• S piatakmi na kupku 😊

     •  

      Hoci dnes ráno to s počasím vyzeralo všelijako, napokon sa umúdrilo a my sme si dnešný deň do sýtosti užili na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Bolo nám sveta žiť! Prázdniny môžu prísť- zahájili sme kúpaciu sezónu. 😃😉🤗

      Triedne učiteľky Mirka a Veronika

     • Ukážky prvej pomoci pre žiakov z krúžku Mladý záchranár a VII.A


     • Dnes nám Filip Kollár (bývalý výborný žiak našej školy a mladý záchranár) porozprával ako poskytovať prvú pomoc. Žiaci si zopakovali a precvičili aj poskytovanie prvej pomoci v rôznych situáciách z bežného života. Žiaci sa aktívne zapájali a tešia sa na ďalšie stretnutie. Veľmi pekne ďakujeme Filipovi Kollárovi, budúcemu skvelému pánovi doktorovi.

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • PIKNIK VO VEĽKOM PARKU


     • Žiaci 1.A, 1.B, 1.C sa dnes zúčastnili pikniku vo veľkom parku. Celé dopoludnie strávili rôznymi športovými  aktivitami. Veľkým zážitkom bolo pre nich pozorovať párik mláďat veveričky a mladého roháča. Po športových aktivitách si pochutili na výbornej pizzi a relaxovali na dekách. Deti si užili krásny slnečný deň v prírode. 
      Triedne učiteľky J. Letková, A. Martinásková, K. Lábská

     • Plavecký výcvik tretiakov🙂


     • Žiaci 3.A a 3.B sa začiatkom júna zúčastnili plaveckého výcviku. Sme radi, že po dvoch rokoch sme mohli opäť navštíviť areál zámku v Mojmírovciach a žiaci si  užili 5 dní v bazéne. Niektorí plávať vedeli, inštruktor zdokonaľoval techniku ich plaveckého štýlu. Iní mali možno zo začiatku rešpekt pred vodou, no posledný deň  dokázali, že sa vody neboja. Okrem dvoch dievčat sa všetci naučili plávať, inštruktori pochválili deti za disciplinovanosť  a dobré správanie v bazéne. Prežili sme pekný týždeň a dúfame, že deti predvedú svoje plavecké schopnosti v lete rodičom pri návšteve kúpaliska.
      Triedne učiteľky M. Machatová a L. Sabopálová

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 (dňa 30.6.2022)

      1. príchod žiakov do školy do 7:55 hod

      2. odovzdanie vysvedčení žiakov v triedach 8:00 hod-9:00 hod

      3. oceňovanie reprezentantov školy a úspešných žiakov školy - Tančiareň 9.00 hod- 10:00 hod

      ŠKD nie je v prevádzke, školská jedáleň bude variť len pre deti z MŠ, nakoľko je plánovaná oprava veľkého varného kotla.

     • Školský výlet Bojnice

     •  

      V piatok 24.6. sme s našimi piatakmi zavítali do Bojníc. Boli sme pozrieť, čo nové majú  zvieratá v miestnej ZOO 😊 a následne sme sa presunuli do zámku, v ktorom nás čakalo úžasné rozprávkové predstavenie na motívy známych slovenských ľudových rozprávok od Dobšinského - Dlhý nos, O troch grošoch a Laktibrada. V nádherných priestoroch bojnického zámku sme sa naozaj cítili ako v rozprávke a to aj vďaka úžasným výkonom rozprávkových postáv :) Konštatujeme teda, že výlet sa vydaril 😊❤
      Mirka Müllnerová a Veronika Andočová, triedne učiteľky

     • Vynikajúce výsledky z T5 👏👏👏

     • Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

      Žiaci našej školy tento rok dosiahli vynikajúce výsledky v obidvoch testovaných predmetoch s priemernou úspešnosťou v matematike 63,7% a zo slovenského jazyka a literatúry 70,9%. Z oboch predmetov boli nad celoslovenským priemerom.

      Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Veronike Andočovej a pani učiteľke Mgr. Nadežde Behulovej za prípravu v 5. ročníku, zároveň patrí vďaka aj pani učiteľkám z 1. stupňa Mgr. Letkovej a Mgr. Martináskovej. 

      Našim šikovným piatakom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Prajeme aj naďalej veľa úspechov v štúdiu. 🍀

     • Beh olympijského dňa 🏃🏼‍♀️🏃🏼🏃🏽‍♂️

     • Dňa 24.6.2022 sa v našej škole konalo podujatie Beh olympijského dňa, ktoré otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková. Organizačne akciu zastrešila pani učiteľka Mgr. Katarína Papierniková. Každá trieda mala v súťaži svojich zástupcov-bežcov, ktorých sme my ostatní povzbudzovali. Vyhrali tí najrýchlejší a najvytrvalejší… Víťazi boli ocenení diplomom, medailou, víťazným pohárom, či vecnou cenou.

      Ale, tradične musíme pripomenúť, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

      Gratulujeme víťazom a sme radi, že sa nám podarilo  rozdúchať olympijského ducha u všetkých zúčastnených.

      Poďakovie patí pani organizátorke a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k bezproblémovému priebehu dnešnej športovej akcie

      Reportáž LR

     • Výlet 7.A a 7.B

     • Dnes žiaci 7.A a 7.B navštívili Nitru a zvládli výstup na Zobor. Bolo krásne, slnečno, tak sme si užili posedenie pod pyramídou a nádherné výhľady na mesto. Po únavnej túre 🙂 si deti oddýchli v tieni, pod strechou nákupného centra.
      Mgr. Z. Buranská, PaedDr. K. Hanesová, PhDr. M. Podsklanová

     • Nádejní dejepisári u šiestakov 😊

     •  

      Posledné júnové hodiny dejepisu sa niesli niesli znamení už tradičnej výmeny rolí v duchu stredovekých dejín. Učiteľského remesla sa zhostilo hneď niekoľko nadšencov zo 6.A a 6.B triedy: Matej Martiš, Dorka Kúsek, Mia Pizúrová, Terka Čatlošová, Matej Kadlečík a Peťka Fridrichová. Hodiny dejepisu ovládli ich príbehy o živote stredovekých ľudí, rytieroch, mníchoch, kláštoroch, hradoch či morovej epidémii, ktorá kosila ľudí v Európe celé storočia. Milí moji, šetkým zo srdca ďakujem za množstvo pikošiek, aktivít, pomôcok a krásnych prezentácií, ktoré ste si pre svojich spolužiakov pripravili - zvládli ste to ako profesionáli. 👍💪👌

      Mgr. Mirka Müllnerová, hrdá učiteľka dejepisu

     • POĎAKOVANIE🌼🌼🌼

     • Vážení a milí priatelia - jednoduché ďakujeme neobsiahne všetko, čo by sme chceli povedať, ale hovoríme ho úprimne, s vďakou v srdciach a vedomím, že bez vás všetkých by bol výsledok úplne iný. 

      Ďakujeme vašej škole…

      Ďakujeme vašim dobrovoľníkom…

      Ďakujeme v mene Ligy proti rakovine i v mene každého onkologického pacienta, ktorý sa nás s dôverou obráti a my sa snažíme jeho dôveru nesklamať

      Želáme vám pevné zdravie, veľa zaslúženého oddychu a budeme sa tešiť na ďalšiu a ďalšiu spoluprácu vo viere, že 2 pandemické roky zostanú mementom a spomienkou, ktorá bude blednúť...

