• Happy Birthday

     • Happy Birthday 🍀 Žiaci 6. ročníka sa na hodine angličtiny naučili ako sa vo Veľkej Británii oslavujú narodeniny a pri tejto príležitosti vyrobili beautiful Birthday cards. VI.A a VI.B

      Mgr. Veronika Andočová

     • Ďakujeme

     • ĎAKUJEME 🐾 V mene Zatúlaných labiek Šurany ďakujeme všetkým darcom za užitočné vecičky, ktoré spríjemnia psíkom a mačičkám pobyt v útulku. Zbierku odovzdáme koncom októbra, kedy nás Zatúlané labky navštívia. O termíne vás budeme včas informovať. Vaša Žiacka školská rada

     • Umelecká hodina hudobnej výchovy


     • Hudobná výchova nemusí byť len o ľudových piesňach a notách. Môže byť aj o zaujímavých faktoch o interpretoch rôznych dôb, hrách či dokonca maľovaní. Presne o tom sa presvedčili žiaci VII.A triedy na hodine hudobnej výchovy. Žiačka Mia Pizúrová si pre nich prichystala zaujímavú prezentáciu o svojich obľúbených kapelách Sweet a Kiss, ktorú zakončila vedomostným kvízom. Víťazi kvízu boli následne odmenení – a to maľovaním tváre podľa vzoru členov kapely Kiss. Všetci sme si hodinu poriadne užili a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nám rozšíria obzor v hudobnej oblasti.  

      Mgr. Eliška Žáčiková

     • Tvorilky

     • Z našej “tvorilkovskej” kuchyne. 
      Dnes si tvorilky pochutili na voňavých palacinkách,ktoré si  pripravili,prifarbili,upiekli,ozdobili a potom aj s veľkou chuťou zjedli ( viď foto).  
      Prajeme Vám dobrú chuť🥞🧇🫐
      Vaše tvorilky a pani uč. Ing. Šilhavíková

     • 📚📕💻ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL

     •  

      Dňa 13.10.2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 8. a 9. ročníkov, ktorí preukazovali vedomosti a zručnosti v troch častiach - v online vedomostnom teste, v transformácii textu a v ústnej časti, kde žiaci museli predniesť krátky prejav na určenú tému pred odbornou porotou, ktorej súčasťou bola aj naša pani riaditeľka. 

      Účastníci olympiády:
      8.A - Nataša Hralová, Ema Hlavatá, Nina Petrášová, Rebeka Kuželová, 8.B.- Simona Bakošová, Adam Nemeš, Rebeka Matejková, Andrej Zajíček, 9.A - Karolína Ivanová, Nicolas Černák, Tomáš Karas, Tadeáš Vanko, Juraj Macko, Alžbeta Ulejová, Martina Piková, Vladimíra Meňušová, 9.B - Matej Čerman, Hana Šimunková, Dajana Počarovská, Viktória Kelemenová.

      Všetci súťažiaci si zaslúžia náš obdiv za ich šikovnosť, priebojnosť a odhodlanosť reprezentovať seba i svoju triedu. Ďakujem súťažiacim za účasť, za prípravu a za ich výkony. Pani učiteľkám SJL za prípravu svojich žiakov, pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej za účasť v porote a nášmu vedeniu za možnosť súťaž realizovať.

      (Medzi fotografiami nájdete aj niekoľko krásnych slov o Vašich - našich deťoch.)

      Výsledky súťaže sa dozvieme o niekoľko dní, po vyhodnotení všetkých častí súťaže. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • Hovorme o jedle


     • Žiaci 2.B triedy si priniesli do školy ovocie, ktoré majú najradšej. Spoločne sme nachystali taniere s ovocím na ochutnávku. Žiaci  ochutnali aj sušené exotické ovocie a niektorí aj  čerstvé figy. Na hodine Sj pomenovali ovocie, rozdeľovali slová na slabiky, určovali počet slábík v slovách, pripomenuli si básne a piesne o ovocí, ktoré si pamätali z 1. ročníka a na VYV vytvorili obrázok jablka.

      Mgr. Antónia Martinásková

     • 2. A Hovorme o jedle

     • Žiaci 2.A triedy sa počas tohto týždňa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle"- Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Pri tejto príležitosti k nám zavítala Pani Jeseň. Žiaci priniesli ovocie a zeleninu zo svojich záhrad. Na hodinách anglického jazyka a v rámci krúžku Funny English sa pomocou IKT aktivít  žiaci naučili pomenovať ovocie a zeleninu po anglicky. Na výtvarnej výchove predviedli svoje úžasné talenty. Na záver žiakov čakala výborná vitamínová bomba-misy s ovocím.
      Mgr. Jana Letková

     • Prvé zasadnutie ŽŠR 🙂 

     • V stredu, 5. októbra sa konalo prvé oficiálne zasadnutie Žiackej školskej rady v tomto školskom roku. Privítali sme nových členov z radov našich tretiakov a zvolili sme si vedúcich členov ŽŠR v školskom roku 2022/2023 nasledovne: 

      Predsedníčka: Rebeka Kuželová (8.A)

      Podpredníčka: Mia Pizúrová (7.A)

      Tajomník/Zapistovateľ: Matej Čerman (9.B)

      Po zložení sľubu sme prešli k programu: spoločne sme diskutovali o rôznych aktivitách a školských akciách, ktoré plánujeme v nasledujúcich mesiacoch. Tešiť sa môžete na nové tematické dni, sútaže, dobročinné ativity a nové či tradičné školské akcie. Tešíme sa na (spolu)prácu v tomto  školskom roku! 👋🤗


      Matej Čerman, 9.B

     • Die Wiedervereinigung Deutschlands – Nemecký týždeň

     • 3. októbra si Nemci a celé Nemecko každoročne pripomínazjednotenie svojej krajiny, ktoré nastalo v roku 1990. A preto sme sa aj my, na hodinách nemeckého jazyka, rozhodli venovať tejto spomienke. Vytvorili sme tzv. nemecký týždeň, kde sme sa na hodinách nemčiny venovali nielen histórii, ale i kultúre, zvyklostiam a samotným zaujímavostiam tejto krajiny. Spoznávali sme miesta, ktoré sú nielen historicky, ale najmä cestovateľsky zaujímavé. Samotná vyučujúca priniesla fotografie zo svojich potuliek po Nemecku a žiakom porozprávala o svojich skúsenostiach, zážitkoch a priblížila im krajinu zo svojho pohľadu. Dúfam, že si to žiaci 7. a 8. ročníka užili, a snáď, jedného dňa, zavítajú i na niektoré zo spomínaných miest. 

      Pripravila: Mgr. Eliška Žáčiková

     • 🧶🪡🧵Tvorilky🧵🪡🧶 

     •  

      Dnešným dňom začíname aj my “tvorilky”.  Privítali sme nové členky do nášho tímu, prezreli sme si priestory, v ktorých budeme tvoriť, vypekať a vyvárať. Aj počasie nám prialo, a tak sme sa prešli po parku, aby sme nazbierali prírodný materiál na našu budúcu tvorbu. Dohodli sme si už aj  plány na ďalšie tvorilkovské dobrodružstvá.

      Vaše tvorilky a pani učiteľka Šilhavíková

     • Divadelné predstavenie

     • Vo štvrtok 6. októbra sa žiaci 9.B, 8.A a 8.B zúčastnili divadelného predstavenia Kým nastane ticho  v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Táto edukatívna hra pre deti a mládež netradičným spôsobom, pomocou interaktívnych prvkov varuje pred ekologickou hrozbou a nabáda k ochrane životného prostredia, najmä slovenských lesov. Žiakov zaujímavé podanie tejto témy bavilo a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové. 

      Mgr. Ž. Andiová, PaedDr. K. Hanesová, Mgr. Z. Buranská

     • DETSKÝ ČIN ROKA - stali sme sa detskou porotou

     •  ❤️

      Aj naša škola sa zapojila do hlasovania v projekte DETSKÝ ČIN ROKA. Príbehy sme si spolu zhodnotili a zahlasovali sme za tie, ktoré sa nám najviac páčili počas hodiny etickej výchovy. 

      Projekt žiakov motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Deti sa učia cez reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prírode.

      VERÍM, ŽE TO DOBRÉ, ČO SA DETI NAUČIA O ŽIVOTE CEZ PRÍBEHY INÝCH DETÍ SI ULOŽIA DO SRDIEČOK A ODNESÚ DO DOSPELOSTI.

      PaedDr. Lucia Repková

     • 📚📚📖ŠKOLSKÁ KNIŽNICA📖📚📚


     • Mnohé deti sa už nevedeli dočkať, kedy sa opäť otvoria brány našej školskej knižnice. Dnešným dňom teda začíname: v  tomto školskom roku  evidujeme 86 zapísaných čitateľov, radosť nám robí nielen vysoký počet čítania chtivých žiakov, ale i nárast počtu čitateľov z 2. stupňa ZŠ. Dnes sme privítali všetkých čitateľov, ale najviac pozornosti sa ušlo druhákom, ktorí vlani zvládli čítanie a tak dozreli pre čítanie kníh.  Tento deň sme so žiakmi 3.A usporiadali v knižnici  uvítanie druhákov. Spoločne sme im predstavili nielen priestory, dali tipy na dobré a zaujímavé čítanie, ale i vysvetlili, ako sa v knižnici kultivovane správať. Po výbere knihy na domáce čítanie si druháci vybrali zo záložiek do kníh, ktoré im tretiaci pripravili. 
      Knihy zlepšujú pamäť, posilňujú analytické schopnosti a koncentráciu, rozširujú slovnú zásobu.  Čítanie kníh je tiež nesmierne užitočným relaxom. Preto s radosťou konštatujeme, že naša škola nielen disponuje knižnicou, v ktorej si každý nájde ten svoj titul. Je to knižnica moderná, atraktívna a nás teší, že toľko našich žiakov s radosťou po knihe siaha.                          
          „Existuje veľa ciest, ako obohatiť svet detí. Láska ku knihe je tou najlepšou z nich.“                          
      (J.Kennedy)          

                                                                                    
      Mgr. Anita Cagáňová

     • VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ


     • 3.10.2022 sa konalo v tančiarni vyhodnotenie školského kola literárnej súťaže MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA, ktorú organizoval kabinet SJL. Žiaci tvorili poviedky pod vedením svojich pani učiteliek slovenčiny.
      Srdečne blahoželáme favoritke súťaže Rebeke Kuželovej z 8.A, Lei Kováčikovej z 9.B, ktorá obsadila druhé miesto i našej tretej víťazke Peťke Fridrichovej zo 7.A. Poviedky postúpili do celoslovenského kola.
      Zároveň pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková ocenila aj žiačky, ktoré zvíťazili vo výtvarnej súťaži, ktorú organizovala pani uč. Mgr. Nadežda Gallová. 1. miesto získala Lucka Karasová z 6.B a druhou bola Natália Dragúňová z 6.A. Víťazkám srdečne blahoželáme.

      Srdečné poďakovanie patrí našim porotám i žiakom, ktorí sa súťaží zúčastnili, pani učiteľkám za organizáciu súťaží, za cenné rady poskytnuté žiakom a za ich aktívny prístup a nášmu vedeniu za podporu. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • Pravda o drogách

     • Dňa 03. 10. 2022 sa uskutočnila prednáška „PRAVDA O DROGÁCH“ pre 7. ročníky. Pán lektor, Rastislav Bobček z nadácie Slovensko bez drog, poukázal na dôležitosť hľadať pravdu a overiť si informáciu z viacerých zdrojov. Zdolávanie prekážok nás vedie k dosiahnutiu cieľa a posúva nás ďalej. Poukázal aj na to ako drogy ničia organizmus (hlavne mozog) a správanie ľudí. Deti si pozreli dokumentárny film o alkohole a extáze. 

      PaedDr. Katarína Hanesová