Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2015_MPC_ANG_BA_NR_316 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BA_NR_316 s DPH 29.05.2015 MPC BA ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 09.06.2015
Zmluva OPĽZ/233/2019 NFP Fenomény poznania 135 595.29 s DPH 02.08.2019 MŠVVaŠ SR ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 05.09.2019
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 28.09.2018 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 01.10.2018
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.02.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2017
Zmluva Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný hlas s DPH 28.05.2018 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 28.05.2018
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.10.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2016
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.10.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2016
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.11.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2016
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.11.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.11.2016
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.12.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.01.2017
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2017
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2017
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 28.02.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2017
Faktúra Tovary ŠJ s DPH 31.01.2022 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2022
Zmluva Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 06.11.2015
Zmluva Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 06.11.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 04.01.2016 Mgr. Adriana Gábrišová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Darovacia zmluva č. 11/16 s DPH 23.02.2016 Nadácia Volkswagen Slovakia ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 23.02.2016
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 25.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 25.02.2016
Zmluva Zmluva s DPH 11.04.2016 MV SR-Oú NR ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 11.04.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2828

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria