• Účelové cvičenia

  Účelové cvičenia

  V pondelok 28. 10. 2019 sa v našej škole konali účelové cvičenia. Učitelia telesnej výchovy, Mgr. Martin Vanko a Mgr. Katarína Papierniková, si pre žiakov 2. stupňa pripravili športové hry, pozostávajúce zo zaujímavých súťaží, a veru neprekvapilo ich ani sychravé a daždivé počasie. Veď máme 2 priestranné telocvične a veľké priestory školy. Z každej triedy sa do súťaže zapojilo štvorčlenné družstvo. Šikovní žiaci plnili úlohy, jednu za druhou. Odhodlanie a túžba po víťazstve ich hnala dopredu. Súťažili v skoku do diaľky, v hode loptou na basketbalový kôš, v streľbe zo vzduchovky, v jazde na twisteri aj kolobežke, mali nachystané otázky z požiarnej ochrany, dopravnej i zdravotnej výchovy. Nedali sa zahanbiť ani pri "poznávačke", rozpoznávaní listov a ihličia stromov. Pri každom stanovišti sa súťažiacim venovali pedagógovia. Súťaže im išli "od ruky" ale zvíťaziť mohli iba prví traja. V závere sa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie víťazov. Diplomy víťazným družstvám odovzdala pani zástupkyňa Mgr. Martina Karasová. Prvé miesto získala trieda 8.A, druhé miesto obsadila trieda 9.A+B a tretí boli siedmaci z Ačky.

  Veľká vďaka patrí organizátorom i žiakom, ktorí s odhodlaním a chuťou bojovali za svoje triedy. ĎAKUJEME.

  Text a Foto: Mgr. Lucia Repková

 • VIA HISTORICA v Komjaticiach 

  VIA HISTORICA v Komjaticiach 

  V piatok 25. októbra sa žiaci našej základnej školy zúčastnili skvelého predstavenia spoločnosti Via Historica, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. Hlavní aktéri predstavenia veľmi vtipným, zábavným a najmä výstižným spôsobom žiakom sprostredkovali rôzne obdobia našej národnej histórie - od stredovekých čias Veľkej Moravy, až po začiatok 18. storočia, v ktorom žil legendárny slovenský zbojník Juraj Jánošík. Predstavenie sme si o to viac užili preto, lebo bolo veľmi živé, interaktívne, plné ukážok bojov, dobových kostýmov, zbraní, ale aj vtipne zachytených historických udalostí a osobností 😊. 
  Tešíme sa na ďalšie pokračovanie!

  Text: Mgr. Miroslava Müllnerová, Foto: Mgr. Martina Karasová

 • Vychádzka BIO

  Vychádzka BIO

  V októbri sa žiaci 5. ročníka (V. A a V. B), pod vedením PaedDr. Kataríny Hanesovej, zúčastnili vychádzky do okolia školy. Žiaci spoznávali listnaté a ihličnaté stromy v okolí školy. Nazbierali si listy, ktoré si vylisujú a použijú ich na praktickej aktivite na hodine biológii. PaedDr. Katarína Hanesová

 • „Jedz a hýb sa“ 5.A

  „Jedz a hýb sa“ 5.A

  V. A trieda sa zapojila do dennej témy „Jedz a hýb sa“. Zdravé stravovanie a dostatočná pohybová aktivita sú dôležité v prevencii obezity, srdcovocievnych ochorení, vysokého krvného tlaku a cukrovky. Žiaci V. A si pripravili na hodine biológie: Nástenku „Jedz a hýb sa“: Žiaci prezentovali jednotlivé zložky potravinovej pyramídy. Vytvorili aj Plagát na ktorom zobrazili dôležitosť pohybu. Vytvorili aj živú 3 D potravinovú pyramídu. Žiaci spolu s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami pripravili rôzne zdravé jedlá: rybacia nátierka, cesnaková nátierka, avokádová nátierka, tvarohová nátierka, zeleninový šalát, ovocný šalát, lievance s domácim džemom, jablkový koláč, maková torta, mrkvový koláč, mafiny, palacinky s džemom, banánový chlieb, pripravili aj bylinkové čaje. Vytvorili aj receptár zdravých receptov. Všetci sme sa rozhýbali tancom, ktorý sa žiaci naučili v škole prírode. Po spomienke na krásne chvíle strávené v prírode sme sa pustili do ochutnávky zdravých jedál. Všetkým veľmi chutilo. Na výtvarnej výchove žiaci našej školy maľovali rôzne potraviny, ktoré sú súčasťou potravinovej pyramídy: chlieb, pečivo, cestoviny, ovocie, zelenina, mäso a mliečne výrobky. Na telesnej výchove si zabehali, zahrali futbal, florbal, vybíjanú a volejbal ..... Ďakujem rodičom a starým rodičom za spoluprácu pri príprave výborného jedla. PaedDr. Katarína Hanesová

 • Výtvarné práce - Hovorme o jedle

  Výtvarné práce - Hovorme o jedle
 • „Nezabúdaj na raňajky“ - V. B

  „Nezabúdaj na raňajky“ - V. B

  Naša škola sa zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle do dennej témy „Nezabúdaj na raňajky“ - V. B trieda

  Nepravidelný príjem raňajok patrí medzi najčastejšie nedostatkyv stravovacom režime detí. Preto je dôležité naučiť deti pravidelnej konzumácii raňajok (vo forme vyváženého prísunu bielkovín, cukrov a tukov) a hľadať inšpiráciu pre prípravu zdravých raňajok v tradičnom stravovacom modeli, ktorý pochádza z potravín vyprodukovaných v prostredí v ktorom žijeme.

  Na hodine biológie, žiaci V. B triedy, vytvorili plagát Nezabúdaj na raňajky, ktorý prezentovali spolužiakom. Oboznámili spolužiakov o dôležitosti raňajok:

  Raňajky by mali naštartovať metabolizmus a telu dodať minimálne pätinu dennej energie. Vynechanie raňajok sa prejaví stratou koncentrácie a zhoršením pamäte. Žiaci, ktorí odišli z domu hladní, sú nesústredení a dosahujú v škole horšie výsledky. Dokázalo sa, že dlhodobé vynechávanie raňajok zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi, rastie riziko srdcovo-cievnych ochorení a vzniku cukrovky.

  A pritom každý pozná to chronicky známe príslovie: 

  Raňajky zjedz sám,

  obed si rozdeľ s priateľom

  a večeru daj nepriateľovi.

  Vytvorili aj receptár zdravých receptov na raňajky.

  Žiaci spolu s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami pripravili zdravé tradičné aj netradičné raňajky: chlieb s maslom a medom, lekvárom, mlieko a kakao, vajíčková nátierka, rybacia nátierka, cesnaková nátierka, avokádová nátierka, ovsené lievance s domácim džemom, jablkový koláč, domáca bábovka, domáci chlieb.

  Potom sme sa všetci spoločne aj s vedením školy a pani učiteľkami naraňajkovali a s radosťou pokračovali vo vyučovaní.

 • Hovorme o jedle 3.A

  Hovorme o jedle 3.A

  Žiaci 3.A triedy sa pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Jany Letkovej zapojili do výtvarnej súťaže „CHUTNÉ MAĽOVANIE“ a fotografickej súťaže „OČAMI GURMÁNA“. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci rôznymi technikami stvárnili dané témy.  Vyučovací  proces  bol spestrený  zážitkovým  učením,  na  ktorom žiaci prezentovali svoje gurmánske špeciality spolužiakom.

 • ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE LITERATÚRY

  ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE LITERATÚRY

  EXKURZIA V MARTINE
  ​​​​​​​V jeden nádherný októbrový deň (21.10.2019) sa žiaci 2. stupňa ZŠ s MŠ Ondreja Cabana vydali, pod vedením pani učiteliek Mgr. Behulovej, Mgr. Repkovej, a Mgr. Karasovej, po stopách slovenskej literatúry a za históriou do Martina, kde sídli Matica slovenská a ďalšie významné pamiatky.Ako prvú sme navštívili samotnú Maticu slovenskú. Názov "matica" pochádza zo srbského jazyka a znamená "zdroj" alebo "včelia kráľovná". Je to najstaršia vedecká a kultúrna ustanovizeň na Slovensku. Jej sídlom sa stal Turčiansky Svätý Martin. Vznikla v roku 1863. Mnoho rokov nefungovala. A práve tento rok slávime sté výročie jej oživotvorenia.Po návšteve Matice slovenskej, smerovali naše kroky do Domu Jozefa Cígera Hronského. Vypočuli sme si pútavú prednášku o tejto osobnosti našich dejín, ktorá bola slovenským spisovateľom, učiteľom, maliarom, redaktorom, publicistom, autorom literatúry pre mládež, správcom Matice slovenskej a predsedom Matice slovenskej. Pod jeho vedením sa Matica slovenská stala prosperujúcou národnou inštitúciou. Obdivovať sme mohli aj predmety, ktoré boli súčasťou jeho života.Po literárnej prednáške sme sa presunuli na Národný cintorín v Martine. Pietne miesto, ktoré dýcha históriou. Miesto posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Symbolicky, zapálením sviečky, sme poďakovali všetkým osobnostiam odpočívajúcim na tomto mieste za ich obetavú prácu v prospech nás... V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Dnešný výlet bol skutočne zaujímavý, obohatili sme si svoje vedomosti nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu. Nadobudnuté poznatky žiaci určite využijú počas vyučovania SJL a pri príprave na T9.O rok sa tešíme na Banskú Štiavnicu, Sládkoviča a Marínu. 😍

