• Deň európskych jazykov u ôsmakov (ANJ)

     • Ôsmaci si pripomenuli Deň európskych jazykov i aktivitami na hodine anglického jazyka. Ich úlohou bolo v skupinách vytvoriť projekty o európskych jazykoch, nakresliť zástavy vybraných štátov, priradiť im ich názvy v angličtine  a napísať základné frázy bežnej komunikácie k jednotlivým krajinám v príslušnom jazyku.  Zoznámili sa tak s novými jazykmi a tvorenie ich veľmi bavilo. 
      Mgr. Zuzana Buranská

     • Európsky deň jazykov - kreatívni siedmaci.

     • Európsky deň jazykov - kreatívni siedmaci.
       So siedmakmi sme si počas hodín angličtiny pripomenuli európsky deň jazykov aktivitami, ktoré preverili ich jazykové znalosti, kreativitu, pohotové myslenie a tímovú spoluprácu. Žiaci sa zahrali  na detektívov a podľa indícií v angličtine hľadali po škole ukryté slová, aby z nich poskladali krásny citát o jazykoch. Precestovali Európu s „Larou“, ktorá im predstavili ďalšie zaujímavé európske jazyky a vytvorili zaujímavé projekty o európskych krajinách, jazykoch a pozdravoch. 

      Vaše pani učiteľky Andočová, Müllnerová a Šilhavíková

     • Európsky deň jazykov – Malí pátrači

     •  

      Žiaci ôsmeho ročníka Matej Martiš a Marek Villem pripravili pre našich malých tretiakov a štvrtákov náučnú prezentáciu o európskych jazykoch, vlajkách a základných frázach. Marek je vášnivý zberateľ európskych vlajok, a bol ochotný nám svoju zbierku aj zapožičať. Tá slúžila ako pomôcka pri spoznávaní krajín. Naši malí pátrači na základe indícií z prezentácie museli priradiť vlajku k danej krajine. Za každú správne určenú vlajku boli odmenení sladkosťou. Najaktívnejší bol žiak Lukas, ktorý nám navyše povedal pár viet v dánčine.  Všetci žiaci boli veľmi aktívni, hlásili sa a užili si kopec zábavy. Veľká pochvala patrí aj Matejovi a asistentke Viki, ktorí nás prezentáciou sprevádzali. 
      Vaše p. učiteľky Buranská, Letková, Šilhavíková a Žáčiková

     • Európsky deň jazykov - Putovanie po Európe

     • Aj naši malí piatačikovia a šiestačikovia sa vybrali za zábavným spoznávaním európskych krajín a jazykov. Dozvedeli sa, koľkými jazykmi sa hovorí v Európe, v ktorom štáte je najviac používaných jazykov, či aké sú najdlhšie slová v gréčtine alebo v polštine. Svoje jazýčky si potrápili anglickými jazykolammi, vyskúšali si napodobňovať zvieracie zvuky v rôznych jazykoch, pričom sme sa na tom z chuti zasmiali. Nakoniec sme si naše vedomosti overili v krátkom kvíze. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. 

      Vaše pani učiteľky Buranská, Šilhavíková a Žáčiková

     • Európsky deň jazykov u deviatakov (SJL)

     • Deviataci oslávili Európsky deň jazykov Európsky deň jazykov sme si pripomenuli so žiakmi deviatych ročníkov na hodinách slovenského jazyka rôznymi aktivitami.Porozprávali sme sa o jazykoch v Európe, rozdelili sme ich do jazykových rodín, priraďovali sme jazyky do správnej jazykovej rodiny. Deviatakom to nerobilo veľké problémy, nakoľko sú v jazykoch už celkom "doma".Venovali sme sa nášmu materinskému jazyku, čím je výnimočný, ktorými hláskami sa líši od iných jazykov, prečo je také náročné pre cudzincov učiť sa slovenčinu. Otestovali sme si vedomosti z najdôležitejších etáp vývoja slovenského jazyka.Tvorivou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť pojmovú mapu európskych jazykov a zakomponovať do nej aj im známych európskych autorov.Podarilo sa im to na výbornú, preto boli všetci, ktorí priložili ruku k dielu, odmenení jednotkou.

      Mgr. Z. Buranská

     • ÚSPECH V CELOŠTÁTNOM KOLE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

     • ÚSPECH V CELOŠTÁTNOM KOLE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 
      🤍 2. miesto 🥈 🤍

      Dnes Vám s obrovskou radosťou oznamujem, že sme získali nádherné umiestnenie - 2. miesto v rámci celého Slovenska. 

      V kategórii žiakov 2. st ZŠ získala krásne 

      2. miesto – EMA GOCNÍKOVÁ z 8.A - s poviedkou Pozor, oranžová!

      Emka, sdečne Ti gratulujem a prajem Ti  veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 👍👏
      6. októbra sa zúčastníme na slávnostnom vyhodnotení súťaže a oceňovaní v Dolnom Kubíne. 

      Mám veľkú radosť z toho, že v našej škole vychovávame možných budúcich spisovateľov a mladých ľudí, ktorí využili možnosť sebarealizácie a prezentovali svoje nadanie a lásku k literatúre. Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Zuzke Buranskej a Mgr. Naďke Gallovej za podporu a pomoc žiakom aj v ich literárnej činnosti a za spoluprácu. 

      MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA je tento rok organizovaná pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej. Ide o jednu z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby, kde sa prihlási viac ako sto autorov poviedok a ich texty hodnotia významní slovenskí literáti.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Európsky deň jazykov u šiestakov (SJL)

     • Európsky deň jazykov sme s našimi šiestakmi prepojili s hodinami literatúry, na ktorých bádame a hľadáme v starých knihách najstaršie zachované slovenské porekadlá, príslovia a pranostiky. Žiaci sa na dnešnú hodinu pripravovali už doma, pokúsili sa vytvoriť svoje vlastné "malé žánre folklóru"a súčasne ich aktualizovať pre dnešnú dobu. Tejto úlohy sa zmocnili priam bravúrne. Pri ich prezentácii sme sa výborne zabavili. Adolf Peter Záturecký zozbieral aj slovenské prezývky a nadávky.
      Podotýkam, zďaleka nešlo o žiadne vulgarizmy!
      Zvyšok hodiny sme sa spoločne pokúšali vytvoriť čo najviacej viet, v ktorých sa každé slovo začína rovnakým písmenom a tiež sme spolu vytvárali kaligrafy.
      Posúďte sami, ako sa nám to podarilo...

      Mgr. Nadežda Gallová

     • 🇸🇰“SLOVENČINA MOJA - krásne ty zvuky máš!” 

     •  

      Počas hodín slovenčiny s pani učiteľkou PaedDr. Repkovou získali 👦👧žiaci z tried 5.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B informácie o zmysle Európskeho dňa jazykov. Pokračovali brainstormingom 💬 (metóda tvorivého myslenia a generovania nápadov) a motivačnými úlohami, za ktoré mohli získať jednotky a obľúbené ”plusky”. 
      Zhotovili sme nástenku s postavičkami a so slovami v bublinách, ktoré žiaci pokladajú za ľubozvučné. S ôsmakmi sme si natočili video s príkladnou výslovnosťou slovenských slov, ktoré použijeme na vyučovaní SJL. Predstavili sme si historické knihy a iné skvosty, ktoré žiaci zdedili po svojich praprastarých rodičoch.
      Palindromy, najdlhšie slovenské slová či zložité slovenské jazykolamy niektorí z nich zvládali bez chybičky. Skupinové aktivity zamerané na jazyk a literatúru boli pre žiakov zábavou a potešením. 😍

      Schuti sme sa zasmiali, zabavili sa, a tiež sme získali veľa nových vedomostí a osvojili si množstvo ľubozvučných slov. 🤗

      PaedDr. Lucia Repková

     • Deviataci a európski literáti

     • Európsky deň jazykov – Deviataci a európski literáti 

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci deviatych ročník zoznámili s európskymi literátmi, s ich najvýznamnejšími dielami ako i so zaujímavosťami z ich života. Svoje vedomosti si zmerali vo vedomostnom kvíze v anglickom jazyku, ktorý ich zaujal. S niektorými otázkami sa potrápili, iné sa im, naopak, zdali veľmi jednoduché. Víťaz nebol jednoznačný, preto prišlo k rozstrelu, kde až na tretí pokus sme konečne mali víťaza. 
      Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme, a dúfame, že sme žiakov aspoň trochu inšpirovali k čítaniu cudzojazyčnej literatúry. 
      Vaše p. učiteľky Buranská, Šilhavíková a Žáčiková

