• 🍕🍕EXKURZIA V PIZZERII VČIELKA 🍕🍕

     • Dnes sa vrámci Prvouky žiaci 1.B vybrali na exkurziu do pizzerie. Deti mali možnosť vidieť ako sa miesi cesto, vyskúšali si vaľkať cesto, mali možnosť vyrobiť si pizzu podľa vlastnej chuti. Pán majiteľ bol veľmi milý, ústretový a trpezlivý pri toľkých pomocníkoch. 😀Kým sa pizza upiekla, žiaci preskúmali kuchyňu 😅 zahrali sa, aj si zatancovali  pri super hudbe. Vlastnoručne nachystaná pizza chytí najlepšie. 😉

      Ďakujeme ! 

      Triedna učiteľka A. Martinásková

     • ZDRAVÉ a CHUTNÉ RÁNO

     • Hovorí sa, že zdravé raňajky sú základom dobrého štartu, a tak si žiaci 4.C triedy pripravili zdravú tuniakovú nátierku aj s ochutnávkou. Príprava bola jednoduchá a aj nesmelí sa premohli a ochutnali. 😉 Vyskúšajte si ju doma aj vy.

      Mgr. Nóra Adamcová

     • Matematické projekty

     • Žiaci piateho ročníka využili získané vedomosti z predmetu matematika o obvode a obsahu rovinných útvarov na vytvorenie krásnych projektov o športových ihriskách. Žiaci V.A a V.B zisťovali informácie o rozmeroch rôznych športových ihrísk, napr. futbalové, hokejové, tenisové, volejbalové, ale aj airsoftové. Práce sa im veľmi podarili, veď uznajte sami 🥰 

      V.A, V.B a Veronika Andočová

     • Poďakovanie

     • Dňa 315. 2022 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odberu sa zúčastnilo 30 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujem. Vážim si, že ste darovali vzácnu tekutinu, ktorou pomôžete ľuďom, ktorí veľmi potrebujú. Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi. Ďakujem aj pani Elene Púčikovej a žiakom z krúžku Mladý záchranár za spoluprácu.

      Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v septembri 2022. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. Všetci ste srdečne vítaní.

       

      PaedDr. Katarína Hanesová

      Predsedníčka MS SČK Komjatice

       

     • Pravda o drogách

     • Dňa 30. 5. 2022 sa uskutočnila prednáška „PRAVDA O DROGÁCH“ pre 7. a 8. ročníky. Pán lektor, Rastislav Bobček, z nadácie Slovensko bez drog veľmi dobre poukázal na to, že všetci máme vo svojom živote problémy, ale je na nás ako tie problémy budeme riešiť a akú cestu si vyberieme. Poukázal na dôležitosť hľadať pravdu a overiť si informáciu z 3 až 4 zdrojov. Zdolávanie prekážok nás vedie k dosiahnutiu cieľa a posúva nás ďalej.Poukázal aj na to ako drogy ničia organizmus (hlavne mozog) a správanie ľudí. Prednášky boli zaujímavé a poučné. 

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • Beseda s Jozefom Banášom (nielen) pre dospelých

     • Po dopoludňajšej besede s deťmi sa vo večerných hodinách konala beseda s Jožkom Banášom určená pre širokú verejnosť. V priestoroch školskej tančiarne sme besedovali predovšetkým o jeho tvorbe a hodnotách s ňou spojenými. Z každého slova Jozefa Banáša bolo zrejmé, že je to scestovaný, všestranne vzdelaný človek, ktorý má obrovský všeobecný prehľad. Dlhé roky pracoval ako ekonóm vo vrcholovom manažmente, pôsobil v politike, diplomacii, ovláda 5 svetových jazykov a posledné roky sa venuje takmer výlučne realizácii svojho životného sna - písaniu. Na konte má 17 kníh, patrí medzi najúspešnejších a najprekladanejších slovenských autorov súčasnosti, je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení.
      Beseda sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu, v znamení hodnôt, ktoré sú kľúčové pre spokojný a naplnený život človeka. Žijeme náročných časoch, ale najmä počas nich človek potrebuje príval pozitívnej energie a motivácie, ktorá môže vzísť aj zo životných osudov inšpiratívnych ľudí, akými bol nepochybne Tomáš Baťa. Jeho životná filozofia a prístup k svojmu okoliu sú príkladom, že ak človek po niečom veľmi túži, má víziu, sen a pevnú vôľu,nič nie je nemožné. Hoci bol Baťa bohatým podnikateľom, peniaze preňho nikdy neboli kľúčové. Svoj úspech meral spokojnosťou ľudí okolo seba - zamestnancov, zákazníkov a širokej komunity. Otázka správne nastavených hodnôt, či už v živote konkrétneho človeka alebo celej spoločnosti, je kľúčom k úspechu, pokroku a spokojnosti. Ťažké časy naopak predstavujú krízu hodnôt, ktorá je v súčasnosti všadeprítomná.
      Jozef sa však s nami po výdatnej dvojhodinovej besede lúčil so slovami: "Nebojte sa, nakoniec sa všetko na dobré obráti. A ak nie, tak to nie je koniec!"

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • MOTIVAČNÁ BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM

     • V utorok, 24. mája nás v škole opäť potešil svojou návštevou jeden z najúspešnejších a najprekladanejších spisovateľov súčasnosti Jozef Banáš. Beseda so žiakmi 6. - 9. ročníka sa opäť konala v históriou dýchajúcich priestoroch dejepisného múzea, keďže jej ústrednou témou boli historické romány Jožka Banáša, vďaka ktorým sa dokonca dostal na stránky najnovšej učebnice literatúry. Tentokrát sme hovorili sme o geniálnom podnikateľovi Tomášovi Baťovi, ktorému je venovaný posledný motivačný román. Pri jeho inšpiratívnom životnom príbehu sme sa zamerali na hodnoty, ktoré sú predpokladom úspešného a šťastného života. Jozef Banáš  mladým ľuďom prízvukoval, že žiaden sen nie je nereálny, pokiaľ má človek vôľu, pevné odhodlanie, disciplínu a odvahu si za ním ísť. Tomáš Baťa hovorieval: "Nenechaj si veštiť z dlane budúcnosť, radšej si vyhrň rukávy a pusti sa do práce." 

      Týmto zo srdca ďakujeme Jožkovi Banášovi za čarovnú atmosféru, povzbudenie, neuveriteľne pozitívnu energiu, ktorú medzi deti priniesol, za jeho úžasné skúsenosti, príbehy, zážitky a životné múdrosti, ktoré deťom odovzdal.Deťom zasa ďakujem za perfektnú reprezentáciu našej školy, družnú a naozaj spontánnu debatu, ktorá sprevádzala besedu a desiatky!!! zvedavých otázok, ktoré pánovi Banášovi položili. 

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • ČO OPRIADLI POVESTI…

     • …je názov lit. súťaže, ktorej sa zúčastnili naši najmladší žiaci z 2. st. Záhadný a možno tajomný názov, ktorý ich inšpiroval k vlastnej lit. tvorbe. Tejto úlohy sa všetci zhostili s veľkou chuťou a elánom. Navštívili školskú a obecnú knižnicu, hľadali, bádali a tvorili.Odborná porota mala naozaj neľahkú úlohu vyhodnotiť tie najlepšie práce. Najviac hlasov získali povesti, ktorých autorkami sú Petra Halásová a Lucia Karasová. Pýtate sa prečo? Boli naozaj najlepšie, a to svojím zaujímavým obsahom a vtipnou štylizáciou. Víťazky boli odmenené krásnou knihou. 

      Srdečne blahoželáme!

      Mgr. Nadežda Behulová

     • NEZABÚDAME!

     • NEZABÚDAME!

