• Testovanie 5 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 18.5.2022  - streda sa v čase od 8:00 do 11:10 hod. uskutoční celoštátne testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.Žiaci budú testovaní so SJL a MAT podľa harmonogramu. Účasť žiakov je povinná.Podrobnejšie informácie ohľadom testovania piatakov môžete nájsť na stránke www.nucem.sk

      Mgr. Martina Karasová

     • Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej lit. súťaže

     • 🥇🥈ZLATO A STRIEBRO V RÁMCI SLOVENSKA

      👑SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA SPOJENÉ S PREHLIADKOU NITRIANSKEHO HRADU👑

      Dňa 29. apríla 2022 sme sa zúčastnili na vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA. Súťaže sa zúčastnilo množstvo žiakov zo 100 škôl z celého Slovenska. Boli ocenení tí najlepší z 13. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Dome Matice slovenskej v Nitre za účasti predsedu Matice slovenskej pána JUDr. Mariána Gešpera a iných významných hostí, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli vynikajúcu prácu žiakov, podporu a záujem pedagógov a rodičov a ocenili ich úsilie a čas, ktoré venujú deťom. Vyhodnotenie bolo spojené s kultúrnym programom, vernisážou, pohostením a prehliadkou Nitrianskeho hradu. 

      Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Oliver Alexander Ptáček zo 6.B sa v kategórii poézia umiestnil na 1. mieste a Rebeka Kuželová zo 7.A sa v kategórii próza umiestnila na 2. mieste. Olivera srdečne pozdravujeme, pretože sa na vyhodnotení nemohol zúčastniť. Jeho cenu prebrala Rebeka.

      S Rebekou sme obdivovali aj krásy Nitrianskeho hradu. Zavítali sme do Diecézneho múzea, do katedrálnej veže i do Katedrály sv. Emeráma. 

      Víťazom srdečne blahoželám a prajem im veľa úspechov v ďalších súťažiach. Kolegynkám, pani učiteľkám slovenčiny, ďakujem za propagáciu literárnych súťaží, rozvoj tvorivosti žiakov, prácu so žiakmi a podporu žiakov na ich básnickej či spisovateľskej ceste. Ocenenia žiakov sú výsledkom aj ich práce. Vďaka patrí aj rodičom za pomoc a nášmu vedeniu školy za možnosti a podporu. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • Poďakovanie

     • Dňa 28. 4. 2022 sa ZŠ s MŠ O. Cabana zapojila do Dňa narcisov. Žiaci z krúžku Mladý záchranár, pod vedením dobrovoľníkov pripínali narcisy za ľubovoľnú cenu. Dobrovoľníci boli na piatich stanovištiach v Komjaticiach: Jednota na námestí pod vedením pani Púčikovej, pošta pod vedením pani Budayovej, zdravotné stredisko pod vedením pani PharmDr. Kataríny Grófovej, škola a okolie školy pod vedením pani učiteľky Hanesovej a cyklistická hliadka, širšie okolie Komjatíc, pod vedením pána Miloša Kuťku. Spolu sme vyzbierali krásnu sumu 1020,47 €. Ďakujeme aj za pomoc pri zrátaní peňazí pani Janke Čermanovej a pani Zuzke Ešekovej. 

      Všetky financie budú použité na medicínske a výskumné projekty, rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny. 

      Veľmi pekne ďakujem všetkým dobrovoľníkom a všetkým ľuďom, ktorí zbierku podporili. 

       PardDr. Katarína Hanesová                                                        

     • Poďakovanie

     • Žiaci 8. A triedy dnes pomáhali s prenášaním skríň - šikovní chlapci, skladaním stolovej vŕtačky - šikovné dievčatá, a tiež s uprataním jednotlivého náradia v školskej dielni, za čo im patrí poďakovanie. 

      Mgr. Martina Karasová

     • Deň Zeme

     • Svetový deň Zeme Dnes sme si s deťmi pripomenuli 52. výročie svetového dňa Zeme. So žiakmi  z 2.B sme si rozprávali o význame ochrany životného prostredia našej planéty.Vysvetlili sme si ,ako sa máme ohľaduplne správať k našej  prírode.Robili sme aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.Zopakovali sme si,ako správne separujeme  a vyrobili sme krásne projekty. Deti milo prekvapili svojimi nápadmi,ako zachrániť našu planétu pre ďalšie generácie. Verím, že nás ich práce inšpirujú k tomu,aby sme sa všetci k našej  krásnej planéte začali správať viac ohladuplnejšie. 
      Mgr.Lenka Villemova

     • Deň narcisov

     •  

      Dňa 28. 4. 2022 (štvrtok) sa ZŠ s MŠ O. Cabanazapojí do Dňa narcisov. Žiaci z krúžku Mladý záchranár, pod vedením dospelých dobrovoľníkov,budú pripínať narcisy za ľubovoľnú cenuVšetci dobrovoľníci budú označení bielym tričkom s identifikačným číslom priamo na tričku. Peniaze budú vyberať do označených modrých pokladničiek. Na pokladničke je aj QR kód – pokiaľ by človek chcel prispieť, ale nemá hotovosť, môže prispieť priamo cez QR kód  jeho nasnímaním. Dobrovoľníci budú na viacerých stanovištiach v Komjaticiach: škola, Jednota na Námestí, pošta, zdravotné strediskoa okolie Komjatíc. Všetky financie budú použité na medicínske a výskumné projekty, pre rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny. 

      Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

      PaedDr. Katarína Hanesová

       

     • Vedieť viac

     • Dňa 20. 4. 2022 sa uskutočnili prednášky z projektu „VEDIEŤ VIAC“.

       

      "INDIA Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA"  (šiestaci)

      "ČO SA DEJE S NAŠOU PLANÉTOU"(ôsmaci a deviataci)

      "VODA, VEC NIE ÚPLNE SAMOZREJMÁ"(siedmaci)

       

      Prednášky realizovala nezisková organizácia SEEDS pod záštitou MŠ SR. Cieľom prednášok bolo zábavnou, obrázkovo - prezentačnou formou priniesť nové informácie, vzbudiť zvedavosť a túžbu ďalej poznávať a starať sa o to, čo máme. Priniesli pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami environmentalistov a iných profesionálov. Súčasťou prednášky bola fotografická prezentácia. Interaktivitu zabezpečila diskusia, rôzne aktivity a hry. Žiaci boli vtiahnutí do procesu tvorenia a poznávania. Najaktívnejší žiaci boli odmenení – DVD (prírodopisný film). Prednáškami sme si pripomenuli aj blížiaci sa DEŇ ZEME – 22. APRÍL.

      Veľmi pekne ďakujeme pani lektorkám Eve Plánovskeja Kataríne Hazuchovej, ktoré žiakom odovzdali zaujímavé informácie. Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková, prevzala darček pre školu od organizácie SEEDS. Za krásny darček, drevené mapucle Európy, ďakujeme.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      PaedDr. Katarína Hanesová

       

       

       

     • Piataci na potulkách za krásami Nitry

     • V rámci účelových cvičení sme sa v stredu vybrali s našimi piatakmi do Nitry za trochou turistiky. Statočne sme zdolali Zobor, kochajúc sa krásnymi výhľadmi sme si užili piknik pod "pyramídou" a cestou späť sme si prezreli starobylé ruiny zoborského kláštora. Nasledoval relax v mestskom parku a zmrzka na pešej zóne, keďže počasie nám prialo ☀️. Konštatujeme preto, že predprazdninový výlet sa vydaril 😊.

      Mirka Müllnerová & Veronika Andočová

     • ÚČELOVÉ CVIČENIA 2. stupeň

     • Žiaci 2. stupňa absolvovali v dňoch 12. a 13. apríla 2022 účelové cvičenia. Utorkové dopoludnie sme venovali teoretickej príprave s témami riešenia mimoriadnych situácií, civilnej ochrane a neskôr pobytu v prírode, ktorý sme spojili s úpravou okolia školy pri príležitosti DŇA ZEME, ktorý si pripomíname onedlho, 22. apríla. Pripojili sa k nám aj pani upratovačky. 

