• Prihlasovanie stravy cez internet

    • Vážení rodičia,

     Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás chystáme v Školskej jedálni:  zriadili sme pre našich stravníkov možnosť objednávať stravu prostredníctvom internetu.

     Pre registráciu stravníkov a pre objednávanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

      

     Registrácia služby

     1.         Najprv osobne navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia na prihlásenie pre objednávanie stravy na internete. Bude Vám pridelené jedinečné prístupové meno (používateľ) a heslo. Tie sú pripravené vopred a neskôr sa dajú zmeniť.

     Používateľ - môže obsahovať čísla a písmená bez diakritiky.

     Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky

     Môžete tiež zadať e-mailovú adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

     -          Potvrdenie objednávky

     -          Nedostatočná výška konta

     -          Kontrola neodobranej stravy

     -          Mesačný prehľad

     Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať (druhý mail je určený len pre zákonného zástupcu).

     Heslo, email a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.

      

     Objednávanie stravy používateľom

      

     2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz . Pri prvom prihlásení zadajte zariadenie 9069. Zaškrtnite uložiť vybrané zariadenie.

     3.         V ďalšom dialógu sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa. Jazyk si vyberiete kliknutím na symbol vlajky vľavo hore.

     4.         Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré ste dostali pri registrácii služby (viď bod 1). Stlačte tlačítko odoslať. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu. Ak chcete, môžete zaškrtnúť uložiť nastavené hodnoty.

     5.         Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať.

     6.         Zo systému sa vždy odhláste potvrdením položky Odhlásenie používateľa.

      

     Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.