• Informačný portál o školách v SR

    • Vážení rodičia,  zverejňujeme list p. ministra školstva Eugena Jurzycu, v ktorom informuje o novom informačnom portáli o školách v SR:

     Dovoľujem  si  Vás informovať o portáli http://mapaskol.iedu.sk, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 6. marca.

     Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a rodičom ponúka informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť, kam ísť študovať a samotným školám vytvára konkurenčnejšie prostredie, čím ich motivuje k zvyšovaniu kvality. Rodičia budú môcť vstúpiť do kvalifikovanej debaty s vedením školy, napríklad cez Radu školy.

     Okrem dostupných informácií o jednotlivých školách je na portáli možné zistiť napríklad výsledky v Testovaní 9 a porovnanie s celoslovenským priemerom. Na základe sprístupnených informácií a ich porovnania si rodičia budú vedieť vybrať školu aj podľa typu, zriaďovateľa či počtu žiakov, ale aj lokality či vzdialenosti od bydliska.

      V krajinách s úspešnými vzdelávacími systémami sú zverejňované relevantné informácie o uplatniteľnosti absolventov v praxi, o kvalite ich vzdelania, o odbornosti pedagógov škôl v oveľa väčšej miere než na Slovensku. Málo objektívnych informácií o školách vytvára tzv. „informačnú nerovnosť“, ktorá neumožňuje v dostatočnej miere dosahovať vyššiu kvalitu vzdelávania.

      Informačná nerovnosť vo všeobecnosti nastáva, ak jedna strana trhu kvalitu pozná (napríklad pedagógovia či vedenie škôl) a druhá nie (napríklad uchádzači o štúdium alebo rodičia). V takom prípade súťaž medzi školami nedokáže zabezpečiť optimálnu úroveň kvality.

      Ak v školstve nedokáže uchádzač alebo študent rozoznať kvalitu a podľa nej sa rozhodovať, potom pre školy neexistuje dostatočná motivácia poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelanie a horšie školy tak nemusia byť vytláčané zo súťaže tými lepšími. Za tento ekonomický koncept získal v roku 2001 americký ekonóm George Akerlof Nobelovu cenu (zdieľanú spolu so Spencom a Stiglitzom).

      

     Budem rád, ak o portáli mapaskol.iedu.sk budete informovať učiteľov Vašej školy, ako aj žiakov a rodičov.

     Portál mapaskol.iedu.sk zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a po technickej stránke ho spravuje a Vaše prípadné otázky rád zodpovie Ústav informácií a prognóz školstva (kontaktná adresa: admin_mapy@svslm.sk).

     Verím, že portál bude prínosom pri skvalitňovaní Vašej práce.

     S pozdravom

     Eugen Jurzyca                                                                          

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR