• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 2015_MPC_ANG_BA_NR_316 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BA_NR_316 s DPH 29.05.2015 MPC BA ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 09.06.2015
  Zmluva OPĽZ/233/2019 NFP Fenomény poznania 135 595.29 s DPH 02.08.2019 MŠVVaŠ SR ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 05.09.2019
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.03.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 01.04.2019
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.10.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2016
  Faktúra Tovary ŠJ s DPH 31.07.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 31.07.2023
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.10.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.11.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.07.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 31.07.2023
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.11.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2016
  Faktúra Tovary ŠJ s DPH 30.06.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 30.06.2023
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.06.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 30.06.2023
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.09.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2016
  Faktúra Tovary ŠJ s DPH 31.05.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 31.05.2023
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.05.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 31.05.2023
  Faktúra Tovary ŠJ s DPH 28.04.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 28.04.2023
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.04.2023 ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 28.04.2023
  Zmluva zmluva o dielo- vypracovanie žiadosti o NFP Gramotnosť 2 000.00 s DPH 25.09.2018 GLENN s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 25.09.2018
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.12.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.01.2017
  Faktúra tovary a služby šj s DPH 31.01.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2013
  Faktúra tovary a služby zš s DPH 31.01.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3095