Výlet Činnosť klubu v novom školskom roku Predveľkonočné aktivity a školskom klube 2011 Čo robia deti v školskom klube (2010) O nás Otvorená hodina Maškarný ples

Školský klub detí

Výlet

Výlet družinárov


Začiatkom októbra (6.10.2011) naše pani vychovávateľky z družiny - Mgr.Janka Melišková a Mária Chlústiková zorganizovali pre svojich zverencov veľmi zaujímavý výlet do Topoľčian, kde sa práve konal armádny deň otvorených dverí.  Program bol bohatý: slávnostný pochod vojakov, ukážka výcviku sebaobrany, cviky so zbraňou, prehliadka vojenskej techniky, vystúpenie vojenskej polície, ukážka kynológie a ukážka výzbroje a výstroje.  Bol to naozaj pútavý program, ako to deti prežívali, si pozrite vo fotoalbume. Dokonca ich to ani nič nestálo, lebo šikovné organizátorky zohnali sponzorov, ktorí prispeli na dopravu autobusom.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria