• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 07.01.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 07.01.2014
  VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 08.01.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 08.01.2015
  VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 08.01.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 08.01.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 opravapodláh, výmena parketovej a PVC podlahy a oprava povrchov stropov a stien, maľovka, obklady, dvere, ZTI 55 312.00 s DPH 12.06.2017 16.06.2017 31.08.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 12.06.2017