• Pytagoriáda

     • V dňoch 9. a 10. apríla 2024 sa konali Okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali žiaci 3. ročníka: Ela Grófová, Jana Šimonová a Matias Petík; žiaci 4. ročníka: Tamara Haydenová a Adam Pavelka; žiaci 7. ročníka: Tatiana Vanková a Peter Jaššo; žiaci 8. ročníka: Mia Pizúrová a Matúš Uher. 
      Všetkým našim šikovným počtárom ďakujeme za účasť a Adamovi Pavelkovi gratulujeme k titulu „úspešný riešiteľ“.
      p. u. matematiky: A. Cagáňová, J. Letková, L. Villémová a V. Andočová

     • Okresné kolo - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 3. apríla 2024 sa uskutočnilo Okresné kolo súťaže Matematická olympiáda. Našu školu reprezentovali žiaci 6. ročníka: Jakub Garbier a Danko Klobučník; žiaci 7. ročníka: Natálka Dragúňová a Miško Bálint; a žiačka 8. ročníka: Viki Vargová. Všetci sa veľmi snažili, mozgové závity im pracovali naplno, za čo im veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa opäť o rok zapoja do MO 2025 a motivujú aj svojich spolužiakov 👍 

      p. u. matematiky Mária Kéryová a Veronika Andočová

     • Obvodné kolo v malom futbale žiakov

     • Dňa 12.4.2024 sa zúčastnili naši žiaci 3. a  4. ročníkov obvodného kola v malom futbale žiakov v Šuranoch „Mc Donald’s cup“. V skupine bolo 5 družstiev a dosiahli sme sme nasledovné výsledky:
      ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice – ZŠ Veľký Kýr 1:0
      ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice – ZŠ Michal nad Žitavou 0.0
      ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice – ZŠ Mojzesovo 6:0
      ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice – ZŠ Bernolákova Šurany 2:0

      V skupine obsadili 1. miesto a postúpili do semifinále.
      Blahoželáme.

      Mgr. Katarína Papierniková

     • DEŇ NARCISOV

     • Dňa 18. 4. 2024 (štvrtok) sa ZŠ s MŠ O. Cabana zapojí do Dňa narcisov. Žiaci budú pripínať narcisy za ľubovoľnú cenu. Všetci dobrovoľníci budú označení žltým tričkom s identifikačným číslom priamo na tričku. Peniaze budú vyberať do označených bielych pokladničiek.

      Na pokladničke je aj QR kód – pokiaľ by človek chcel prispieť, ale nemá hotovosť, môže prispieť priamo cez QR kód  jeho nasnímaním. Dobrovoľníci budú na viacerých stanovištiach v Komjaticiach: škola, Jednota na Námestí, TESCO, pošta, zdravotné stredisko a okolie Komjatíc.
      Všetky financie budú použité na poskytovanie všestrannej, predovšetkým psychosociálnej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

      Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA - POVALA

     •  

      Dnes (11.4.2024) zažili žiaci 1.-5. ročníka našej ZŠ neopakovateľné dobrodružstvo…
      Navštívili sme Divadlo Andreja Bagara v Nitre. 
      Mali sme možnosť sledovať známych slovenských hercov v akcii - v predstavení POVALA. Je to trochu rozprávka, trochu muzikál o jednej povale medzi nebom a zemou, kde je možné naozaj všetko. 

      Nadčasový príbeh so skvelou hudbou Gábora Pressera zabavil malých i veľkých. Predstavenie zároveň ponúklo všetko, čo miluje detský divák. Sú v ňom rozprávkové postavy, duchovia, gangstri, superpočítač, vynálezca, dobrá a zábavná babička, smiešni detektívi aj zaľúbenci. 
      Muzikál Povala priniesol dobrodružstvo, vtip, napätie, tajomstvo, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Je o hľadaní dobra v našom svete a v každom z nás… ❤️

      Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.👏👍

      Triedne pani učiteľky a pani asistentky 1.-5. ročníka

      (Fotografie z predstavenia-zdroj internet)

     • Pytagoriáda - okresné kolo


     • Dňa 9.4.2024 sa žiaci J. Šimonová, E. Grófová, M. Petík z 3.A; A. Pavelka zo 4.A a T. Haydenová zo 4.B zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda - okresné kolo.
      Mgr. Lucia Sabopálová

     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA


     • Dňa 10. apríla sa u nás v škole konal tradičný súboj tried vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry s názvom Čitateľská olympiáda. 
      Súťažili vybraní žiaci 6. a 7. ročníka.
      Dokázali, že dobre poznajú svoj materinský jazyk, vyznajú sa v literárnych pojmoch, vedia vyhľadávať v knihách dôležité informácie. 
      Zapojili aj svoje tvorivé bunky a vytvorili nápadité básničky.

      Z prvého miesta sa nakoniec tešili žiaci 7.A triedy, tesne za nimi skončili žiaci 6.A a 6.B triedy.

      Všetci žiaci sa dobre zabavili, zmerali si vedomosti s rovesníkmi a okrem dobrého pocitu si odniesli aj sladkú odmenu.
      Mgr. Zuzana Buranská

     • Divadelné predstavenie ZLODEJKA KNÍH v Novom divadle v Nitre

     •  

      Dnes navštívili žiaci 9. ročníka pomerne málo známe nitrianske divadlo, Nové divadlo, sídliace v priestoroch Matice slovenskej v Nitre.

      Nie veľmi početný (avšak výborný) herecký súbor zaujal kvalitným zábavným, no najmä poučným prevedením svetoznámeho románu z prostredia nacistického Nemecka v čase 2. svetovej vojny. Dielo ZLODEJKA KNÍH poznajú žiaci z hodín slovenského jazyka, mali teda možnosť porovnať literárne a divadelné spracovanie tohto románu.

      Predstavenie sa im veľmi páčilo, odnášajú si z neho príjemný zážitok i poučenie. Potešila ich aj hodinka strávená v nákupnom centre.

      Mgr. Zuzana Buranská, PaedDr. Katarína Hanesová

     • PIETNA SPOMIENKA NA OSLOBODENIE NAŠEJ OBCE

     • Dňa 27. marca 2024 si Obecný úrad Komjatice spolu so Základnou školou Ondreja Cabana pripomenuli 79. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou v 2. svetovej vojne. Po privítaní a úvodných slovách nasledoval príhovor pani riaditeľky ZŠ Mgr. Marty Gocníkovej, básne s témou vojny i mieru predniesla žiačka Olívia Gilányiová. Nechýbal ani spevácky súbor Nádej pri ZO SZPB pod vedením pani Márie Kristlovej, ktorý túto spomienku obohatil piesňami s príznačnou tematikou. Slávnostný akt kladenia venca k pamätníku vykonal pán starosta obce Peter Hlavatý s pani riaditeľkou a zástupkyňou spev. skupiny Nádej.

      Všetkým, ktorí si dnes s nami pripomenuli toto výročie, aj tým, ktorí bojovali za slobodu, i tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách patrí hlboká úcta a poďakovanie - to najsrdečnejšie, najvrúcnejšie. 
       
      Na záver si zaželajme to, čo ľudia potrebujú najviac...zaželajme si MIER!
      Zaželajme si MIER všade vo svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek nárok.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Veľká noc v ŠKD

     • Príprava na Veľkú noc,  maľovanie vajíčok,  spev piesní,  kreslenie a rozhovor o veľkonočných sviatkoch  a tradíciách, pozorovanie jarnej prírody ďalekohľadom.

      Pani vych. Mgr. Malvína Morvaiová

     • Exkurzia Energoland Mochovce

     • Dňa 27. 3. 2024 sa naši ôsmaci vydali  na dobrodružnú cestu ODYSEU ENERGIE a navštívili zábavno-vzdelávacie centrum – Energoland v Mochovciach. Naším cieľom bolo preskúmať celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Žiaci zistili  ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Prešli si rôznymi interaktívnymi aktivitami a zážitkovou formou učenia získali nové informácie a poznatky z chémie a fyziky.PaedDr. Katarína Hanesová a Ing. Martina Šilhavíková

     • 📜📚📖Odkaz Mateja Hrebendu v školskej knižnici📜📚📖    

     •                            
      Hoci azda každý vie, že marec je venovaný knihám, málokto aj tuší, prečo je tomu tak. Dňa 10.3.1796, teda presne pred 228 rokmi sa narodil Matej Hrebenda Hačavský, na počesť ktorého je už od roku 1955 marec považovaný za mesiac knihy.
      Počas svojho života Matej Hrebenda prechodil celé Slovensko a zavítal aj do Prahy, Pešte či Viedne rozširujúc slovenské a české knihy. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu o význame kníh, národnej identity a kultúry. Knihy zbieral, rozširoval a zachraňoval roznášajúc ich do všemožných zákutí inteligencie - donášal ich vzdelancom, posielal  ich do škôl. Taktiež výrazne dopomohol s budovaním a rozširovaním knižníc.
      V našej školskej knižnici sme počas celého marca mali dvere otvorené pre všetkých žiakov od najmenších prvákov, až po najstarších žiakov našej školy, v duchu odkazu Mateja Hrebendu a popularizácie čítania kníh pre všetkých žiakov, nielen pre zapísaných čitateľov, ktorých máme 93. 
      Rôznorodými aktivitami sme sa snažili knihy zatraktívniť najmä pre tých žiakov, ktorí  knihám v dnešnej elektronickej dobe neprišli na chuť, určite sme ohúrili malých prvákov, ktorí už v tomto období majú zvládnutú  abecedu a s nadšením obdivovali množstvo krásnych kníh v našej knižnici. Mnohí sa  už  tešia, ako na budúci školský rok budú čitateľmi našej knižnice. Pani učiteľky 1. stupňa počas celého mesiaca s deťmi aktívne pracovali v triedach,  ale aj  navštevovali školskú knižnicu, kde v rámci hodín čítania tvorivo pracovali s knihami. Deti si v triedach robili  tiež prezentácie svojich vlastných kníh, ktoré majú najradšej a neraz si ich čítali i počas prestávok. 
       V knižnici sme knihy všetkým žiakom našej školy prezentovali nielen ako doplnkové  a rozširujúce čítanie ku učivu, ale knihu ako samostatné, unikátne  tlačené médium pre aktívny oddych, či knihu ako umelecké dielo s originálnou grafikou a ilustráciami. Nevynechali sme ani časopisy a audioknihy, ktoré sú novinkou našej knižnice. Starších žiakov z audiokníh zaujal Malý princ s diskusiou o morálnom odkaze diela Exupéryho. Veľkej obľube starších žiakov sa tešia povesti, mytológia, dobrodružná a dievčenská literatúra, fantasy a čoraz častejšie aj literatúra faktu.                                           
      Tento mesiac  sme síce zintenzívnili  fokusovanie na knihy, ale v podstate môžeme skonštatovať, že na našej škole sa usilujeme o to, aby mesiacom knihy nebol len marec, ale celý školský rok.  
      Za školskú knižnicu Mgr. A. Cagáňová

     • Šmolkovia

     • Dňa 26.3.2024 sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnili interaktívnej výstavy ŠMOLKOVIA v Bratislave. Vyskúšali si ako v ŠMOLKOVSKEJ DEDINE vyhrať nad čarodejníkom Gargamelom, ako utiecť nahnevanemu kocúrovi Azraelovi a naučili sa hovoriť šmolkovskou rečou. Dobrodružstvo ukončili letom na bocianovi, ktorý ich preniesol na šmolkovsku oslavu. Po posilnení pizzou sme sa zastavili pri bratislavskom hrade a parlamente. 

      Triedne učiteľky S. Králiková, M.Hlinková a asistentka A.Kecskesová.

     • Čítajú malí aj veľkí🇬🇧


     • Mesiac marec je už roky venovaný knihám, a tak sme si so žiakmi na hodinách anglického jazyka pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na čítanie a spoznávanie cudzojazyčnej literatúry. V našej škole nájdeme mnoho žiakov, ktorí radi čítajú a niektorí dokonca aj v anglickom jazyku.
      „ Moja obľúbená kniha“ – naši malí  žiaci si priniesli svoje obľúbené anglické knihy ,časopisy, komiksy, encyklopédie, obrázkové slovníky,  predstavili nám ich a niektorí z nich aj kúsok prečítali. Vďaka tejto aktivite sa mohli zoznámiť s množstvom zaujímavých kníh. Starší žiaci čítali na hodinách zaujímavé príbehy o Slovensku v anglickom jazyku z našej školskej anglickej knižnice.

      “Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
      Jeanette Winterson

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Knižní hrdinovia na hodinách anglického jazyka 📚⚔️

     •  

      Niekoľko hodín sa skupina žiakov ôsmeho ročníka na hodinách anglického jazyka usilovne venovala legende o Robinovi Hoodovi, ktorá v súčasnosti patrí k povinnej literatúre. Keďže zistili, že mnoho o tomto tajomnom hrdinovi nevedia, rozhodli sa rozšíriť si svoje nadobudnuté vedomosti najnovším filmovým spracovaním. V následnej diskusii prezentovali svoje názory, zamýšľali sa nad vtedajšou spoločenskou situáciou, hľadali podobnosti medzi populárnym anglickým hrdinom a našim Jánošíkom, a zhodli sa v tom, že by nechceli byť súčasťou ani jedného vernej skupiny.  
      A čo by to bolo za pani učiteľku anglického a nemeckého jazyka, keby nevyužila ponúknutú príležitosť a neprepojila by tieto dva jazyky a kultúry?! Výsledkom sú krásne projekty o anglickom zlodejovi Hoodovi, slovenskom hrdinovi Jánošíkovi a mýtickej švajčiarskej legende Tellovi, ktoré vznikli za využitia digitálnych technológií. 
      Jedno však mali naši hrdinovia spoločné, a to, že radi bohatým brali a chudobným dávali. 
      P.uč. Žáčiková

     • 🏆🥈🥉ÚSPECH V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Dňa 25. marca 2024 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v NZ konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
      Naše šikovné dievčatá dosiahli krásne umiestnenia. 
      🥉V 2. KAT. - poézia - obsadila 3. miesto 
      Olívia Gilányiová (žiačka p. uč. Mgr. Gallovej)
      🥈V 3. KAT. - poézia- získala 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola 
      Melissa Molovová (žiačka p. uč. PaedDr. Repkovej). 

      Dievčatám srdečne gratulujem!🌷🌷🌷👏

      Dobrý pocit z víťazstva a sladká zmrzlina boli našou odmenou. 😋🍦🍦🍦

      Som rada, že sa vytrvalosť, snaha a svedomitá príprava Olivky a Melissky “pretavila” do úspechu v okresnom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a rodičom za prípravu. 
      Zároveň ďakujeme organizátorom súťaže, porote i vedeniu našej ZŠ za podporu. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková