Literárne súťaže Filip Madleňák - úspešný športovec Hviezdoslavov Kubín, Okresné kolo, marec 2011 Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo, 2011 Úspechy Patrície Slošárovej (vrh guľou)

Úspechy školy

Literárne súťaže

Na svete je knižka, ktorá ukrýva mnohé úprimné vyznania detí o ich starých rodičoch a tiež láskavé slová starých rodičov o ich vnúčatách.  Volá sa Zrkadlenia. Je to výber  prác detí a starých rodičov z literárnej súťaže "Lienka starým rodičom". Jedna strana knižky je venovaná literárnej práci našej žiačky Katky Behulovej z 8.A triedy.

V mesiaci decembri Dom Matice slovenskej v Šuranoch v rámci Roka Antona Bernoláka vyhlásil celoslovenskú literárnu súťaž "Literárne Šurany", do ktorej sme poslali aj my pätnásť prozaických a poetických literárnych prác.

V kategórii I. stupeň - poézia získala 3. miesto naša žiačka Simona Brandová z 3.A triedy,

v kategórii II. stupeň - próza získala 3. miesto Katarína Behulová z 8.A triedy.

 

Srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria