• 🥁🪇BUBNOVÁ SHOW U NÁS POKRAČUJE🪇🪘


     • Opäť sme dnes medzi nami privítali charizmatického bubeníka  Lukáša. V tomto workshope si už so žiakmi ukázali trochu zložitejšie kombinácie a obmeny rytmov. Taktiež zaradili už aj trochu iné počítanie, na aké boli bežne zvyknutí a ešte to okorenili "univerzálnymi a gitarovými rytmami". Omnoho viac sa tu však zameriavali na kooperáciu a kordináciu rúk a pohybov, zdokonalenie práce mozgových hemisfér, mnemotechniku a prácu s jednotlivými typmi pamäte pre lepšie poznanie samých seba. Radosť z hry a tvorenia však určite nechýbala.

      Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

     • Súťaž… Držte nám palce!

     • 🏒🟡Ako vzniká športový plagát a čo je tvorivá tímová práca si vyskúšali žiaci 2. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy. Téma všetkých veľmi zaujala, ale najmä zaslúžená odmena za víťaznú prácu."100 lístkov zadarmo na hokejový zápas Nitra- Trenčín!"
      "Jupi, tak to už áno! Ideme na to!" Zneli reakcie nadšených žiakov. S obdivuhodnou chuťou a radosťou sa pustili do práce.Veď posúďte sami...

      A na záver odkaz našich žiakov pre nitrianskych hokejistov: Dopočuli sme sa, že stále prehrávate, vraj vám chýba inšpirácia. My jej máme na rozdávanie. Dajte nám výhru a piatkový zápas je váš! Tešíme sa na stretnutie!

      Mgr. Nadežda Gallová

     • PRVÉ ZASADNUTIE ŽIACKEHO PARLAMENTU 

     •  

      V utorok 10. októbra sa konalo prvé zasadnutie nášho žiackeho parlamentu. Po predstavení nových členov a povzbudivom úvodnom slove pani riaditeľky, sme sa pustili do práce:) 
      Žiacky parlament bude v školskom roku 2023/24 zasadať v tomto zložení: 
      Predsedníčka: Mia Pizúrová 8.A
      Podpredsedníčka: Nataša Hralová 9.A 
      Zapisovateľky: Michaela Uhríková 4.B a Alena Patassyová 8.B 
      Členovia: 
      Maximilián Gylányi 3.A
      Hana Havelová 3.B
      Kristína Kolenová 4.A
      Marko Novák 5.A
      Oliver Škrabák 5.B
      Mária Piková 6.A
      Tomáš Kriško 6.B
      Ján Uhrík 7.A
      Nela Francelová 7.B 
      Štefan Piko 8.B
      Rebeka Matejková 9.B 

      Milí spolužiaci, tešiť sa môžete na množstvo školských aktivít, ktoré pre vás plánujeme - ani tento rok nebudú chýbať tematické dni, tradičné, zábavné či dobrodružné akcie a čaká nás aj oslava jubilejného 50. výročia našej školy:) 
      Október je venovaný úcte k starším, lebo bez ich skúseností sa nikto z nás nezaobíde, preto veríme, že sa zapojíte do triednej zbierky venovanej našim starkým: Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok;) 
      No a najbližšie si vychutnáme tento piatok trinásteho v duchu Black Fiday 😎🌚👋

      Váš Žiacky parlament 🤗

     • Máme radi nemčinu, časť druhá

     •  

      Dnes sa naše pani učiteľky predviedli v VII.A triede, a veru - svojich mladších spolužiakov riadne potrápili:). 
      Dievčatá, ďakujem vám za váš čas, snahu, ochotu a prácu na projekte. Verím, že ste svojich mladších spolužiakov namotivovali na nemčinu, aj keď sa im možno teraz zdá, že toho majú veľa. 

      P.uč. Žáčiková

     • KRÚŽOK Veselá veda


     • Prešli sme si pravidlá platiace na krúžku, oboznámili sme sa s pomôckami - odmerný valec, kadička, Erlenka, naučili sme sa pipetovať a zmiešavali sme farby.

      Vedúca krúžku Silvia Ribyová

     • Máme radi nemčinu, časť prvá

     • Dnes sa naši žiaci VII.B triedy, pod vedením Petry Fridrichovej a Laury T. Čatlošovej z VIII.B zoznámili s Nemeckom a nemeckým jazykom. Dozvedeli sa, čo všetko ich tento rok na hodinách nemeckého jazyka čaká v rámci gramatiky a slovnej zásoby. Potrápili si svoje jazýčky a nadobudnuté vedomosti si prevetrali vo vedomostnom kvíze.
      Dievčatám - pani učiteľkám - ďakujem za skvelú prípravu ako v siedmej, tak i v ôsmej triede. V oboch triedach boli žiačky skvele pripravené, mali prichystané veľa zaujímavých aktivít a ich spolužiaci si svoj nemecký deň užili. 

      P.uč. Žáčiková

     • Hlava v hlave

     • Dňa 10.10.2023 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili divadelnej hry "Hlava v hlave". Predstavenie bolo atraktívne, deti boli zapájané do rôznych aktivít, ktoré herci počas predstavenia predvádzali. Poskakovali na stoličkách, smiali sa, tlieskali, hlásili sa... Deťom sa hra "Hlava v hlave" veľmi páčila, a dali to najavo obrovským potleskom na záver.


      Pani učiteľky Mgr. Machatová a Mgr. Sabopálová

     • Četovanie v nemeckom jazyku

     • Žiaci 9.A,B četovali v skupinách na hodine nemeckého jazyka. Svoje úlohy napísali a dotvorili do krásnych projektov.

      Mgr. Želmíra Andiová

     • SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 🏆🥈

     •  

      V piatok 6. októbra 2023 sa naším cieľom stala Orava. Zúčastnili sme sa na slávnostnom vyhodnotení celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka v Dolnom Kubíne, v ktorej sa umiestnila naša ôsmačka Ema Gocníková na krásnom druhom mieste. 
      Zároveň sme boli účastníčkami ceremoniálu k 20. výročiu Mladej slovenskej poviedky. Odborná porota sa prihovorila každému ocenenému zvlášť, vyhodnotila jeho prácu, vyzdvihla kladné stránky a upozornila na úskalia. Zároveň ocenila snahu každého jedného mladého autora, ktorý sa do súťaže zapojil. Z podujatia sme si odniesli zborník prác, v ktorom je publikovaná aj poviedka našej Emky.
      V priestoroch Zmeškalovho domu hudby sme vyhodnotili aj školské kolo súťaže MSP a ocenili súťažiace.

      V rádiu Regina stred odznie v nasledujúcom období rozhovor s našou pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou a s pani učiteľkou Luciou Repkovou. Vyspovedal nás pán redaktor Marcel Páleš. Jeho otázky smerovali k literárnej tvorbe našich žiakov.
      Pred slávnostným programom sme navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu. 
      Významným osobnostiam literárneho života spočinutým na historickom cintoríne v Dolnom Kubíne sme vzdali úctu, položili kyticu a zapálili sviečku. 

      Veľké poďakovanie patrí našej pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej za možnosť zúčastniť sa na podujatí, za sprevádzanie a za jej milú spoločnosť. Ďakujeme aj organizátorom súťaže, odbornej porote a žiakom za účasť v lit. súťaži. 
      Som rada, že máme medzi nami mladých nádejných autorov.

      Našej ocenenej žiačke Emke Gocníkovej ešte raz srdečne gratulujem ku krásnemu 2. miestu v rámci celého Slovenska.

      PaedDr. Lucia Repková

     • 📚📖Školská knižnica zahájila novú čitateľskú sezónu 2023/2024 📖📚


     • Novú čitateľskú „sezónu“ sme tentokrát zahájili  nezvyčajne- v IV.A triednym prieskumom, ktorý zahŕňal otázky o pravidelnosti čítania detí, obľúbených žánroch i o tom, ako sú na tom s trávením voľného času pri knihe najbližšie vzory detí - rodičia. Výsledky sme zaznamenali v rámci medzipredmetových vzťahov do prehľadných grafov, ktorých výsledky samotné deti prekvapili. 
       Samozrejme, počas septembra sme registrovali nových čitateľov z celej školy a s radosťou konštatujeme, že v našej škole máme už stabilných vášnivých čitateľov, ku ktorým pribudli aj tí najmenší- naši druháci. Tento školský rok tak budeme mať v našej školskej knižnici 92 čítajúcich milovníkov kníh, ktorým naša školská knižnica otvorila pomyselné brány dnes, 5.10. 2023. 
      Tešíme sa z veľkého záujmu detí a mládeže o knihy a už teraz sľubujeme, že aj tento školský rok plánujeme doplniť knižný fond o nové, zaujímavé tituly pre všetky vekové kategórie. 
      „Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“     (J. Kennedy)
      Mgr. A. Cagáňová

     • 🟡S KAMARÁTKOU ENERGIOU 🟡

     •  

      Agentúra Mertel v spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúru (SIEA) uskutočnili v našej škole projekt S kamarátkou energiou.
      Išlo o náučno-zábavné podujatie pre žiakov 6. roč. Témou podujatia boli energie, zdroje energie a jej efektívne využitie. 

      Žiaci sa postupne na stanovištiach oboznámili s nasledujucimi témami: s vetrom o preteky, balónové autíčka, polčas rozpadu, preteky so svetlom, spoznaj vodik, chutna elektrina. Všade si vyskúšali praktickú stránku nadobudnutých znalostí z odvetví fyziky. Skupiny žiakov získavali body, časy a okrem učenia formou zábavy si aj zasúťažili.

      V závere bola každá oblasť súťaže individuálne vyhodnotená, deti dostali zaujímavé ocenenia.  Ohodnotený bol aj najlepší tím kde sa hodnotila kvalita spolupráce jednotlivých členov.
      Deti zažili veľmi poučný a zábavný deň. Okrem vedomostí a zábavy boli všetkým deťom venované darčekové predmety. Naprázdno neobišla ani naša škola ktorej bola venovaná súprava energetických experimentov. 

      Ďakujeme spoločnosti SIEA za skvelý deň a ocenenia.

      Mgr. F. Vaško a Mgr. M. Vanko

     • Jazyky v mojej škole

     •  

      Vraví sa, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Svoje o tom vedia aj žiaci 8.triedy, ktorí sa na hodine anglického jazyka zapojili do súťaže, vyhlásenou Európskou úniou. Cieľom projektu bolo vytvoriť plagát, ktorý zobrazuje jazykovú rôznorodosť na školách. A veru, hoci sme malá škola, nájdeme u nás pestrú paletu jazykov. Na našej škole sa rozpráva nielen slovensky, anglicky či nemecky, ale i rómsky a ukrajinsky. Taktiež máme žiakov, ktorých rodičia a príbuzní pochádzajú z Česka, Turecka, Maďarska alebo Vietnamu. A prečo planéta? Lebo škola je náš druhý svet, v ktorom sa nielen učíme jazyky, ale i spoznávame a získavame nových priateľov. 
      Svojej skupine žiakov prajem veľa úspechov v súťaži a ďakujem im za dobre odvedenú prácu :)

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • Keramika s p. Mulinkovou

     • KERAMIKA s p. Mulinkovou

      Utorok 15 - cca do 17.30 ( podľa potreby a aktivít ) pre prihlásených z triedy.A,  6.A, 6. B

      Streda 15 - cca do 17.30 ( podľa potreby a aktivít ) pre prihlásených z triedy 8.A, 8. B

      Štvrtok 15 - cca do 17.30 ( podľa potreby a aktivít ) pre prihlásených z triedy 7.A, 7. B, 9.A

      Ak niekomu termín utorok alebo streda nevyhovuje, môžete prísť aj vo štvrtok po dohode s vedúcou krúžku. Začíname budúci týždeň .

     • 🫵KURZ SEBAOBRANY V NAŠEJ ŠKOLE 💪

     •  

      Radšej raz vidieť, ako stokrát o tom počuť. 

      Aj dieťa môže uniknúť zovretiu silného agresora, keď vie ako na to. Nemusí denne trénovať. 
      Techniky sebaobrany zvládne aj úplný začiatočník. Sú ľahko zapamätateľné a intuitívne ich dokážete použiť aj pri stresových situáciách.

      Naši žiaci mali včera i dnes možnosť vyskúšať si techniky sebaobrany osobne na vlastnej koži a pod dohľadom skúseného trénera.

      KOBUKRAV je slovenský sebaobranný systém, ktorý zvládne úplne každý bez ohľadu na vek, váhu či fyzickú zdatnosť. Kombinuje použitie japonskej pomôcky KOBUtan a techniky pouličného boja KRAV maga. Držiteľ licencie sebaobranného systému KOBUKRAV Tibor Sklut žiakom odovzdal svoje rady, ako sa dostať aj z tých najnáročnejších situácií.

     • 🥁BUBNOVÁ SHOW OPÄŤ V NAŠEJ ŠKOLE 🥁

     • V piatok 29.9.2023 sme v našej škole opäť privítali chatizmatického bubeníka Lukáša. 🥁🎼
      Cieľom workshopu, okrem zábavy, bol spoločný zážitok z tvorenia hudby. Bubnová show fungovala na princípe tímovej spolupráce, vnímania učiteľa Lukáša žiakmi a dohodnutých znamení. Priestor dostali tvorivosť, komunikácia, kooperácia a motivácia. 
      Lukáš vytvoril z našich žiakov zo VII.B a VIII.B “bubnový orchester”. 

      Dievčatá i chlapci opäť zvládli bas, tón či slap a zaspomínali si na májovú bubnovú show, kedy si počínali v bubnovaní najlepšie. Keďže žiaci zo VII. B a VIII. B patrili k najšikovnejším skupinám, Lukáš si ich vybral, aby si mohli bubnovanie zopakovať aj v novom školskom roku. 

      Mladí bubeníci zvládli držať rytmus a nedali sa pomýliť ani sólom. Malo to rytmus a tempo. Veď posúďte sami. Ukážky “bubnových orchestrov” nájdete v komentároch. 

      Ďakujeme hudobníkovi Lukášovi za skvelý prístup a úžasný zážitok. Odozva žiakov je vynikajúca. 👏👍🥁

     • Európsky týždeň jazykov po nemecky

     •  

      Na hodinách nemeckého jazyka využívali žiaci VIII.A a VIII.B triedy svoje znalosti z anglického a nemeckého jazyka. Pracovali vo väčších skupinách, na dvoch rôznych témach. Jedna skupina mala za úlohu porovnať doteraz nadobudnutú slovnú zásobu v slovenskom, anglickom a v nemeckom jazyku. Tu vznikali i zábavnejšie situácie: paradoxne im skôr napadol preklad v nemeckom ako v anglickom jazyku. A druhá skupina mala napísať krásnu frázu "ľúbim ťa" v čo najväčšom počte jazykov, ktoré sami poznajú. Výsledkom ich práce sú krásne a kreatívne plagáty. 

      Mgr. Eliška Žáčiková