  Príspevok: Mgr. Repková, Mgr. Behulová

 • Riaditeľské voľno 20.11.2019 Testovanie 5

 • Zdravo a chutne v 2.B

  V mesiaci október sme sa so žiakmi na vyučovacích hodinách venovali témam rastliny a ich význam pre život. Na prvouke sme sa rozprávali a robili pokusy od klíčenia, rozmnožovania semienok až po rast rastlín. Vysvetlili sme si ich význam  nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá a spoločnosť.

  Našim spoločným cieľom je naučiť naše deti zdravšie sa stravovať a nosiť do školy každý deň na desiatu ovocie alebo zeleninu, ktorá je  zdraviu prospešná pre nás všetkých.

  Na výtvarnej výchove sme vytvorili krásne práce na tému vitamíny pre naše zdravie a na záver sme si pripravili zdravú vitamínovú bombu vo forme  ochutnávky čerstvého ovocia a zeleniny. Deťom sa práce vydarili a za odmenu sa občerstvili na výbornom a zdravom pohostení. Všetkým veľmi chutilo a deti si želali viac takýchto dní...., čo hovorí za všetko.

  Triedna učiteľka 2.B, Mgr. Lenka Villemová

 • „Naši na akademickej pôde za Štefánikom“

  „Naši na akademickej pôde za Štefánikom“

  V utorok, 15. októbra sme sa s dejepisnými olympionikmi zúčastnili úžasnej besedy pod názvom: „Milan Rastislav Štefánik – muž železnej vôle s odvahou ísť za svojim cieľom,“ ktorej súčasťou boli vzácni a veľmi fundovaní hostia:
  Jozef Banáš, autor historického románu Prebijem sa! Štefánik - muž železnej vôle
  PhDr. Ferdinand Vrábel, autor publikácie Splnený sen: Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa 
  Ing. Pavel Šesták, správca nadácie Milana Rastislava Štefánika 
  Podujatie sa konalo v univerzitnej knižnici UKF a besedu odborným slovom sprevádzal PhDr. Róbert Arpáš, PhD. z katedry histórie UKF, ktorý sa špecializuje na slovenské dejiny prvej polovice 20. storočia. Prišli sme sem predovšetkým nasávať nové informácie o tejto nasledovaniahodnej osobnosti našich národných dejín od tých najfundovanejších odborníkov na jeho život a dielo. Treba však dodať, že hoci bola beseda určená prioritne študentom Univerzity Konštantína Filozofa, naši žiaci neboli len pasívnymi pozorovateľmi besedy, ale sa aj aktívne zapájali úprimným záujmom o tému a kladením otázok váženým hosťom. Podujatie sme si teda mimoriadne vychutnali a domov sme odchádzali s dobrým pocitom, novými knižkami, pochvalou  a uznaním od usporiadateľov aj hostí, ale najmä s výnimočným zážitkom. Myslím, že sme si tak dôstojne uctili pamiatku jedného veľkého muža, ktorý svojou nezlomnou vôľu a láskou k vlasti predurčil slobodný vývoj slovenského národa. 
   Mgr. Miroslava Müllnerová 

 • Zdravo a výživne sa stravujme...

  Zaujať deti zdravou výživou vôbec nie je ľahké. Už len z toho dôvodu, že v ich veku si dôležitosť výživy vôbec neuvedomujú a stačí, aby im jedlo chutilo. Prístup k jedlu majú deti takmer všade a častokrát si samé vyberajú to, čo budú jesť. Čo si vyberú záleží na tom, čo sa doma o jedle naučili od rodičov (stravovacie zvyklosti) alebo čo im rodičia priamo zabalili. 

  Výživová poradkyňa pani Mária Zelenajová si pripravila pre deti prednášku spojenú s prezentáciou, ktora bola prispôsobená chápaniu detí základnej školy. Neustále dávala do súvislosti pohyb, výživu a životosprávu a zdôraznila, že každé jedlo dňa je dôležité. Raňajky, desiata, obed, olovrant i večera.

  Deti zaujal aj hosť, zápsník MMA pochádzajúci z Nitry, ktorý deťom rozpovedal svoj príbeh o tom, ako schudol a začal sa venovať športu. Deti sa do diskusie zapájali svojimi názormi i otázkami. 

  Dúfajme, že u detí sa začnú rozvíjať zásady zdravého a vyváženého stravovania ešte viac ako doteraz.

   

 • Kurz anglického jazyka (doplnenie skupín)

  Kurz anglického jazyka (doplnenie skupín)

  Vážení rodičia,

  v prípade záujmu Vášho dieťaťa o absolvovanie kurzu anglického jazyka s Jazykovou školou inlingua, ho máte možnosť prihlásiť na kurz do pondelka (7. októbra 2019). Dieťa prihlásite formou prihlášky, ktorú si stiahnete tu: prihlaska.pdf. Vyplnenú prihlášku odovzdáte triednemu učiteľovi. V prípade, že nemáte možnosť si prihlášku vytlačiť, kontaktujte triedneho učiteľa, ktorý Vám prihlášku zabezpečí. Ponuka platí pre všetky ročníky, 1. aj 2. stupeň, ide o doplnenie posledných voľných miest v kurze.

  Ďakujeme. 

 • ‼️POZOR‼️

  ‼️POZOR‼️

   

  Milí rodičia a žiaci,
  riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ondreja Cabana oznamuje, že zajtra (2. októbra 2019) bude skrátené vyučovanie do 12.00 hod. z dôvodu odstávky pitnej vody v celej obci. Bude sa odstraňovať porucha na verejnom vodovode. Predpokladaný čas odstávky je od 9.00 do 13.00 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Jesenný festival spojený so súťažou, výstavou a ochutnávkou

 • Opäť sme navštívili LingvaFest

  Opäť sme navštívili LingvaFest

  V piatok 27.9. sme sa s 12 žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka opäť zúčastnili jazykového festivalu LingvaFest, ktorý sa konal v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave. Žiaci sa zúčastnili viacerých aktivít podľa vlastného výberu zameraných na rozmanité svetové jazyky: jazykových rýchlokurzov, prednášok, súťažných kvízov, workshopov či výchovno-motivačného koncertu skupiny Suvereno. Chalani si pochvaľovali prehľad čínskeho a japonského jazyka 😊Navyše sa k nám počas festivalu pripojil aj "náš" anglický lektor Ralph, takže sme všetci "spíkovali" jedna radosť 😃 Už teraz sa tešíme na budúci ročník. 👍 

  Mgr. Mullnerová a Mgr. Andočová

 • Veľké poďakovanie deťom z našej školy od futbalistov

  Veľké poďakovanie deťom z našej školy od futbalistov

  Naši žiaci sa zúčastnili na Tehelnom poli v Bratislave na futbalovom zápase, zažili skvelú atmosféru a domov sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami.

  A TU JE POĎAKOVANIE, KTORÉ IM PRÁVOM PATRÍ...

  KLIK: https://youtu.be/V38jj-sRovo

  ŠK Slovan Bratislava na čele s hráčmi ďakujú všetkým deťom zo základných škôl a futbalových klubov z celého Slovenska a aj z Čiech. 

  Na Tehelné pole prišlo takmer 6000 detí, ktoré vytvorili úžasnú atmosféru a pomohli nášmu tímu k víťazstvu nad Besiktasom. Veríme, že akcia privedie k futbalu ďalších mladých fanúšikov, ktorí budú navštevovať naše zápasy. 

  Naše poďakovanie patrí aj zástupcom škôl a futbalových klubov, ktorí zorganizovali deti a prihlásili ich na včerajší futbalový sviatok na Tehelnom poli. Už na preplnenom námestí štadióna pred zápasom bolo vidno, že deti z rôznych kútov Slovenska boli nesmierne namotivované na zápas, pripravené vlajkami, šálmi a rôznymi transparentami Slovana. Naše poďakovanie patrí aj samotným rodičom detí, že aj napriek neskoršiemu začiatku zápasu pustili na tento zápas svoje deti a aj oni týmto spôsobom prejavili vzťah k nášmu klubu. 

   

  „Naše deti“, samozrejme sú to vaše deti, ale na 90. minúte včerajšieho zápasu sme si ich dovolili osvojiť, boli fantastické. „Naše deti“ dokázali to, čo si nikto z nás v klube na čele s hráčmi nedokázal ani len predstaviť. Neúnavne povzbudzovali hráčov vpred, spievali a kričali známe pokriky a chorále fanúšikov Slovana, skákali a mávali šálmi či vlajkami. Doslova zimomriavky behali po tele, až tiekli slzy plné emócii do očí, keď pri konci prvého polčasu všetky deti spolu s učiteľmi či trénermi skákali a kričali známy pokrik „MY SME SLOVAN BRATISLAVA, HEJ, HEJ...“

  Slovan pri konci prvého polčasu prehrával 1:2. A čo na to deti? No a čo.... fandíme, kričíme a skáčeme ďalej. Ženieme slovanistov vpred a posúvame im našu energiu na ihrisko. A čo na to hráči? Ďakujeme, nesmierne si to vážime a pre vás strieľame v druhom polčase 3 góly do siete Besiktasu. Výsledok? Nádherné víťazstvo Slovana nad Besiktasom 4:2, skvelá atmosféra vytvorená „našimi deťmi“ a fantastický zážitok pre všetkých na štadióne, ale aj pre našich fanúšikov pri TV.

  ĎAKUJEME! ĎAKUJEME! ĎAKUJEME!

  P.S. Pozveme vás veľmi radi aj nabudúce

 • Poďakovanie (Dobrovoľný odber krvi)

  Poďakovanie (Dobrovoľný odber krvi)

  Dňa 24. 9. 2019 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Podielnickom poľnohospodárskom družstve v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 31 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

  Veľké poďakovanie patrí predsedovi družstva, Ing. Miroslavovi Špacírovi a jeho kolektívu, za priestory a spoluprácu. Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Ďakujem firme Labaš za perá, pani Elene Púčikovej a žiakom z krúžku Mladý záchranár za pomoc a spoluprácu.

  Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v januári 2020. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. Všetci ste srdečne vítaní.

   

  PaedDr. Katarína Hanesová

  Predsedníčka MS SČK Komjatice

 • Staňte sa tvorcami vedomostnej omaľovánky a vyhrajte vecné ceny

  Staňte sa tvorcami vedomostnej omaľovánky a vyhrajte vecné ceny

  Ako bude súťaž prebiehať?

  Cieľom súťaže je umožniť učiteľom a žiakom nielen zo základných škôl zapojených do verejnoprospešného vzdelávacieho projektu „Vedomostné ostrovy“, ale aj ostatných základných škôl, aktívne sa podieľať na tvorbe „Vedomostnej omaľovánky“ vytváraním jednotlivých obrázkov.

  V termíne od 25.9. do 20.10.2019 si na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk v časti “Podklady k obrázkom na dokreslenie” vyberte jednu alebo viacero predlôh obrázkov a nechajte ich Vašim žiakov dotvoriť.

  Je na Vás, či v rámci vyučovacieho procesu využijete dopredu vytvorený obrázok, ktorý súvisí s preberaným učivom a pomôže tak žiakom pochopiť preberanú látku, alebo si každý žiak vyberie svoj obrázok sám. Pri každom obrázku na stránke budú názvy tém alebo kľúčové slová, pomocou ktorých si žiaci vyhľadajú danú pomocnú tému (viaceré) alebo oblasť z témy.

  POZOR! Do omaľovánok sa nemôže vpisovať text a žiaci ich nemôžu vymaľovať!

  Vzniknutá omaľovánka bude v rámci projektu „Vedomostné ostrovy“ darovaná počas expedície na Madagaskar učiteľom základnej školy v Antoby Est ako učebná pomôcka.

  Čo s obrázkami ďalej?

  Skeny prác Vašich žiakov nám zašlite mailom na adresu info@vedomostne-ostrovy.sk.

  V akých kategóriách sa súťaží?

  1. „úspešní autori súťažných obrázkov“, žiaci, ktorých diela budú zaradené do Vedomostnej omaľovánky,
  2. „autor najúspešnejšieho súťažného obrázka“, žiak, ktorého dielo získa najviac hlasov v hlasovaní na facebookovej stránke.

  Čo sa posudzuje?

  1. zrozumiteľnosti vysvetlenia danej témy
  2. umelecký dojem
  3. vlastná kreativita

  Tešíme sa na Vaše práce!

  Kompletné znenie pravidiel nájdete v časti “Pravidlá súťaže”.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria