• 🏆🥈🥉 Úspech v okresnom kole - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • V regionálnom osvetovom centre v Nových Zámkoch sa v dňoch 30. 3. a 31. 3. 2022 konali okresné kolá postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Medzi súťažiacimi boli aj naše žiačky Karin Galliková z 2.A, Lenka Dragúňová z 2.B, Melissa Molovová zo 6.B a Rebeka Kuželová zo 7.A, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky.

      🏆ŽiačkyLenka Dragúňová (pripravovala ju Mgr. Lenka Villemová) a Karinka Galliková (pripravovala ju Mgr. Anita Cagáňová)  podali krásny výkon a reprezentovali našu školu. 

      🥈Melisska Molovová získala krásne 2. miesto v II. kategórii v prednese prózy (pripravovala PaedDr. Lucia Repková

      🥉Rebeka Kuželová získala úžasné 3. miesto v III. kategórii prednesu prózy (pripravovala Mgr. Zuzana Buranská).

      Súťažiace si po súťaži pochutnali na super zmrzline.

      Našim recitátorkám srdečne gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach. Pani učiteľkám ďakujeme za prípravu. 

      Sprevádzajúce pani učiteľky

      Mgr. Mária Machatová a Mgr. Zuzana Buranská.

     • 🏆📖🖊CELOSLOVENSKÝ ÚSPECH ČASOPISU AKTOVKA

     • Náš školský časopis AKTOVKA bol ocenený 5. miestom v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS“. Diplom a vecné ceny sme obdržali v uplynulých dňoch. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline. Z  množstva školských časopisov zo Slovenska a zo zahraničia a z najpočetnejšej skupiny, práve časopisov základných škôl, sme si odniesli krásne 5. miesto (zo 7. udeľovaných). Súťaž bola v minulom školskom roku prerušená pre nižšiu účasť z dôvodu dlhodobej karantény. Počas tohto šk. r. bola opäť obnovená. O to viac nás potešila správa o našej výhre a vedomosť, že vyberali víťazov až z dvoch ročníkov, teda zo 150 súťažiacich. 

      Cenu sme si žial nemohli ísť prebrať osobne, čo nám bolo troška aj ľúto, pretože prežiť takú slávnostnú chvíľu v nádherných priestoroch Mestskej radnice v Žiline je veľkolepým zážitkom. Jeden taký už máme za sebou.   Časopisy hodnotila porota zložená z odborníkov z Matice slovenskej, zo školskej inšpekcie, z novinárov a z učiteľov slovenského jazyka. “Vychádzame” piaty rok a zaradili sme sa už druhýkrát medzi tých najlepších v celoslovenskom meradle.

      Veľké poďakovanie patrí mojim žiakom z bývalej redakčnej rady, pretože časopisy zadarené do súťaže boli výsledkom ich práce. Ďakujem súčasnej redakčnej rade za ich snahu, šikovnosť a ochotu tvoriť perfektný časopis pre vás. Vďaka patrí aj mojim super kolegom - učiteľom, ktorí prispievajú svojimi odpoveďami a článkami. Ďakujeme nášmu skvelému vedeniu v škole za neoceniteľnú podporu a pomoc. OCENENIE JE NAŠÍM SPOLOČNÝM ÚSPECHOM…

      Môžete sa tešiť na nové číslo časopisu, ktoré bude “vonku” už čoskoro…

      PaedDr. Lucia Repková (vedúca krúžku AKTOVKA)

       

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • So žiakmi 7.A a 7.B triedy sme v rámci marca, mesiaca kníh venovali jednu hodinu práve knihám. Žiaci si mali priniesť knihu, ktorá sa im páči, ktorú čítali alebo momentálne čítajú a porozprávali spolužiakom o svojej knihe. Prečo sa im páči, čím je výnimočná, zaujímavá, či by ju odporučili spolužiakom a prečo. V závere žiaci skúšali charakterizovať dobrú knihu, aké vlastnosti má, podľa nich, dobrá kniha. Verím, že táto diskusia bola inšpiráciou aj pre tých, ktorí nečítajú radi.

     • Krajské kolo dejepisnej olympiády 🏰⛩🏛

     • Dňa 22. marca sa konalo krajské kolo dejepisnej olympiády. S radosťou Vám oznamujeme, že Rebeka Kuželová zo VII.A sa v tvrdej konkurencii tých najlepších žiakov nitrianskeho kraja  umiestnila na úžasnom 2. MIESTE. Zo srdca jej blahoželáme, sme na ňu pyšní a prajeme jej veľa síl a úspechov pri zdolávaní ďalších náročných výziev. 😊🥳✊

      Mgr. Mirka Müllnerová

     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     •  

      Dňa 25. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovali žiačky IX. A triedy: Hanka Dragúňová a Barborka Mikulcová. Úlohy boli náročné, konkurencia veľká, ale naše dievčatá sa snažili zo všetkých síl. Patrí im veľká vďaka a obdiv, že venovali svoj voľný čas príprave na chemickú olympiádu.   

      PaedDr. Katarína Hanesová

     • 📚📖Školská knižnica - Marec mesiac knihy 📖📚

     • Naša školská knižnica je  neustále aktualizovaná a dopĺňaná  inovovaným  knižným fondom, je to moderná knižnica, ktorú nám môžu závidieť mnohé školy. Sme hrdí nielen na našu knižnicu, ale i na počet stálych čitateľov, v tomto školskom roku je zapísaných 86 detí , ktoré si knihy  pravidelne požičiavajú na domáce čítanie, či štúdium. V závere marca prinášame sumár aktivít našej Školskej knižnice v mesiaci, ktorý je  každoročne venovaný knihám, ktoré ani v dobe internetu nestrácajú na aktuálnosti:  - Druháci čítajú prvákom- Dni otvorených dverí pre žiakov  a triedy- Tvoríme záložku do knihy- Písanie na tému : Moja obľúbená kniha- Prezentácia na tému: Prečo kniha

      Za Školskú knižnicu Anita Cagáňová  v spolupráci s p. uč. 1 stupňa

     • 🐣🐞Jarná atmosféra 🐝🌷

     • Priestory našich chodieb a tried  nadobudli veselú, jarnú podobu.  So zmenou ročného obdobia opäť prinášame ukážky výtvarných prác detí , ktoré vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením  učiteliek 1.stupňa.

     • 77. výročie oslobodenia našej obce

     • Dňa 28. marca 2022 (zajtra) si Komjatice pripomenú 77. výročie oslobodenia Sovietskou armádou v 2. svetovej vojne, čo prinieslo našej obci mierové obdobie. Túto významnú udalosť nám sprítomňuje pamätná tabuľa osadená pri obecnom úrade. Tichou spomienkou si uctime pamiatku obetí 2. svetovej vojny a zostaňme v nádeji, že naša domovina sa už nikdy neocitne v celosvetovom vojenskom konflikte. Spomienku venujme i obetiam všetkých nezmyselných i v dnešnej dobe prebiehajúcich vojen.

      Je potrebné si uvedomiť, že každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Naše malé Slovensko je posiate množstvom pomníkov známych aj neznámych padlých za našu slobodu. Všetkým obetiam vojny patrí hlboká úcta.

     • 🏆🥇🥈Úspech v okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

     • Súťaže sa zúčastnili naši žiaci Petra, Olívia a Marko. Získali krásne umiestnenia.Peťka Fridrichová zo 6.B obsadila fantastické 1. miesto (pripravovala PaedDr. Lucia Repková)Olívia Gilányiová zo 4.B obsadila úžasné 3. miesto (pripravovala Mgr. Darina Barátová) Marko Novák z 3.A úspešne reprezentoval našu školu (pripravovala Mgr. Mária Machatová).

      Peťke prajem veľa úspechov v krajskom kole. 

      Deťom srdečne gratulujem a ďakujem im za perfektné výkony, za snahu neustále sa zlepšovať a odhodlanie bojovať aj napriek obrovskej konkurencii. ❤️

      PaedDr. Lucia Repková

     • ⭐️ENGLISHSTAR⭐️

     • Máš rád angličtinu??? Ak áno, tak neváhaj a prihlás sa u svojho učiteľa anglického jazyka do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR. Cieľom tejto súťaže je spropagovať anglický jazyk a porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Súťaží sa v deviatich vedomostných kategóriách ( 1.-9.ročník) a „štartovné“ je 5 EUR/žiak. Každý súťažiaci získa diplom a malý darček, najlepší súťažiaci v každej kategórii môže vyhrať smartfón. Všetci s bodovým ohodnotením 100% získavajú navyše darček od firmy FUSAKLE. Buď to práve ty, čo môže získať aj vecnú cenu pre svoju školu – tlačiareň Epson. Podrobnejšie informácie sa dozvieš na hodinách anglického jazyka.

      Informovala Ing. Šilhavíková

     • 📙📚Malí čitatelia📕📚

     • Žiaci z 1.B si na vyučovanie priniesli svoje obľúbené knižky. S pani učiteľkou sa rozprávali o knihách, ktoré im rodičia čítajú, a ktoré už skúšajú čítať. Žiaci prezentovali svoje knihy. Prečítali si z tabule slová ktoré súvisia s čítaním. Pani učiteľka žiakom priblížila význam slov. Pripomenuli  si význam kníh v živote ľudí. Deti čítali z tabule názvy rozprávok ale aj vymenovali ďalšie, ktoré poznajú. Prečítali si vetu z tabule a žiaci sa snažili vysvetliť jej význam. Vyrobili si Knihomoľa z patiera.Rastú nám budúci veľkí čitatelia.  

      Tr. uč. Martinásková

     • 📚Exkurzia v obecnej knižnici 📚

     •  

      Dnes sme so šiestakmi zavítali do obecnej knižnice, kde nás pani knihovníčka Kamilka Nosianová srdečne privítala a usadila. Žiakom pútavo rozprávala o počiatkoch kníhtlače na našom území a o existencii obecnej knižnice v Komjaticiach. Dozvedeli sme sa množstvo info o knihách, čitateľoch, možnostiach byť členom… Deti počúvali, diskutovali, pýtali sa… V závere boli odmenení lízankou. Ani sme sa nenazdali a museli sme sa ponáhľať na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

      Vďaka patrí pani knihovníčke Kamilke za privítanie a diskusiu i deťom za záujem. 

      PaedDr. Lucia Repková

     • Marec v 4.C

     • Tretí mesiac v roku sa dlhé roky spája s knihami a čítaním. A práve v tejto digitálnej dobe sa navzájom inšpirujeme čo je zaujímavé čítať v 4.ročníku. Deti si na hodinu Čítania priniesli knihy ktoré aktuálne čítajú. Prečítali nám krátky úryvok a snažili sa odporučiť iným spolužiakom. Budeme pokračovať a som rada že čítaním rozvíjaju nielen svoju fantáziu ale aj slovnú zásobu.

       

      Mgr. Nora Adamcová

     • Malí/veľkí čitatelia 📚📕📙📒

     • Žiaci z druhej B si na vyučovanie priniesli svoje obľúbené knižky. S pani učiteľkou sa rozprávali o tom, čo zaujímavé čítali.Pripomenuli  si význam kníh v živote ľudí. Každý prečítal úryvok zo svojej knihy. Deti čítali naozaj dobre a s nadšením. Veľmi sa teším, že z našich malých druhákov rastú takíto šikovní čitatelia. 

      Triedna učiteľka Mgr.Lenka Villemova

     • 💦22. marec - SVETOVÝ DEŇ VODY💦


     • „CENU VODY OBJAVÍŠ LEN VTEDY, KEĎ VYSCHNÚ STUDNE“.

      Dnes sme si počas hodiny etickej výchovy pripomenuli dôležitosť vody, ozrejmili sme si, že odkiaľ sa voda “berie vo vodovode” a zdôraznili sme si možnosti šetrenia vodou. Pozreli sme si krátky film o tom, odkiaľ putuje voda do vodovodu a v závere sme sa zamysleli nad otázkami, že ako vodu využívame a ako ňou šetríme ako jednotlivci. Jednotlivé odpovede žiaci vpisovali do vodných kvapiek, ktoré “dopadajú na našu Zem”. 

      VODA má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní.DEŇ VODY bol vyhlásený prvý raz Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode.

      Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. 

      Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať.

      ZAJTRA SA VŠETCI NAPIME ČISTEJ VODY, VODY BEZ OBALU - VODY Z VODOVODU! 💧💧💧

      PaedDr. Lucia Repková

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • 📚📖📔KNIHA, KTORÚ PRÁVE ČÍTAM…

      🌸🌷🌼Začala jar. Marec, príjemné počasie, slniečko, kvitnúce kvety, energia… 

      Nezabudnime však, že marec sa spája aj s knihou. Vdačíme za to Matejovi Hrebendovi, ktorý bol legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy, osvety a vzdelanosti. Narodil sa aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, miloval knihy.

      Milovať knihy sa stále učíme aj my. Dnes sme sa na hodinách literatúry inšpirovali navzájom, diskutovali sme o knihách, ktoré žiaci práve čítajú. Inšpiratívne predstavovanie knih prebiehalo so šiestakmi i s ôsmakmi. Žiaci predstavovali a odporúčali knihy, ktoré práve čítajú. Zaujali spolužiakov i mňa. Oboznamovali nás s témou a hlavnou myšlienkou knihy, postavami. Sprostredkúvali svoje pocity a myšlienky, ktoré v nich prečítané “riadky” zanechali. Hovorili o svete fantázie, hodnotili prežívanie postáv, spájali fikciu s realitou. Porovnávali film a knihu.