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V V.A

     •  

      Na hodine slovenského jazyka v V.A sme počas Európskeho dňa jazykov absolvovali množstvo aktivít- úvod sme venovali najmä slovanským jazykom a ich deleniu, využili sme prítomnosť nášho ukrajinského žiaka Andreja, pôvodom z Ukrajiny, aby nám jeden zo slovanských jazykov priblížil rečou i písmom. Pozreli sme si pieseň Symphony Of Europe, ktorá je naspievaná mnohými európskymi jazykmi a vizuálne približuje bohatú a hrdú históriu európskych národov. https://www.youtube.com/watch?v=Vu82ecehP9o
      Základom žiackej tvorby a aktivity bola etymológia, teda pôvod slov, ktoré sme do slovenčiny prebrali z iných jazykov. Deti vytvorili krásne projekty, kde sme sa dozvedeli, že napr. slovo bryndza pochádza z dôb valašskej kolonizácie (Rumunsko), slovo kuchyňa je prevzatá z nemčiny alebo slovo káva z arabčiny. Ponorili sme sa tak zábavnou formou do dejín našej krajiny a jej jazykového vývinu, ale venovali sme sa aj  súčasnosti, kedy dominuje v etymológii  najmä angličtina. Deti s prekvapením zistili, že náš krásny jazyk nie je statický, má mnohé netušené zákutia i prekvapenia.
      Mgr. Anita Cagáňová

     • Študuj dopravu

     • Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

      12. októbra 2023 v budove Strednej priemyselnej školy dopravnej, Študentská 23, Trnava, od 9.00 do 12.30 h s voľným vstupom.

       

      Cieľom organizátorov (Ministerstvo dopravy SR, SPŠD, Trnava, zamestnávatelia, rezortné SOŠ, VŠ a regionálni partneri) je predstaviť žiakom možnosti štúdia na stredných odborných školách príp. vysokých školách so zameraním na dopravu a zároveň ukázať povolania v doprave, na ktoré štúdium žiakov pripravuje. 

       

      Sprievodný program podujatia:

       

      ·       návšteva priestorov autobusu, príp. kamióna

      ·       simulátor prevrátenia vozidla

      ·       „opilecké“ okuliare a okuliare simulujúce stav únavy

      ·       diagnostika vozidiel

      ·       vlakový trenažér

      ·       informácie o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy

      ·       nácvik poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách

      ·       dopravné kvízy a súťaže  

       

      Školám ponúkame:

       

      Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania 

      Dopravnú výchovu – dopravné simulátorya bezpečnosť cestnej premávky 

      Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní

       

     • 🟡MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA🟡

     • Spomínate si ešte na súťaž mladých autorov, MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA, organizovanú pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej? 
      Ide o jednu z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby, kde sa prihlási viac ako sto autorov poviedok a ich texty hodnotia významní slovenskí literáti.

      Školské kolo prebiehalo koncom minulého šk. roka. Do vyšších kôl poputovali práce našich najšikovnejších žiakov.

      Vyhodnotenie školského kola
      1.  Ema Gocníková, 8.A 
      2. Tamara Vanková, 8.A
      3. Viktória Vargová, 8.A
           Paulína Borbélyová, 9.A

      Milé žiačky, sdečne Vám gratulujem a prajem Vám veľa úspechov v celoslovenskom kole i v ďalšom štúdiu.

      Kolegynkám, pani učiteľkám SJL Mgr. Buranskej a Mgr. Gallovej ďakujem za prípravu a podporu žiakov a za spoluprácu. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • Veselá veda - hľadáme lektora

     • Veselá veda - krúžok vedeckých pokusov pre deti na 1. stupni ZŠ hľadá lektora!

      Hľadáme človeka, ktorý má vzťah k deťom, zodpovedný prístup, aspoň trochu nadšenie pre vedu a voľný čas každý štvrtok 13:30-14:30. Veselá veda poskytne kompletnú metodiku, pomôcky, školenie aj finančnú odmenu 7eur za každú odučenú hodinu + bonusy. Pozícia je vhodná pre študentov, pracujúcich, mamičku na rodičovskej dovolenke, či aktívneho dôchodcu.

      V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku - Lucia Speváková +421918357222

       

     • CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ YPSILON - SLOVINA JE HRA

     • Žiaci 2. st. našej ZŠ si môžu zasúťažiť a preveriť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry zábavnou formou.
      Registrovať sa môžete u svojej pani učiteľky slovenčiny, ktorá Vám poskytne bližšie informácie. 

      Tešíme sa na Teba! 

      Pani učiteľky slovenčiny :-)