• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva objednávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Zmluva Plán verejného obstarávania potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Zmluva Obstarávanie potravín 60,83 s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 30.04.2014 04.03.2014
  Zmluva Objednávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Zmluva obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Faktúra tovary a služby nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
  Faktúra tovary a služby 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
  Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ 01-04 s DPH 30.04.2011 30.04.2011
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ nad 1000 € s DPH 31.12.2011 31.12.2011
  Faktúra tovary a služby s DPH 29.02.2012 22.03.2012
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ s DPH 29.02.2012 22.03.2012
  Faktúra nákup tovaru do ŠJ s DPH 31.01.2012 22.03.2012
  Zmluva Plán VO s DPH 04.03.2014 04.03.2014
  Zmluva 34/ITA-ZŠ/2018 zmluva o partnerstve 0,00 s DPH 20.03.2018 CVTI SR, UPJŠ v Košiciach Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 26.03.2018
  Zmluva Obstarávanie potravín s DPH 31.03.2014 04.03.2014
  Objednávka 250/2019 potraviny pre ŠJ 187,82 s DPH 20.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 29.11.2019
  Objednávka 256/2019 cereálna tyčinka 193,20 s DPH 02.12.2019 Gastro-max, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 05.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3095