• Pedagogický asistent

    • Pozícia - Pedagogický asistent

     Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Komjatice

      

     Miesto výkonu práce

     Námestie A. Cabana 36, Komjatice

     Termín nástupu

     1.9.2023

     Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

     25.8.2023

     Rozsah úväzku

     100%

     Počet študentov školy

     403

     Platové podmienky

     Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

     Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

     nie

     Požiadavky na uchádzača

     Znalosť práce s PC

     užívateľská úroveň

     Vzdelanie

     Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

     Ďalšie požiadavky

     Projekt POP 3pracovný pomer do 31.8.2024požadujeme: žiadosť, doklady o dosiahnutom vzdelaní, CV, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zaslať elektronicky zskomjatice@azet.sk alebo osobne do podateľne školy do 25.8.2023 do 12 hod . Na osobný pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači.

     Kontaktné informácie

     Adresa školy alebo zariadenia

     Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A. Cabana 3694106 Komjaticehttps://zskomjatice.edupage.org/0356591219,0908095404

     Kontaktná osoba

     Mgr.Marta Gocníková +421908095404