      Niektorí si vybrali knihy s vtipnými príbehmi. Schuti sme sa aj zasmiali. Teším sa z krásnych prezentácií žiakov, z toho, že čítajú, z ich slov, hodnotení a prístupu, ktorý zvolili. Boli zlatí, zanietení… 

      Hoci, stále sú medzi nami deti, ktoré čítanie nemajú rady. Pomôžme im, veďme ich k tomu.

      Opäť sme si pripomenuli aj to, že čítanie obohacuje slovnú zásobu a zlepšuje vyjadrovacie schopnosti. Pozitívne ovplyvňuje psychické procesy, skvalitňuje myslenie. Rozvíja fantáziu a tvorivosť. Je podnetné - núti čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúži ako jedna z foriem oddychu, relaxu a odstránenia stresu. “Kniha je najväčším priateľom človeka”. Túto múdrosť vštepujem aj mojim žiakom.

      Lucia Repková

     • TIP NA KNIHU NIELEN V MARCI

     •  "Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo." Mark Twain

      Každý z nás potrebuje vo svojom živote dúšok motivácie a závan inšpirácie. Tieto dva motory posúvajú náš život vpred a robia ho zmysluplným. Sú to predovšetkým naše sny, ideály a predsavzatia, ktoré ak sú zároveň spojené s túžbou pomáhať a zlepšovať životy ostatných, prinášajú duši náležité uspokojenie. To platí dvojnásobne v časoch chmúrnych, kedy nám život ukazuje svoju odvrátenú tvár a vystavuje nás prekážkam a skúškam. Román "Som Baťa, dokážem to!" ponúka zaručenú dávku motivácie aj inšpirácie. Príbeh malého chlapca z chudobnej obuvníckej rodiny, ktorý stratil matku a príliš skoro okúsil pachuť tvrdej driny, je výnimočný veľkosťou jeho snov. Túžbou zažiť úspech založený na zlepšení kvality života ostaných. Tomáš Baťa sa napokon aj napriek početným pádom, stal fenomenálnym podnikateľom svojej doby najmä preto, že svoj úspech nemeral množstvom nadobudnutého bohatstva, ale predovšetkým spokojnosťou svojich zamestnancov, zákazníkov a širokej komunity. Jozef Banáš nepochybne patrí k spisovateľom, ktorí dokážu kúzliť slovami a svojim príbehom tak strhnúť pozornosť čitateľa: "Osemročný Tomík so zamračenou tvárou pozoroval ľudí odetých do čierneho, ich vážne tváre, kňaza mávajúceho kadidelnicou pri odriekaní modtitby a speve žalmov. Chladné a zamračené počasie umocňovalo pochmúrnu náladu. Po skromnom kare ostali mlčky sedieť v kuchyni. Tomáš pozrel na otca a s vážnou tvárou sa spýtal: "Otecko, kto pochová posledného človeka na svete?" "Ľudia vždy boli a budú, niekto sa predsa musí o ten svet starať," zamyslel sa otec nad vážnou synovou otázkou. "Prečo mamička žila tak krátko?" "Nie je dôležité, ako dlho je človek na svete, ale aký má život. Vaša mamička mala ťažký, no krásny život, dala vám to hlavné, príklad v statočnosti, v láske k človeku a k Bohu. Služba Bohu je to, čo robí život každého krásnym." "Ako sa dá slúžiť Bohu?" "Jediný, koho má človek k dispozícii na prácu aj na službu, je zasa len človek. Ak budeš slúžiť človeku, ak mu budeš pomáhať a usilovať sa mu uľahčiť život, budeš slúžiť Bohu." Hlavná myšlienka, ktorá je pretkaná celým románom je ušľachtilá: ozajstná hodnota človeka sa meria najmä jeho schopnosťou zlepšiť život iným. Želajme si s príchodom jari, najmä v týchto zložitých časoch, nárast vnútornej motivácie a uspokojenia duše, ktoré človeku nikdy neprinesú materiálne veci, ale len čistá ľudskosť, empatia a spolupatričnosť. Pretože ozajstný úspech, bez týchto hodnôt, je len frázou. "Zámožnoť - povinnosť, chudoba - výhovorka."

      ...A možno napokon príde aj kúzelník ...

      Mgr. Mirka Müllnerová