• Poďakovanie

     • Milí priatelia,po rokoch pandémie sa tradičná celoslovenská zbierka Deň narcisov zastabilizovala a jej 27. ročník vplyvom enormného nasadenia a úsilia Ligy proti rakovine priniesol aj v tejto náročnej dobe významný výnos.Samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým našim dobrovoľníkom a spoluorganizátorom, bez ktorých by zbierka nedosiahla takýto výnos z ktorého každoročne realizujeme celoročné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych.Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza Liga proti rakovine s novinkami pre pacientov a zintenzívňuje tiež svoje preventívne aktivity. Zároveň si dovoľujem v prílohe zaslať malé poďakovanie.S pozdravomza tím LPR

      Jana Takács Horníčková

     • Poďakovanie


     • Dňa 30. 5. 2023 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 30 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujem. Vážim si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. 
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Ďakujem pani Elene Púčikovej a mladým záchranárom za spoluprácu.
      Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v septembri 2023. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás.
      Všetci ste srdečne vítaní.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • 🥁BUBNOVÁ SHOW A WORKSHOP 🥁

     •  

      V dňoch 29. a 30. mája 2023 sme v našej škole privítali chatizmatického bubeníka Lukáša, ktorý v okamihu zapôsobil na žiakov i na pani učiteľky. 🥁🎼
      Cieľom workshopu, okrem zábavy, bol spoločný zážitok z tvorenia hudby. Bubnová show fungovala na princípe tímovej spolupráce, vnímania učiteľa Lukáša žiakmi a dohodnutých znamení. Priestor dostali tvorivosť, komunikácia, kooperácia a motivácia. 
      Lukáš vytvoril z našich žiakov 2. stupňa “bubnový orchester”, hoci žiaci s  hudobnými nástrojmi nemali skúsenosti. Žiaci mali príležitosť zoznámiť sa s bubnami z rôznych častí sveta. 
      Dievčatá i chlapci zvládli bas, tón či slap. Zvládli držať rytmus a nedali sa pomýliť ani sólom. Malo to rytmus a tempo. Veď posúďte sami. Ukážky “bubnových orchestrov” nájdete komentároch. 

      Ďakujeme hudobníkovi Lukášovi za skvelý prístup a úžasný zážitok. Odozva žiakov je vynikajúca. 👏👍🥁

     • Projekt „ Moja banka“

     • Žiaci 7.ročníka po získaní základov finančnej matematiky, sa naučili vypočítať istinu – vklad, úrokovú mieru ( napr. 3 % p.a.)  a úrok. Úrok si vedia vypočítať jednoduchým a zloženým úrokovaním. Na záver učiva z finančnej matematiky si žiaci 7.A a 7.B vypracovali projekt „ Moja banka„  v dvoj a trojčlenných skupinkách.

      Každá skupinka si vytvorila logo svojej banky a ponuku zaujímavých produktov pre svojich a nových klientov. Svoje projekty prezentovali pred spolužiakmi, ktorí ich hodnotili a svojim otázkami napĺňali svoju zvedavosť o daných bankách. Diskusia bola konštruktívna, spokojnosť veľká.
      Naši siedmaci projekty bánk zvládli veľmi dobre, sú pripravení využívať  v živote služby bánk. Veríme, že v budúcnosti sa budú správne rozhodovať pri výbere banky a investovaní.
      Držíme im palce.
      Vyučujúce matematiky Mgr. Darina Mešťanová a Mgr. Mária Kéryová.

     • Bubnová show už onedlho

     • 🥁🥁UŽ BUDÚCI TÝŽDEN BUBNOVÁ SHOW A WORKSHOP AJ U NÁS V ŠKOLE🥁🥁
      PREDSTAVUJEME HLAVNÉHO PROTAGONISTU Lukáša…

      Dobrý deň. Volám sa Lukáš a už vyše 20 rokov sa aktívne venujem hre na rôzne rytmické nástroje a perkusie.
      Okrem hrania v niekoľkých formáciách organizujem aj rôzne bubnovačky, kurzy, workshopy či individuálnu výuku.
      Vrámci tohto workshopu najprv žiakom predstavím rôzne perkusie, povieme si čo to o rytmike, a ukážeme že aj hudba ktorá je pre nich zaujímavá môže byť prevedená na takýchto nástrojoch. V druhej časti budú mať možnosť si všetky perkusie aj vyskúšať. Postupne im vysvetlím základné údery a vytvoríme spolu základný rytmus, ktorý si spoločne zahráme aj s nejakými obmenami. Celý workshop však bude zábavno - edukatívne zameraný, t.j. aby sa žiaci okrem zážitku aj čosi dozvedeli, naučili, no zároveň zdokonaľovali prácu hemisfér, koordináciu a kooperáciu rúk, ale aj počúvania a tvorenia v skupine.

      Čosi o mne, blogy, fotky a videá z hrania v školách nájdete napr. na www.zajezovna.sk  ale aj .com
      Prikladám ešte link s niekoľkými ukážkami z posledných aktivít:

      https://www.youtube.com/watch?v=t3XBOKDYe9M&ab_channel=russell77uk

       S pozdravom a prianím pekného dňa.

       Lukáš Koncz - elkaperkusie

     • Súťaž DMZ II

     • 26. 5. 2023 sa konala súťaž družstiev mladých zdravotníkov II v Nových Zámkoch. Našu školu úspešne reprezentovali Matej Čerman z IX. B, Ema Bulková z VIII. A, Tamara Vanková a Nela Marenčáková zo VII. A, Petra Halásová zo VI. B. Družstvo obsadilo krásne 4. miesto. Žiaci si vyskúšali praktické a teoretické  zručnosti poskytovania prvej pomoci v modelových situáciách. 

      Pozreli sme si aj výstavu 180. výročia Gymnázia v Nových Zámkoch. Prežili sme zaujímavý a krásny slnečný deň. 

      Ďakujem žiakom za super prípravu a vzájomnú spoluprácu.

     • 📕📚📔“ČÍTAJME SI 2023”📕📔📚

     •  

      Do projektu sme sa zapojili prvýkrát s počtom čítajúcich žiakov 350.

      Od 22.5.2023 do 26.5.2023 prebiehal v našej škole projekt Čítajme si… Čítali sme u nás i na celom Slovensku. 
      Čítali veľkí i malí. Garantom projektu je Linka detskej istoty a cieľom nás, pani učiteliek, bolo informovať o nej, informovať o pomoci deťom v ťažkých situáciách. Pani učiteľky s deťmi si čítali v triedach, v tančiarni, v knižnici, na chodbách, vonku si užívali slniečko a čerstvý vzduch, debatovali, získavali nové informácie, spoznávali nové pojmy a spolu vytvorili maratón v čítaní… Čítali v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

      Poďakovanie patrí pani učiteľkám za spoluprácu a organizáciu a čítaniachtivým žiakom za ich výkony a snahu… 👏📕📚📔📙❤️ 

      Pani učiteľky: PaedDr. Repková, Mgr. Buranská, Mgr. Gallová, Mgr. Andočová, Mgr. Cagáňová, Mgr. Müllnerová, Ing. Šilhavíková, Mgr. Žáčiková

     • Pripomenuli sme si tragédiu holokaustu 🕯

     •  

      V stredu 24. mája sme s našimi ôsmakmi a deviatakmi opäť po dlhšej dobe navštívili poľský Osvienčim - miesto, ktoré v sebe nesie silný odkaz, keďže doslova dýcha tragickými osudmi ľudí, ktorí tu zahynuli počas druhej svetovej vojny. Prechádzajúc popod bránu s povestným nápisom, ako aj prehliadajúc si areál bývalého koncentračného tábora a osobné veci patriace jeho obetiam, sme premýšľali o hodnote ľudského života, krehkosti mieru, slobody a demokracie. Nech nám je táto tragédia mementom, že históriu je potrebné poznať a neustále si ju pripomínať, aby sa jej hrôzy už nikdy neopakovali. 

      Mgr. Miroslava Müllnerová, Mgr. Zuzana Buranská, Mgr. Eliška Žáčiková a žiaci 8. a 9. ročníka

     • Klaun Adyno v ŠKD

     • V dnešný slnečný utorok k nám do ŠKD zavítal KLAUN ADYNO z TEÁTER KOMIKA s predstavením CONCERTO CLOWNICO.
      Prišiel naše detičky potešiť k blížiacemu sa dňu detí. Klaun Adyno si pre deti pripravil takmer hodinové predstavenie, do ktorého zapojil nielen deti, ale aj pani vychovávateľky. Adyno si so sebou priniesol kopu rekvizít a deti, netrpezlivo čakali, čo bude nasledovať. Čoskoro sa detský smiech a výskot ozýval celou školou. Deti s klaunom nadšene spolupracovali, odpovedali mu na jeho otázky a zapájali sa do vystúpenia. Radosť detí bola neopísateľná a ani sme sa nenazdali a predstavenie, ktoré mal pre nás Klaun Adyno nachystané sa skončilo. Hodina ubehla ako voda a my sme veselí a s dobrou náladou Adynovi poďakovali, že za nami prišiel a každý sa pobral svojou cestou.
      Nič nie je viac ako vidieť šťastné deti.
      Jana Mrázová

     • Pozvánka “Digitálna stopa”

     •  

      Dobrý deň prajem.
      Dovoľujem si Vás pozvať na ďalšie online podujatie „Digitálna stopa – Čo všetko o nás a našich deťoch internet vie“, ktoré sa bude konať 25.5.2023; 17:30 – 19:00.
      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1fxyikDLs
      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88696657625
      Lektori budú tentokrát dvaja: Barbora Okruhľanská a Peter Šebo, autori podcastu Digitálni rodičia.

      Všetko, čo na internet zavesíme, tam už navždy zostane. Každý z nás zanecháva digitálnu stopu, aj keď nikde nič neuverejňuje. Nejde o žiadne sci-fi ani o prenasledovanie ľudstva, je to súčasť našej online existencie. Pre niektorých sa začína už v prvých sekundách života na tomto svete.

      Budeme sa tešiť na vašu účasť!

      S pozdravom,

       PhDr. Romana Horváthová

      Koordinátor| Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím | Sekcia rodiny

     • Atlantis

     • Dňa 19.5. sme sa so žiakmi 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie do ATLANTIS centra v Leviciach. Cestovali sme vlakom a pre niektoré deti už aj jazda vlakom bola super zážitkom. V ATLANTIS centre nás privítala pani sprievodkyňa, ktorá žiakom ukázala jednotlivé stanovištia a vysvetlila ako dané fyzikálne javy fungujú. Potom si to mohli žiaci vyskúšať aj samy, pričom museli dodržiavať bezpečnostné pravidlá, aby si neublížili, alebo aby niečo nepokazili. Nakoniec si vyskúšali aj 9D simulátor, kde si mohli zažiť jazdu na horskej dráhe, na lávovej dráhe, jazdu vesmírom či jazdu kalotočom. Veľmi ich bavila aj simulačná jazda na motorkách a autíčkach. Na záver si nakúpili niekoľko drobností pre seba a svojich blízkych v darčekovom obchode a spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov naspäť vlakom.
      Triedne učiteľky Mgr. Machatová a Mgr. Sabopálová

     • Ukončenie plaveckého výcviku 🐬🏊              

     • Za päť dní  urobili naši tretiaci veľké pokroky. Neplavci sa naučili základy plávania a prekonali svoj strach z hlbokej vody, plavci zdokonalili techniku, tí najlepší bez problémov odplávali 50 m kraul a znak. Ako však skonštatovali inštruktori plávania, vždy je čo zlepšovať a odporučili deťom pravidelné plávanie. Dnes deti absolvovali záverečný plavecký test a dostali Mokré vysvedčenie     a lízanku . Z bazéna si všetky deti určite odniesli nielen nové plavecké zručnosti, ale aj kopec zábavy. Bonusom bolo krásne  prostredie Mojmírovského kaštieľa.  Náladu nám nepokazil ani upršaný týždeň, všetci sme na konci boli z plaveckého výcviku proste nadšení a ešte dlho budeme naň spomínať. 👍👌👏
      Učiteľky L.Villemová, A.Cagáňová a asistentka A.Kecskésová

     • British Royal Family part.2 🇬🇧💂👸👑


     • Minulotýždňová hodina, zameraná na kráľovskú rodinu mala úspech a podnietila víťazku súťaže Emu Hlavatú k príprave dnešnej hodiny. Jej prezentácia kráľovskej rodiny bola pútavá, plná zaujímavostí, ktoré si sama naštudovala a pripravila. Bodkou hodiny bola súťaž pre spolužiakov, ktorú vyhrali žiačky z 8.a M. Dragúňová, P. Borbélyivá a S. Soboňová. Ďakujeme Emke za jej snahu a prípravu, a tešíme sa z jej obľuby kráľovskej rodiny, ako i anglického jazyka 👏

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • Deň s pizzou a bez tašky

     • Užili sme si víťazný deň s pizzou a bez tašky 🍕😎

      Nakoľko sme sa pred nedávnom ako trieda stali víťazmi v školskej súťaži v zbere Tesco žetónov -  vyzbierali sme spolu 1999 žetónov!!, dnes sme sa dočkali zaslúženej výhry - voľného dňa bez tašky s pizzou od vedenia školy :).  Tú sme si zrána vychutnali pri Tajomstvách histórie v múzeu - kde sme sa venovali záhadám druhej svetovej vojny, ktorej výročie ukončenia sme si pripomenuli nedávno.  Naše ďalšie  kroky viedli na nové školské basketbalové ihrisko, keďže naša škola zvíťazila v projekte Tesco a my sme získali výhru 1300 eur na jeho realizáciu 👍. Skvelý voľný deň sme zakončili aktivitami vo veľkom parku.

      PS: Zvolené farby nášho oblečenia neboli náhodné, keďže práve prebiehajú MS v ľadovom hokeji😊🤍💙❤️

      Ďakujeme vedeniu školy za super deň!!  

      Mgr. Mirka Müllnerová a výhercovia zo 6. B 🐈‍⬛💗

     • Exkurzia Viedeň 🛩️🛠️🏰🐻

     •  

      Včera sa žiaci 7.-9. ročníka zúčastnili exkurzie vo Viedni, kde navštívili Technické múzeum Viedeň, a deň plný nových poznatkov a zážitkov zakončili v zoologickej záhrade Schönbrunn. V Technickom múzeu, ktoré pozostáva zo štyroch poschodí si žiaci mohli otestovať svoje znalosti z fyziky, biológie, chémie či hudobnej výchovy. Videli historický vývoj v jednotlivých oblastiach, vyskúšali rôzne exponáty a technické výdobytky, a dozvedeli sa veľa nových informácií. 
      Príjemným oddychom bola prechádzka po zoologickej záhrade Schönbrunn, ktorá patrí medzi najstaršie v Európe. Mnohí z nás mali možnosť po prvýkrát vidieť na vlastné oči pandu, tuleňa, hrocha či nosorožca. Ale najväčší úspech mali opice 🐒. 
      Hoci nám počasie veľmi neprialo, napriek tomu sme si deň strávený v hlavnom meste Rakúska veľmi užili a oprášili sme v praxi naše jazykové znalosti v anglickom, ale hlavne v nemeckom jazyku, za čo našich žiakov veľmi chválim! 
      Veľká vďaka patrí aj pánovi šoférovi, ktorý nás v bezpečí priviezol domov 🚌. 

      Mgr. Žáčiková, Mgr. Andočová, Ing. Šilhavíková

     • Výstava: Bájne bytosti a symboly staroveku 🏛

     •  

      Naši šiestaci svojimi dielkami unikátnym spôsobom obohatili minuloročnú žiacku výstavu starovekých divov. Zadanie znelo: bájne bytosti a symboly starovekého sveta. Nech sa páči, ponorte sa s nami do sveta bájí, mýtov a legiend, v ktorých sa stretnete s hrôzostrašným Minotaurom, okrídleným Pegasom,   krásnou Afroditou, múdrou Aténou,  či egyptským Thovtom, ochutnáte jablko sváru, ktoré sa stalo prapríčinou Trójskej vojny a prívrženci vojenských dejín isto ocenia minojskú dvojsečnú sekeru labrys, spartský štít,  kopiu či rímskeho legionára :).

      Milí šiestaci, patrí vám veľká pochvala! 

      Opäť ste raz potešili nejedno dejepisné srdce  ✌️❤️

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • Oceňovanie - Chemická olympiáda

     • Dňa 18. 5. 2023 sa konalo ocenenie víťazov krajského kola chemickej olympiády v Nitre.

      REBEKA KUŽELOVÁ z VIII. A získala 1. MIESTO vo veľkej konkurencii súťažiacich (väčšinou deviatakov). Malou odmenou a úžasnou skúsenosťou pre Rebeku bude Letná škola chémie. 

      Ďakujem Rebeke za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a celého Nitrianskeho kraja. 

      Veľmi si vážim Tvoju zodpovednú a oduševnenú prípravu na všetky kolá olympiád. Je mi veľkou cťou spolupracovať s Rebekou.

      Prajem Ti veľa ďalších úspechov a radosti.

      Hrdá učiteľka chémie 

      Katarína Hanesová

     • Deň mlieka

     • 🥛🥛🥛🇪🇺Naša škola je zapojená do školského mliečneho programu podporovaného EÚ. 
      16. máj je Deň mlieka a pri tejto príležitosti odprezentovali pani učiteľky žiakom 1. a 2. stupňa zaujímavú prezentáciu o mlieku, o jeho dôležitosti pre zdravý vývin človeka, o konzumácii mlieka a o mliečnych výrobkoch. 
      Žiaci absolvovali množstvo “mliečnych” aktivít, pochutnali si na mliečnych výrobkoch a dozvedeli sa informácie o “ceste mlieka” i o jeho priaznivých účinkoch na naše zdravie. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. 🥛👍

     • Exkurzia

     • Dňa 17.5.2023 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie vo firme LEGA. Ďakujeme p. Ing. Marekovi Machatovi za výklad a možnosť zúčastniť sa exkurzie.

      Mgr. Martin Vanko

     • Úspech v krajskom kole biolog. olympiády

     • V tomto šk. roku máme ďalší historický úspech v krajskom kole biologickej olympiády na našej škole.
      Dňa 16. 5. 2023 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v Nitre.
      Našu školu veľmi úspešne reprezentovali REBEKA KUŽELOVÁ z VIII. A v obore zoológia 
      a REBEKA ŠULÍKOVÁ z IX. A v obore botanika. Dievčatá absolvovali test, poznávačku, ústnu časť a svoju zbierku živočíchov a herbár rastlín.
       
      REBEKA KUŽELOVÁ získala úžasné 1. MIESTO a  REBEKA ŠULÍKOVÁ získala krásne 6. MIESTO.
      Tešíme sa z úspechu a držíme palce Rebeke Kuželovej na celoslovenskom kole.
      Rebekám ďakujeme za úžasnú prípravu, ktorá bola veľmi náročná, ale zvládli to výborne.
       
      Učitelia biológie: PaedDr. Katarína Hanesová a Mgr. Filip Vaško