• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
  Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 116/16 s DPH 12.04.2016 Nadácia Volkswagen Slovakia ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 12.04.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 28.02.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2017
  Zmluva Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 06.11.2015
  Zmluva Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 06.11.2015
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 04.01.2016 Mgr. Adriana Gábrišová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 04.01.2016
  Zmluva Darovacia zmluva č. 11/16 s DPH 23.02.2016 Nadácia Volkswagen Slovakia ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 23.02.2016
  Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 25.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 25.02.2016
  Zmluva Zmluva s DPH 11.04.2016 MV SR-Oú NR ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 11.04.2016
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 16.05.2016 SR-Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 16.05.2016
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2017
  Zmluva Zmluva č.6-SPVN/2016 s DPH 07.06.2016 Nitrianska komunitná nadácia ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 07.06.2016
  Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.06.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 23.06.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb s DPH 27.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 27.07.2016
  Zmluva Rámcová zmluva č.331/2016 s DPH 30.08.2016 Vendomat spol. s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 30.08.2016
  Zmluva Zmluva o spoluprácii s DPH 05.09.2016 Mgr. Adriana Gábrišová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 05.09.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb s DPH 07.09.2016 Ing. Juliana Farkasová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 07.09.2016
  Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 07.10.2016
  Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 24.10.2016
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.02.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 28.02.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3133