Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.07.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.07.2015
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.06.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.06.2015
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.06.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.06.2015
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.08.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.08.2019
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.07.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.07.2019
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.07.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.07.2019
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 01.07.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 01.07.2019
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 01.07.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 01.07.2019
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.05.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2019
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.05.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.05.2019
Faktúra Tovary ŠJ s DPH 31.07.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.07.2015
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 29.05.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 29.05.2015
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.09.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2015
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.09.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.09.2015
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.08.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.08.2015
Faktúra Tovar ŠJ s DPH 30.04.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.04.2019
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 30.04.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 30.04.2019
Faktúra tovar ŠJ s DPH 28.02.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2013
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.02.2013 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2828

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria