• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 220401 Servisná zmluva k tlačiarni Konica Minolta Bizhub C 250i s DPH 01.04.2022 Peter Straňák PROFI-SERVIS ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 01.04.2022
  Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy- Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Komjatice, technické zhodnotenie nehnuteľného majetku 294 991,62 s DPH 06.12.2018 Obec Komjatice ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 06.12.2018
  Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy- Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Komjatice, technické zhodnotenie nehnuteľného majetku 20 205,51 s DPH 30.06.2019 Obec Komjatice ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 30.06.2019
  Objednávka 52/23 brav. karé, údená klobása 497,40 s DPH 02.03.2023 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 08.03.2023
  Objednávka 68/2018 brav. stehno 120,80 s DPH 19.03.2018 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 28.03.2018
  Objednávka 43/2018 brav. stehno, klobása 156,00 s DPH 12.02.2018 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 16.02.2018
  Objednávka 47/2018 brav. stehno, klobása 239,70 s DPH 21.02.2018 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 06.03.2018
  Objednávka 69/2018 hov. stehno 164,64 s DPH 23.03.2018 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 28.03.2018
  Objednávka 116/12 školské mlieko 11,50 s DPH 03.09.2012 Tatranská mliekareň a.s ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 13.09.2012
  Objednávka 30/14 102,40 s DPH 03.01.2014 MIRKOM, s.r.o. ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 13.01.2014
  Objednávka 216/23 216/23 493,00 s DPH 08.12.2023 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 13.12.2023
  Objednávka 124/14 993,62 993,62 s DPH 02.05.2014 Ing. Richard Kraus ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 12.05.2014
  Zmluva 46-2015 AUDIT 1 620.00 s DPH 07.09.2015 Ing. Juliana Farkašová ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 07.09.2015
  Zmluva BOZP a PZS 150,00 s DPH 16.12.2014 Ing. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 19.12.2014
  Zmluva BOZP, PO 150/štvrťročne s DPH 01.08.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Mgr.Marta Gocníková riaditeľka školy 01.08.2022
  Objednávka 53/2016 Brav. mäso, hov. mäso 153,90 s DPH 22.03.2016 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 24.03.2016
  Objednávka 31/2016 Brav. stehno, brav. klobásy 286,10 s DPH 12.02.2016 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 18.02.2016
  Objednávka 39/2016 Brav. stehno, hovädzie stehno 362,40 s DPH 29.02.2016 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 03.03.2016
  Objednávka 94/12 Bravčové karé, brav. stehno 181,81 s DPH 02.05.2012 Krajčík Miloš, Piešťany ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Katarína Rosivalová vedúca ZŠS 15.05.2012
  Objednávka 55/2016 Bravčové stehno 104,00 s DPH 24.03.2016 Mäso - údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice Renáta Martišová vedúca ZŠS 25.03.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3133