• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.03.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.03.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.10.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.09.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.09.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 29.07.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.07.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.08.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.08.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.07.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.07.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.06.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.06.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.06.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.06.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.05.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.05.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2016
  Faktúra Tovar Šj s DPH 29.04.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.04.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.04.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.04.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.03.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.03.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 29.02.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.02.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.11.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.02.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.02.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.01.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.01.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 29.01.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.01.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3133