Pedagogický asistent Pozícia školský digitálny koordinátor (ŠDK) v ZŠ POP 3  Pozícia pedagogický asistent  v MŠ POP 3 Pozícia rodičovský asistent  v MŠ  POP 3 Pozícia sociálny pracovník v MŠ POP 3

Voľné pracovné miesta

Pedagogický asistent

Pozícia - Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Komjatice

 

Miesto výkonu práce

Námestie A. Cabana 36, Komjatice

Termín nástupu

1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.8.2023

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

403

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

užívateľská úroveň

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Projekt POP 3pracovný pomer do 31.8.2024požadujeme: žiadosť, doklady o dosiahnutom vzdelaní, CV, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zaslať elektronicky zskomjatice@azet.sk alebo osobne do podateľne školy do 25.8.2023 do 12 hod . Na osobný pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A. Cabana 3694106 Komjaticehttps://zskomjatice.edupage.org/0356591219,0908095404

Kontaktná osoba

Mgr.Marta Gocníková +421908095404

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria