• ŠALIANSKY MAŤKO💙 SÚŤAŽ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ

     • K tradičným neodmysliteľným predvianočným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. Súťaž sa konala dnes… Zúčastnilo sa jej 8 žiakov z druhého stupňa.
      Porota bola príjemne prekvapená výkonom žiakov. Prednesy zúčastnených boli na vysokej úrovni. 
      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA
      1. miesto Olívia Gilányiová, 5.B (pripravovala pani uč. Gallová)
      2. miesto Mária Piková, 5.A (pripravovala pani uč. Gallová)
      III. KATEGÓRIA
      1. miesto Melissa Molovová, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
      2. miesto Petra Fridrichová, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
      3. miesto Kristína Galliková, 6.B (pripravovala pani uč. Gallová)
      3. miesto Nina Hozlárová, 7.A (pripravovala pani uč. Repková).
      Diplomý za účasť dostali: Petra Halásová a Dávid Jančár. 

      Víťazi boli ocenení vecnými cenami, čokoládou a diplomom.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prvým dievčatám prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, porote i súťažiacim ďakujeme za účasť…

      PaedDr. Lucia Repková (organizácia, foto)

     • 🎄VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE  V NAŠICH RODINÁCH🎄


     • Komorná vianočná atmosféra vládla dnes v 7.A.   Zážitková hodina SJL bola zameraná na vianočné tradície a zvyky našich rodín, ale aj našich predkov. Žiaci urobili vo svojich rodinách prieskum a zozbierali množstvo zvykov, ktoré odprezentovali. …pomodlili sme sa, zavinšovali sme si vinše, urobili si medom krížik na čelo, hádzali sme orechy do kútov, jedli oblátky s medom a cesnakom, krájali jablko, či posvätili svätenou vodou “dom”. Mnohé zvyky trvajú v našich rodinách doteraz…
      Strávili sme pekný vianočne ladený čas. Ďakujem žiakom za aktivitu, boli perfektní.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Pod krídlami Dominiky

     • Odovzdanie zbierky “Pod krídlami Dominiky” Dnes sme mali milú návštevu, prišla pani Žanetka Petrášová zakladateľka nadácie “Pod krídlami Dominiky”, aby si vyzdvihla zbierku, ktorú sme organizovali. Veľmi sa chceme poďakovať zamestnancom školy a hlavne žiakom I. stupňa a ich rodičom, ktorí ukázali, aké majú veľké srdiečka. Verím, že rodinám s chorými detičkami, tieto dary pomôžu a spríjemnia Vianoce. Vaša ŽŠR

     • Vianočné zábavné aktivity na hodinách anglického jazyka 


     • Blížiace sa sviatky patria medzi najkrajšie v roku. Deti sa tešia na prázdniny, ale najviac asi  na vianočný stromček a na kopu darčekov. Tieto dni na hodinách anglického jazyka spoznávame a porovnáme zvyky a tradície na Slovensku a aj v anglicky hovoriacich krajinách. Niektoré zvyky máme rovnaké a iné úplne odlišné, spracovali sme ich  pomocou vennovho diagramu. Vykrajovali, piekli a ozdobovali sme medovníky, ktoré sme potom aj s chuťou zjedli. Veľká pochvala patrí najmä chlapcom z 9.A a 9.B, ktorí boli veľmi usilovní a kreatívni. Tvorili sme  vianočné pozdravy pre rodičov, starých rodičov a popri tom sme pozerali vianočné príbehy a počúvali vianočné koledy.
      Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce.  
      Vaše pani učiteľky anglického jazyka.