      Pred 80. rokmi, 25. marca 1942 odišiel z Popradu  prvý transport s tisíckou slovenských židovských dievčat do koncentračného tábora Osvienčim. Postupne ich nasledovalo viac ako 71 000 židovských obyvateľov, z ktorých sa domov vrátilo okolo 300!!! Ostatní zahynuli vo vyhladzovacích táboroch. V pondelok, 23. mája sme sa so žiakmi 9. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie v múzeu holokaustu v Seredi. Práve tu sa v časoch druhej  svetovej vojny nachádzal pracovný a koncentračný tábor pre slovenských  Židov, z ktorého boli neskôr mnohí deportovaní do Poľska. Tragédia holokaustu je o to smutnejšia, že postupne ubúdajú očití svedkovia týchto zverstiev, preto je potrebné si tieto udalosti pravidelne pripomínať a nikdy na ne nezabudnúť. Týmto srdečne ďakujeme nášmu  sprievodcovi  Mgr. Majkovi Nasterovi za skvelý, vyčerpávajúci výklad a množstvo zaujímavostí o osudoch obyvateľov tábora. 

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • 🐝🐝🐝 20.máj- Medzinárodný deň včiel v II.A 🐝🐝🐝

     • Včely boli v roku 2020 označené vedcami za najužitočnejší druh na planéte. Pri príležitosti Medzinárodného dňa včiel, sme sa preto v 2.A venovali týmto malým, užitočným tvorom. O včele medonosnej sme si čítali, pozerali prezentácie i dokumenty, rozprávali i diskutovali, kreslili. Mimoriadnu pozornosť sme venovali téme ochrany včiel. Všetky vedomosti si deti mohli overiť v súťažnom  kvíze, kde na otázky  odpovedali v 4.tímoch. Deň plný rozmanitých aktivít sme zavŕšili sladkou, zdravou odmenou- maslovým chlebíkom s domácim medom.

       A.Cagáňová

     • Tvorivé popoludnie

     • Dnes sme v našej dielničke šikovnými rukami našich “tvoriliek” premieňali antistresovú hmotu na rozprávkové figúrky, učili sme sa šiť a vyšívať na šijacích strojoch a naučili sme sa aj štrikovať na ručnom pletacom stroji. Tak ako vždy, aj dnes sme si užili kopec zábavy. Naše “tvorilky” sú šikovné baby, ktoré zvládnu všetky ručné práce. 

      Ing. Martina Šilhavíková a Vaše tvorilky.

     • UMELECKÝ WORKSHOP

     •  

      Dňa 18.5.2022 sme v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch absolvovali veľmi zaujímavý, aktivitami a mnohými informáciami naplnený workshop, ktorého cieľom bolo oboznámiť pedagógov a vedúcich súborov praktickou formou s rôznymi adaptačnými cvičeniami, ktoré im pomôžu pri spoznaní žiaka/dieťaťa, budovaní vzťahu a pri učení/umeleckom vedení. Zároveň nám pani lektorka, Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD., pedagogička, uznávaná dramaturgička a dlhoročná porotkyňa súťaže Hviezdoslavov Kubín, dala cenné rady k príprave žiakov na recitačné súťaže. Potešením pre nás bolo aj stretnutie s našimi kolegynkami, pani učiteľkami, z okolia.

      Poďakovanie patrí pani lektorke, nášmu vedeniu za možnosť sa zúčastniť a Mgr. Tatiane Šímovej zRegionálneho osvetového strediska v NZ za pozvanie.

      Pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry

     • 🥈VEĽKÝ ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 17. 5. 2022 sa konalo Krajské kolo biologickej olympiády v Nitre. V odbore zoológia školu úžasne reprezentovala naša Rebeka Kuželová zo VII. A. V tejto náročnej súťaži obsadila krásne 2. miesto. Je to historicky najlepšie umiestnenie v tejto olympiáde. Rebeka si pripravila krásnu entomologickú zbierku, napísala správu z pozorovania živočíchov a svojimi úžasnými vedomosťami ohúrila aj členov komisie. Veľmi pekne ďakujem Rebeke za zodpovednú a náročnú prípravu, ktorou si počas roka prešla. 

