• SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     •  

      Prinášame Vám fotoreportáž zo slávnostného ukončenia školského roka 2021/22 a z oceňovania úspešných žiakov a reprezentantov tried, ktoré sa konali 30. júna 2022 v tančiarni ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach.
      Pán starosta Peter Hlavatý, pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a pani zástupkyne Mgr. Martina Karasová a Mgr. Martina Maďarová ocenili najšikovnejších žiakov za výborný prospech, reprezentáciu školy a za účasť na rôznych olympiádach a súťažiach.

      Zároveň sme sa dnes rozlúčili s našou pani učiteľkou Mgr. Darinkou Barátovou, ktorej patrí veľké poďakovanie za doterajšiu prácu v našej škole a želáme jej do budúcnosti veľa energie a síl.
      Pred oficiálnou časťou odovzdali pani učiteľky svojim žiakom vysvedčenia v jednotlivých triedach. 

      Milé deti, užívajte si ten krásny čas voľna, slnenčných lúčov, kúpania sa, dovolenkovania s rodinou, prázdninovania u starých rodičov, hrania sa s kamarátmi, príjemného ničnerobenia a plnenia si prázdninových plánov až pokiaľ opäť nezazvoní školský zvonček...
      Prajeme Vám príjemne strávený čas! 

      Informovala: PaedDr. Lucia Repková

     • ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

     •  

      Posledný stisk ruky,
      úsmev na rozlúčku
      alebo slzy možno, snáď, 
      veď posledný raz
      chytíme do rúk kľučku,
      ktorú sme stlačili tisíckrát.

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky s mladšími spolužiakmi… 

      Ich kroky sprevádzané spevom smerovali do všetkých tried, do škôlky, do riaditeľne, telocvične i do jedálne…

      V rámci kultúrneho programu predniesli príhovor naši ôsmaci, deviataci i pani riaditeľka. Ôsmaci darovali deviatakom spomienkový darček.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa deviataci veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. 
      Nám neostáva nič iné len zo srdca zapriať všetkým deviatakom, aby sa im naďalej darilo v štúdiu tak dobre a s takými vynikajúcimi výsledkami, aké dosiahli v našej základnej škole. 
      Prajeme im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov a nových priateľov. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • 💞ROZLÚČKA ŽIAKOV ZO 4.A S PANI UČITEĽKOU TRIEDNOU💞 

     •  

      Pani učiteľka Mgr. Darinka Barátová,
      za Váš úsmev, milé slová, 
      ktorými ste vždy a znova 
      roztvárali naše oči
      ako kvety na úbočí.
      Za to všetko, čo už vieme, 
      s láskou vám dnes ďakujeme.❤️

      Dnes sa naši štvrtáci z A triedy rozlúčili so svojou pani učiteľkou triednou. 
      Pani učiteľka,
      rodičia žiakov Vám vyslovujú veľké poďakovanie za štvorročnú pedagogickú prácu,  priazeň, lásku a pomoc venovanú našim deťom. 
      Na Vašej ďalšej ceste životom Vám želáme veľa zdravia, síl, energie a rodinnej pohody…❤️

      Rodičia žiakov zo 4.A triedy