      Príspevok: Ing. Martina Šilhavíková

     • Vianočný výlet v hlavnom meste 🎄

     •  

      V piatok 16. decembra sme sa so žiakmi štvrtého a šiesteho ročníka vybrali do Bratislavy, aby sme okúsili trochu vianočnej atmosféry hlavného mesta. Navštívili sme katedrálu sv. Martina, ktorá okrem nádhernej gotickej architektúry dýcha aj dávnou históriou spojenou s korunováciou uhorských kráľov. Následne sme si užili vianočné trhy v Starom meste a napokon nákupy v obchodnom centre Eurovea pri Dunaji. 
      Aj keď počasie nebolo úplne ideálne, vianočný výlet v našom hlavnom meste sme si patrične užili.  Vianoce sa môžu začať! 🎄😊

      Mgr. Machatová, Mgr. Sabopálová, Mgr. Müllnerová, Mgr. Garayová

     • Šiestacká matematika

     • V komornej predvianočnej atmosfére si šiestaci na hodine matematiky vyskladali vlastné letáky. Ceny vyjadrili v desatinných číslach, s ktorými sa práve zoznamujeme. VI.A, VI.B a Veronika Andočová

     • Šaliansky Maťko (1. stupeň)

     • Dňa 15.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Všetci nás milo prekvapili a podali úžasné výkony. Porota mala veľmi náročný výber a napokon sa umiestnili: 
      Ročníky 2.-3.: 
      1.miesto - K. Baková
      2.miesto - M. Gilányi
      3.miesto - K. Galliková

      Za 4.ročník sa na prvom mieste umiestnil M. Novák, ktorý bude ešte súťažiť s víťazom z piateho ročníka.

     • 📚📖Nové knihy v našej knižnici 📖📚

     •  

      Naša školská  knižnica sa opäť rozrástla o množstvo nových kníh ! Knižný fond pre mladších čitateľov je u nás naozaj rozsiahly a bohatý, preto nové prírastky za takmer 2000 eur tentokrát potešia najmä starších čitateľov a žiakov na 2. stupni. 

      Publikácie  sme vyberali aj podľa požiadaviek našich čitateľov tejto vekovej kategórie, ktorí si žiadali  romantiku i detektívky, publikácie s tematikou holokaustu, fantasy, knihy o koňoch i príbehy zo života svojich rovesníkov. Regály knižnice tiež obohatí ako vždy klasika, bestsellery i knihy kultové, životopisy aj náučná literatúra, tentokrát najmä s historickou tematikou a  venovanej jazykom – slovenskému, dvojjazyčným knihám, aktuálne sa ako nenahraditeľnou súčasťou knižníc  javia učebnice a slovníky pre cudzojazyčných žiakov.  

      Tešíme sa neutíchajúcemu záujmu o čítanie, naša škola má  takmer sto  pravidelných čitateľov. Mnohí z nich budú tráviť voľný vianočný čas s knihou  požičanou z našej školskej knižnice.  Nie je pravdou, že deti nečítajú radi, to si len  zatiaľ nenašli knihu, ktorý by ich oslovila- alebo inak slovami J.K. Rowlingovej: „Ak neradi čítate, tak ste nenašli tú správnu knihu.“  

      V mene všetkých našich čitateľov ďakujem za krásneho knižného „Ježiška“ vedeniu školy a všetkým fanúšikom čítania a milovníkom kníh prajeme krásne vianočné sviatky. 
       Mgr. A. Cagáňová

     • Vianočná pošta

     •  

      Každý rok pred Vianocami organizuje „Pohodovo“ výzvu s názvom Vianočná pošta, cieľom ktorej je vytvoriť vlastnoručnú pohľadnicu, ktorá následne poputuje nejakému neznámemu deduškovi či babičke do domova dôchodcov. I žiaci 8.A sa rozhodli zapojiť do tohto projektu. Počas niekoľkých hodín výtvarnej výchovy vytrvalo a s veľkým nasadením pracovali na svojich pohľadniciach, len aby niekomu vyčarili úsmev na tvári. Bolo úžasné sledovať zapálenie našich žiakov, ich empatiu a hlavne chuť tvoriť. Pohľadnice boli následne poslané do obce Kružlov na východnom Slovensku, a my dúfame, že svojim adresátom spravili veľkú radosť! 

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • My true story – projekt o zaujímavej osobe

     • Viete, aký je rozdiel v kultúre, jedle, školstve či v životnom štýle medzi Slovenskom a Vietnamom? Ani my sme to nevedeli, ale vďaka nášmu žiakovi Bui Duc Chung (aliasFilipovi) z 8.B a jeho spolužiakom A. SzabadkoviJ.Hozlárovi sme sa to dozvedeli. V rámci projektu, kde mali spracovať život nejakej osobnosti sa chlapci zamerali na svojho spolužiaka, ktorý pochádza z Vietnamu. Pripravili mu niekoľko otázok o živote či o kultúrnych rozdieloch, ktoré neskôr pretavili do vynikajúceho projektu. Samozrejme, občas to bolo komplikované, najmä kvôli jazykovej bariére, ale po mnohých úsmevných príhodách nakoniec dospeli k finálnemu záveru. 

      Pochvala patrí aj ostatným žiakom a ich skvelým projektom o futbalistoch, keďže – ako sami povedali – teraz všetci žijú Katarom, či Paulíne Borbélyovej a jej krásnemu spracovaniu Petra Pana – chlapcovi, ktorý nechcel dospieť.  

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • Adventná Nitra

     • Žiaci 4.A začiatkom decembra navštívili sviatočne vyzdobenú Nitru. Vianočné trhy majú svoje čaro nielen cez deň ale hlavne v neskorších hodinách, keď sa zapne osvetlenie a mesto sa ponorí do vianočnej atmosféry. 🎄Čas strávený v meste sme si spríjemnili filmovým predstavením. Deti si pozreli rozprávku a spokojní sme vlakom docestovali domov. 🌟🌲
      Mgr. M. Machatová

     • Prezentácia knihy

     • Dnes sa v našej škole uskutočnila prezentácia knihy vydavateľstva Educa Kids Rastiem s dobrými hodnotami. Čo je dobro, charakter, ako zvládať konflikt, akou je hodnotou priateľstvo…  Deťom 1.-3. ročníka bola táto kniha predstavená nielen pútavým, interaktívnym spôsobom, naviac bola deťom kniha zapožičaná domov na detailnejšie prezretie s možnosťou neskoršej kúpy. Publikácia  ponúka množstvo poučných príbehov s pútavými ilustráciami, radami, tipmi a úlohami rôzneho druhu, ktoré povedú deti k budovaniu etických zásad a správnych životných postojov.

      Mgr. Anita Cagáňová

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

     • Milí spolužiaci, 

      Vianoce sa blížia a my sme si pre Vás v tieto predvianočné dni pripravili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede. Ako Vám istotne oznámili triedni predsedovia, hodnotíme už v priebehu tohto týždňa - okrem vianočnej výzdoby hodnotíme nástenky aj a čistotu triedy. Tak buďte pripravení, nikdy neviete kedy prídeme na kontrolu:) 

      Vyhodnotenie a ocenenie víťazných tried sa bude konať budúci týždeň. 

      Vaša Žiačka školská rada 🎄✨️🎁

     • Báseň - uvítanie detí do života obce

     • Naša siedmačka, Peťka Fridrichová, zarecitovala v sobotu krásnu báseň v kultúrnom dome v Komjaticiach na Slávnostnom uvítaní detí do života obce Komjatice.
      Peťka, ďakujeme za reprezentáciu… 🌹

     • Geografická olympiáda

     • Koncom novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiady. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. Z tohoto počtu sme mali 22 úspešných riešiteľov. V každej kategórii 3 najlepší postúpili na okresné kolo kde si zmerajú sily s najlepšími zo škôl v novozámockom okrese. Vyhodnotenie najúspešnejších:

      5.rocnik - 1. R. Benc, 2. K. Romanová, 3. D. Klobučník

      6. a 7.rocnik - 1. M. Martiš, 2. K. Nemešova, 3. V. Verešova

      8. a 9.rocnik - 1. J. Vilimek, 2. J. Bálint, 3. A. Nemeš
       

      Mgr. Filip Vaško