň mlieka v 2.B

     • V stredu 29.9. sme si v triede pripomenuli Deň mlieka na školách. Porozprávali sme sa o význame mlieka, žiaci sa naučili krátku básničku, vymenovali mliečne výrobky, ktoré majú najradšej, prebehla ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov, vyrobili si papierovú kravičku a nakreslili obrázok: Slovenské kravičky na paši.
       Za spoluprácu ďakujem triednej dôverníčke.
      Pani učiteľka A. Martinásková

     • „Rovesnícke učenie“ (Európsky deň jazykov)


     • V rámci európskeho týždňa jazykov sme nezabudli ani na našich najmenších, teda žiakov prvého stupňa. Prostredníctvom „rovesníckeho učenia“, keď prezentujúci je žiak, sme chceli aj menších   žiakov motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.  Žiaci 7.A  triedy, Matej Martiš, Marek Villem a Ninka Hozlárová, si naštudovali, pripravili a prezentovali svoje vedomosti o Európe a európskych jazykoch počas európskeho týždňa jazykov. Títo žiaci sa postavili pred svojich rovesníkov a plynulou angličtinou sa im predstavili a prihovorili.  Naši malí poslucháči virtuálne precestovali európske krajiny, dozvedeli sa zaujímavé fakty o krajinách a jazykoch a mohli si vyskúšať svoje jazykové zručnosti. Na našu „ európsku jazdu“ sme pozvali aj pani riaditeľku,  pani učiteľky z prvého stupňa,  ktoré nám  porozprávali svoje skúsenosti a zážitky s cudzími jazykmi. Žiakom sa hodiny veľmi páčili, boli veľmi aktívni, disciplinovaní a za odmenu dostali aj cukríky. 
       Počas hodín anglického jazyka sme so žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vytvárali projekty, ktoré môžu byť v budúcnosti použité ako  učebné pomôcky pre mladších žiakov.   A tak sa nám podarilo vytvoriť zaujímavé plagáty - obrázková abeceda, anglické jazykolamy, najdlhšie slová, pozdravy v rôznych jazykoch.  So žiakmi piateho a šiesteho ročníka sme hádali európske mestá a krajiny podľa nápisov na obrázku, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o európskych jazykov, naučili sme sa základné frázy ako „pozdrav, ďakujem a ako sa máš“ v rôznych jazykoch. Niektoré „jazyky“ veru potrápili naše jazyky.
      Náš európsky týždeň ubehol veľmi rýchlo, veľa sme sa nasmiali, naučili sme sa pracovať v skupinách, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí  napr., že v Európe sa hovorí až  225 jazykmi, niektorými jazykmi hovorí len malá hŕstka ľudí, čo speje až k ich vymretiu.

     • Šikana a kyberšikana

     • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili v rámci vyučovania prednášky na tému Šikana a kyberšikana, ktorú viedla p. Bc. Valéria Domaracká, ktorá pracuje pod Ministerstvom vnútra, v rámci národného projektu "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete." Prednáška bola veľmi zaujímavá, žiaci sa dozvedeli množstvo dôležitých informácií o šikanovaní a kyberšikane.

      Mgr. Martina Karasová

     • Poďakovanie

     • Dňa 27. 9. 2022 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 30 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujem. Vážim si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľktorí krv veľmi potrebujú.
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Ďakujem aj pani Elene Púčikovej a žiakom z krúžku Mladý záchranár za spoluprácu.

      Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v januári 2023. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. Všetci ste srdečne vítaní.

                                                                                                                                                                                                                                              PaedDr. Katarína Hanesová

                                                                                               Predsedníčka MS SČK Komjatice

     • Európsky deň jazykov

     • V priebehu tohto týždňa sa na hodinách jazykov venujeme jazykom používaným v Európe. Tým známym, ktoré sa učíme, rozumieme im alebo sa im snažíme porozumieť, ale spoznávame aj nové výrazy v jazykoch nám neznámych. 
      Na hodinách anglického jazyka sme s piatakmi vyrábali obrázkové slovníky, so siedmakmi sme robili plagáty, kde sme porovnávali angličtinu s nemčinou a s deviatakmi sme robili kvíz o európskych jazykoch a plagáty na tému Pozdravy v Európe, Prečo sa učím anglický jazyk a podobné výrazy v angličtine a nemčine. 
      So žiakmi 8. ročníka sme sa na hodine slovenského jazyka zoznámili s jazykovými rodinami v Európe a venovali sme sa slovanským jazykom, ich rozdeleniu, vyrábali sme projekty so slovami v slovanských jazykoch.
      Žiakom sa aktivity páčili, zabavili sa, vytvorili pekné práce a dozvedeli sa niečo nové.
      ​​​​​​​

      Mgr. Zuzana Buranská

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Na dnešnej hodine angličtiny sme sa v rámci Európskeho dňa jazykov zoznámili s niekoľkými európskymi jazykmi. Vypočuli sme si frázy napr. v Švédčine, Francúzštine, Chorvátčine, Maďarčine a iných európskych jazykoch. Potom sme si preverili svoje vedomosti z jazykov v online kvíze LingvaKvíz.
       

      Triedy VI.A, VI.B a p.u. Veronika Andočová

     • Európsky deň jazykov 

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. A keďže naši žiaci sa veľmi radi učia jazyky, pripomenuli sme si tento sviatok aj na hodinách anglického a nemeckého jazyka. Žiaci piateho a siedmeho ročníka na hodine anglického jazyka usilovne pracovali na svojich projektoch, zameraných na dve najväčšie jazykové skupiny – slovanskú a románsku. Ôsmaci zase na hodine nemeckého jazyka vytvárali projekt o germánskej skupine, pričom si porovnávali pozdravy v angličtine a nemčine. No a deviataci sa zapojili do súťažného kvízu, ktorý sa zaoberal aj takými zaujímavosťami, akým je kikiríkanie kohúta vo Francúzsku či význam fráz v iných kútoch sveta. Myslím, že dnešný jazykový deň sme si všetci užili, a zároveň sme sa naučili niečo nové. 

      Pripravila: Mgr. Eliška Žáčiková

     • Európsky deň jazykov

     • Veta, ktorá hovorí za všetko. Vo všetkých jazykoch rovnako. 😉 

      26. september - Európsky deň jazykov  

      Naši mladí nádejní polygloti zo 6.A a 6.B a 
      Mgr. Mirka Müllnerová

      (video je zverejnené na FB stránke našej školy)

     • 🇪🇺Európsky deň jazykov 26. september

     •  

      Pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách dnes už je nič nezvyčajné. Neovládanie jazyka mnohým ľudom bráni, aby takúto možnosť využili. Človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. 
      26. september je deň, kedy sa oslavuje Európsky deň jazykov a s tým sú spojené aj rôzne aktivity zamerané na  poznávanie európskych jazykov. V našej škole počas týždňa prebiehajú na hodinách jazykov aktivity zamerané na európske jazyky. Priebežne Vám budú pani učiteľky jednotlivé aktivity pridávať.

      Ing. Martina Šilhavíková

     • 👊KENPO KARATE 🥋🥊


     • Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili úvodného tréningu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

      (video z tréningu nájdete na našej FB)

      ROZPIS TRÉNINGOV
      Deti od 12 do 16 rokov každý utorok od 15.30 do 16.30  (veľká telocvičňa) a každý štvrtok od 16.30 do 17.30 (malá telocvičňa).
      Deti od 6 do 11 rokov každý štvrtok od 15.30 do 16.15 ( veľká telocvičňa) 
      Vstup zo strany telocvične od asfaltovej plochy.

     • Pani Jeseň

     • 🌼🌻🍁🍂🍎🍐🍏🧅🌶️🧄🌽🍁🍂🌾🌻🌼
      Na známosť sa všetkým dáva, že PANI JESEŇ v komjatickej škole svojím bohatstvom a farbami všetkých obdarúva… 

      Aj tento rok zavítala PANI JESEŇ do našej školy a priniesla so sebou svoje bohatstvo.
      Keď nazriete do výzdoby objavíte aj unikáty - mišpuľu, rakytník, dule či tradičné jabĺčka, hrušky, papriku, cviklu a mnoho iného…
      Žiaci ich môžu obdivovať vo vestibule ZŠ. 

      Veľké poďakovanie patrí všetkým VÁM - našim žiakom a ich rodičom a starým rodičom, milým Komjatičanom i našim kolegynkám za zeleninu, ovocie a iné dary jesene, ktorými do jesennej výzdoby prispeli. Ceníme si to…

      Máme radosť z tej palety farieb, ktorá ovládla našu školu.

      Vaše pani učiteľky Šilhavíková, Repková a Gallová.

     • Pokusy - fyzika

     • 🧪🌡️Žiaci 6.A a 6.B dnes na hodine fyziky robili rôzne zaujímavé pokusy, pri ktorých zisťovali správanie sa telies vo vode a tiež skúmali vlastnosti vody a vzduchu.

      Mgr. Martina Karasová

     • Literárna exkurzia

     • Príbeh lásky ❤️ Maríny a Sládkoviča sa odohral v Banskej Štiavnici v rokoch 1839 – 1846.
      Na rozdiel od Rómea a Júlie je tento príbeh SKUTOČNÝ. Trvá večne vďaka najdlhšej ľúbostnej básni sveta - básni MARÍNA.
      A my sa onedlho vydáme PO STOPÁCH SLÁDKOVIČA A MARÍNY!

     • Pravda o drogách

     • Dňa 19. 9. 2022 sa uskutočnila prednáška „PRAVDA O DROGÁCH“ pre 8. ročníky. Pán lektor, Rastislav Bobček z nadácie Slovensko bez drog, poukázal na dôležitosť hľadať pravdu a overiť si informáciu z viacerých zdrojov. Zdolávanie prekážok nás vedie k dosiahnutiu cieľa a posúva nás ďalej. Poukázal aj na to ako drogy ničia organizmus (hlavne mozog) a správanie ľudí. Deti si pozreli dokumentárny film o alkohole a extáze. 

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • SÚŤAŽ🟡YPSILON - SLOVINA JE HRA🟡


     • Milí žiaci 2. stupňa našej ZŠ,
      opäť je tu možnosť zasúťažiť si a preveriť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry!
      Registrovať sa môžete u svojej pani učiteľky slovenského jazyka, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.
      Tešíme sa na vašu účasť! 😊

     • 👊🥋 KENPO KARATE 👊🥊


     • Prvá hodina: 22.9.2022 (štvrtok) o 15.15 hod. 
      PRVÁ HODINA JE ZDARMA!
      Miesto: telocvičňa ZŠ
      Ľahké športové oblečenie a obuv, niečo na pitie a dobrú náladu! Rodičia sú vítaní. 
      Stretnutie je pred vchodom do telocvične zo strany asfaltovej plochy. 
      Tešíme sa na vás!

     • Prosba - plody jesene

     • 🍎🍐🍇🍏🫐🫑🌶️🌽🥕🧄🧅🌼🌻
      Milí rodičia, starí rodičia, priaznivci našej školy,
      ak by ste mali doma zeleninku alebo ovocie, ktoré by ste chceli darovať (po 1-2 ks), stane sa súčasťou jesennej výzdoby v škole. Žiaci môžu plody jesene priniesť od pondelka 18.9.2022 do štvrtka 22.9.2022 do kabinetu pani učiteliek.
      Ďakujeme. ❤️