• Rozhodnutie štrajkového výboru

    • Rozhodnutie štrajkového výboru  OZ PŠaV  na Slovensku

      

     Dňa 28. 11. 2012 o 9:20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol takto:

     Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012

     o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

      

     Bratislava 28. 11. 2012

      

                                                                    

                                                                   Štrajkový výbor v zložení:  Pavel Ondek

                                                                                                                  Martin Maták

                                                                                                                  František Šary

                                                                                                                  Miroslav Habán

                                                                                                                  Ján Mikluš

                                                                                                                  Zuzana Piliarová

                                                                                                                  Ľuboš Kvašňák

                                                                                                                  Iveta Majerová

                                                                                                                  Ingrid Gamčíková

                                                                                                                  Nora Zapletajová