      Stredajšie ráno prebehlo v znamení zdravotnej, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému správaniu. Žiaci 6.A trávili slnečné dopoludnie v štrkárni so svojimi psími miláčikmi, 7.A, 7.B, 8.B vo veľkom parku, piataci mali túru na Zobor, 6.B trávila chvíle na školskom ihrisku, 8.A hrala volejbal v telocvični a neskôr šli na zmrzlinu a  9.A strávila utorok v kine a na bowllingu a stredu čistením doskočiska. 

      Prežili sme vzácne chvíle so svojimi žiakmi, odovzdali im teoretické i praktické poznatky s rôznymi témami, upratali sme si okolie, aj sme sa zabavili.

      Všetkým Vám prajeme veselé prázdniny a požehnanú Veľkú noc.

      Pani učiteľky 2. stupňa

     • Didaktické hry 1. st.

     • Žiaci 1. - 4. ročníka absolvovali dňa 12. a 13. 4. didaktické hry. Prvý deň sme sa venovali ochrane životného prostredia v ramci environmentálnej výchovy. Deti zbierali odpadky a krásne si upratali prostredie v areáli školy. Druhý deň sme otestovali fyzické schopnosti žiakov vychádzkou okolo štrkárne a poľnou cestou na Vinodol. Počas didaktických hier sme mali pekné počasie a deti si pobyt v prírode užili spolu s pani učiteľkami.Triedne učiteľky 1. - 4. ročníka

     • STAROVEK OČAMI ŠIESTAKOV 🏛⛩❤

     • Posledné mesiace sa hodiny dejepisu v múzeu niesli v znamení starovekých dejín. Treba povedať, že naši šikovní šiestaci sa s nimi rozlúčili veľkolepým a kreatívnym  spôsobom - krásnymi prácami, ktoré svojim nápadom, vtipom a prepracovanosťou do posledných detailov vyrážajú dych. Vďaka nim v  dejepisnom múzeu starovek doslova ožil -  veď napokon posúďte sami ! 

      Milí moji, Vaše diela sú pýchou dejepisného múzea! Ďakujem Vám,  že prostredníctvom tejto výnimočnej výstavy unikátnym spôsobom sprostredkúvate staroveké dejiny svojim spolužiakom v iných ročníkoch. 👍💗👏

      Mgr. Miroslava Müllnerová, šťastná dejepisárka 😊

     • Plavba Santa Marie zo 7.A vo vodách dejepisného múzea ⛵

     • Dnes žiačky Lea Bartová a Ema Hlavatá zo 7.A nečakane prekvapili svojich spolužiakov (aj učiteľku 🥲) úžasným  modelom Kolumbovej lode Santa Márie, ktorú vlastnoručne zhotovili a venovali ako exponát do dejepisného múzea. Zároveň v krásnej sprievodnej prezentácii baby spolužiakom sprostredkovali známe, neznáme, aj celkom výnimočné fakty a zaujímavosti o tomto slávnom plavidle. Dievčatá, tlieskame vám! 👏❤

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • 🏆OCEŇOVANIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV🥇🥈🥉

     • Štvrtkové popoludnie patrilo oceňovaniu žiakov, ktorí boli úspešní v školských, okresných, krajských i celoslovenských súťažiach a olympiádach. Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a pani zástupkyňa Mgr. Martina Karasová odovzdali diplomy a sladkú odmenu žiakom, ktorí mali výnikajúce výsledky v súťažiach iBobor, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda, Dejepisná olympiáda, Olympiáda v anglickom jazyku, výtvarná súťaž. Žiakom, ktorí obsadili popredné miesta v literárnych súťažiach, v celoslovenskej súťaži zo slovenského jazyka YPSILON a v marcovej školskej čitateľskej súťaži odovzdala diplomy a sladkosti pani učiteľka PaedDr. Lucia Repková. 

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a za to, že robia aktivity navyše a dosahujú skvelé výsledky. Prajeme im veľa síl a úspechov v budúcich súťažiach. Máme z nich radosť. ❤️👏

      Informovala: PaedDr. Lucia Repková

     • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády online. Je veľmi náročné pripraviť sa na biologickú olympiádu. Školu veľmi pekne reprezentovali naše žiačky.