      S úctou k vašej práci, s vďakou za všetko,

      tím Ligy proti rakovine

     • Piatacká angličtina

     • Piatacká angličtina: Ani na konci školského roka nezaháľame a učíme sa nové slovíčka. Už sa tešíme na “summer holiday”, a tak sa začíname baliť. Projekt o oblečení je naše spoločné dielo. Well done V.A & V.B 👍❤️
      Mgr. Veronika Andočová

     • Prváci na exkurzii

     • Dnes, 16.6.2022 sa žiaci 1.A, 1.B, 1.C spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie v poľnohospodárskom družstve Komjatice. Miestnym PPD nás previedla pani Ficzová. Deťom porozprávala o hovädzom dobytku a o jeho náročnej starostlivosti. Trpezlivo odpovedala na každú zvedavú otázku detí. Zážitkovým učením sme žiakom priblížili tému: Zvieratá v rámci Prvouky. Nezabudnuteľným zážitkom boli malé, dvojtýždňové teliatka. Deti mali možnosť vidieť odvoz cisterny s mliekom, nakladanie, váženie obilia a všetky ostatné poľnohospodárske stroje. Pán predseda Špacír nám zabezpečil výborne mliečne výrobky, vyrobené z ich vlastného mlieka. Deti mali obrovskú radosť z občerstvenia. Cestou naspäť sme pozorovali prírodu v rámci tematického celku: Rastliny. Žiaci spoznávali stromy, kríky, byliny a úžitkové plodiny. Vo veľkom parku sme načerpali sily a plní zážitkov sme sa vrátili do školy. 
      Triedne učiteľky Mgr. J. Letková, Mgr. A. Martinásková, Mgr. K. Lábská

     • Dejepisní nadšenci v archíve

     •  

      Vo štvrtok 16. 6. sme v rámci dňa otvorených dverí v Štátnom archíve v Nových Zámkoch navštívili unikátnu výstavu venovanú dejinám školstva. Preskúmali sme množstvo písomností a fotografií   - objavili  sme aj školskú kroniku, triedny výkaz a matričné knihy z Komjatíc :). Najstarší triedny výkaz pochádzal z roku 1854!!! Decká si tiež vyskúšali vyhotovenie orginálnej listiny s vlastnoručne vytvorenou pečatou ktorá ukrývala tajné prianie v pravom dolnom rohu ❤.

      Týmto srdečne ďakujeme milým pracovníčkam archívu, špeciálne  pani Angelike Pálovej za pozvanie, bolo nám potešením🤗

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • Súťažný kvíz: DEJEPISNÍ MACHRI

     • V utorok 14. júna sa v dejepisnom múzeu po dlhšom čase opäť konal súťažný vedomostný kvíz pod názvom DEJEPISNÍ MACHRI. O tento titul v ňom bojovali naši šiestaci: 8-členné súťažné tímy zo 6.A a 6.B. Súboj spočívajúci v zodpovedaní vedomostných otázok z ústneho a obrazového kola bol veľmi vyrovnaný a dovolím si konštatovať, že pre mňa sú dejepisní machri žiaci oboch tried, nakoľko oba tímy preukázali perfektné vedomosti z celoročného ročníkového učiva dejepisu 😎. Napokon však niekoľkobodový tesný náskok rozhodol o víťazstve tímu 6.A, ktorí pre svoju triedu získali hlavnú cenu: marlenkovú tortu z renomovanej nitrianskej cukrárne 😃, ktorá z podnosu zmizla rýchlosťou blesku - víťazný tím sa podelil s učiteľmi aj súpermi 😊❤. Víťazom srdečne blahoželáme a na všetkých súťažiacich sme náležité pyšní. 

      Ste ozaj machri 👍💪😎

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • ✌️🤩AŽ NA DNO SVOJICH SÍL 2022 (Repište)🌲🌳

     •  

      Triedny výlet 8.A začal v piatok ráno. Do Repišťa na Horskú chatu u Daniela sme dorazili o pol 10. Najprv nám “padla sánka” z tej naaaadhernej prírody okolo. Druhýkrát z tých skvelých, pozitívne naladených ľudí, ktorí nás privítali - Veľký Brat a animátori Buro, Viki a Paťo. A dobrodružstvo sa začalo…