      Sme na ňu hrdí a tešíme sa s ňou. Prajeme jej ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • OZNAM - Projekt COSI

     • Vážení rodičia,

      naša škola bola vybratá do projektu, ktorý sa zameriava na podporu zdravia a správneho vývoja detí. Je realizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. V SR je riešiteľom projektu Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Európska iniciatíva WHO pre dohľad nad detskou obezitou (COSI) je jedinečný systém, ktorý už viac ako 10 rokov meria trendy v oblasti nadváhy a obezity u detí vo veku základných škôl. Cieľom projektu je reagovať na problém detskej nadváhy a obezity. Šieste kolo COSI sa uskutoční v priebehu školských rokov 2021 – 2023. Realizácia projektu spočíva v meraní telesnej hmotnosti, obvodu pása a bokov detí ZŠ vo veku od 7 do 8,99 r. a spracovaní týchto, vrátanie ďalších údajov o životnom štýle, ktoré budú poskytnuté rodičmi. Počas priebehu projektu je zaručená diskrétnosť a anonymita.

      Vážení rodičia detí spĺňajúcich vekovú hranicu,

      v nasledujúcich dňoch obdržíte informovaný súhlas, ktorý, prosíme, aby ste vyplnili a podpísali a obratom dňa 19.5.2022 (po Vašom dieťati) poslali do školy. Počas budúceho týždňa Vám bude doručený dotazník, pre rodiča o životnom štýle dieťaťa, jeho športových aktivitách a záujmoch. Taktiež, prosíme, o jeho vyplnenie a doručenie (po dieťati) do školy. Všetko bude anonymizované, žiadne mená ani údaje o deťoch a rodine sa nikde neuvádzajú.

      Ďakujeme.

     • “Slnko svieti, voda láka, okúpeme kamaráta.”

     • ☀️🐕🐩🦮🐕‍🦺💦

      “Slnko svieti, voda láka, okúpeme kamaráta.”

      Tak týmto heslom sa dnes riadili mladí kynológovia so svojimi štvornohými priateľmi. Naši psíkovia sú vhodní spoločníci na súši aj pri vode. Členovia kynologického krúžku

     • 🟡KVÍZ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY🟡

     • V piatok, 13. mája, sa medzi triedami šiestych a siedmych ročníkov konala súťaž Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry.Žiaci si zmerali sily nielen vo svojich vedomostiach, ale aj v šikovnosti, zručnosti a rýchlosti, akou plnili zábavné zadania. Spájali, dopĺňali, vyhľadávali, skladali puzzle, lúštili krížovky, dokonca vytvorili krátke, no milé básničky.V "súboji" tried si prvé miesto vybojovali žiačky 7.A triedy, druhé miesto s rovnakým počtom bodov obsadili žiaci 7.B a 6.B triedy a na treťom mieste skončili žiaci 6.A triedy.

      Všetkým zúčastneným ďakujem za ich snahu a nadšenie, s akým pristupovali k jednotlivým úlohám. Verím, že sa nielen niečo nové naučili, zopakovali si vedomosti, ale sa aj zabavili a odniesli si príjemné zážitky.

      Mgr. Zuzana Buranská

     • 🌼KRAJSKÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO🌼

     • Naša Peťka Fridrichová zo 6.B dnes reprezentovala celý novozámocký okres v 3. kat. v krajskom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Výber povesti Ako babka Degešanka podpálila Komjatice zodpovedal nášmu regiónu, krojom Peťka reprezentovala našu obec a jej prednes, takisto, mnohých zaujal. Žiaľ, šťastena nám nepriala a vrátili sme sa bez medaily. Nevadí, nazbierali sme nové skúsenosti, spoznali nových ľudí i novú porotu. 😉

      Peťke veľmi pekne ďakujeme za množstvo času a dôslednosť v príprave na súťaž a želáme jej mnoho úspechov vo všetkých ďalších súťažiach. Sme na ňu veľmi hrdí. 👏🌹

      PaedDr. Lucia Repková

     • Lenivý piatok

     • Takto sme si dnes užili lenivý piatok 13 - teho...🙃😄😎 Ďakujeme za Vaše úžasné ouftify 👍💪👌Vaša ŽŠR ❤