• Poďakovanie

     • Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 39 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujem. Vážim si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. 
      Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Ďakujem pani Elene Púčikovej a žiakom z krúžku Mladý záchranár za spoluprácu.
      Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v máji 2023. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. 
      Všetci ste srdečne vítaní.

       PaedDr. Katarína Hanesová
      Predsedníčka MS SČK Komjatice

     • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň     • Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník
      25.1.2023 sa v školskej knižnici stretli najlepší recitátori z 2. - 4.  ročníka. Súťažili v kategórii poézia a próza. Pani učiteľky v porote mali problém vybrať prvé tri miesta, pretože deti boli výborne pripravené a recitovali s nadšením. V kategórii próza sa na prvých troch miestach umiestnili:
      1. Karin Galliková 3.A
      2. Terézia Vanková 3.A
      3. Maxim Gilányi 2.A
      V  kategórii poézia boli najúspešnejší:
      1. Adam Hába 2.A
      2. Zuzana Haydenová 3.B
      3. Adam Štepanay 3.B
      Milo nás prekvapili svojou snahou a zodpovedným prístupom. Tešíme sa na ďalšie talenty v budúcom školskom roku.  Pani učiteľky z I. stupňa

     • 🤍HVIEZDOSLAVOV KUBÍN🤍


     • SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - 2. stupeň

      K tradičným neodmysliteľným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Súťaž sa konala dnes, 25.01.2023. Organizačne ju zastrešili pani učiteľky PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Nadežda Gallová.
      Zúčastnilo sa v nej 14 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.
      Odborná porota bola opäť príjemne prekvapená výkonom našich detí. Prednášajúci nás vniesli do “iných svetov”. Niekorí nám svojím veselým príbehom vyčarovali úsmev na tvári, iní nás prinútili zamyslieť sa…

      Prednesy zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala opäť veľký problém určiť poradie víťazov. Ale, podarilo sa…

      Vyhodnotenie:
      II. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Olívia Gilányiová, 5.B (žiačka pani uč. Gallovej)
      2. miesto
      Kristína Galliková, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
      3. miesto
      Laura Macková, 5.A (žiačka pani uč. Gallovej)

      II. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto - nebolo udelené
      2. miesto 
      Tatiana Vanková, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
      3. miesto 
      Karolína Romanová, 5.A (žiačka pani uč. Gallovej)
      3. miesto 
      Jakub Schusnix, 5. B (žiak pani uč. Gallovej)

      III. KATEGÓRIA - próza
      1. miesto
      Rebeka Kuželová, 8.A (žiačka pani uč. Buranskej)
      2. miesto 
      Melissa Molovová, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      3. miesto
      Petra Fridrichová, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)

      III. KATEGÓRIA - poézia
      1. miesto - nebolo udelené
      2. miesto 
      Alena Patassyová, 7. B (žiačka pani uč. Repkovej)
      3. miesto 
      Bibiana Nováková, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)

      Čestné uznanie (próza)
      Mia Pizúrová, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)
      Nina Hozlárová, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)
      Hanka Šimunková, 9.B (žiačka pani uč. Repkovej)
      Dajana Počarovská, 9.B (žiačka pani uč. Repkovej)

      Sme radi, že každým rokom nám počet súťažiacich v školskom kole stúpa. Žiaci, ktorí sa zapájajú do recitačných súťaží majú náš obdiv.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prvým dievčatám prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, porote i súťažiacim ďakujeme za účasť, pani učiteľkám i rodičom patrí vďaka za prípravu…

      Pani učiteľky slovenčiny

     • Matematická olympiáda

     • Naši skvelí matematici Dnes sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v Nových Zámkoch a naši žiaci nesmeli chýbať. V kategórii Z5 nás reprezentovali Viktor Barát, Daniel Klobučník a Sebastián Krajčovič z V.A, Jakub Garbier a Tomáš Kriško z V.B a v kategórii Z9 Tomáš Karas z IX.A, Matej Čerman a Tomáš Frivaldský z IX.B. Všetkým držíme palce a o ich úspechoch vás budeme včas informovať.

      S veľkou radosťou ich sprevádzala Veronika Andočová

     • 📌INFORMÁCIE PRE BIRMOVANCOV A ICH RODIČOV

     •  

      Dobrý deň, vážení rodičia, na včerajšom stretnutí birmovancov sa rodičia dohodli na nasledovnom:
      Rodičia zabezpečujú- výzdoba kostola, kytice , obetné dary, dar biskupovi, malá pozornosť pre animátorov , občerstvenie a stravu pre kňazov v sobotu a v nedeľu, upratovanie kostola a úprava okolia- kosenie, fotografa sme vybrali z 3 cenových ponúk, bude to p. Kamil Buranský. Fotiť budú 2 , aby zachytili celý priebeh slávnosti čo najlepšie, Poskytnú nám galériu fotiek na webe, odkiaľ si individuálne u p. Buranského aj vieme objednať tlačené fotografie  v prípade záujmu. Pozrite bližšie možnosti na https://kamilburanskyphotographer.pixieset.com/votockovarodinka

