• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2019
  Objednávka 251/2019 potraviny pre ŠJ 1 516,37 s DPH 02.12.2019 PLUS-ŠK spol. s r. o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 09.12.2019
  Objednávka 150/2019 potraviny 230,39 s DPH 28.06.2019 PLUS-ŠK spol. s r. o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 05.07.2019
  Objednávka 90/2019 mäso pre ŠJ 401,80 s DPH 02.04.2019 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 09.04.2019
  Objednávka 91/2019 potraviny pre ŠJ 416,56 s DPH 04.04.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 11.04.2019
  Objednávka 52/2019 zelenina, ovocie 121,91 s DPH 08.02.2019 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 12.02.2019
  Objednávka 34/2020 tovar pre ŠJ 492,64 s DPH 20.01.2020 MIRKOM PLUS s. r. o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 27.01.2020
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.01.2020 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.01.2020
  Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 02.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.12.2019
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 02.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 02.12.2019
  Faktúra Tovar ŠJ s DPH 31.12.2019 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.12.2019
  Objednávka 31/2020 mrazené výrobky 317,86 s DPH 20.01.2020 MIRKOM PLUS s. r. o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 27.01.2020
  Objednávka 35/2020 zelenina, ovocie 959,47 s DPH 17.01.2020 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 24.01.2020
  Objednávka 36/2020 zelenina, ovocie 179,95 s DPH 20.01.2020 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 24.01.2020
  Objednávka 29/2020 chlieb, pečivo 342,11 s DPH 13.01.2020 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 20.01.2020
  Objednávka 37/2020 potraviny pre ŠJ 150,88 s DPH 31.01.2020 Gastro-max, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 07.02.2020
  Objednávka 41/2020 potraviny pre ŠJ 540,74 s DPH 31.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 10.02.2020
  Objednávka 42/2020 potraviny pre ŠJ 228,65 s DPH 31.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 10.02.2020
  Objednávka 38/2020 mäso pre ŠJ 431,19 s DPH 31.01.2020 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 10.02.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3095