• Úcta k starším - návšteva seniorov👵🧓


     • Dňa 26.10. štvrtáci zavítali do zariadenia sociálnych služieb "Zlatý vek" v Komjaticiach. Úvodom pani riaditeľka pozdravila seniorov a odovzdala im ovocný kôš. Žiaci zo 4.A si pripravili krátky program, zarecitovali básničku, zaspievali pesničku. Deti rozdali klientom zariadenia pozdravy, upiekli im muffiny, palacinkovú tortu a pagáčiky. Nielen v mesiaci október, ale aj po celý rok, by sme si mali pripomínať akí sú pre nás naši seniori dôležití a viesť deti k tomu, aby si ich vážili a rešpektovali. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére, babičky prítomnosť detí potešila.💗🌺
      Mgr. Mária Machatová

     • Zbierka pre Zatúlané labky Šurany


     • Dňa 4.10. sme spolu oslávili Svetový deň ochrany zvierat a pri tejto príležitosti sme zorganizovali zbierku pre útulok OZ Zatúlané labky v Šuranoch. Našlo sa veľa dobrých detí aj učiteľov, ktorí prispeli materiálne, ale aj finančne, a tak sme dnes mohli s radosťou a hrdosťou túto bohatú zbierku odovzdať priamo do rúk zakladateľa útulku, ktorý nás prišiel navštíviť aj so svojim verným psíkom Ragnarom. Porozprával nám o fungovaní útulku, záchrane psíkov, mačičiek, ale aj hospodárskych zvierat (poníky, kozy, kačky, atď.). Mnohé príbehy až vháňali slzičky do očí. Deti si mohli pohladkať a pomaznať sa s prítulným Ragnarom. Ďakujeme za milú návštevu a všetkým darcom, vďaka ktorým bude zvieratkám o niečo lepšie. Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Vaša Žiacka školská rada

     • Trick or Treat: Tajomný svet noci

     • Blíži sa Sviatok všetkých svätých a my sa už pomaly tešíme na jesenné prázdniny. V posledných rokoch sa u nás však oslavuje aj sviatok, ktorý nie je až taký tradičný – Halloween. Tento „americký“ sviatok, ako si mnohí myslia, je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínali svety mŕtvych a živých. I toto bol jeden zo zaujímavých faktov, ktoré sme si na hodinách anglického jazyka predstavili. Žiaci 5. a 8. ročníka mali možnosť nahliadnuť do dávnej keltskej mytológie, spoznať Jack-o´-lantern(a), či naučiť sa nové slovíčka a riekanku „I´m a witch!“ Na záver hodiny sme si spravili zaujímavé aktivity ako krížovky, spájačky, rozprávali sme si „spooky stories“, či ochutnali Halloween candies. Of course, in English :)
       
      Aj na hodine výtvarnej výchovy, spolu s VIII.A sme si pripomenuli Halloween. Vytvárali sme rôzne masky, pavučiny a strašidelné hrady, typické pre tento sviatok. Zažili sme veľa zábavy, a popritom sme sa aj niečo nové dozvedeli.
       
      Pripravila: Mgr. Eliška Žáčiková

     • Regionálna výchova

     • Za dôležité pokladám vštepovať žiakom pozitívne hodnoty, a tiež povzbudzovať ich k úcte a láske k svojej domovine a rodnej obci, k tomu, čo nám zanechali naši predkovia, ku kultúrnemu dedičstvu. Učiť žiakov byť vlastencami… 
      Priestor na to nám ponúka aj regionálna výchova v rámci etiky.

      Dnes žiaci počas etickej výchovy odprezentovali svoje zhmotnené myšlienky, svoje projekty a zistené informácie, ktoré sa viazali k nedávnej miniexkurzii po Komjaticiach, ktorú si pripomenieme vo fotkách. Chválim konzultácie o daných témach s rodičmi, či starými rodičmi. 

      Žiaci si obohalili vedomosti a dozvedeli sa zaujímavosti o 
      * Ondrejovi Cabanovi, patrónovi našej školy
      * Alžbete Bavorskej/ jej busta zdobí vestibul OcÚ
      * sv. Floriánovi/ socha sv. Floriána sa nachádza na Hornej ul.
      * prvej kníhtlačiarni na území Slovenska, ktorá sa nachádzala v Komjaticiach
      * platane javorolistom vo veľkom parku a o rodoch pôsobiacich v Komjaticiach.

      Ďakujem žiakom za ich skvelú prácu!

      PaedDr. Lucia Repková

     • Október- Mesiac úcty k starším


     • Deti 1. až 4. ročníka s láskou vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy pozdravy, obrázky pre svojich starých rodičov.👵👴 Pripomenuli si, akí sú starí rodičia pre nich dôležití. 💕
      Pani učiteľky 1. stupňa

     • Nové lavice a stoličky v dejepisnom múzeu

     • Ďakujeme!!! ❤

      Žiaci 2.stupňa, špeciálne dejepisní olympionici a lovci dejepisných  záhad z krúžku Tajomstvá histórie srdečne ďakujú vedeniu školy za krásne nové lavice a stoličky v dejepisnom múzeu.
      Tri starožitné školské lavice, ktoré pamätajú ešte časy prvej ČSR sme tak odprevadili na zaslúžený odpočinok do susednej Slovenskej izby, aby sme ich uchovali ako funkčné exponáty aj pre ďalšie generácie 🙂

     • Výchovný koncert

     • ZneužívaNIE  moci - tak sa nazýval preventívny koncert, ktorého sa naši žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili 25.10.2022 v kultúrnom dome. Tento  kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby bol zameraný na oblasti:
      •   výchova k normálnemu slušnému bytiu 
      •   zodpovednosť  za svoje chovanie
      •   kritické myslenie
      •   odhaľovanie hoaxov
      •   formovanie životných postojov

     • 📚📕💻ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL - VÝSLEDKY

     •  

      Dňa 13.10.2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojili žiaci z 8. a 9. ročníka, ktorí preukazovali vedomosti a zručnosti v troch častiach - v online vedomostnom teste, v transformácii textu a v ústnej časti, kde žiaci museli predniesť krátky prejav na určenú tému pred odbornou porotou, ktorej súčasťou bola aj naša pani riaditeľka.

      Úspešní riešitelia OSJL:
      🥇1. Rebeka Kuželová, 8.A/pripravovala pani uč. Mgr. Buranská
      🥈2. Tomáš Karas, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
      🥉3. Alžbeta Ulejová, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
      4. Nataša Hralová, 8.A/pripravovala pani uč. Mgr. Buranská
      5. Martina Piková, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
      6. Hana Šimunková, 9.B/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
      7. Dajana Počarovská, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
      8. Tadeáš Vanko, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková

      Prví traja žiaci budú ocenení a všetci úspešní riešitelia obdržia diplom a sladkosť.

      Úspešným riešiteľom gratulujem, všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a za snahu a pani učiteľkám SJL ďakujem za prípravu svojich žiakov.

      V okresnom kole súťaže nás bude reprezentovať víťazka, Rebeka Kuželová, v prípade jej neúčasti ju nahradí druhý v poradí, Tomáš Karas. Reprezentantovi želáme v ďalšom kole veľa úspechov, síl a odhodlania.

      PaedDr. Lucia Repková

     • Torta od tvoriliek

     • Z  našej tvorilkovskej kuchyne 🍏🍎🍐.  
      Je čas na zbieranie úrody z našich záhrad,a tak naše malé tvorilky Vám posielajú inšpiráciu,čo vyrobiť z jabĺčok. My sme si pochutili na nepečenej jabĺčkovej torte.  
      Prajeme Vám dobrú chuť!

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Výtvarné práce (1.st.)

     • 🎃🍂☔ Priestory chodieb i tried svojimi typickými farbami jesene rozžiarili výtvarné práce  žiakov 1.stupňa našej školy.☔🍂🎃

     • Šikovní kresliari

     • V V.A sa už niekoľko hodín výtvarnej výchovy venujeme špeciálne základom kresby reálnych predmetov a javov.Zdá sa, že medzi piatakmi máme pár šikovných kresliarov.               
      A. Cagáňová

     • 🌽🥦🫑Hovorme o jedle🍇🥗🥖🧀🥚🥐🥯


     • Naša škola sa už tradične zapojila do súťaže Hovorme o jedle. Zdravé stravovacie návyky, pitný režim a pohyb sú dôležitou prevenciou civilizačných ochorení ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak a srdcovocievne ochorenia.
      Žiaci VIII. A sa zapojili do dennej témy: „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“. Rebeka Kuželová moderovala priebeh projektu a pripravila si aj motivačný chemický pokus – dôkaz škrobu jódovou tinktúrou. Potraviny, ktoré obsahujú škrob sa sfarbili na tmavomodro až čierno (pozrite si fotky). Vzniklo výrazné čierne sfarbenie v dôsledku vzniku polyjodidových reťazcov. Potraviny, ktoré škrob neobsahovali sa nesfarbili. Žiaci získali aj praktické zručnosti pri príprave a realizácii experimentu. Prezentovala to s veľkou radosťou spolužiakom a vyučujúcim.  
      Jadranka Václavová privítala vedenie školy chlebom a soľou v kroji. Tiež takto privítala aj šiestakov, ktorým chlieb veľmi chutil.
      Ema Hlavatá pripravila prezentáciu na danú tému, ktorú prezentovala Ema Bulková. Žiaci na hodine biológie vytvorili aj nástenku „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“.
      Spolu so svojimi rodičmi pripravili nátierky (rybacia, vajíčková a avokádová), šúľance s makom, chlieb s kačacou masťou a cibuľou, kysnuté koláče, orechový koláč, bublanina, čokoládové sušienky, maková štrúdľa, moravské koláče, cestovinový šalát, pizza slimáky, domáce müsly s orechmi a ovocím, ovocné kože, čerstvé ovocie... Pripravili si aj bylinkové čaje (bazový, medovkovo-métový a lipový). Potraviny pekne naaranžovali na stôl. Všetkým veľmi chutilo.
      Žiaci VIII. A prezentovali tieto informácie aj svojim mladším spolužiakom zo VI. B triedy (rovesnícke učenie). Žiaci počúvali informácie a pokus sledovali s nadšením.
      Žiaci celej školy sa zapojili do súťaže rôznymi aktivitami: príprava zdravej desiatej, deň mlieka, ovocie a zelenina, zdravé stravovanie, chutné maľovanie a pohybové aktivity.
      Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a tiež pani učiteľkám, ktoré im pomohli pri realizácii všetkých aktivít.
      Veľké poďakovanie patrí kváskovej pekárni Krajec, ktorá nám zabezpečila chlieb, pečivo, koláče a pagáče. Všetky výrobky z pekárne boli vynikajúce a deťom veľmi chutili. Ďakujeme  pánovi Mulinkovi, ktorý nám pečivo priniesol.
      Poďakovanie patrí aj rodičom za spoluprácu a pomoc deťom s prípravou zdravej stravy.
      Tešíme sa na ďalší ročník.
       PaedDr. Katarína Hanesová

     • Exkurzia do hvezdárne✨

     • 20.10. 2022 žiaci 4.A a 4.B navštívili hvezdáreň v Hurbanove. Vedomosti, ktoré získali v škole na hodinách Prírodovedy si zopakovali sledovaním náučných videí, prezretím exponátov v priestore hvezdárne. Najväčší úspech mala prehliadka Planetária a rozprávka Krava na Mesiaci. 🌙Deti zažili nezvyčajný deň, je vidno, že ich zaujíma všetko, čo sa týka našej Zeme. 🌏Na ich zvedavé otázky im s trpezlivosťou odpovedal zamestnanec hvezdárne. Navštíviť nočné pozorovanie oblohy je možné v prípade dobrého počasia každý piatok počas školského roka. Takýto nočný výlet ocenia nielen deti, ale aj dospelí. 🌓🌎☄️

      Mgr. Mária Machatová

     • 🥇1 miesto na Erasmusdays

     • 🥇1 miesto na Erasmusdays
      /Obchodná akadémia Šurany/

      Pri príležitosti dní ERASMUS sa žiaci našej školy z tried 8. A – Nataša Hralová, Nina Petrášová, Sofia Repková, Samuel Schusnix, Dávid Vrabec, 9. A Dominika Hlinková, Karolína Ivanová, Alžbeta Ulejová a 9. B- Sofia Andiová, Matej Čerman, Viktória Kelemenová, Tamara Miková, Natália Momková, Dajana Počarovská, Hana Šimunková a Jakub Vilimek boli pozvaní na workshop s názvom „ERASMUS DAYS“. Účastníci mobility v Írsku si pre nás pripravili prezentáciu o ich zahraničnej praxi, predstavili nám program Erasmus+ a prichystali nám aj dobrodružnú únikovú hru s názvom „ESCAPE to IRELAND“, kde si žiaci mohli zmerať svoje vedomosti a zručnosti. V silnej zostave šurianskych základných škôl sme obstáli najlepšie a s najvyšším počtom bodov sme zaslúžene získali 1. miesto. Naši žiaci boli veľmi aktívni a kreatívni a preukázali dobré znalosti najmä z anglického jazyka, za čo im patrí veľká pochvala.

      Ing. Martina Šilhavíková

     • Zaujíma ťa štúdium strojárstva a elektrotechniky?

     •  

      Žiaci 9.ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na technickej alebo elektrotechnickej strednej škole sa dnes zúčastnili online webinára na tému Zaujíma ťa štúdium strojárstva a elektrotechniky?
      Webinár organizovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a moderovala ho pani Jana Budai  Cibulková. Žiaci sa dozvedeli, aké sú možnosti štúdia na stredných školách v odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku priamo od pána Mgr. Martina Kosibu zo SOŠ Technickej zo Šurian a od pána Mgr. Rastislava Brezíka z firmy Osram. Zaujímavé informácie si vypočuli aj od študentov, ktorí študujú tieto odbory v Duálnom vzdelávaní. 
      Verím, že informácie, ktoré dnes získali im pomôžu, aby si správne vybrali strednú školu.

      Mgr. Martina Karasová

     • LITERÁRNA EXKURZIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

     •  

      Dňa 18.10.2022 sa výber žiakov z deviateho ročníka a redakčná rada Školského časopisu Aktovka zúčastnili literárnej exkurzie v Banskej Štiavnici - Po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny. 
      Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva Banky lásky, kde sme sa zamýšlali nad otázkou - čo je to láska. Vedeli ste, že Sládkovičova Marína skutočne existovala? Áno, je to naozaj tak. Dozvedeli sme sa toto i mnohé iné súvislosti o vzniku najdlhšej ľúbostnej básne na svete, Marína. Prechádzali sme sa po miestnostiach, kde Marína prežila väčšinu svojho života a kde spoznala svoju životnú lásku, Andreja Sládkoviča. Zaujali nás hovoriace obrazy, láskomer či matrika lásky. Na evanjelickom cintoríne sme navštívili miesto posledného odpočinku Márie Pischlovej (Maríny), položili sme na jej hrob veniec, zapálili sme sviečku a úctili sme si jej pamiatku minútou ticha a modlitbou. Predtým sme sa prešli po krásnych historických zákutiach BŠ a navštívili sme najväčší drevený betlehem na Slovensku a Nový zámok. Žiaci mali možnosť občerstviť sa v historickom centre. 
      S množsvom zážitkov a po pôsobivom literárnom zážitku sme sa vybrali domov k našim milým rodinkám, ktoré určite zahrnieme slovami o dnešom dni…

      Návštevu Banky lásky a Banskej Štiavnice Vám určite odporúčame!

      Poďakovanie patrí pani zástupkyni Mgr. Martine Karasovej za spoločnosť a pomoc s dozorom. Ďakujem aj našim žiakom za ich vzorné správanie a za záujem. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková