• Lit. súťaž JUBILEUM - vyhodnotenie

     • 🟡🟢🟡🟢🟡🟢🟡🟢🟡🟢🟡🟢🟡
      VYHODNOTENIE
      Pri príležitosti 50. výročia pôsobenia ZŠ v súčasnej budove sme pre Vás pripravili literárnu kreatívnu súťaž.
      Táto súťaž bola pre nás príležitosťou nielen na oslavu, ale aj na povzbudenie a podporu tvorivosti a literárneho nadania našich žiakov. 

      Víťazi budú počas najbližšieho spoločného vyhodnotenia súťaží ocenení diplomom a sladkou cenou a ich práce sú publikované v školskom časopise aj našej webovej stránke v sekcii Školský časopis, a tiež boli súčasťou výstavy v kultúrnom dome počas slávnostnej akadémie.

      Odborná porota rozhodla nasledovne:

      NAJKRAJŠIE PRÁCE NAPÍSALI ŽIACI:
      Teo Vrabec 5. A, Mária Piková 6. A, Radovan Benc 6. B, Mia Virgová 6. B, Natália Dragúňová 7.A, Mia Puzúrová 8.A, Tamara Vanková 8.A, Nataša Hralová 9.A, Jadranka Václavová 9.A, Sofia Repková 9.A, Ema Bulková 9.A, Ema Hlavatá 9.A.

      Milí žiaci, ĎAKUJEME vám za Vaše úžasné literárne práce, vážime si Váš prístup a zanietenosť.

      Pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry
      (Mgr. Gallová, PaedDr. Repková, Mgr. Buranská, Mgr. Cagáňová)

     • Medzinárodný deň materinského jazyka v 6. A a 6. B

     • "Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá!"
      Slovami klasika sme s našimi šiestakmi otvorili týždeň venovaný materinskému jazyku pri príležitosti  Dňa materinského jazyka so zameraním na osobnosť Ondreja Cabana. Talentovaná recitátorka Olívia Gilányiová nám veľmi precítene a pôsobivo vyrozprávala svoj nezabudnuteľný sen, v ktorom sa stretla s Ondrejom Cabanom. Čo je "písmomaliarstvo" sa žiaci dozvedeli pri vytváraní kaligramov, z ktorých si v triede vytvorili zaujímavú nástenku. Pracovali sme nielen na vyučovacích hodinách ale i doma.   Žiaci vyhľadávali a niektorí aj vymýšľali najdlhšie slovenské slová. Zároveň sa pokúšali vytvárať slová a vety dávajúce rovnaký zmysel pri čítaní odpredu aj odzadu- PALINDRÓMY. Pri našich tvorivých aktivitách sme sa spoločne i zabavili. Napríklad pri zisťovaní , z akých rôznych jazykov a aké nové slová ( najmä prezývky) pribudli do našej slovnej zásoby. 
      Netradičný a zaujímavý týždeň sme ukončili vychádzkou k buste O. Cabana, kde sme si zapálením sviečky a položením kvetov symbolicky uctili jeho pamiatku. 
      Ďakujeme za všetko Ondrej Caban.  
      Mgr. Nadežda Gallová

     • PROSBA O 2% Z DANE. ĎAKUJEME!

     • Darujte deťom 2% zo svojich daní.

      Vážení rodičia, 
      dovoľujeme si Vás požiadať o 2% z dane pre OZ Aliancia Platan na našej škole.

      Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu.

      VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie_2_(1).pdf

      V prípade, že budete potrebovať pomoc s vyplnením tlačiva, radi Vám ju poskytneme - kontaktujte p. Bc. Zuzanu Ešekovú/ ZŠ Komjatice.

       

     • SOPKY 🌋


     • (Videá nájdete na FB)
      Vyučovanie geografie sme si s piatakmi ozvláštnili praktickou aktivitou. Vymodelovali sme sopky z plastelíny a zmesou sódy bikarbóny a zafarbeného octu sme simulovali (bezpečný :) ) výbuch sopky. Následne sme zo sopky trochu vykrojili, osadili sme ju na pripravenú krabicu a vytvorili sme sopečný ostrov. Každá trieda dala svojej sopke aj meno :) Nakoniec sme k sopke priradili jej časti a uložili sme si ju na pamiatku v triede.
      Mgr. Filip Vaško

     • FLORBAL


     • V závere minulého týždňa nás naši žiaci a žiačky reprezentovali v čoraz populárnejšej hre - vo florbale. Chalanom unikol postup o vlások a po výsledkov 1:0 ZŠ Bernoláková, 2:0 ZŠ SNP, 1:2 ZŠ Palárikovo a 1:1 Cirkevná ZŠ obsadili na turnaji 2. miesto. S dievčatami tento šport na škole rozbiehame a zatiaľ zbierame skúsenosti. S mladým tímom sme obsadili 3. miesto keď sme prehrali so ZŠ SNP 0:1 a ZŠ Bernoláková 6:1 no zaznamenali sme aj víťazstvo proti Cirkevnej ZŠ 3:2. Oba tímy sa zhodli na tom, že o rok bude lepšie :)
      Mgr. Filip Vaško

     • Olympiáda v anglickom jazyku- krajské kolo - kategória 1C 🇬🇧

     •  

      Minulý týždeň získal náš žiak  Miroslav Šimo z 9.A vynikajúce umiestnenie v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C (anglofónni žiaci ZŠ),kde sa umiestnil na  krásnom 7. mieste ( spolu súťažilo 20 žiakov).
      Mirovi  srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Mgr. Zuzana Buranská

     • 21.február – Medzinárodný deň materinského jazyka v V.A/2. stupeň

     • 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰

      Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

      Je nepopierateľným faktom, že učenie sa cudzích jazykov a ich aktívna  znalosť je devízou každého človeka. Avšak, bez ohľadu na to, koľko jazykov človek ovláda, len jeden bude vždy výnimočný.   Materinská, rodná  reč, slovenčina, materčina.... tou sa nám prihovorila matka, keď sme prišli na svet. 
      So žiakmi v V.A sme sa na  viacerých hodinách pozreli na našu materčinu inou optikou, vodítkom  nám bola opäť osobnosť  Ondreja Cabana. Na úvodnej hodine sme si pripomenuli historické súvislosti zo  života našich predkov za čias Uhorska a neradostné postavenie Slovákov a slovenčiny. Na konkrétne miesto – a to rovno do historických Komjatíc 19. stor., nás  následne vtiahol film z produkcie RTVS Hviezda prvej veľkosti o Ondrejovi Cabanovi a Komjaticiach, ktorý naši piataci odporúčajú všetkým  ku zhliadnutiu:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7548#14  
      Žiaci po pozretí  filmu plastickejšie  pochopili mnohé súvislosti a  zamýšľali  sa nad situáciou našich predkov.  Boli zarazení nad tým, ako sa vtedy pod tlakom doby , okolností a pomerov v štáte Slováci stavali ku mnohým, nám dnes samozrejmým veciam, ktoré by sme v súčasnosti mnohí automaticky odmietli.  Hlbšie pochopili snahy  nielen Štúrovcov , ale tu  konkrétne Ondreja Cabana a jeho enormné nasadenie, ktoré ho stálo zdravie a napokon aj život. Cabanove  úsilie  o pozdvihnutie  vzdelanosti,  ktoré bolo a zostáva podnes  kľúčom ku  napredovaniu  národa, snahu o  zabránenie odnárodňovania Komjatičanov a Slovákov a jeho boj o jazyk slovenský. 
      Na ďalšej hodine si žiaci v skupinách vyskúšali  dramatické umenie . V každej skupine si nacvičili dialógy (vybrané z diela O. Cabana Dialogy), kde v dobových rozhovoroch O. Caban pranieruje všetkých tých Slovákov, ktorí sa ku rodnej reči a všetkému slovenskému stavajú negatívne (satirické a anekdotické stvárnenie), ktoré by snáď  žiaci bez predchádzajúceho výkladu a filmu ani správne nepochopili, Išlo  totiž o tvrdú kritiku národa, ktorý  národní buditelia  ako Caban nesmierne  milovali, ale cítili, že bez ostrého napomenutia Slováci smerujú do slepej uličky, ktorá  by časom mohla viesť  až  ku pomalému  zániku slovenčiny, postupnému a úplnému odnárodneniu Slovákov.(Viď foto- Dialogy, ukážka).
       V ďalšej časti  spoločne žiaci  vypracovali kvíz a samostatne pracovný list, v ktorých  bolo v otázkach podstatné overovanie nových nadobudnutých  poznatkov v kombinácii  s úvahami a vyjadrením vlastných názorov a postojov.  V skupinách tiež pracovali na projekte s témou Slovenčina- môj materinský jazyk, kde  žiaci podľa vlastnej fantázie obrázky dopĺňali tematickými  textami  o Slovensku a slovenčine ( Štúrovci, symboly Slovenska, hymna, vlajka,   ...).  
      Žánrovo sme sa nakoniec presunuli ku kráse  slovenských ľudových  rozprávok, ktoré sú jednotlivým tematickým celkom  učiva literatúry piateho ročníka. Pokračujúc  v téme sme si spoločne čítali rozprávku Popeluša v podaní O. Cabana, farára z Komjatíc, ktorá vyšla v III.zväzku  Prostonárodných slovenských povestí P. Dobšinského. 
      Záverom sme sa zamysleli nad tým, ako  našou rodnou rečou hovoríme dnes. Vážime si ju? Používame dostatok slov, rozvíjame svoju slovnú zásobu? Nehaníme ju vulgarizmami? A napokon... Áno, cudzie jazyky sú devízou, učme sa ich ... ale  ak hovoríme rodnou rečou, nevieme namiesto wow povedať fíha, namiesto yes povedať áno? Milujme svoju rodinu, nie family, buďme šťastní, nie happy, povedzme úsmev, nie cheese či smile. 
      „Slovenčina moja je život i viera, Slovák len s ňou žije i umiera.“    (Ondrej Caban)
      Mgr. A. Cagáňová

     • 🇸🇰Deň materinského jazyka na 1.stupni🇸🇰            

     • Materinský jazyk, alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote.  Naši žiaci si teda dnes  pripomenuli svoju materinskú reč, jej  rozmanitosť a krásu rôznymi aktivitami, ktoré prepájali slovenčinu s kultúrnymi tradíciami  našich predkov. Deti si tajničkami a hravými aktivitami pripomenuli múdrosť skrytú v slovenských prísloviach a porekadlách, čítali a počúvali ľudové rozprávky,  tvorili básne , bohatosť slovnej zásoby objavovali v synonymických slovníkoch, zaujímavý pôvod  slov zas v slovníkoch etymologických, zabávali sa na nárečovej rôznorodosti regiónov našej vlasti.  Kreslilo sa, rozprávalo, tvorilo, spievalo... Tento deň je tiež vhodnou príležitosťou, aby sme starším žiakom 1.stupňa pripomenuli  a najmenším primerane  uviedli zásluhy Ľ.Štúra, A. Bernoláka, ale i O. Cabana a ďalších osobností, vďaka ktorým  nielen denne používame slovenčinu, ale máme aj jej jednotnú spisovnú podobu.  V triedach zazneli tóny ľudových piesní Na kráľovej holi,  To ta Heľpa,  slovenská hymna, či symfonická skladba Ilju Zeljenku Musica Slovaca, ale aj Elán a Hodina slovenčiny s textovou vsuvkou Janka Kráľa z Dumy bratislavskej. Dnešný deň bol ukážkou tvorivosti, medzipredmetových vzťahov v praktickom vyučovaní, ale bol hlavne o radosti a poznaní, pochopení, že bez materinskej reči by sme to neboli my,  Slováci a Slovenky. 
      „...Tu ňejde len o reč jako reč, ale o život kmeňa slovenskjeho, ktorí svojím duchom a svojou rečou sa krjesiť musí... Slovenčina a život náš, to jest jedno isté.“ 
      Ctibor Zoch (1815-1865)
      Triedne učiteľky 1.stupňa

     • 🏆🥇🥇🥈 Veľký úspech v postupovej recitačnej súťaži HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Medzinárodný deň materinského jazyka sme oslávili tak, ako sa patrí, SLOVOM…
      V Šuranoch v ZŠ SNP sa v stredu 21.2.2024 konalo obvodné kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Konkurencia bola veľká. Porota zložená z odborníkov: režisérov a dramaturgov rozhodla o tých naj… Prínosom pre nás boli aj rozborové semináre, ktoré sa konali po súťaži. 

      Žiačky Terezka, Dominika a Simonka našu školu vzorne reprezentovali, podali perfektný výkon, za čo im patrí veľké poďakovanie a obdiv.🌸👏
      I. Kategória 2.- 4. roč. (próza) - Terézia Vanková 4.A - priprovovaka ju pani uč. Mgr. Cagáňová
      I. Kategória 2.- 4. roč. (poézia) - Dominika Krajčová 3.B - pripravovala ju pani uč. Mgr. Martinásková
      II. Kategória 5.- 6. roč. (próza) Simona Mokráňová 5.B - pripravovala ju pani uč. PaedDr. Repková

       🥇🥇🥈 Žiačky Melisska a Olívia obsadili v  naozaj veľkej konkurencii žiakov z celého širokého okolia krásne prvé miesta a Peťka nádherné druhé miesto. Gratulujeme! 👏👍

      🥇1. miesto - II. Kategória 5.- 6. roč. (poézia) - Olívia Gilányiová 6.B - pripravovala ju pani uč. Mgr. Gallová
      🥇1. miesto - III. Kategória 7.- 9. roč. (poézia) - Melissa Molovová 8.B, pripravovala ju pani uč. PaedDr. Repková 
      🥈 2. miesto - III. Kategória 7.- 9. roč. (próza) - Petra Fridrichová 8.B, pripravovala ju pani uč. PaedDr. Repková
       
      ❤️Našim šikovným recitátorkám srdečne gratulujeme! Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a vyjadrujeme im poďakovanie a obdiv za ich skvelé výkony.  Pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiačok a rodičom za pomoc a podporu. Vďaka i nášmu vedeniu za možnosti a podporu. 🌸🌸🌸

      Melisske a Olivke želáme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže, reprezentovať nás budú 25.3.2024 na okresnom kole v NZ.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Veselá veda

     • Dnes sme mali v poradí už 15. lekciu.
      Na hodine sme sa snažili vyrobiť hraciu hmotu- niekomu sa podarilo vyrobiť sliz, inému hmotu podobnú kinetickému piesku alebo plastelínu.
      Hodina sa deťom extrémne páčila, užili sme si ju všetci. Zistili sme, že to až také jednoduché nie je. Hmota sa nám dlho rozpadávala, až kým mala správnu konzistenciu a držala pokope. 
      Chýbajúci žiaci si hodinu nahradia inokedy 😊.

      Vedúca krúžku.
      Silvia Ribyová

     • Zdravý chrbátik 🧘🧍


     • 21.2. sa žiaci 1.A a 2.A zapojili do projektu "Zdravý chrbátik". S fyzioterapeutkou počas dvoch hodín precvičili ako správne držať chrbátik, nech sa im chrbtica nevykrivuje. Deti ponaťahovali aj také svaly, ktoré bežne nepoužívajú. Dúfame,že si niektoré rady, ako správne chodiť, sedieť zapamätajú a ich chrbtica sa im za správne sedenie odmení zdravým postojom.🙂🤸

     • Educate Slovakia

     • Projekt „ Educate Slovakia“
      Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich sociálnych a mäkkých zručnosti prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. V rámci medzinárodného výmenného programu Global Volunteer prichádzajú na Slovensko mladí, zanietení dobrovoľníci z rôznych častí sveta a vedú prednášky a interaktívne workshopy v anglickom jazyku. Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC na projekte Educate Slovakia sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentkami. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka a získali nové informácie o jednotlivých krajinách, odkiaľ zahraniční študenti pochádzali
      Ďakujeme našej pani riaditeľke, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.

      Ing. Martina Šilhavíková

      Podrobné informácie o priebehu nášho týždňa Vám priblíži naša redakčná rada časopisu Aktovka.

      Prvý deň sme sa zoznámili s mladými lektorkami z Indonézie (Erin) a Taiwanu (Josephine). Hneď v úvode nám predstavili krajiny z ktorých pochádzajú i kultúru, tradičné hry, jedlá či nápoje. Po skončení vyučovania žiačky z redakčnej rady previedli lektorky po našej obci a ukázali im tradičné slovenské sladkosti. Druhý deň sme mali možnosť zapojiť sa do rôznych hier a porozprávať lektorkám o krásach Slovenska. Tretí deň sme sa rozprávali o rovnocennosti ľud a viedli sme konverzácie s lektorkami v anglickom jazyku. Pre zmenu, sme ich aj my, žiaci, niečo naučili. Dali sme im do povedomia tradičné slovenské slová. V posledný deň nám pustili tradičný film z Indonézie. Po celý týždeň sme hrali tradičné hry, napríklad:
      BEKEL - cieľom hry bolo pozbierať kovové mince zo zeme, pokiaľ bola gumová loptička vo vzduchu.
      DOMIKADO - táto hra spočívala v tom, že hráči si museli čo najrýchlejšie počas riekanky navzájom tlesknúť po pravej ruke, ten hráč, ktorý po skončení riekanky nestihol uhnúť pravú ruku, vypadol. Po zábave už nastal čas na rozlúčenie. Priebeh celého týždňa sme ukončili spoločnou fotografiou.
      Text: redakčná rada Aktovky: Petra Fridrichová, Mia Pizúrová, Bibiana Nováková, Laura Čatlošová

     • 📚📖Nové knihy do tried 📖📚        

     • V snahe rozvíjať čitateľskú gramotnosť i pozitívny vzťah ku čítaniu kníh sa naša škola zapojila do rozvojového projektu  Čítame pre radosť . Cieľom projektu je budovanie malých triednych knižníc, kedy majú najmä deti 1.stupňa knihy poruke pre čítanie kedykoľvek, čím sa budujú tiež rôzne druhy čitateľských gramotností, posilňuje sa čitateľské sebavedomie  a zručnosti, prináša sa  čitateľom zážitok a nový  druh relaxu pri pobyte v škole. Výber kníh má byť preto rôznorodý, a tak  sme z ponuky Literamy vyberali naozaj starostlivo. Rozhodli sme sa do knižníc zakúpiť i audioknihy, deťom tak môžu najrozličnejšie rozprávkové či dobrodružné príbehy znieť nielen počas vyučovania, ale i počas prestávok, či popoludní. Veríme, že nápad s triednymi knižnicami bude mať kladnú odozvu u tých, ktorí sú v škole najdôležitejší- u detí. 
      Príspevok: Mgr. A.Cagáňová

     • 🟡VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE YPSILON - SLOVINA JE HRA🟡

     • V decembri sa zamýšľalo nad mnohými zaujímavo (formou testu) spracovanými úlohami zo slovenského jazyka a literatúry 30 žiakov z tried na 2. stupni ZŠ. Zapojili sa do súťaže zo SJL: YPSILON - SLOVINA JE HRA.
      Z nich 16 žiakov získalo zlatú medailu  (skóre viac ako 85%) 
      Sára Jaššová 5.B 97%
      Matej Martiš 8.A 91%
      Nina Hozlárová  8.A 89%
      Mia Pizúrová 8.A 89%
      Lea Buranská 6.A 89%
      Olívia Oboráková 6.A 89%
      Diana Repková 6.A 89%
      Jakub Meňuš 5.B 88%
      Jakub Uhrík 7.B 88%
      Laura Macková 6.A 88%
      Simona Mokráňová 5.B 88%
      Ema Gocníková 8.A 86%
      Jakub Garbier 6.B 85%
      Michal Bálint 7.B 85%
      Bibiana Nováková 8.A 85%
      Mária Piková 6.A 85%
      Ostatní žiaci si počínali tiež vynikajúco.

      Všetkým súťažiacim bude onedlho odovzdaný diplom a malá vecná odmena.

      Záleží nám na rozvoji žiakov a ich motivácii pri účení sa predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý je jedným z najdôležitejších vyučovacích predmetov. Snažíme sa aj všeobecnou testovou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok, a tým ich pripraviť aj na “nástrahy” T9, a tiež ich naučiť pracovať so stresom. 📖📚

      Žiakom ďakujem za účasť, odvahu a blahoželám im k vynikajúcim výsledkom. 👏👍😊
      Pani učiteľkám SJL patrí poďakovanie za prípravu a odborné usmernenie žiakov.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Nové knihy na mimoškolské čítanie

     • 📚📙📕Naša školská knižnica je opäť obohatená o nové knihy, ktoré budú súčasťou zbierky pre mimoškolské čítanie na 2. stupni ZŠ.📙📚📕

      Knihy boli zakúpené z rozpočtu našej školy, zo vzdelávacích poukazov. 
      Ďakujeme vedeniu školy za podporu aktivít spojených s čítaním krásnej literatúry a rozvojom čitateľskej gramotnosti.

      S radosťou konštatujeme, že školská knižnica v spolupráci s kabinetom SJL už v súčasnosti disponujú knihami rôznych žánrov pre všetkých žiakov z jednotlivých tried na 2. stupni. Knihy sú vhodné pre mimoškolské čítanie a spracovanie čitateľských záznamov (v počtoch cca 25 ks z jedného titulu).
      Ďakujeme a tešíme sa na prácu s novou literatúrou!

      Pani učiteľky SJL 👏

      Príspevok: PaedDr. Lucia Repková

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 15. februára 2024 sa v ZŠ Bernolákova v Šuranoch konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, v ktorých nás reprezentovali naši šikovní žiaci:
      1. kategória - Samuel Nemeš, 2.A (pripravovala p.uč. S. Králiková)
      2. kategória - Sára Jaššová, 5.B ( pripravovala p.uč. L. Repková )
      3. kategória - Olívia Gilányiová, 6.B (pripravovala p.uč. N.Gallová)

      Všetci sa dôsledne pripravovali a podali skvelý výkon. Treba uznať, že konkurencia bola naozaj veľká. Aj keď sa neumiestnili na prvých priečkach, odnášajú si so sebou cenné skúsenosti a motiváciu zapojiť sa v ďalšom roku. 

      Deťom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a pani učiteľkám a rodičom za prípravu !

     • Valentínska pošta

     • Valentínsku poštu sme dnes  doručili jej adresátom 💗💓💞
      Vaši valentínski poštári zo žiackeho parlamentu 👋

     • Karneval 1.stupeň🦁🦸🏾‍♀👷🏾‍♂


     • Dňa 9.2.2024 bol pre žiakov 1. až 4. ročníka dňom zábavy. Tak ako sa na správny fašiangovo-karnevalový deň patrí. 🙂
      Žiaci prišli do školy oblečení v krásnych maskách, niektorých sme mali problém aj spoznať. Deti sa predstavovali v akých maskách prišli, zahrali sa súťaže, spoločenské hry a užili si deň plný tanca smiechu a zábavy. 🎭🎊🎉💕
      Triedne učiteľky a pedagogické asistentky 1.stupňa

     • Úspech našich olympionikov v okresnom kole dejepisnej olympiády 🥇🥈🥉

     • V pondelok, 5. februára sa v Nových Zámkoch  uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, v ktorom si zmeralo sily z histórie takmer 120 žiakov z celého okresu. S hrdosťou oznamujeme, že všetci naši ôsmi olympionici sa stali úspešnými riešiteľmi a odniesli si aj vynikajúce umiestenia:

      Kat.E : Natália Dragúňová 1.m. - postup do krajského kola
                  Vivien Maštalírová - 3. m. 
      Kat.D: Alena Patassyová - 2. m - postup do krajského kola
              Matej Martiš - 5.m. 
      Kat. F: Tomáš Kriško - 5.m.
                  Jakub Garbier - 14. m.
      Kat C: Ema Hlavatá - 7.m.
                  Ema Bulková - 9.m.
      Všetkým srdečne blahoželáme a sme na nich náležite pyšní, Natálke a Alenke budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Leviciach. 

      ❤️ 

      Mgr. Mirka Müllnerová