Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 07.01.2014 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 07.01.2014
VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 08.01.2015 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 08.01.2015
VO: Súhrnná správa Plán VO s DPH 08.01.2016 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 08.01.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 opravapodláh, výmena parketovej a PVC podlahy a oprava povrchov stropov a stien, maľovka, obklady, dvere, ZTI 55 312.00 s DPH 12.06.2017 16.06.2017 31.08.2017 ZŠ s MŠ O.Cabana, Komjatice 12.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria