• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva VK/09/09/542 Zmluva o poskytovaní služieb 16,56 s DPH 30.09.2009 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 30.09.2009
  Zmluva 2011/00891 organizačné a mater.-tech.zabezpečenie obvodného kola futbalu 119,20 s DPH 16.03.2011 KŠÚ Nitra ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 21.03.2011
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
  Faktúra tovary a služby 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
  Zmluva 02092011 o umiestnení a prevádzke nápojového automatu 13,28 s DPH 02.09.2011 ZUNIFE s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 09.09.2011
  Zmluva 05092011 zmluva o spolupráci so súkromným centrom ŠPP 70,00 s DPH 05.09.2011 Mgr.Adriana Gábrišová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 05.09.2011
  Zmluva 03102011 o spolupráci 60,00 s DPH 03.10.2011 Galina Gacsalová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 03.10.2011
  Zmluva 1/2011 zverenie majetku do správy 847 224.31 s DPH 31.10.2011 Obec Komjatice, Peter Hlavatý, starosta obce ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 31.10.2011
  Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
  Zmluva 12.12.2011 Zmluva o dodávke plynu obchod.podm. s DPH 16.12.2011 SPP ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 16.12.2011
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
  Faktúra tovary a služby nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
  Objednávka 16/12 banány 50 kg 60,05 s DPH 02.01.2012 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 1/12 potravinový tovar 3 208,17 s DPH 02.01.2012 Ing. Kraus, Komjatice ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 29/12 školské mlieko 96 l 11,52 s DPH 02.01.2012 TAM, a.s. Kežmarok ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 30/12 kuracie prsia 20 kg, kuracie stehná celé 40 kg 210,72 s DPH 02.01.2012 HSH Veľké Zálužie ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 26/12 ovocie a zelenina 84,73 s DPH 02.01.2012 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 25/12 mandarínky 27 kg 37,26 s DPH 02.01.2012 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 27/12 zemiaky 100 kg, vajcia 120 ks 47,28 s DPH 02.01.2012 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  Objednávka 21/12 bravčové karé 20 kg 94,75 s DPH 02.01.2012 Refka, s.r.o. - bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 02.01.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3133