Škola

Rozhodnutie štrajkového výboru

Rozhodnutie štrajkového výboru  OZ PŠaV  na Slovensku

 

Dňa 28. 11. 2012 o 9:20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol takto:

Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012

o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

 

Bratislava 28. 11. 2012

 

                                                               

                                                              Štrajkový výbor v zložení:  Pavel Ondek

                                                                                                             Martin Maták

                                                                                                             František Šary

                                                                                                             Miroslav Habán

                                                                                                             Ján Mikluš

                                                                                                             Zuzana Piliarová

                                                                                                             Ľuboš Kvašňák

                                                                                                             Iveta Majerová

                                                                                                             Ingrid Gamčíková

                                                                                                             Nora Zapletajová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria