Okresné kolo Matematickej olympiády Biologická olympiáda, Okresné kolo, 2017/2018 Hviezdoslavov Kubín 2017/2018 Nemecká olympiáda, krajské kolo Okresné kolo geografickej olympiády, 2017/2018 Geografická olympiáda, okresné kolo Geografická olympiáda, školské kolo 2017/2018 Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku 2017/2018 Dejepisná olympiáda, školské kolo 2017/2018 Olympiáda zo slovenského jazyka a lieratúry, Okresné kolo I-bobor 2016/2017 Okresná súťaž družstiev mladých záchranárov Súťaž mladých záchranárov v CO, Okresné kolo Krajské kolo chemickej olympiády, 2016/2017 Malý futbal žiačok ZŠ, Okresné finále Matematická olympiáda, Okresné kolo 2016/2017 Biologická olympiáda, okresné kolo Krajské kolo Dejepisnej olympiády Chemická olympiáda, Okresné kolo 2017 Biblická olympiáda, okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, Obvodné kolo Dejepisná olympiáda, Okresné kolo Školské kolo pytagoriády Matematická olympiáda, Okresné kolo 2016/2017 Biologická olympiáda, Okresné kolo Biologická olympiáda - výsledky Matematická olympiáda, Okresné kolo 2015/2016 Dejepisná olympiáda, Krajské kolo 2015/2016 Pytagoriáda 2016, Okresné kolo

Olympiády, súťaže

Okresné kolo Matematickej olympiády

Uverejňujeme výsledky umiestnenia našich žiakov na Okresnom kole matematickej olympiády, ktorá sa konala dňa 24. januára 2018:

Kategória Z5:

Lukáš Kuťka, 5.A    19. miesto, úspešný riešiteľ,  pripravovala p.učiteľka Tomšíková

Sandra Derďaková, 5.B   59. miesto, pripravovala p. učiteľka Tomšíková

Nina Francelová, 5.A       59. miesto,  -"-

Kategória Z6:

Hanka Hanesová, 6.A    3. miesto,    pripravovala p. učiteľka Andočová

Kategória Z8:

Dávid Barta, 8.B             6. miesto,   pripravovala p. učiteľka Kéryová

Marek kollár, 8.B            8. miesto,   -"-

Matúš Zajíček, 8.A        20. miesto,  -"-                     

Michal Zajíček, 8.A       22. miesto,  -"-

Kategória Z9:

Anton Krajčovič, 9.B,     16. miesto, pripravovala p. učiteľka Kéryová

Róbert Meňuš,  9.B      16. miesto,  -"-

Lukáš Valenta, 9.B         25. miesto,  -"-

Katarína Kuťková, 9.A    30. miesto,  -"-

     Ďakujeme za účasť všetkým žiakom, osobitne gratulujeme Hanke Hanesovej za krásne umiestnenie!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria