• PIETNA SPOMIENKA NA OSLOBODENIE NAŠEJ OBCE

     • Dňa 27. marca 2024 si Obecný úrad Komjatice spolu so Základnou školou Ondreja Cabana pripomenuli 79. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou v 2. svetovej vojne. Po privítaní a úvodných slovách nasledoval príhovor pani riaditeľky ZŠ Mgr. Marty Gocníkovej, básne s témou vojny i mieru predniesla žiačka Olívia Gilányiová. Nechýbal ani spevácky súbor Nádej pri ZO SZPB pod vedením pani Márie Kristlovej, ktorý túto spomienku obohatil piesňami s príznačnou tematikou. Slávnostný akt kladenia venca k pamätníku vykonal pán starosta obce Peter Hlavatý s pani riaditeľkou a zástupkyňou spev. skupiny Nádej.

      Všetkým, ktorí si dnes s nami pripomenuli toto výročie, aj tým, ktorí bojovali za slobodu, i tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách patrí hlboká úcta a poďakovanie - to najsrdečnejšie, najvrúcnejšie. 
       
      Na záver si zaželajme to, čo ľudia potrebujú najviac...zaželajme si MIER!
      Zaželajme si MIER všade vo svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek nárok.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Veľká noc v ŠKD

     • Príprava na Veľkú noc,  maľovanie vajíčok,  spev piesní,  kreslenie a rozhovor o veľkonočných sviatkoch  a tradíciách, pozorovanie jarnej prírody ďalekohľadom.

      Pani vych. Mgr. Malvína Morvaiová

     • Exkurzia Energoland Mochovce

     • Dňa 27. 3. 2024 sa naši ôsmaci vydali  na dobrodružnú cestu ODYSEU ENERGIE a navštívili zábavno-vzdelávacie centrum – Energoland v Mochovciach. Naším cieľom bolo preskúmať celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Žiaci zistili  ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Prešli si rôznymi interaktívnymi aktivitami a zážitkovou formou učenia získali nové informácie a poznatky z chémie a fyziky.PaedDr. Katarína Hanesová a Ing. Martina Šilhavíková

     • 📜📚📖Odkaz Mateja Hrebendu v školskej knižnici📜📚📖    

     •                            
      Hoci azda každý vie, že marec je venovaný knihám, málokto aj tuší, prečo je tomu tak. Dňa 10.3.1796, teda presne pred 228 rokmi sa narodil Matej Hrebenda Hačavský, na počesť ktorého je už od roku 1955 marec považovaný za mesiac knihy.
      Počas svojho života Matej Hrebenda prechodil celé Slovensko a zavítal aj do Prahy, Pešte či Viedne rozširujúc slovenské a české knihy. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu o význame kníh, národnej identity a kultúry. Knihy zbieral, rozširoval a zachraňoval roznášajúc ich do všemožných zákutí inteligencie - donášal ich vzdelancom, posielal  ich do škôl. Taktiež výrazne dopomohol s budovaním a rozširovaním knižníc.
      V našej školskej knižnici sme počas celého marca mali dvere otvorené pre všetkých žiakov od najmenších prvákov, až po najstarších žiakov našej školy, v duchu odkazu Mateja Hrebendu a popularizácie čítania kníh pre všetkých žiakov, nielen pre zapísaných čitateľov, ktorých máme 93. 
      Rôznorodými aktivitami sme sa snažili knihy zatraktívniť najmä pre tých žiakov, ktorí  knihám v dnešnej elektronickej dobe neprišli na chuť, určite sme ohúrili malých prvákov, ktorí už v tomto období majú zvládnutú  abecedu a s nadšením obdivovali množstvo krásnych kníh v našej knižnici. Mnohí sa  už  tešia, ako na budúci školský rok budú čitateľmi našej knižnice. Pani učiteľky 1. stupňa počas celého mesiaca s deťmi aktívne pracovali v triedach,  ale aj  navštevovali školskú knižnicu, kde v rámci hodín čítania tvorivo pracovali s knihami. Deti si v triedach robili  tiež prezentácie svojich vlastných kníh, ktoré majú najradšej a neraz si ich čítali i počas prestávok. 
       V knižnici sme knihy všetkým žiakom našej školy prezentovali nielen ako doplnkové  a rozširujúce čítanie ku učivu, ale knihu ako samostatné, unikátne  tlačené médium pre aktívny oddych, či knihu ako umelecké dielo s originálnou grafikou a ilustráciami. Nevynechali sme ani časopisy a audioknihy, ktoré sú novinkou našej knižnice. Starších žiakov z audiokníh zaujal Malý princ s diskusiou o morálnom odkaze diela Exupéryho. Veľkej obľube starších žiakov sa tešia povesti, mytológia, dobrodružná a dievčenská literatúra, fantasy a čoraz častejšie aj literatúra faktu.                                           
      Tento mesiac  sme síce zintenzívnili  fokusovanie na knihy, ale v podstate môžeme skonštatovať, že na našej škole sa usilujeme o to, aby mesiacom knihy nebol len marec, ale celý školský rok.  
      Za školskú knižnicu Mgr. A. Cagáňová

     • Šmolkovia

     • Dňa 26.3.2024 sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnili interaktívnej výstavy ŠMOLKOVIA v Bratislave. Vyskúšali si ako v ŠMOLKOVSKEJ DEDINE vyhrať nad čarodejníkom Gargamelom, ako utiecť nahnevanemu kocúrovi Azraelovi a naučili sa hovoriť šmolkovskou rečou. Dobrodružstvo ukončili letom na bocianovi, ktorý ich preniesol na šmolkovsku oslavu. Po posilnení pizzou sme sa zastavili pri bratislavskom hrade a parlamente. 

      Triedne učiteľky S. Králiková, M.Hlinková a asistentka A.Kecskesová.

     • Čítajú malí aj veľkí🇬🇧


     • Mesiac marec je už roky venovaný knihám, a tak sme si so žiakmi na hodinách anglického jazyka pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na čítanie a spoznávanie cudzojazyčnej literatúry. V našej škole nájdeme mnoho žiakov, ktorí radi čítajú a niektorí dokonca aj v anglickom jazyku.
      „ Moja obľúbená kniha“ – naši malí  žiaci si priniesli svoje obľúbené anglické knihy ,časopisy, komiksy, encyklopédie, obrázkové slovníky,  predstavili nám ich a niektorí z nich aj kúsok prečítali. Vďaka tejto aktivite sa mohli zoznámiť s množstvom zaujímavých kníh. Starší žiaci čítali na hodinách zaujímavé príbehy o Slovensku v anglickom jazyku z našej školskej anglickej knižnice.

      “Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
      Jeanette Winterson

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Knižní hrdinovia na hodinách anglického jazyka 📚⚔️

     •  

      Niekoľko hodín sa skupina žiakov ôsmeho ročníka na hodinách anglického jazyka usilovne venovala legende o Robinovi Hoodovi, ktorá v súčasnosti patrí k povinnej literatúre. Keďže zistili, že mnoho o tomto tajomnom hrdinovi nevedia, rozhodli sa rozšíriť si svoje nadobudnuté vedomosti najnovším filmovým spracovaním. V následnej diskusii prezentovali svoje názory, zamýšľali sa nad vtedajšou spoločenskou situáciou, hľadali podobnosti medzi populárnym anglickým hrdinom a našim Jánošíkom, a zhodli sa v tom, že by nechceli byť súčasťou ani jedného vernej skupiny.  
      A čo by to bolo za pani učiteľku anglického a nemeckého jazyka, keby nevyužila ponúknutú príležitosť a neprepojila by tieto dva jazyky a kultúry?! Výsledkom sú krásne projekty o anglickom zlodejovi Hoodovi, slovenskom hrdinovi Jánošíkovi a mýtickej švajčiarskej legende Tellovi, ktoré vznikli za využitia digitálnych technológií. 
      Jedno však mali naši hrdinovia spoločné, a to, že radi bohatým brali a chudobným dávali. 
      P.uč. Žáčiková

     • 🏆🥈🥉ÚSPECH V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Dňa 25. marca 2024 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v NZ konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
      Naše šikovné dievčatá dosiahli krásne umiestnenia. 
      🥉V 2. KAT. - poézia - obsadila 3. miesto 
      Olívia Gilányiová (žiačka p. uč. Mgr. Gallovej)
      🥈V 3. KAT. - poézia- získala 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola 
      Melissa Molovová (žiačka p. uč. PaedDr. Repkovej). 

      Dievčatám srdečne gratulujem!🌷🌷🌷👏

      Dobrý pocit z víťazstva a sladká zmrzlina boli našou odmenou. 😋🍦🍦🍦

      Som rada, že sa vytrvalosť, snaha a svedomitá príprava Olivky a Melissky “pretavila” do úspechu v okresnom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a rodičom za prípravu. 
      Zároveň ďakujeme organizátorom súťaže, porote i vedeniu našej ZŠ za podporu. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková

     • MAREC - MESIAC KNIHY v 3.A


     • Žiaci 3.A triedy sa ešte  s väčším nadšením v mesiaci marec venovali knihám a časopisom. V rámci čítania si vytvárajú čitateľské denníky k prečítaným knihám. Zaujímavou témou boli príslovia, porekadlá a pranostiky, ktoré súviseli aj s blížiacimi veľkonočnými sviatkami. Na hodinách slovenského jazyka žiaci zoraďovali spisovateľov a názvy literárnych diel podľa abecedy. Hodiny anglického jazyka a krúžok Funny English sa niesol v duchu rôznych aktivít zameraných na pomenovanie mesiacov,
      s využitím tabuliek s magnetickou abecedou. Okrem kníh žiaci aktívne pracovali s anglickými časopismi a slovníkmi, v ktorých vyhľadávali slovnú zásobu. Počas prestávok žiaci čítajú aj zaujímavé knihy z triednej knižnice, ktoré im boli zakúpené vedením školy, za ktoré  ďakujeme. Nechýbala návšteva školskej knižnice, v ktorej mal každý žiak k nahliadnutiu knihy z úžasnej ponuky.
      Mgr. Jana Letková

     • Beseda s príslušníkom policajného zboru SR

     • V pondelok 25. marca sme s našimi ôsmakmi a siedmakmi,  v rámci hodiny OBN absolvovali besedu s nadpráporčíkom Jurajom Uhríkom, príslušníkom PZ SR pôsobiacim na operačnom oddelení v Nitre,  ktorý dlhé roky pôsobil aj ako člen pohotovostnej motorizovanej jednotky. Aktuálne na hodinách občianskej náuky rozoberáme trestné právo a rozhodli sme sa teóriu o fungovaní orgánov činných v trestnom konaní prepojiť s praxou;) Žiaci sa počas besedy dozvedeli cenné informácie o aktívnej práci v policajnom zbore: o predpokladoch a požiadavkách na prácu v PZ SR , zásahoch v teréne, priestupkoch aj testných činoch a konkrétnych postupoch polície pri ich spáchaní, no a samozrejme sme sa  rozprávali aj o kriminalite mladistvých a jej  prevencii. Žiaci adresovali nášmu hosťovi množstvo zvedavých otázok, na ktoré dostali vyčerpávajúce odpovede. Týmto srdečne ďakujeme nášmu hosťovi za ochotu a čas strávený a našimi žiakmi :).

      Mgr. Miroslava Müllnerová

     • MAREC - mesiac knihy v 1.B 📚📖


     • Aj s našimi najmenšími prváčikmi sme si pripomenuli MAREC - mesiac knihy. Z domu si priniesli svoju najobľúbenejšiu knižku. Neboli to len rozprávkové a obrázkové knižky. Deti rady čítajú aj encyklopédie, komiksy či historické knižky. Poznajú už takmer všetky písmenká a veselo nám každý zo svojej knižky kúsok prečítal, alebo porozprával, aby sme vedeli, aké príbehy knižky skrývajú.
      Potom sme navštívili školskú knižnicu, kde sme sa porozprávali ako knižnica funguje, ako sa staráme o knižky a nielen o tie požičané. Žiaci si zopár kníh aj prelistovali, popozerali, prečítali a už sa tešia, keď si budúci rok budú môcť domov požičiavať knižky na čítanie.
      Tr. učiteľka Sabopálová

     • ⭐️🌙🎩NOC S ANDERSENOM🎩🌙⭐️

     • (Aktivita - MAREC - MESIAC KNIHY)

      Uplynulá noc patrila stretnutiu so vzácnym človekom...s rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom. Prišiel. Deťom z 5. B porozprával o sebe, o rodičoch, o detstve, o školských časoch, spomenul tvorbu, rodné mesto a odpovedal na všetky zvedavé otázky pani učiteľky i detí. Nechýbalo ani čítanie rozprávok od tohto velikána. Deti čítali deťom. Po besede s Andersenom nás čakal vedomostný kvíz zložený z otázok o autorovi, o prečítaných rozprávkach i zaujímavostiach.  
      Pizza, obľúbené jedlo detí, fajn sme si pochutili. 😋
      Poslednými aktivitami boli hry, pozeranie rozprávok a tanec. Všetky družstvá si počínali výborne. No vyhrať mohlo iba jedno. 
      Prví boli odmenení veľkými jednotkami a obrovským potleskom. Druhí získali malé jednotky. Tretí potlesk. 👏 Ej, dobre sme sa zabavili a zasmiali… 😉

      Veríme, že odkaz tohto spisovateľa zostane v srdciach všetkých detí, a ak po dnešnej noci vedia, kto bol ten "pán s cylindrom", malo to zmysel...pre nás (organizátorov) určite. Verím, že sme prispeli aj k rozvoju vzťahov v našej triede. 

      Veľká vďaka patrí Filipovi Kollárovi za herecký výkon, mojim asistentkám a vedeniu ZŠ za podporu a možnosť podujatie zorganizovať. 😘

      Pani učiteľka PaedDr. Lucia Repková

     • Svetový deň vody v 3.B


     • Dnes si žiaci lll.B tematickým vyučovaním pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY
      Vyriešili tajničku, a úlohy v pracovnom liste  na tému: Voda,    tvorili pojmovú mapu a snažili sa vysvetliť slová spájané s vodou, kraslili obrázok o vode, rozprávali sme sa o znečisťovanií vôd aj o možnostiach ochrany tejto vzácnej tekutiny. Vyrobili si kvapku vody z papiera. Žiaci si deň užili a boli naozaj šikovní.
      tr. uč. A. Martinásková

     • IQ olympiáda

     • Milí žiaci, 
      radi by sme Vás informovali o možnosti zapojenia sa do 13. ročníka súťaže IQ olympiáda.

      --
      Čo je to IQ olympiáda?
      Súťaž pre deti z celého Slovenska, ktorá sa teší medzi deťmi veľkej popularite. O tom svedčí už 12 úspešne zorganizovaných ročníkov súťaže, celkovo okolo 75.000 zapojených detí z takmer 600 škôl. IQ olympiáda nie je len súťažou pre deti, ale snaží sa naplniť aj vyšší cieľ. Tým je identifikácia nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom a ich následná podpora.

      Súťaž prebieha celkovo v 3 kolách - školské online, regionálne semifinále, celoštátne finále. V rámci nich riešia žiaci rôzne úlohy, ktoré pokrývajú širokú škálu intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach (verbálne schopnosti, priestorová orientácia, praktická inteligencia, vrodená logika, kreativita, pamäť, funkčná gramotnosť a pod.). Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy a prímy až kvarty osemročných gymnázií. Účasť žiakov je bezplatná.

     • Mesiac knihy v 2.A

     • V 2.A sme si pripomenuli MAREC mesiac knihy. Z triednej knižnice sme si vybrali knižku, ktorú sme si prečítali a zopakovali sme si ako zaobchádzať s knihou, aj dôvody, prečo je čítanie dôležité, zopakovali sme si písanie slabík de, te, ne, di, ti, ni, li na vetách z knižiek, ktoré sme museli prepísať do zošitov. Na záver sme si vyrobili záložky, ktoré budeme používať v našich obľúbených knižkách. 
      Tr.uč. Králiková

     • Vyhodnotenie OK CHEO

     • Dňa 14. 3. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v Nových Zámkoch. 
      Vo veľkej konkurencii obsadil krásne 3. miesto Matej Martiš z VIII. A triedy. 
      Matejovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 
      Držíme Ti palce a prajeme veľa úspechov v krajskom kole a na ďalších súťažiach.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Milujem slovenčinu - výtvarná výchova

     • Svoju lásku k ľúbozvučnej slovenčine a nádhernej slovenskej krajine výtvarne vyjadrili naši ôsmaci a siedmaci formou plagátu. Ich hlavnou úlohou bolo zaujať a upútať. Šikovní výtvarníci to dosiahli výberom a kombináciou farieb, vhodne zvolenými typmi a veľkosťou písma, a tiež nápaditými kresbami. Veď posúďte sami...

      Mgr. Nadežda Gallová

     • Čítanie nás baví 📖📕📚📜❤️


     • Naši žiaci  zo 4.B si aj tento rok s radosťou pripomenuli Marec-mesiac knihy. Všetci si do školy priniesli svoje obľúbené knihy, z ktorých si každý deň spoločne čítali. S pani učiteľkou sa rozprávali o histórii  vzniku knihy a o význame čítania kníh pre rozvoj osobnosti človeka.
      Každý žiak predstavil svoju obľúbenú knihu, z korej urobil aj pekný projekt. Deti knihy milujú,čo bolo aj vidieť.Cez prestávky si vždy posadali na chodbu,kde si spoločne čítali a rozprávali sa o svojich knižkách.Čítanie našich žiakov naozaj baví a ja som na nich veľmi hrdá❤️.
      Tr. učiteľka Mgr.Lenka Villemová