• Z aktivít ŠKD

     • Marec mesiac knihy v Škd.  
      Výroba vlastných príbehov a kníh. 
      Čítanie a prezeranie kníh a encyklopédii. Jarná výzdoba triedy.
      Pani riaditeľke ďakujeme za krásne nové koberce, z ktorých sa deti veľmi tešili.  
      Pani vych. Mgr. Malvína Morvaiová

     • 🟡PÁN NÁPAD ZACHRAŇUJE SVET🟡


     • Dnes sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení spojenom s besedou s hercami a predajom kníh v KD v Komjaticiach. Privítali sme medzi nami výborných hercov z Divadla TUŠ a pani Magdalénu Fazekašovú z vydavateľstva Trio Publishing, ktoré krásne príbehy pána Uličianskeho vydáva knižne, a pod ktorej záštitou sa toto podujatie konalo.
      Spolu s pani učiteľkami sa žiaci na tento deň pripravovali, čítali príbehy, písali čitateľské záznamy, kreslili ilustrácie, hľadali na internete informácie a písali referáty o výbornom slovenskom autorovi Jánovi Uličianskom. 
      Dnes, pred našimi očami ožil jeho knižný príbeh - Pán Nápad zachraňuje svet. Išlo o ekopríbeh o záchrane našej ohrozenej planéty. Na jeho záchranu nepotrebujeme nič iné, len lásku k svetu, v ktorom žijeme...
      V závere naša pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková umelcom poďakovala a žiaci im odovzdali darčeky.
      Pán spisovateľ Uličiansky sa, žiaľ, na dnešnej besede nemohol zúčastniť, my sme mu však nahrali pozdrav, ktorý mu pošleme…🤗🥰 (pozdrav si môžete pozrieť v komentári)
       
      Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
       
      Príspevok: PaedDr. Lucia Repková

     • 🧞‍♂️ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE SJL 🧞‍♂️ Divadelné dopoludnie v Starom divadle Karola Spišáka v NR - Aladín 

     • Dnes sme my, žiaci z 5.B, “vzlietli na lietajúcom koberci” a zažili sme jeden z príbehov Tisíc a jeden noci, ktorý nám rozpovedala múdra Šeherezáda. Príbeh o chlapcovi Aladínovi, ktorý má zlaté srdce a túžbu v očiach, a na ktorého meno je zakliata čarovná lampa. O Džinovi, duchovi z lampy, ktorý splní každé prianie na počkanie… A tiež o princeznej Budúr, ktorej kráse sa neubráni najsilnejší zo silných ani najmúdrejší z múdrych. Aj o vezírovi Maghrebovi, ktorý chce získať krásnu princeznú i čarovnú lampu a ovládnuť celý svet.

      Vyzdvihujeme úžasné výkony umelcov, nádherné kostýmy a kulisy, kombináciu spevu, slova a hudby, klasického, bábkového i tieňového divadla…
      Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo a spoločne so mnou Vám odporúčame, “vzlietnuť na lietajúcom koberci” tiež. 😊

      A ja ešte doplním, že naša aktivita bola aj o etikete v divadle - vysvetlení určitých nepísaných pravidiel, že ako sa v divadle správať a čomu sa radšej vyhnúť.

      Ja musím mojich žiakov pochváliť, boli disciplinovaní a pravidlá etikety dodržiavali, začo dostali od zamestnancov divadla pochvalu a mňa potešil komentár: “aké máte dobré deti”. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková

      (Foto z predstavenia - zdroj internet)

     • T9 2024

     • Dňa 20.3.2024 ( streda ) sa uskutoční celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v čase od 8:00 - 11:50 ( žiaci s upravenými podmienkami 1.skupina obmedzenia do 12:20). Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

      Účasť každého žiaka je povinná. V prípade neúčasti sa žiak musí zúčastniť náhradného testovania v školách, ktoré určí RÚŠS v spoluprác s NIVAM dňa 4.4.2024.

      Základné informácie k testovaniu a tiež harmonogram testovania nájdete na www.nivam.sk

      https://www2.nucem.sk/dl/5659/Zakladne%20informacie%20T9%202024.pdf


       

     • PROSBA O POMOC - VYPLNENIE DOTAZNÍKA K RIGORÓZNEJ PRÁCI

     • PROSBA O POMOC - VYPLNENIE DOTAZNÍKA K RIGORÓZNEJ PRÁCI: Sharenting - fenomén moderného rodičovstva 

      Dobrý deň,
       
      moje meno je Lenka Šovčíková a obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri výskume k mojej rigoróznej práci. Chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri sprostredkovaní dotazníka rodičom detí.
      Ďakujem Vám!

      Prikladám link na dotazník: https://forms.office.com/e/AtCffrk1pQ

      S pozdravom,
      Lenka Šovčíková