• Beseda s príslušníkom policajného zboru SR

     • V pondelok 25. marca sme s našimi ôsmakmi a siedmakmi,  v rámci hodiny OBN absolvovali besedu s nadpráporčíkom Jurajom Uhríkom, príslušníkom PZ SR pôsobiacim na operačnom oddelení v Nitre,  ktorý dlhé roky pôsobil aj ako člen pohotovostnej motorizovanej jednotky. Aktuálne na hodinách občianskej náuky rozoberáme trestné právo a rozhodli sme sa teóriu o fungovaní orgánov činných v trestnom konaní prepojiť s praxou;) Žiaci sa počas besedy dozvedeli cenné informácie o aktívnej práci v policajnom zbore: o predpokladoch a požiadavkách na prácu v PZ SR , zásahoch v teréne, priestupkoch aj testných činoch a konkrétnych postupoch polície pri ich spáchaní, no a samozrejme sme sa  rozprávali aj o kriminalite mladistvých a jej  prevencii. Žiaci adresovali nášmu hosťovi množstvo zvedavých otázok, na ktoré dostali vyčerpávajúce odpovede. Týmto srdečne ďakujeme nášmu hosťovi za ochotu a čas strávený a našimi žiakmi :).

      Mgr. Miroslava Müllnerová

     • MAREC - mesiac knihy v 1.B 📚📖


     • Aj s našimi najmenšími prváčikmi sme si pripomenuli MAREC - mesiac knihy. Z domu si priniesli svoju najobľúbenejšiu knižku. Neboli to len rozprávkové a obrázkové knižky. Deti rady čítajú aj encyklopédie, komiksy či historické knižky. Poznajú už takmer všetky písmenká a veselo nám každý zo svojej knižky kúsok prečítal, alebo porozprával, aby sme vedeli, aké príbehy knižky skrývajú.
      Potom sme navštívili školskú knižnicu, kde sme sa porozprávali ako knižnica funguje, ako sa staráme o knižky a nielen o tie požičané. Žiaci si zopár kníh aj prelistovali, popozerali, prečítali a už sa tešia, keď si budúci rok budú môcť domov požičiavať knižky na čítanie.
      Tr. učiteľka Sabopálová

     • ⭐️🌙🎩NOC S ANDERSENOM🎩🌙⭐️

     • (Aktivita - MAREC - MESIAC KNIHY)

      Uplynulá noc patrila stretnutiu so vzácnym človekom...s rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom. Prišiel. Deťom z 5. B porozprával o sebe, o rodičoch, o detstve, o školských časoch, spomenul tvorbu, rodné mesto a odpovedal na všetky zvedavé otázky pani učiteľky i detí. Nechýbalo ani čítanie rozprávok od tohto velikána. Deti čítali deťom. Po besede s Andersenom nás čakal vedomostný kvíz zložený z otázok o autorovi, o prečítaných rozprávkach i zaujímavostiach.  
      Pizza, obľúbené jedlo detí, fajn sme si pochutili. 😋
      Poslednými aktivitami boli hry, pozeranie rozprávok a tanec. Všetky družstvá si počínali výborne. No vyhrať mohlo iba jedno. 
      Prví boli odmenení veľkými jednotkami a obrovským potleskom. Druhí získali malé jednotky. Tretí potlesk. 👏 Ej, dobre sme sa zabavili a zasmiali… 😉

      Veríme, že odkaz tohto spisovateľa zostane v srdciach všetkých detí, a ak po dnešnej noci vedia, kto bol ten "pán s cylindrom", malo to zmysel...pre nás (organizátorov) určite. Verím, že sme prispeli aj k rozvoju vzťahov v našej triede. 

      Veľká vďaka patrí Filipovi Kollárovi za herecký výkon, mojim asistentkám a vedeniu ZŠ za podporu a možnosť podujatie zorganizovať. 😘

      Pani učiteľka PaedDr. Lucia Repková

     • Svetový deň vody v 3.B


     • Dnes si žiaci lll.B tematickým vyučovaním pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY
      Vyriešili tajničku, a úlohy v pracovnom liste  na tému: Voda,    tvorili pojmovú mapu a snažili sa vysvetliť slová spájané s vodou, kraslili obrázok o vode, rozprávali sme sa o znečisťovanií vôd aj o možnostiach ochrany tejto vzácnej tekutiny. Vyrobili si kvapku vody z papiera. Žiaci si deň užili a boli naozaj šikovní.
      tr. uč. A. Martinásková

     • IQ olympiáda

     • Milí žiaci, 
      radi by sme Vás informovali o možnosti zapojenia sa do 13. ročníka súťaže IQ olympiáda.

      --
      Čo je to IQ olympiáda?
      Súťaž pre deti z celého Slovenska, ktorá sa teší medzi deťmi veľkej popularite. O tom svedčí už 12 úspešne zorganizovaných ročníkov súťaže, celkovo okolo 75.000 zapojených detí z takmer 600 škôl. IQ olympiáda nie je len súťažou pre deti, ale snaží sa naplniť aj vyšší cieľ. Tým je identifikácia nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom a ich následná podpora.

      Súťaž prebieha celkovo v 3 kolách - školské online, regionálne semifinále, celoštátne finále. V rámci nich riešia žiaci rôzne úlohy, ktoré pokrývajú širokú škálu intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach (verbálne schopnosti, priestorová orientácia, praktická inteligencia, vrodená logika, kreativita, pamäť, funkčná gramotnosť a pod.). Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy a prímy až kvarty osemročných gymnázií. Účasť žiakov je bezplatná.

     • Mesiac knihy v 2.A

     • V 2.A sme si pripomenuli MAREC mesiac knihy. Z triednej knižnice sme si vybrali knižku, ktorú sme si prečítali a zopakovali sme si ako zaobchádzať s knihou, aj dôvody, prečo je čítanie dôležité, zopakovali sme si písanie slabík de, te, ne, di, ti, ni, li na vetách z knižiek, ktoré sme museli prepísať do zošitov. Na záver sme si vyrobili záložky, ktoré budeme používať v našich obľúbených knižkách. 
      Tr.uč. Králiková

     • Vyhodnotenie OK CHEO

     • Dňa 14. 3. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v Nových Zámkoch. 
      Vo veľkej konkurencii obsadil krásne 3. miesto Matej Martiš z VIII. A triedy. 
      Matejovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 
      Držíme Ti palce a prajeme veľa úspechov v krajskom kole a na ďalších súťažiach.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Milujem slovenčinu - výtvarná výchova

     • Svoju lásku k ľúbozvučnej slovenčine a nádhernej slovenskej krajine výtvarne vyjadrili naši ôsmaci a siedmaci formou plagátu. Ich hlavnou úlohou bolo zaujať a upútať. Šikovní výtvarníci to dosiahli výberom a kombináciou farieb, vhodne zvolenými typmi a veľkosťou písma, a tiež nápaditými kresbami. Veď posúďte sami...

      Mgr. Nadežda Gallová

     • Čítanie nás baví 📖📕📚📜❤️


     • Naši žiaci  zo 4.B si aj tento rok s radosťou pripomenuli Marec-mesiac knihy. Všetci si do školy priniesli svoje obľúbené knihy, z ktorých si každý deň spoločne čítali. S pani učiteľkou sa rozprávali o histórii  vzniku knihy a o význame čítania kníh pre rozvoj osobnosti človeka.
      Každý žiak predstavil svoju obľúbenú knihu, z korej urobil aj pekný projekt. Deti knihy milujú,čo bolo aj vidieť.Cez prestávky si vždy posadali na chodbu,kde si spoločne čítali a rozprávali sa o svojich knižkách.Čítanie našich žiakov naozaj baví a ja som na nich veľmi hrdá❤️.
      Tr. učiteľka Mgr.Lenka Villemová

     • Z aktivít ŠKD

     • Marec mesiac knihy v Škd.  
      Výroba vlastných príbehov a kníh. 
      Čítanie a prezeranie kníh a encyklopédii. Jarná výzdoba triedy.
      Pani riaditeľke ďakujeme za krásne nové koberce, z ktorých sa deti veľmi tešili.  
      Pani vych. Mgr. Malvína Morvaiová

     • 🟡PÁN NÁPAD ZACHRAŇUJE SVET🟡


     • Dnes sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení spojenom s besedou s hercami a predajom kníh v KD v Komjaticiach. Privítali sme medzi nami výborných hercov z Divadla TUŠ a pani Magdalénu Fazekašovú z vydavateľstva Trio Publishing, ktoré krásne príbehy pána Uličianskeho vydáva knižne, a pod ktorej záštitou sa toto podujatie konalo.
      Spolu s pani učiteľkami sa žiaci na tento deň pripravovali, čítali príbehy, písali čitateľské záznamy, kreslili ilustrácie, hľadali na internete informácie a písali referáty o výbornom slovenskom autorovi Jánovi Uličianskom. 
      Dnes, pred našimi očami ožil jeho knižný príbeh - Pán Nápad zachraňuje svet. Išlo o ekopríbeh o záchrane našej ohrozenej planéty. Na jeho záchranu nepotrebujeme nič iné, len lásku k svetu, v ktorom žijeme...
      V závere naša pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková umelcom poďakovala a žiaci im odovzdali darčeky.
      Pán spisovateľ Uličiansky sa, žiaľ, na dnešnej besede nemohol zúčastniť, my sme mu však nahrali pozdrav, ktorý mu pošleme…🤗🥰 (pozdrav si môžete pozrieť v komentári)
       
      Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
       
      Príspevok: PaedDr. Lucia Repková

     • 🧞‍♂️ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE SJL 🧞‍♂️ Divadelné dopoludnie v Starom divadle Karola Spišáka v NR - Aladín 

     • Dnes sme my, žiaci z 5.B, “vzlietli na lietajúcom koberci” a zažili sme jeden z príbehov Tisíc a jeden noci, ktorý nám rozpovedala múdra Šeherezáda. Príbeh o chlapcovi Aladínovi, ktorý má zlaté srdce a túžbu v očiach, a na ktorého meno je zakliata čarovná lampa. O Džinovi, duchovi z lampy, ktorý splní každé prianie na počkanie… A tiež o princeznej Budúr, ktorej kráse sa neubráni najsilnejší zo silných ani najmúdrejší z múdrych. Aj o vezírovi Maghrebovi, ktorý chce získať krásnu princeznú i čarovnú lampu a ovládnuť celý svet.

      Vyzdvihujeme úžasné výkony umelcov, nádherné kostýmy a kulisy, kombináciu spevu, slova a hudby, klasického, bábkového i tieňového divadla…
      Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo a spoločne so mnou Vám odporúčame, “vzlietnuť na lietajúcom koberci” tiež. 😊

      A ja ešte doplním, že naša aktivita bola aj o etikete v divadle - vysvetlení určitých nepísaných pravidiel, že ako sa v divadle správať a čomu sa radšej vyhnúť.

      Ja musím mojich žiakov pochváliť, boli disciplinovaní a pravidlá etikety dodržiavali, začo dostali od zamestnancov divadla pochvalu a mňa potešil komentár: “aké máte dobré deti”. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková

      (Foto z predstavenia - zdroj internet)

     • T9 2024

     • Dňa 20.3.2024 ( streda ) sa uskutoční celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v čase od 8:00 - 11:50 ( žiaci s upravenými podmienkami 1.skupina obmedzenia do 12:20). Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

      Účasť každého žiaka je povinná. V prípade neúčasti sa žiak musí zúčastniť náhradného testovania v školách, ktoré určí RÚŠS v spoluprác s NIVAM dňa 4.4.2024.

      Základné informácie k testovaniu a tiež harmonogram testovania nájdete na www.nivam.sk

      https://www2.nucem.sk/dl/5659/Zakladne%20informacie%20T9%202024.pdf


       

     • PROSBA O POMOC - VYPLNENIE DOTAZNÍKA K RIGORÓZNEJ PRÁCI

     • PROSBA O POMOC - VYPLNENIE DOTAZNÍKA K RIGORÓZNEJ PRÁCI: Sharenting - fenomén moderného rodičovstva 

      Dobrý deň,
       
      moje meno je Lenka Šovčíková a obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri výskume k mojej rigoróznej práci. Chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri sprostredkovaní dotazníka rodičom detí.
      Ďakujem Vám!

      Prikladám link na dotazník: https://forms.office.com/e/AtCffrk1pQ

      S pozdravom,
      Lenka Šovčíková

     • Stop násiliu a šikane 


     • *****************************
      KOZMO a jeho dobrodružstvá na 1. stupni🛸🚀🪐💫   
          
      Na našej škole  už druhý mesiac prebieha preventívny program  prevencie šikany pod vedením sociálnej pedagogičky Mgr. Rešetárovej, ktorého sa  deti z jednotlivých tried 1.stupňa  zúčastňujú každý druhý týždeň. Aktivity sú zamerané na podporu zdravých medziľudských vzťahov, vedúce ku vzájomnému rešpektu, úcte ale i zdravej asertivite.  Sprievodcom detí je bábka Kozmo . Program je dostupný aj na webstránke: https://kozmove-dobrodruzstva.sk/kto-je-kozmo/, takže si Kozmove poučné dobrodružstvá a rady vedia deti pozrieť aj doma spoločne s rodičmi. Deti sa na sedeniach zaujímavou formou presviedčajú o tom,  že svet bez pravidiel nie je funkčný, krikom sa konflikty nedajú vyriešiť, že každý máme svoje povinnosti, ale i práva, že sme každý jedinečný .... všetky činnosti  sú podporené krátkymi videami, hrovými činnosťami, spoločnými aktivitami, pracovnými listami, ale osobnými vyjadreniami a pohľadmi, vyjadrením pocitov. Do aktivít sa môžu zapájať aj rodičia detí, ktorí dostávajú raz za týždeň dobrovoľnú výzvu, napr. na spoločné večerné rozhovory s deťmi na danú tému.  

      Učiteľky a asistentky 1. stupňa