Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.12.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2021
Zmluva 453/2012 poskytnutie dotácie šport 340,00 s DPH 23.05.2012 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.05.2012
Faktúra Tovary ŠJ s DPH 29.07.2022 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.07.2022
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 29.10.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.10.2021
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 29.10.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.10.2021
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.11.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2021
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.11.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2021
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.12.2021 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2021
Faktúra Tovar a služby ZŠ s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2014
Zmluva 421/2012 poskytnutie dotácie kultúra 100,00 s DPH 15.06.2012 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 22.06.2012
Zmluva dodatok č2 dodávky plynu s DPH 20.04.2012 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 13.04.2012
Zmluva dodatok č.01 dodatok k zmluve o pripojení s DPH 20.04.2012 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 23.04.2012
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2014
VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 08.01.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 08.01.2015
Faktúra tovary a služby šj s DPH 31.01.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2013
Faktúra tovary a služby zš s DPH 31.01.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2013
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.09.2020 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2020
Zmluva 417/2012 poskytnutie dotácie kultúra 200,00 s DPH 15.06.2012 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 21.06.2012
Zmluva 416/2012 poskytnutie dotácie kultúra 300,00 s DPH 15.06.2012 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 21.06.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2828

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria