• Chemická olympiáda - školské kolo

     • 🏅Dňa 8. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády.                                   

      1.     miesto: Matej Martiš       VIII. A                       
      2.     miesto: Jozef Bálint IX. A a Simona Bakošová IX. B
       
      Žiakom ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy a prajem im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.
      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Gala/Karnevalový deň na červenom koberci

     • Takto parádne sme si užili dnešný jubilejný karnevalový deň na červenom koberci !!🤩

      Foto: Alenka Patassyová a Kika Trubinská 8.B 

      Ďakujeme všetkým!! 

      Vaš školský parlament👋

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 6. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády – online.  
      Zoológia:
      1. miesto: Rebeka Matejková IX. B postupuje
      2. miesto: Alena Patassyová VIII. B   postupuje
      3. miesto: Petra Halásová VII. B 
      4. miesto: Viktória Verešová VII. B 

      Botanika:
      1. miesto: Mária Piková VI. A postupuje
      2. miesto: Viktória Vargová VIII. A postupuje
      3. miesto: Paulína Borbélyová IX. A 
      Dievčatám blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      Rebeke, Alenke, Majke a Viktórii prajeme veľa úspechov v OK BIO.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Veselá veda

     • Veselá veda
      Dúha
      Najprv sme pomocou CD a zrkadla premietali dúhu na stenu, dúhu sme urobili aj zo skittles cukríkov a lentiliek.
       Deťom sa pokusy páčili. 
      Vedúca krúžku: Silvia Ribyová

     • Red carpet day

     • Obleč sa do gala a osláv s nami 50. výročie školy na červenom koberci 🎉🌟💃
      Už v piatok !  

      Milí spolužiaci, vážení učitelia - nakoľko nám chrípkové prázdniny urobili škrt cez rozpočet, náš gala deň na červenom koberci sa presúva na tento piatok 9. februára. Nahoďte sa preto do gala, aby sme tak vo veľkom štýle oslávili nielen 50. výročie našej školy, ale aj úspešné ukončenie 1. polroka :) 😎👌. Tak chytro nakuknite do šatníka a vyberte si vhodný outfit - baby vyvetrajte šaty a podpätky, chalani zháňajte košele, kravaty, motýliky, saká;)) Nakoľko sa vrcholí aj karnevalová sezóna, pokojne vyvetrajte aj kostýmy či masky - fantázii sa medze nekladú :) 🦹‍♀️Veríme, že sa pridajú aj naši učitelia 😊. Na všetkých čaká červený koberec 🤩

      Váš Školský parlament 👋

     • 🩸POĎAKOVANIE🩸

     •  

      Dňa 30. 1. 2024 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 22 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujeme. Vážime si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. 
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Veľké Ďakujem patrí pani Elene Púčikovej a dievčatám z krúžku Mladý záchranár: Tamarke, Nelke, Karinke a Bibke. 
      Tešíme sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v máji 2024. Pozývame aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. 
      Všetci ste srdečne vítaní.

      Katarína Hanesová 
      MS SČK Komjatice

     • 📖OCEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY A UDEĽOVANIE PAMÄTNÝCH PLAKIET📖

     • Pri príležitosti 50. výročia školy vedenie školy ocenilo a udelilo pamätné plakety pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Nadviazali sme tak na tradíciu, ktorú sme započali pri príležitosti 40. výročia školy.
      Oceneným zamestnancom vyjadrujeme poďakovanie za ich oddanú prácu a zanietenie a srdečne im gratulujeme!

      Pri príležitosti 40. výročia školy v šk. roku 2013/14 boli ocenení: Mgr.František Sopko, Mgr. Jozef Huček, Mgr. Elena Sopková, Mgr. Viera Cifrová, Mgr. Marta Barátová, Mgr. Cecília Letková, PaedDr. Bohuslava Francelová, Mgr. Magdaléna Nováková, Mgr. Emília Vrábelová, Oľga Kelešiová, Mária Machatová, Ľudmila Dragúňová, Helena Nosianová, Mária Révayová,  Helena Selická. (Niekoľkých ocenených nájdete na fotografiách v priloženom albume z roku 2013/14).

      Pri príležitosti 50. výročia školy v šk. roku 2023/24 boli ocenení: Mgr. Katarína Papierniková, Mgr. Hučeková Mária, Mgr. Viera Švecová, Mgr. Mária Kéryová, Mgr. Zuzana Machatová Zuzana, Mgr. Eliška Fridrichová, Mgr. Darina Barátová, Mgr. Viera Jaššová, Jozefína Verešová , Marie Bridišová, Jana Mičeková, Ružena Bilková, Katarína Velcická. (Ocenených pri príležitosti 50. výročia školy nájdete v priloženom albume).

     • OZNAM - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY od 30.1.2024 do 2.2.2024

      Vážení rodičia, ak potrebujete potvrdenie o prerušení vyučovania,  môžete si ho vyzdvihnúť zajtra od 8.00 do 12.00 hod.  na Obecnom úrade v Komjaticiach u pani Porubskej.

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia školy

     • V piatok 26. januára 2024 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia uvedenia budovy základnej školy do užívania.

      Zišlo sa výnimočné spoločenstvo súčasných i bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana.

      Hostia prichádzali do nádherne vyzdobenej sály kultúrneho domu. V úvode i počas programu zneli tóny orchestra Základnej ľudovej školy Jozefa Dömeho. Po ňom nasledoval príhovor pani riaditeľky školy Mgr. Marty Gocníkovej. V programe vystúpili naši talentovaní žiaci. Reprezentovali našu školu v recitácii i moderovaní, hre na klavíri, husliach, v speve i v tanci.

      Pri príležitosti 50. výročia školy vedenie školy ocenilo a udelilo pamätnú plaketu bývalým i dvom súčasným zamestnancom školy.

      Pán starosta Peter Hlavatý udelil pri tejto príležitosti pamätnú plaketu a vyslovil veľké poďakovanie za rozvoj, riadenie a dosiahnutie vysokej úrovne školy a jej dobrého mena v širokom okolí pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej. Slávnostný prípitok predniesol pán starosta obce.

      Po úvodnom programe nasledovala slávnostná večera, krájanie torty, priateľské rozhovory, spomienky na pôsobenie v škole, fotografovanie vo fotobote či tanečná zábava pri skvelej hudbe. Hostia mohli tiež zanechať odkaz alebo prianie v pamätnej knihe...

      Vedenie školy ďakuje všetkým Vám, milí hostia, za účasť. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k organizácii a k slávnostnému priebehu oslavy 50. výročia našej školy.

      Text: Lucia Repková

      Foto: Michal Repka

     • "Jubilejný" školský časopis AKTOVKA

     • Vážení Komjatičania, milí rodičia a žiaci, priaznivci našej školy,

      prinášame Vám školský časopis vydaný pri príležitosti 50. výročia našej školy. Nájdete v ňom slávnostný príhovhor pani riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej i vzácne spomienky našich bývalých učiteľov a žiakov.

      Prajeme Vám príjemné čítanie. Vaša REDAKČNÁ RADA.

      KLIK NA LINK: Aktovka_202401_small.pdf

     • RED CARPET DAY

     • Obleč sa do gala a osláv s nami 50. výročie školy na červenom koberci 🎉🌟💃

      V stredu 31. januára sa nahodíme do gala, aby sme tak vo veľkom štýle oslávili nielen 50. výročie našej školy, ale aj úspešné ukončenie 1. polroka 🙂 😎👌. Tak chytro nakuknite do šatníka a vyberte si vhodný outfit - baby vyvetrajte šaty a podpätky, chalani zháňajte košele, kravaty, motýliky, saká;)) Veríme, že sa pridajú aj naši učitelia 😊. Na všetkých čaká červený koberec 🤩

      Váš Školský parlament 👋

     • 🤍HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🤍 SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - l. stupeň

     •  

      K tradičným, každoročným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 
      Súťaž sa konala 23.01.2024. 
      Zúčastnili sa v nej  žiaci z prvého stupňa.
      Odborná porota pracovala v zložení:   Mgr. Anita Cagáňová, Mgr. Mária Machatová, Mgr. Jana Letková, Mgr. Lucia Sabopálová, Mgr. Antónia Martinásková, Mgr. Martina Maďarová. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie.
      Prednesy zúčastnených žiakov boli veľmi vyrovnané.

      Vyhodnotenie:
      KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Terézia Vanková lV.A
      2. miesto - neudelené
      3. miesto - neudelené

      KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto 
      Dominika Krajčová lll.B
      2. miesto 
      Lucia Vrábelová lll.B
      3. miesto
      Ema Pavlíková ll.A
      Jana Šimonová lll.A

      Víťazom srdečne blahoželáme.  Pani učiteľkám i rodičom patrí veľká vďaka za prípravu nádejných talentov. 
      Kolektív l.stupňa zš

     • 🤍HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🤍 SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - 2. stupeň

     • K tradičným neodmysliteľným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 
      Súťaž sa konala dnes, 22.01.2024. 
      Zúčastnilo sa v nej 8 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.
      Odborná porota pracovala v zložení: PaedDr. Lucia Repková, Mgr. Zuzana Buranská a Mgr. Anita Cagáňová. Pani učiteľky boli príjemne prekvapené výkonom našich detí. 
      Prednesy zúčastnených žiakov boli na vysokej úrovni. 

      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Simona Mokráňová, 5.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      2. miesto - neudelené
      3. miesto - neudelené

      II. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto 
      Olívia Gilányiová, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
      2. miesto 
      Daniel Klobučník, 6.B  (žiak pani uč. Gallovej)

      III. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Petra Fridrichová, 8.B (žiačka pani uč. Repkovej
      2. miesto 
      Mia Pizúrová, 8.A (žiačka pani uč. Repkovej)
      3. miesto
      Kristína Galliková, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)

      III. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto
      Melissa Molovová, 8.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      2. miesto 
      Nataša Hralová, 9. A (žiačka pani uč. Buranskej)
      3. miesto 
      Tatiana Vanková, 7. B (žiačka pani uč. Repkovej)

      Víťazom srdečne blahoželáme a vyjadrujeme im obdiv, dievčatám na “prvých priečkach” prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, porote i súťažiacim ďakujem za účasť, pani učiteľkám i rodičom patrí veľká vďaka za prípravu…

      PaedDr. Lucia Repková

     • Ponuka zbierok

     • Dobrý deň, vážení rodičia,

      sprostredkovávame vám informáciu o ponuke zbierok. Objednávanie je dobrovoľné. V prípade záujmu si ho zabezpečujete individuálne.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 
      z prevádzkových dôvodov dňa 26.januára 2024 (piatok) ukončíme vyučovanie základnej školy o 12 hodine.
      Žiaci základnej školy nebudú mať stravu v školskej jedálni, sú automaticky odhlásení z obeda.

      Prevádzka materskej školy bude do 15 hodiny, deti budú mať stravu.
      Prevádzka školského klubu detí bude tiež len do 15 hodiny.

      Nakoľko žiaci v školskom klube budú bez obeda, prosíme rodičov, aby im pribalili viac jedla v tento deň.
      Ďakujeme rodičom za pochopenie a veríme, že si v tomto ojedinelom prípade počas školského roka budete vedieť zabezpečiť prevzatie detí z materskej školy a školského klubu do 15: 00 hodiny. 
      S úctou, vedenie školy