      Zoológia: Rebeka Kuželová – VII. A, Rebeka Matejková - VII. B

      Botanika: Hana Dragúňová, Barborka Mikulcová – IX. A 

      Úžasné 1. miesto získala Rebeka Kuželová, ktorá postupuje do krajského kola, takže jej budeme držať palce. 

      Rebeka Matejková získala krásne 11. miesto a je úspešnou riešiteľkou.  

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za ich čas, ktorý venovali biologickej olympiáde. 

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • 📌OZNAM📌

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že  hodnotiaca  (štvrťročná) pedagogická rada sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok).Rodičia, ktorí majú záujem konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí s jednotlivými vyučujúcimi, resp. triednou učiteľkou, si môžu dohodnúť stretnutie - online, telefonicky alebo osobne s jednotlivými vyučujúcimi v dňoch 11. až 13. 4. 2022.Prezenčné rodičovské združenie škola organizovať nebude.

      S pozdravom, vedenie školy

     • SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA

     • Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa mali možnosť zapojiť v uplynulých mesiacoch do školského kola literárnej súťaže SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA. Tí najlepší postúpili do 13. ročníka celoslovenskej súťaže - postupovej súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

      Odborná porota súťaž vyhodnotila a VÍŤAZMI ŠKOLSKÉHO KOLA SA STALI: 1. Rebeka Kuželová zo 7.A2. Oliver Alexander Ptáček zo 6.B3. Alex Obranec z 5.B3. Samuel Gajdošík z 8.B

      Víťazom srdečne blahoželám a prajem im veľa úspechov v celoslovenskom kole.Víťazom budú diplomy odovzdané 7.4.2022 o 13.00 v tančiarni.

      Informovala: PaedDr. Lucia Repková

     • 🎩NOC S ANDERSENOM🎩

     • Uplynulá prvoaprílová noc patrila stretnutiu so vzácnym človekom...s rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom. Prišiel. Deťom zo 6. A porozprával o sebe, o rodičoch, o detstve, o školských časoch, spomenul tvorbu, rodné mesto a odpovedal na všetky zvedavé otázky pani učiteľky i detí. Nechýbalo ani čítanie rozprávok od tohto velikána. Deti čítali deťom. Po besede s Andersenom nás čakal vedomostný kvíz zložený z otázok o autorovi, o prečítaných rozprávkach i zaujímavostiach.  Pizza, obľúbené jedlo detí, fajn sme si pochutili. 😋Poslednými aktivitami boli hry. Všetky družstvá si počínali výborne. No vyhrať mohlo iba jedno. Prví boli odmenení jednotkami a obrovským potleskom. Druhí získali plusky. Tretí potlesk. 👏 Ej, dobre sme sa zabavili a zasmiali… 😉

      Veríme, že odkaz tohto spisovateľa zostane v srdciach všetkých detí, a ak po dnešnej noci vedia, kto bol ten "pán s cylindrom", malo to zmysel...pre nás (organizátorov) určite.

      Veľká vďaka patrí Filipovi Kollárovi za herecký výkon, Michalovi Repkovi za foto a vedeniu ZŠ za podporu a možnosť podujatie zorganizovať. 😘

      Pani učiteľka SJL PaedDr. Lucia Repková a triedna pani uč. 6. A Ing. Martina Šilhavíková

     • 👩🏼‍🏫Návšteva predškolákov v prvom ročníku 📚

     • V stredu a v piatok navštívili našich prváčikov milí predškoláci. Žiaci 1. ročníkov predviedli doteraz nadobudnuté vedomosti zo všetkých predmetov. Predškoláci im tiež zarecitovalipeknú báseň o Komjaticiach. Ukázali prvákom, že sa vedia podpísať, poznajú písmená, čísla a že sa vedia disciplinovane správať. Prváci sapochválili učebnými pomôckami, ktoré používajú na vyučovaní a zaspievali anglickú pieseň. Na záver sa deti navzájom obdarovali drobnými darčekmi. Predškolákom želáme veľa šťastia pri zápise a tešíme sa na šikovných prváčikov v novom školskom roku.

      Triedne učiteľky 1.A, 1.B a 1.CMgr. Jana Letková, Mgr. Antónia Martinásková,Mgr. Karina Lábská