      Rodičia sa dohodli na sume 35 €. Deti môžu peniaze nosiť do školy od dnes  25.1.2023 a odovzdať ich podľa triedy a rozpisu. Najneskorší dátum na vyplatenie je 31.3.2023. 
      7.A Gocníková Marta
      7.B Kéryová Mária
      8.A Repková Lucia
      8.B Slobodníková Alžbeta - LeBeCo- predajňa pečiva pri Tescu, 0903996421
      9.A Karasová Martina
      9.B Čermanová Jana- ekonómka na škole

      Ostatní birmovanci môžu peniaze priniesť do školy na sekretariát v pracovných dňoch do 15 hod, popr. sa telefonicky dohodnúť na čísle 0908095404 Gocníková M.

      Deti, ktoré boli na Lyžiarskom výcviku, donesú iba 20 €, nakoľko rodičia súhlasili s presunom 15 € vrátených z lyžiarskeho kurzu do financií na zabezpečenie birmovky.
      Informácie budeme priebežne dopĺňať cez Edupage. 
      Pekný deň, Gocníková

     • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka🇬🇧🇬🇧🇬🇧


     • Dňa 19. januára sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka,kde našu školu reprezentovali žiak v kategórii 1A Peter Jaššo 6.B trieda a žiačka v 1B kategórii Lea Bartová 8.A trieda.Testy boli náročné,do ústnej časti postúpili len tí najlepší,kde konkurencia bola veľká a žiačka Lea Bartová sa stala úspešnou riešiteľkou. Obom žiakom srdečne gratulujeme za to,že popri školských povinnostiach sa pripravovali aj na súťaž v anglickom jazyku. Skúsime šťastie opäť o rok a preto sa budeme aj naďajel zdokonalovať .
      Informovala Ing.Šilhavíková

     • Stredoškolský svet

     • Spolupráca so spisovateľom Danielom Hevierom 📚📝🖌️

      So žiakmi mojej 9.A triedy sme sa zapojili do projektu, ktorého autorom je pán spisovateľ Daniel Hevier. Žiaci - deviataci sa zahĺbili do “svojich budúcich stredoškolských svetov” a do dotazníka od pána Heviera vpisovali svoje názory, predstavy, obavy i túžby. Pán spisovateľ chystá z ich odpovedí (i odpovedí iných deviatakov) vyhodnotenie, o ktorom Vás budeme informovať…

      Tak…toto sú oni, moji budúci stredoškoláci.

      DRŽME IM PALCE! ❤️

      PaedDr. Lucia Repková

     • Svetový deň komplimentov

     • Vedeli ste, že 24. január je svetový deň komplimentov? 🙂 

      Dnes sme si ho u nás v škole pripomenuli patričným spôsobom -    naša schránka poslúžila všetkým, ktorí chceli niekomu u nás v škole zložiť kompliment. 
      Vaše hrejivé slová zajtra poputujú svojim adresátom a zlepšia im deň:) 

      Váš Žiacky parlament 👋

     • 📖📚Január- mesiac literatúry v 3.A  📚📖


     • V našej 3.A sme sa rozhodli, že začiatok roka zasvätíme literatúre. Viac sme na vyučovaní čítali mimočítankovú literatúru, venovali sme sa rôznym literárnym žánrom, poézii i próze, spisovateľom. Zamerali sme sa na ľudové rozprávky a autorské rozprávky domácich  i zahraničných autorov. V plnej miere sme na vyučovaní využili knihy z našej bohatej školskej knižnice. Dievčatá i chlapci čítali i doma a vytvorili svoje prvé čitateľské denníky, ktoré deti naozaj spracovali na vynikajúcej úrovni. Dnes sme si v triede zorganizovali triedne kolo v recitácii poézie a prózy. Najúspešnejší nás budú reprezentovať v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Čítaním, tvorbou i recitáciou opäť deti zisťovali, že literatúra ľudí obohacuje a rozvíja v mnohých smeroch, stačí siahnuť len po tej správnej knihe-nielen v marci, ktorý je knihám venovaný- ale každý mesiac v roku. 
      Tr.učiteľka A. Cagáňová

     • Malí spisovatelia


     • Na našej škole vyrastajú šikovní rozprávkari.Žiaci z 3.B sa na vyučovaní a počas krúžku venovali tvorivému písaniu rozprávok.Pani učiteľku prekvapili s akým zanietením sa všetci žiaci pustili do výzvy napísať rozprávky,svoj vlastný príbeh.Všetkým žiakom sa podarilo napísať zaujímavé príbehy. Deti si ich navzájom prečítali,zhodnotili a vytvorili k nim pekné ilustrácie.Odmenení boli aj výbornou známkou a príjemným pocitom z dobre vykonanej práce.Teším sa, že sa v Komjaticiach rodia také spisovateľské talenty.
      Mgr.Lenka Villemová

     • Pozvánka


     • Vážení priaznivci našej školy,
      predaj vstupeniek na jubilejný XX. Školský ples prebieha od dnešného dňa.
      Tešíme sa na Vás! 😊

     • Lyžiarsky výcvik - deň šiesty - posledný


     • V piatok trinásteho ráno sme sa pobalili a vyrazili naposledy na svah. Lyžovali sme do 13ej. Po chutnom obede sme sa vydali na cestu domov.
      Všetci sme si užili týždeň na snehu, mnohí z nás sa zdokonalili, iní si osvojili základy lyžovania a napriek prvým neistým pokusom môžu byť na seba hrdí. Všetky deti sa snažili, boli neustále na kopci, nenechávali lyže oddychovať.
      Domov sa vraciame s ubolenými nohami, ale aj veľkou kopou zážitkov, novými kamarátstvami a predpokladmi stať sa dobrými lyžiarmi.
      Hoci sa už tešíme domov, lyžiarsky týždeň nám ubehol príliš rýchlo...
      Vaši lyžiari a inštruktori: V. Andočová, K. Papierniková, Z. Buranská, M. Vanko.

     • Lyžiarsky výcvik - deň piaty


     • Ďalší slnečný deň ako stvorený na lyžovanie. Lyžovali sme opäť od rána až po zastavenie vlekov. Dnes sme splnili najdôležitejší cieľ - všetci účastníci výcviku zvládli výstup vlekom na kopec a jeho bezpečné zlyžovanie. Viacerí začiatočníci sa zlepšili natoľko, že si skúsili aj rýchlejší a dlhší vlek a zišli zjazdovku pre pokročilých lyžiarov. 
      Keďže sa náš čas v Bystrej pomaly chýli ku koncu, posledný večer sme zhodnotili celý týždeň, udelili pochvaly a vyhodnotili súťaž o najčistejšiu izbu, ktorá prebiehala počas celého pobytu. Prvé tri miesta boli odmenené sladkou odmenou a potleskom.
      Úspešný deň sme zakončili veselou zábavou na diskotéke.
      Vaši lyžiari

     • Lyžiarsky výcvik - deň štvrtý


     • Dnes konečne vyšlo slnko a my sme si to užili naplno. Po pomalom mokrom snehu nás ráno čakal zmrznutý svah, ktorý nám jazdu zrýchlil. Ale napriek tomu sme sa nezľakli a lyžovali sme celý deň. Na hotel sme sa vrátili unavení, ale spokojní a tešíme sa na ďalší deň. 
      Vaši lyžiari

     • Prednášky

     • ĽUDIA KNIHY – SPOLUNAŽÍVANIE KRESŤANOV, MOSLIMOV A ŽIDOV NA BLÍZKOM VÝCHODE   (šiestaci)

      TISÍCROČNE VČELY (šiestaci)

      RIZIKÁ SOCIÁLNYCH SIETÍ (siedmaci)

       

      Prednášky realizovala nezisková organizácia SEEDS, pod záštitou MŠ SR, ktorá pripravila interaktívnu prezentáciu s cestovateľom, sprievodcom, ale najmä včelárom Petrom  Reom a s lektorom a odbornníkom na reklamu a marketing Ivanom Vanákom.
      Cieľom prednášok bolo zábavnou, obrázkovo - prezentačnou formou priniesť nové informácie, vzbudiť zvedavosť a túžbu ďalej poznávať. Interaktivitu zabezpečila diskusia a rôzne aktivity. Žiaci boli vtiahnutí do procesu tvorenia a poznávania. Najaktívnejší žiaci boli odmenení kľúčenkami, brošňami a DVD (prírodopisný film).

      Veľmi pekne ďakujeme lektorom, ktorí žiakom odovzdali zaujímavé informácie.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Lyžiarsky výcvik - deň tretí


     • Dnešný deň sme vzhľadom na počasie začali návštevou Bystrianskej jaskyne. Zaujali nás unikátne priestory a jaskynné útvary a fascinovali hybernujúce netopiere.
      Po teplom obede sme vyrazili na svah. Prestalo pršať a lyžiari mohli opäť trénovať a napredovať. Išlo im to výborne. Každý sa snažil a bolo to vidno. Odchádzali sme s pocitom spokojnosti, že sme zase o krôčik bližšie stať sa lyžiarmi. 
      Večer sa žiaci zabávali hraním spoločenských hier. Popri tom sme sledovali  preteky slalomu s Petrou Vlhovou a držali jej palce. 
      Pozdravujeme z Bystrej.
      Vaši lyžiari