• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 28.09.2018 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 01.10.2018
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 02.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.12.2019
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.05.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2021
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.04.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.04.2021
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.03.2021
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.01.2020 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2020
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.05.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2017
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.05.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2017
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 02.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.12.2019
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.04.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.04.2021
  Faktúra tovary a služby zš s DPH 31.12.2012 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2012
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 28.11.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.11.2014
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.11.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.11.2014
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2019
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2019
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.12.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2015
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.12.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2015
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.03.2021
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.05.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2021
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.07.2022 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.07.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048