Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Plán verejného obstarávania potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Faktúra tovary a služby nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
Faktúra Tovary ŠJ s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra Tovary ŠJ s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra Tovary a služby ZŠ s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Zmluva 34/ITA-ZŠ/2018 zmluva o partnerstve 0,00 s DPH 20.03.2018 CVTI SR, UPJŠ v Košiciach Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 26.03.2018
Zmluva Plán VO s DPH 04.03.2014 04.03.2014
Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Zmluva obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Zmluva objednávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Faktúra tovary a služby 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Faktúra nákup tovaru do ŠJ 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
Faktúra nákup tovaru do ŠJ nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
Faktúra tovary a služby s DPH 29.02.2012 22.03.2012
Faktúra nákup tovaru do ŠJ s DPH 29.02.2012 22.03.2012
Zmluva Objednávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
Faktúra nákup tovaru do ŠJ s DPH 31.01.2012 22.03.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2828

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria