• Šaliansky Maťko - Triedne kolo v 2.A triede


     • Dnes 30.11.2022 sa uskutočnilo v 2.A triede v rámci čítania v príjemnej atmosfére triedne kolo Šalianskeho Maťka. Žiaci sa s nadšením pripravovali na očakávanú triednu akciu. Prezentovali rôzne povesti  a predviedli svoje umelecké schopnosti pred porotou a svojimi spolužiakmi. Na záver si žiaci vybrali spolu s porotou zástupcov triedy, ktorí ich budú reprezentovať v školskom kole Šalianskeho Maťka v mesiaci december-Kristína Baková, Maxim Gilányi a Adam Hába. Všetci žiaci boli odmenení obrovským potleskom, pochvalou a sladkou odmenou.
      Zapísala Mgr. Jana Letková

     • Posledné zasadnutie Rady školy

     • Posledné zasadnutie Rady školy v tomto roku aj v tomto zložení. 
      Ďakujem všetkým členom a pánovi predsedovi JUDr. Ľudovítovi Galbavému, PhD. za
      dlhoročnú pomoc a podporu.  
      "Budúcnosť, nie je miesto, kam kráčame, ale miesto, ktoré vytvárame. "
      Peter Ellyard

      Mgr. Marta Gocníková
      riaditeľka školy

     • ADVENT a VIANOCE


     • ADVENT je prípravné obdobie na Vianoce. Žiaci 2.A triedy si pripomenuli typické symboly adventu v rámci IKT aktivít: adventný veniec so štyrmi sviečkami, adventný kalendár, zvyky a tradície počas adventu. Zaujímavosťou pre žiakov bolo, že každá sviečka má i svoje meno-Nádej, Mier, Priateľstvo a Láska. V rámci výtvarnej výchovy si žiaci vyrobili adventný veniec a namaľovali nádherné adventné sviečky, ktoré sú symbolom blížiaceho sa adventu.
      Mgr. Jana Letková

     • 🪡🪡🪡 Šijeme, prišívame🪡🪡🪡🪡


     • Snáď všetky deti z 3.A držali v rukách na pracovnom vyučovaní ihlu a niť prvýkrát. Navliecť, urobiť uzlík a prišiť gombík bola náročná úloha, ktorú postupne zvládli všetci bezo zbytku. Od praktickej zručnosti s nadšením prešli k estetickej- naučili sa základný steh a tak mohli vyšiť svoje prvé obrúsky a dečky, ktoré môžu podarovať svojim blízkym. Viaceré deti začali s nadšením vyšívať aj doma. S radosťou konštatujem, že sme  v škole  opäť niečím novým naplnili slovenské príslovie:
       „To ani voda nevezme, ani oheň nespáli, čo sa človek naučí.“
      Triedna učiteľka, A.Cagáňová

     • 🇬🇧Výsledky školského kola Olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 22. 11.2022 sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Naši žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C  v písomnej a aj ústnej časti. 
      Žiaci  boli veľmi šikovní, zvládli náročné písomné testy a niektorí svojou plynulou angličtinou ohúrili skúšajúcu porotu. Do okresného kola však môžu postúpiť len tí najlepší. Všetkým srdečne blahoželáme a veľká vďaka patrí skúšajúcej komisii a aj pani učiteľkám, ktoré sa venujú žiakom. 

      Víťazi: 
      Kategória 1A
      1. miesto Peter Jaššo 6.B
      2. miesto Filip Šulík 6.B
      3. miesto Matej Martiš 7.A
      Kategória 1B
      1. miesto Lea Bartová 8.A
      2. miesto Tomáš Karas 9.A
      3. miesto Rebeka Kuželová 8.A 
      Kategória 1.C
      1. miesto Miroslav Šimo 8.A

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Deviataci a ich kreatívne tvorenie 

     •  

      Minulý týždeň prevzali hodinu anglického jazyka do vlastných rúk naši deviataci, presnejšie 3.skupina. Pracovali totižto na projektoch na tému Pop Music, pričom si vo svojich skupinách rozdelili úlohy – jeden kreslil, druhý vyhľadával informácie, ďalší písal. Samozrejme, nesmel chýbať hlavný manager, ktorý koordinoval prácu spolužiakov. Veľa sme sa dozvedeli, nasmiali, ale si aj zaspievali. Toľké zapálenie, kreativita, ale hlavne chuť do angličtiny spôsobili, že na ďalšiu vyučovaciu hodinu priniesli ďalšie, doma vytvorené projekty. Ich iniciatíva bola následne odmenená výbornými známkami.

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • Svetový deň detí

     • 18. 11. 2022 sme mali na II. stupni blokové vyučovanie – Svetový deň detí – UNESCO. Pripomenuli sme si významné dni rôznymi aktivitami.
      Medzinárodný deň študentstva (17. november): video, rozhovor.
      Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (19. november): prezentácia, rozhovor
      Svetový deň detí (20. november): kvíz, výtvarné spracovanie – tvorba plagátu.
      Pani uč. 2. stupňa

      Text: PaedDr. Katarína Hanesová

     • Svetový deň UNESCO


     • Žiaci na 1.stupni sa dnes s pani učiteľkami zapojili do aktivít ku príležitosti svetového dňa UNESCO.Deti vytvorili nielen nádherné výtvarné práce,ale aj pochopili, že na svete je veľa detí, ktoré žiaľ nemajú takmer žiadne práva. Vysvetlili sme si, že vďaka  svetovej organizácií UNESCO a dobrosrdečným ľudom,ktorí sa zapájajú do charitatívnej činnosti na ochranu detských práv sa veľa deťom zlepšuje život. 
      Nezabudnime,  že všetci sme si rovní a máme rovnaké práva.Preto je potrebné,aby sme si navzájom pomáhali a učili to aj naše deti.
      Kolektív p  učiteliek 1.stupňa.

     • Šiestacke práva

     • V rámci projektového vyučovania sme sa venovali dňom, ktoré sú pre nás dôležité. Formou dokumentu “Spýtaj sa vašich ‘89” sme si pripomenuli 17. november 1989 a pomocou prezentácie a živej diskusie sme rozobrali práva detí, ktoré sme aj “zvýtvarnili” 😊 VI.A, VI.B a Veronika Andočová

     • Malí kuchári


     • Žiaci v 3.B sa ukázali ako šikovní pomocníci v kuchyni. V mesiaci októbri sme sa zapojili do akcie hovorme o jedle a rozprávali sme sa o tom, aké je dôležité uctiť si starších ľudí a pomáhať im. 
      Deti sa rozhodli, že si navzájom ukážu,ako pomáhajú v kuchyni.Preto každý,kto chcel priniesol svoj obľúbený recept spolu s produktom a odprezentoval ho pred spolužiakmi a p.učiteľkami,p zástupkyňou a p.riaditeľkou. Akcia  nás opäť ešte viac spojila a upevnila triedne vzťahy.
      Všetkým nám chutilo a zároveň sme zažili jeden z nezabudnuteľných pekných školských dní,na ktorý nikdy nezabudneme.Cítili sme sa spolu príjemne a opäť sa potvrdilo, že 1000 ľudí,1000 chuti, bez práce nie sú koláče a láska ide cez žalúdok.... 
      Vďaka patrí aj rodičom z 3.B, ktorí pomohli svojim deťom s ich chutnými príspevkami. Všetko bolo krásne, chutné a nič nezostalo, čo je vizitkou dobrého kuchára. Ďakujem všetkým zúčastneným, triedna učiteľka  
      Mgr.Lenka Villemová

     • Ekonomika v praxi u deviatakov 🤓

     •  

      Hovorí sa, že dôležitejšie ako žiť pre učenie, je učiť sa pre život. O to sa s deviatakmi usilujeme počas hodín občianskej náuky, ktorá je v tomto ročníku zameraná na veľmi praktické ekonomické témy. Preto sme si dnes na hodinu pozvali našu ekonómku Bc. Zuzku Ešekovú, ktorá by sa po dnešku kľudne uživila aj ako učiteľka 😊. Téma bola vzhľadom na blížiaci sa výber budúceho povolania deviatakov aktuálna: rozbor výplatnej pásky so zreteľom na zodpovedné hospodárenie s osobnými financiami. Srdečne týmto Zuzke ďakujeme za trefný a pragmatický záber danej témy, ktorú deťom priblížila veľmi pútavo, apelujúc na ich zodpovednosť pri rozhodovaní o svojej budúcnosti. V závere boli deti dokonca odmenené za ich pozornosť a spoluprácu sladkou finančnou odmenou :). Všetci sme preto skonštatovali, že u nás dnešná odborná návšteva určite nebola poslednýkrát. Tešíme sa nabudúce! 

      Mgr. Mirka Mullnerová

     • VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ ZO SJL

     •  

      Dňa 15.11.2022 sa v tančiarni konalo vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Úspešných žiakov ocenili naša pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a pani zástupkyňa Mgr. Martina Karasová. Víťazi obdržali diplomy, knihy a sladkosti.

      Umiestnenie žiakov - školské kolo OSJL:
      1. Rebeka Kuželová, 8.A
      2. Tomáš Karas, 9.A
      3. Alžbeta Ulejová, 9.A
      Uspešní riešitelia: Nataša Hralová, 8.A, Martina Piková 9.A, Tadeáš Vanko 9.A, Dajana Počarovská 9.B, Hana Šimunková 9.B.
      Rebeka Kuželová reprezentovala našu školu na okresnom kole OSJL v NZ (pripravovala ju pani uč. Mgr. Buranská), dnes jej bol udelený ďakovný list za 4. miesto v okresnom kole OSJL. 

      Zároveň sme dnes vyhodnotili 2. ročník literárnej súťaže Úcta nad zlato, ktorá bola tematickou súťažou pri príležitosti OKTÓBRA-MESIACA ÚCTY K STARŠÍM. Odborná porota si prečítala množstvo nádherných slov o babičkách a deduškoch, veľa krásnych opisov a charakteristík plných úcty, lásky a náklonnosti k starkým… Ocenila nasledovných žiakov:
      1. miesto Rebeka Kuželová, 8.A
      2. miesto Mia Pizúrová, 7.A
      3. miesto Mária Piková, 5.A
      3. miesto Nataša Hralová, 8.A

      Najkrajšie práce sú vystavené na nástenkách na hornej chodbe školy. 

      Všetkým žiakom ďakujem za účasť v súťažiach a vyzdvihujem ich “tvorivého ducha”, záujem a lásku k ľubozvučnej slovenčine, oceneným žiakom srdečne gratulujem. Pani učiteľkám slovenčiny patrí poďakovanie za prípravu žiakov a odborné rady, ktorými žiakov zahŕňajú. Ďakujeme aj našej pani riaditeľke a zástupkyni za ústretovosť, pomoc a množnosti, ktoré nám poskytujú…

      Text: PaedDr. Lucia Repková

     • Expedícia historická Nitra 🏰

     •  

      Hovorí sa, že história je učiteľkou života a ten, kto ju nepozná je odkázaný zopakovať chyby svojich predkov. Dnes sme sa s našimi šiestakmi vybrali na dobrodružnú dejepisnú exkurziu do neďalekej Nitry, ktorá priam dýcha dávnou históriu. V Ponitrianskom múzeu sme sa počas interaktívnej prehliadky vzácnych archeologických vykopávok z obdobia praveku, staroveku a stredoveku vydali po stopách dávnych predkov. Naši expedičníci získali pochvalu od personálu múzea za ich aktívnu spoluprácu a slušné vedomosti najmä z dejín praveku. Následne sme sa rozdelení na 8 pátracích tímov presunuli na Svätoplukovo námestie, kde sa začal hon za plnením expedičných úloh. Tie boli naviazané na historické centrum mesta a hradný areál so zameraním na významné pamiatky mesta. 
      Expedičníci sa s úlohami popasovali statočne - všetky tímy boli pod sochou kniežaťa Pribinu na hrade odmenené za svoju usilovnosť
      sladkou odmenou. Keďže nám naše dejepisné pátranie zabralo veľa času, domov sme dorazili o hodinu neskôr ako sme plánovali - takmer sme nestihli ani neskorší vlak, na ktorý sme spoločne utekali historickým centrom Nitry ako MCalisterovci na letisku v komédii Sám doma🙈, takže nielen Nitra dnes zabavila nás, ale aj my ju 😃😎. 

      Mgr. Mirka Müllnerová , Mgr. Veronika Andočová a expedičníci zo 6.A a 6.B

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Milí žiaci 5.-9. ročníka,
      dňa 22. novembra 2022 sa bude konať školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 
      Svoj záujem o účasť potvrď v EDUPAGE v sekcii “Súťaže 2022/2023 - Olympiáda v anglickom jazyku”. 
      Všetky informácie vám poskytnú vaše pani učiteľky anglického jazyka.