      Nasledovala hra Kameň mudrcov - čakala nás 3 hodinová túra po, jednoducho povedané, “necestách”. Nie, nebola obyčajná. Každý účastník si niesol vo vaku kamene. Ak skupina uhádla súťažnú otázku, odovzdala kamene tým neúspešným. Párkrát si decká kamene povymieňali, až niektorí vaky nevládali niesť, no na chatu predsa prišli. Pochutili sme si na super obede. Popoludní, nie neoddychovali sme…nasledovala hra v teréne, Markety, zameraná na finančnú gramotnosť. Neskôr decká chcel ovládnuť na ihrisku “vírus”…nedali sa. Medzitým všetkým dve tornáda. Po večeri interiérová hra - Malí proti veľkým. A “čerešničkou na torte” bola nočná hra “Plíženie” - dostať sa do chaty z neďalekej lúky po tme tak, aby Ťa nechytila hliadka. Spať sme šli… Išli sme my vôbec spať???

      Prežili sme perfektný deň.

      Sobota začala “bubnovacím” budíčkom a rozcvičkou vonku. Rozosmiali nás raňajky do postele, ktoré decká vyhrali v športovom dueli proti učiteľom s animátorom. Ak chceli duplu, museli zísť do jedálne.

      3 hodiny si svoje mozgové závity trápili v zložitej logickej escaperoom, až objavili kódy a kľúče od chaty.

      Obed potešil, potom jedno torpédo…a veselé vodné hry. Tí, ktorí prehrali v súťažiach dostali “penalizáciu” - jedni čistili ohnisko a trhali burinu , druhí zamerali šport. ihrisko. Pracovnú penalizáciu si vybrali dobrovoľne….mohli napr. spievať. Nechceli…

      Po večeri si decká zahrali “oddychový” futbal, volejbal a bedminton… Večer dôležitá “bojová” porada o nočnej hre. Niekoľko jednotlivcov to vzdalo a zostalo v pohodlí chaty. Decká sa z lesa vrátili “so životmi” - čiže neprasknutými balónikmi, boli plné dojmov, “trošku” špinavé, ale s úsmevom, šťastné, s kopou zážitkov z cesty po “močiaroch”, jaskyni, lesoch, lúkach. Šup do sprchy, druhá večera a spánok… Samozrejme sme ešte “kdekoho” našli v izbe, kde nemal byť. Pani učiteľky boli neúprosné… SPAŤ! Však už bolo po polnoci.

      Dnes dopoludnia si deti troška vydýchli… Prišiel bus, nastala emotívna rozlúčka, naši tretiacki kamaráti kývali, animátori a Veľký brat nás vyprevadili…bolo nám smutno za tým všetkým…

      Je to tam ako v rozprávke, všade naokolo krásna príroda, realitu dnešnej doby tam nevnímate… Úžasny pobyt plný hier, rozhovorov, akcií, smiechu…

      Práve sedíme v buse, tešíme sa domov… Decká by sa radi vrátili,zhodnotili tam i teraz tu…uvidíme…možno v devine.

      Vďaka patrí pani zástupkyni Mgr. Martine Karasovej za pomoc s dozorom a milú spoločnosť, deckám za super správanie a aktívny prístup (dostali sme pochvalu, že máme super žiakov, čo je v dnešnej dobe raritou)…boli úžasné.

      Ďakujeme Veľkému bratovi a animátorom za super prístup, program a spoluprácu. Horskú chatu u Daniela odporúčame tým, ktorí chcú zažiť plno zážitkov a ocitnúť sa hlboko v lese. (Robia aj letné tábory.) Vďaka patrí aj Jednote NZ za výhru (O najdlhšieho bločkového hada), ktorú sme ako trieda vyhrali a pánom šoférom z Akary za pohodlnú cestu busom. Rodičom za to, že nám zverili deti a nášmu vedeniu, že nám výlet umožnili.

      EŠTE RAZ VŠETKÝM VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

      Tried. uč. PaedDr. Lucia Repková

     • Tajomná noc v škole - akcia 6.B triedy

     •  

      Program - športové aktivity, pochutnávanie na pizzu, spoločenské hry a vzdelávacie kvízy, aktivity na vzájomné spoznávanie a vytváranie dobrej klímy v triede. Žiaci zažili veľa zábavy, odniesli si krásne zážitky, čo vidieť na fotkách.

      TR.učiteľka Mária Kéryová