• Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY


     • V marci, ktorý je mesiacom knihy, žiaci 2.A triedy putovali z rozprávky do rozprávky. Červená čiapočka ich previedla lesom až k Medovníkovej chalúpke. Žiaci sa aktívne zapájali na hodinách čítania a slovenského jazyka do mnohých aktivít, ktoré súviseli s danými rozprávkami. Zamerané boli čítanie s porozumením, reprodukciu textu, plynulosť čítania a kvíz z daných rozprávok. Netrpezliví druháci sa už teraz tešia na ďalšie rozprávky a cesty plné dobrodružstiev.
      Mgr. Jana Letková

     • Marec - mesiac knihy

     • Počas marca, mesiaca knihy, ôsmaci na hodinách literatúry diskutovali o knihách, o tom, aký má význam čítať knihy, aké knihy sú obľúbené medzi tínedžermi. 
      Priniesli si do školy knihu, ktorú prečítali alebo práve čítajú a predstavili ju svojim spolužiakom.
      Rozprávali sme sa o románe, ktorý práve preberáme a o rôznych druhoch románu. 
      Žiaci navštívili aj obecnú knižnicu, v ktorej si vypočuli zaujímavé informácie o začiatkoch a fungovaní našej obecnej knižnice, oboznámili sa s titulmi, ktoré by si radi prečítali a viacerí sa rozhodli stať sa aktívnymi čitateľmi a členmi knižnice. 
      Mgr. Zuzana Buranská

     • Matematika

     • “Fantázii sa medze nekladú” Tak tohto hesla sa držali šikovní piataci a v rámci učiva o osovej súmernosti vytvorili tieto úžasné diela. Som na nich hrdá. ❤️👍 Matematika V.A a V.B

     • SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE OSLOBODENIA NAŠEJ OBCE

     •  

      Dňa 28. marca 2023 si Obecný úrad Komjatice spolu so Základnou školou Ondreja Cabana pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou v 2. svetovej vojne. Po privítaní a úvodných slovách nasledoval príhovor pani riaditeľky ZŠ Mgr. Marty Gocníkovej, básne s témou vojny i mieru predniesli žiačky Melissa Molovová a Petra Fridrichová. Nechýbal ani spevácky súbor Nádej pri ZO SZPB pod vedením pani Márie Kristlovej, ktorý túto spomienku obohatil piesňami s príznačnou tematikou. Slávnostný akt kladenia venca k pamätníku vykonal pán starosta obce Peter Hlavatý s pani riaditeľkou a zástupkyňami spev. skupiny Nádej.

      Všetkým, ktorí si dnes s nami pripomenuli toto výročie, aj tým, ktorí bojovali za slobodu, i tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách patrí hlboká úcta a poďakovanie - to najsrdečnejšie, najvrúcnejšie. 
       
      Na záver si zaželajme to, čo ľudia potrebujú najviac...zaželajme si MIER!
      Zaželajme si MIER všade vo svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek nárok.

      PaedDr. Lucia Repková

     • ÚSPECH V DEKANÁTNOM KOLE BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 🥈🏆

     •  

      Žiaci Dominik Ulej VI.A, Alžbetka Ulejová IX. A, Karolínka Romanová V.A úspešne reprezentovali našu školu na dekanátnom - okresnom kole biblickej olympiády.Sú úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa na II. mieste.
      Žiakov pripravovala Mgr. Želmíra Andiová.

     • Úspech v okresnom kole 🥇


     • Dnes žiačka VIII.A triedy Rebeka Kuželová opäť získala nádherné ocenenie pre našu školu. Zvíťazila na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch a ako jediná vo svojej kategórii postúpila do krajského kola.
      Tešíme sa z tohto úspechu,  Rebeke blahoželáme a želáme veľa šťastia o mesiac na krajskom kole.
      Mgr. Zuzana Buranská

     • Marec, mesiac knihy


     • Dnes sme si na našom čitateľsko-filmovom krúžku pripomenuli mesiac kníh. Každá z nás priniesla knihu (alebo aspoň informácie o nej), ktorú ako poslednú čítala, a ktorá ju najviac zaujala. Biografia o kráľovnej Alžbete, beletrizovaný román o cisárovnej Sissi, dievčenský román o záchrane zvierat, fantasy knihy či klasika Čenkovej deti postupne zazneli a rozprúdili zaujímavú, občas zábavnú diskusiu. Spolu s vedomostným kvízom, hrami a prácou s citáciami sme ukončili mesiac venovaným knihám. 

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • 📝Mladí recenzenti🖌️

     • 📙📒📚MAREC - MESIAC KNIHY📚📙📒
       

      Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá. (André Maurois)

      O mladých, talentovaných knižných recenzentov sa do budúcnosti určite báť nemusíme. Dnes ich bolo v našej škole neúrekom. Stali sa nimi naši siedmaci počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali príležitosť formulovať vlastné názory, pocity a premýšľať nad názormi a pocitmi autorov kníh i hodnoteniami svojich spolužiakov. 
      Žiaci si dokázali v knihách nájsť zaujímavé myšlienky, odkazy a posolstvá a prostredníctvom nich sa navzájom inšpirovať. Na hodine sme sa stretli s pestrosťou žánrov i s rôznou náročnosťou tém z hľadiska individuálnej zrelosti čitateľa.

      Som rada, že máme medzi siedmakmi vášnivých čitateľov, ktorí dokážu o knihách zanietene debatovať dlhé minúty…vďaka tomu sme prežili inšpiratívne chvíle v príjemnej atmosfére.
      Milí žiaci, chválim vašu aktivitu a snahu a odmeňujem vás pochvalou a jednotkou! 😊

      PaedDr. Lucia Repková

     • 📚Exkurzia v obecnej knižnici 📚


     • 📒📗📕MAREC - MESIAC KNIHY 📚📙📔

      Dnes sme so siedmakmi zavítali do obecnej knižnice, kde nás pani knihovníčka Kamilka Nosianová srdečne privítala a usadila. Žiakom pútavo rozprávala o počiatkoch kníhtlače na našom území a o existencii obecnej knižnice v Komjaticiach. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o knihách, čitateľoch, možnostiach byť členom… 
      Niektorí žiaci boli práve dnes v obecnej knižnici prvýkrát. Deti počúvali, diskutovali, pýtali sa… V závere boli odmenení lízankou. Ani sme sa nenazdali a museli sme sa ponáhľať na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

      Vďaka patrí pani knihovníčke Kamilke za privítanie a diskusiu i deťom za záujem. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • IQ olympiáda

     • IQ olympiáda je

      • -určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
      • - postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
      • - nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
      • - zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

      Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá. Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

      Aktuálne prebieha registrácia online na stránkach www.iqolympiada.sk, ktorá bude ukončená 31.3.2023

      So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

      Podrobnejšie informácie o súťaži a o tom, ako prebieha sa dočítate aj v časopisoch Mensa Slovensko na tomto linku

      Je organizovaná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tiež pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja. Súťaž organizujú dobrovoľníci z organizácie Mensa Slovensko, ktorá združuje ľudí s nadpriemernou inteligenciou.

      HARMONOGRAM 12. ROČNÍKA SÚŤAŽE

      Kolo

      Termín

      Registrácia

      01.03.2023 – 31.03.2023

      Školské on-line kolo

      13.04.2023 – 21.04.2023

      Západ – regionálne kolo

      15.05.2023

      Stred – regionálne kolo

      17.05.2023

      Východ – regionálne kolo

      18.05.2023

      Celoslovenské finále

      12.06.2023

       

       

       

     • Čitateľská olympiáda

     • Dnes sme so žiakmi 6. a 7. ročníka oslávili Marec, mesiac knihy medzitriednou súťažou Čitateľská olympiáda. O víťazstvo bojovali trojčlenné tímy, zástupcovia 6. A, 6. B, 7. A a 7. B triedy. Úlohy, prevažne z literárnej oblasti, boli formulované hravou formou, šlo najmä o šikovnosť a rýchlosť, potrebné však boli aj vedomosti.
      Prvé miesto si právom vybojovali žiaci zo 7.B, druhí skončili žiaci 7.A a tretie miesto obsadili zástupcovia 6.A. 
      Ďakujem žiakom za ich snahu a nadšenie, s akým sa púšťali do každej úlohy. Všetci ukázali krásne vedomosti a chuť súťažiť.
      Aktivity sa im páčili, zabavili sa a zároveň si preverili svoje vedomosti z literatúry.
      Mgr. Zuzana Buranská

     • PANI JAR


     • Tak ako deň s nocou sa strieda, zimu vystriedala jar. Odomyká ústa riekam, aby nás potešili melódiou čarovných vĺn. Príroda sa prebudila zo zimného spánku. Žiaci 2.A triedy privítali jar s veľkou radosťou a nadšením. Svoje umelecké schopnosti preukázali na hodinách výtvarnej výchovy, na ktorých stvárnili PANI JAR. Jarná príroda má svoje čaro. Prináša do života nádej, radosť a nekonečnú paletu pestrofarebných dní.
      Zapísala: Mgr. Jana Letková

     • Marec – mesiac knihy

     •  

      Pri tejto príležitosti žiaci 7.A triedy Matej Martiš a Marek Villem pripravili kvíz o „ 
      Svetovej anglickej literatúre“ pre svojich rovesníkov. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť záujem o detskú literatúru a motivovať žiakov, aby viac čítali nielen v rodnom jazyku, ale aj v cudzom jazyku. 
      V kvíze súťažili žiaci 7. A a 7. B triedy, kde si mohli porovnať svoje vedomosti zo svetovej detskej  literatúry v anglickom jazyku. Niektoré otázky boli jednoduché, iné ich zase potrápili. Titul „Najlepší knihomoli“ získali žiaci 7.A triedy Dorota Kúsek, Liana  Rácová a Matúš Uher. Veľká pochvala patrí aj žiakom 7.B triedy - Oliverovi Ptáčkovi, Matejovi Kadlečíkovi a Adamovi Jedličkovi, ktorí postúpili až do finále,  samozrejme všetkým súťažiacim a moderátorom kvízu Matejovi Martišovi a Marekovi Villemovi, ktorí nás sprevádzali kvízom plynulou angličtinou. 
      Ak sme Vás motivovali k čítaniu, tak s chuťou do toho, lebo nie nadarmo sa hovorí, že kniha je náš najlepší priateľ.

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Via Historica

     • Už 5. apríla nás opäť čaká zážitok v podobe historického predstavenia pod taktovkou šermiarsko-divadelnej kumpánie Via Historica - Cesta slovenskou históriou, ktoré zavíta k nám do Komjatíc. Zúčastnia sa ho žiaci 1. a 2. stupňa. Tešíme sa!
      Vstupné 2 €.

     • Zbierka Hodina deťom 🌞

     •  

      V utorok, 21. marca sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, ktorú pravidelne organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Zbierku na škole a následne aj v obci zrealizovali členovia Žiackeho parlamentu v zastúpení žiačok Rebeky Matejkovej a Simony Bakošovej z VIIII. B triedy. Boli sme úprimne nadšení zo širokej podpory zbierky najmä v škole a týmto zo srdca všetkým ďakujeme za každý jeden  príspevok. Výťažok v sume 350, 05 eur bude zaslaný Nadácii pre deti Slovenska a poputuje deťom z jednorodičovských rodín. 
      Ďakujeme, že ste podporili dobrú vec! ❤

      Žiacky parlament ZŠ Komjatice

     • OZNAM

     • Vážení rodičia od 1.mája 2023 je možnosť na základe žiadosti ( návratka) požiadať o „ stravu zadarmo“ pre Vaše dieťa. Žiadosti ( návratky ) Vám deti donesú domov, ak máte záujem poberať dotáciu na stravu, žiadosť vypíšte a pošlite prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi do 5.4.2023. Ak sa Vaše dieťa nestravuje v školskej jedálni, ale o dotáciu máte záujem, je potrebné prihlásiť dieťa na stravu od 1. mája 2023 vypísaním Zápisného lístka stravníka, ktorý mu na vyžiadanie vydá triedny učiteľ.

     • Veľa úspechov a šťastia!

     • Milí naši deviataci!

      Pri testovaní T9 Vám prajeme silu, úspech, šťastie a dosiahnutie požadovaného výsledku. Buďte si istí svojimi vedomosťami, udržujte si pozitívny prístup a verte, že všetko dobre dopadne.
      🍀🍀🍀
      Vedenie školy a vaši učitelia

     • 🏆👑ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽI SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA👑🏆

     •  

      S veľkou radosťou sme prijali správu, že náš deviatak Tomáš Frivaldský je víťazom celoslovenského kola súťaže a so svojou literárnou prácou obsadil jedno z troch výherných miest.
      Ktoré miesto, to sa dozvieme 28. apríla 2023 na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Nitre.

      Tomášovi srdečne gratulujeme! 👏😊

      PaedDr. Lucia Repková

     • PYTAGORIÁDA

     • Dnes sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda a naši žiaci nemohli predsa chýbať. Reprezentovali nás žiaci 6. ročníka: Natálka Dragúňová, Peťo Jaššo a Filip Šulík, žiačky 7. ročníka: Hanka Čerešníková a Tamarka Vanková a žiaci 8. ročníka: Lea Bartová, Nataška Hralová, Rebeka Kuželová a Jožko Bálint. Ďakujeme pani učiteľkám matematiky za prípravu a deťom držíme palce k ďalším úspechom. 👍🍀 Veronika Andočová